Þjóðviljinn - 17.10.1958, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 17.10.1958, Blaðsíða 3
Fóstudagur 17. október 1958 — ÞJÓÐVILJINN (3 Þjóðvegir landsins ákveðnir aí handahófi og þekkingarlevsi Hve margir bæir, 2—3 km frá þjóðvegi, fá afleggjar- ann heim tekinn í þjóðvegatölu og kostaðan af rík- -spyr Páll Zóphóníasson inu? - Hvað eru það margir bæir sem standa 2—3 km frá I Kvaðst hann áiíta að það væri þjóðvegi og eru nú að fá lagða afleggjara heim til sín á i bágu þjóðarheildarinnar , < ríkisins kostnað, tekinn í þjóðvegatölu? Þannig spurði í gær einn staðkunnugasti niaðurinn sem sæti á á Al- Jnngi, Páll Zóphóníasson, og enginn mun gera ráð fyrir að hann þurfi að spyrja, enda bauðst hann til að telja þá upp hringinn í kringum landið. Páll Zóphóníasson, Sigurður Bjarnason, Bernharð Stefáns- son og Sigursveinn Einarsson tóku þátt í allfjörugum um- ræðum um vegamál á fundi efri deildar Alþingis í gær. A dagskrá var frumvarp er Sig- 'urður Bjarnason flytur um töku nokkurra vega í Norður- Isafjarðarsýslu í þjóðvegatölu. Eru margir efri deildar þing- menn komnir á stað með við- bótartillögur um vegi í sínum kjördæmum. I ræðum sínum hélt Páll Zóphóníasson því fram, að vegalög hefffu aldrei verið aí- greidd á Alþingi með sjónar- mið þjóðarheildarinnar að leið- arljósi, heldur með þeim hætti að þingmenn hefðu otað vegum i sínu kjördæmi í þjóðvegatölu, oft vegna ókunnugleika ann- arra þingmanna á staðháttum. Afleiðingin væri orðin sú að á ýmsa þjóðvegi kæmi enginn maður árjð um kring en í sæmilega þéttbýlum sveitum vanti nauðsynlegustu vegi. Taldi Páll brýna nauðsyn að vegamálin yrðu tekin til skipu- lagningar sem heild, og miðað við hvað þjóðarheildinni væri mikilvægast að fá gert af veg um og hve vandaðir þeir þyrftu að vera svo samsvaraði um ferðinni. Taldi hann. að allt of ófullkomnar upplýsingar hefðu legið fyrir Alþingi á undan : förnum árum til þess að þing- menn gætu unnið þetta verk huga að þeir væru ekki ein- ungis fulltrúar sinna kjöndæma heldur líka landsins alls. Við afgreiðslu þessara mála hafi á undanförnum árum gætt al- gers handahófs og sé. það ekki viðkunnandi .. ,að. SVO.-.yerði einnig í framtiðinni. Sigurður Bjarnasson and- mælti Páll; taldi að nægar upp- lýsingar um ástand vegamál- anna í landinu hefðu legið fyrir Alþingi á undanförnum árum. þjóðvegir væru lagðir um af skekkt héruð, svo þau mættu haldast í byggð. Sigursveinn Einarsson tók í sama streng og taldi það sízt athugavert þó afleggjari heim á einn bæ væri tekinn í þjóð- vega tölu og kostnaður af rík- inu og nefndi dæmi um slíkt úr sínu kjördæmi. Bernharð Stefánsson tók biins vegar undir ádrepu Páls og taldi mikia^þörf á heildar- skipulagningu vegamálanna í landinu, um þau mál hefði allt of mikið handahóf ráðið til þessa. Málinu var vísað til 2. um- ræðu og samgöngumálanefndar. 1326 hjónavígslur árið 1957, en 115 skilnaðir Árin 1957 var tala hjónavígslna á öllu landinu 1326 en hjónaskilnaSir 115 talsins. Auka-skáfaþing csS hefjcist Á laugardaginn kemur hefst auka-skátaþing en aðal- þing var haldið s. 1. vor. Eitt af verkefnum þingsins verð- ur að kjósa skátahöfðingja íslands í stað Dr. Helga Tómassonar, sem lézt s.l. sumar. Foringjanámskeið var haldið á ÚlfJjólsvatni dagana 20.—26. sept. sl. Sóttu það 55 skátafor- ingjar og foringjaefni frá 11 skátafélögum á landinu. Mikill áhugi ríkti á meðal hinna ungu foringja, sem flestir voru á aldr- inum 16—23 ára Má búast. við, að þeir verði slyrkar stoðir skátahreyfingarinnar, hver í sínu félagi, þegar fram líða stundir. Á svona foringjanámskeiðum er lögð rík áherzla á það að þjálfa foringjaefnin, svo að þau geti orðið leiðtogar hinna ungu. Aðalkennsluefni var: Upp- bygging og skipulagning skáta- félagaflokka og sveitastarfið, sambandið við foreldra, kirkju eins og vera ætti, með það í' og skóla, útilegur, ferðalög og Brítfingham œflcsr að sfyrkja fleiri ísL sf údenta til náms Bandaríkjamaðurinn Thomas E. Brittingham, sem er fslendingum að góðu kunnur fyrir að styrkja íslenzka námsmenn til háskólanáms í Bandaríkjunum undanfar- in tvö ár, er væntanlegur til Reykjavíkur í lok þéssa mánaðar ásamt konu sinni. Miðað við áætlaðan mann- fjölda á miðju ári 1957, sem er 164766, hafa komið 8,0 hjóna- vígslur á hvert þúsund lands- manna. Hefur þetta hlutfall far- ið lækkandi síðan 1954, en þá hefur það orðið hæst. Á árunum 1926 til 1930 var meðaltal hjónavígslna á ári 691 eða 6,6 af þúsundi ibúa, 1936— '40 694 eða 5,9%o, 1946—'50 1123 eða 8,2%o, 1954 1417 eða 9,2%o. Hjónaskilnaðir voru 115 á ár- inu 1957 eða 0,7 af þúsundi, ár- ið 1956 voru þeir 102 eða 0,6 af þúsundi, 1955 129 eða 0,8 af þúsun'.í, 1941—'45 að meðal- tali á ári 62 eða 0,5 af þúsundi og 1926—30 29 eða 0,3 af þús- undi. Vörubifreiðafalan ébreytf A bæjarstjórnarfundi í gær var samþykkt ósk vörubílstjóra- félagsins Þróttar um að tala vörubifreiða í bænum skuli ó- breytt haldast — 265 — á næsta ári. — Vinnuveitendasambandið mótmælir allri takmörkun á tölu þeirra, en L.Í.Ú. hefur sam- þykkt þessa tölu. Asgrímur Jósisson arfleiddi ReykjE vík að þremur málv-srkum sínum varðeldar, og starfshættir fyrir hina ýmsu aldursflokka. Hrefna Tynes hafði stjórnina á hendi, en auk hennar kenndu margir skátaforingjar og aðrir velunn- arar skátahreyfingarinnar. Vetrarstarf skáta er nú hafið felli, en engúm viðstaddra blaða- um land allt. manna tókst að greina hvað Borgar'sljóri skýrði fr'á því á bæjarstjórnarfundi í p'ær áð bor- izt hefði bréf frá Jóni Jónssyni, Bjarnveigu Bjarnadóttur og Guðlaugu Jónsdóttur, þar sem þau skýra frá því að Ásgrímur Jónsson Hstmálari hafi falið þeim að afhenda Reykjavíkur- bæ þrjú af málverkum sínum, sem þakklætisvott fyrir góða að- hlynningu á heilsuverndarstöð- inni. Tvö þessara málverka eru olíu- málverk, en það 3. vatnslita- mynd, er hún frá Þingvöllum. Annað málverkið er af Hlöðu- borgarstjórinn sagði er hann nefndi hitt málverkið. Málverkunum verður komið fyrir í einhverjun\"'bæjarstofn- unum, 'eftir að listaverkariefnd og bæjarráð hafa fjallað um það mál. Samúðarskeyti — Þakkarskeyti Forseti íslands hefur sent sam- úðarskeyti í tilefni af andláti páfans í Róm. Forsetanum hefur borizt þakkarskeyti frá Aloisi Masella kardinála. Ibúar landsíns 1668311. des- ember sl., ffölgunáárinis 4131 / Reykjav'ik bjuggu þá 67589, i öBrum kaupsföSum 42541 og I sýslunum 56701 Hinn 1.. desember sl. voru íbúar hér á landi samtals 166.831 og hafði fjölgað um 4.131 frá árinu á undan. í Reykjavík bjuggu þá 67.589, í öðrum kaupstööum 42.541 en í sýslum landsins 56.701. Karlar eru 1475 fleiri en konurnar. Kemur Mr. Brittingham hing- að á vegum íslenzk-ameríska félagsins og mun dvelja í Reykjavík í þrjá daga. Ræðir ' hann við forráðamenn íslenzk- ameríska félagsins um aukin menningartengsl íslands og Bandaríkjanna auk þess, sem hann mun tala við væntanlega umsækjendur um. styrki til námsdvalar vestra. Fjórir íslenzkir piltar, þeir Auðólfur C3unnarsson, Garðar V. Sigurðsson, Pétur H. Snæland og Rafn P. Johnson, stunda nú nám við háskólana í Dalaware og Wisconsin, en þeir hlutu all- ir ríflega námsstyrki frá mr. Brittmgham til ársdvalar við áð- "'urnefnda skóla. Nú hyggst nir. Bríttingham bjóða enn á ný ís- lenzkum piltum styrki til há- skólanáms vestra á skólaárinu 1959—'60. Nema styrkirnir skóla- gjöldum, dvalarkostnaði ásamt nokkrum ferðakostnaði innan Bandaríkjanna. Þeir, sem hafa hug á að sækja um þessa styrki, skulu vera á aldrinum 19 til 22 ára og hafa lokið stúdentsprófi eða Ijúka því næsta vor. Þá er nauðsyn- legt að umsækjendur hafi gott vald á enskri tungu. Væntanlegir umsækjendur um áðurgreinda styrki eru beðnir um að snúa sér til skrifstofu fslenzk-ameríska félagsins, Hafn- arstræti 19, njc. mánudag, 13. október frá kl. 5.30 'til 7 e.h. Verða þar véittár nánari upp- lýsingar um styrkveitingar þess- ar. Framangreindar upplýsingar er að finna í síðasta hefti Hag1- tíMnda, en þar er birt yfirlit Um mannfjöldann á öllu landinu 1. des 1957 og 1956. 110 húsund búa í kaupstöðum Mannfjöldinn í kaupstöðunum fjórtán var á fyrrgreindum tíma sem hér segir: 1956 1957 65305 67589 4344' 4827 6235 6400 3924 4128 3472 3577 2671 2708 1075 1125 2756 2758 896 885 8158 8302 1364 1397 708 730 1340 1372 4224 4332 Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður Keflavík Akranes ísafjörður Sauðárkrókur Siglufjörður Ólafsfjörður Akureyri Húsavík Seyðisfjörður Neskaupstaður Vestmannaeyjar Samtals 106472 110130 Ibúum fækkar í einum kaupstað Eins og sést af framansögðu, hefur íbúum fjölgað í öllum kaupstöðum nema einum, Ólafs- firði, þar fækkaði á árinu um 11. Fjölgunin hefur orðið tiltölu- lega mest í Kópavogi, sem nú er orðinn f jórði stærsti kaupstað- urinn á landinu, en minnst á Siglufirði. í flestum sýslum hefur ibúum fjölgað. Þó hefur orðið fækkun í þessum sýslum: Dalasýslu (22 færri 1. des sl. en 1956), Aust- ur-Barðastrandarsýslu (35), V- Barð. (13), V. ísafjarðars. (8), N- ísafjarð'arsýslu (37), Stranda- sýslu (7), Skagafjarðarsýslu (16) og Vestur-Skaftafellssýslu (11). íbúafjöldinn stóð í stað í Suður Þingeyjarsýslu, en í Norð- ur-Þingeyjarsýslu fjölgaði um einn.' . Fjölmennustu sýslurnar eru Árnessýsla með 6500 íbúa og Gúllbringusýsla með 5003 íbúa, en mannfæst er Austur-Barða- strandasýsla með 598. Af þeim þorpum og kauptúnum með 300 íbúa eða fleiri, sem til- greind eru í hagííðindum, eru flestir íbúar á Selfossi 1482 og Njarðvíkum 1068. Fleiri karlar en, konur Eins og fyrr var sagt, eru karl- ar nú fleiri -hér á landi en kon- ur. Skipting mannfjöldans á kyn var sem hér segir 1. des. sl. Karlar Konur Alls Reykjavík 32770 34819 67589 Aðrirkaupst 21403 21138 42541 Sýslur 29980 26721 56701 Hitaveitan Framhald af 1. síðu. mundssonar var um það að fela bæjarráði að rannsaka brott- rekstra þessa. íhaldið samþykkti með 10 atkvæðum sinum að vísa því til bæjarráðs hvort bæjar- ráð rannsaki þetta, en ellefta atkvæði íhaldsins sat hjá. Með ti-llögu Guðmundar greiddu at- kvæði fulltrúar Alþýðubanda- lagsins og Framsóknar.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.