Þjóðviljinn - 13.06.1962, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 13.06.1962, Blaðsíða 4
 deilan, sern ' staðið' h'eíur ' um þrjá mánuði. Qg ;nú það síö- asta, veikbann Landssam- bands útvégsmanna á síld- veiðitlotapum í. byrjurh v.eiv t®ar. i Svona hai'a togararnir legið aðgdrðalausij- 'ív^já áriánuði.;Núrer ekki annað sýnna en eins eigi að fara með sildveiðiflotann Ríkisstjórnin sem kennir sig við „viðreisn" er á góðri leið að b rjóta niður bjargræðisvegi þjóðarinnar. skapur á íslenzku máli, þá hefði slíkt sem þetta verið kallað amlóðaháttur, og ekki að ; ástæðulausu. . VeiSihorfur atdrei betri vinsfri Maðúij, skyldi halda að þ^ð" , væru .gieðitíðintjL. þegar ,,þæ.-_ fréttir berast að veiöihorfur á síld fyrir Noröurlandi séu f gangi frá Noregi. en megin ^i-"nú betri heldúr en um langt árabil. Um miöja' síðustu hluti íslenzka £iskiflöiánsúigg- ur- rólégöf- í Ííöfnum, áh þess vilcu komu iþær fregnir frá ‘ • áð &■ nókkrum úrræðun bóli "Jáltobi Jákobssyni leiöangurs- stjóra á Ægi að óvenjústórar ’ síldartorfur væru í hafinu 25-J-40 sjómílur-norðaustur a£ Kolbeinsey. Þessar' toriuf værú sagðar á 10 metra dýpi og '50 metra þykkar. Norskt " hafránnsóknarskip á leið frú Grænlandi rannsakaöi veiöi horfur á heimleið og sagöi við heimkomuna til Noregs í maímánuði, að góðar síld- véiðihorfur væru nú við ís- land á þessu sumri. Norskir síidveiðimenn tóku því að búa skip sín óvenju snemma á Islandsmið til síldveiða i ■ vor, og munu fyrstu skip- in að líkindum vera komin ,H iniöin. Ólíkt er aShafzf Fiskveiðar eru finrmti stærsti úflutningsatvinnuveg- mí >"íií5á'ð :-ér -:";&jaidan,:ls -að ' ,. ... .. .... í hffi'nd^látíýrigú stjÓMat" ur Norðmanna miðað við ‘að útgerðármenn' JctéfjaSt; i :g^ígiaftdr'» • þfcð, þann gjáldéýúi'Sém þær. ákiía. "laékkáðrá iáuhákjaúa'sjömöh'rt-" | a5 vjtna { hina” svokölluðú þjóðar.búih4. .jjíins.- yegfu otu um til handa. vinstri stjónr, sem eitthyett fiskveiðar svo ' áð segja ei-ni Én þ.etta er sjáífsagt alít í , vhti- til vamaðar, bæði á sViði himnalagi frá sjðriarhjoii _ís-. ' 'sjávarútvesgs' sem- öðrum sv.ið- lenzkra ráðamanna, sém vihð- .Um: ,Hér er áreiðanlega shók- ast hafa af því ihelztar á- í því skjóli, að vald dollx hyggjur,hvekaupmáttvm.launa aran;, ^ ektó,. ,orðið síður hjá almenn.|hgi; Jpó'f’ahþá í mátt.ugt hér,. tii járóðurs og ill, ef marka ma skrif þeirrá • heilaþ.yottar.. ea í Guðs eigin •um j.þ||^, ift, ,laij.[iáfóllc landi Ameríicu. Þpð er þvi búi w ífekaéðátti Alirtí 1 ðvo siálfsast rétt að rif.ia ihér udd bankarnir , geti safnað ■ gi.id- um sjúðuni. saiTymber- skrif í j á rniá! a rúðherra. ,,. G.unna-rs Thoroddsens í V-ígi. , Á hinu virðist aftur á móti vera minni áhugi, að láta öll útflutninigsptvifinuyegurinn sem skilar,gjaldeyri ,í íslenzlca þjóðanbúið að nokkru ráöi. ... öll haffær-fislrisklp v-m nú hjá {slérizkum:' -valdhöfum. Stór ‘íloti" 'fiskisk’pa írá Noregi er kórninn - á ' Græii- #v:,; . . ;. , . . • - láhdsmið' fíl 'fiskvei'ða,' ot érq horfur iþar sagðár ovenju góð- ar. Hér hefhr 'tógarállotinn legið í.jhöfriúm alla síðústu vetrarvertíð, og liggur ennþái 'Öll úrríéði 'vantar hjá s.jávár- útvegsmáláráðherrá á íslandi og öðrum valdhöfúm! Norskár vélsmiðjur hafa verið önrium lcafnar undan- farnar vikur við útbúnað á •síldveiðiflotanum, og síldar- verksmiðjuriúm, svo állt væri í lagi við móttöku bræðslu- síldar af íslandsmiðum. Hér hafa vélsmiðjui-nar verið stöðvaðar í heilan mánuð og öll undirbúningsvinna því í handarskplum.... Til þess að kót’óna svo þetta brjáláða ástand ' í ís- lenzkum atvinnumálum ríkir nú þegat’ þetta er slcriíað verkbann á öllum íslenzka síldveiðiflptanum, sökum þess sjálfsagl, rétt að rifja ihér itpp rialrivrar staðreynchr úr útge.rð-. ars&gunni frá .dögum yinstri- stjórnarLnnar , svo og „Við- reiHnarinnar-,. ■,, -r .,,, ,,., .- A ihinu .alltpf skamma tíiria- bili. vitótrL&tjórnarinnar .. gelck framléaðriiitæki: ðþj.éðit-inaiai"' í allur fiskifloti íslendinga vera í gangi, svo aukinn gjáldeyrir skapist, og aúðveld- ara verði að sjá fyrir þörfum almenningsv íslenzka ríkið á heilan hóp togara, sem hirtur hefur ver- ið af uppgefnum útgeröar- mönnum síðan Viðreisnin hóf innreið sina í ísl. sjáv- arútveg. Þessi skip, sem eru tugmilljóna króna virði, eru látin drabbast niður hér í höfninni, án allrar umhirðu. Á meðan menn skildu, hvað var . igóður eða slæmur bú- hvndrunarlaust til veiða, og kn'upcle lur voru leystár i sjáv- árutveginurn áður en þær riæðu að valda slcaða. Síðan „Viðreisnin" tók völdin, má segja að allt hafi logað í deil- um innan þessa atvinnuvegar, og dýrmætur tfmi svo að segja á hverri einustu vertíð. hefur farið forgörðum, á með- an skip>a£lotinn hefur legið aðgerðarlaus við land. Og á þessu hörmungarástandi er elckert lát, nema síður sé. um það er ólygnast vitni togara- jm. %: v afrecfSa o g fiskileif Þáð ,má segja að afli tog- aranna haí'i Verið í minnsta lagí s.l. ár. En ,-hver héfði afllnn órðið -ri tíð vinstri stjórnarinnar ef samskpnar - úræðáleysi hefði þá ríkt í þessum inálúm? • Þa.c) er staðreynd sem ekki verður komizt framhjá, að .hin fengsælu karfamið við Ný- fundnaland, sem uröu togara- útgerðinni lyftistöng á dögum vinstristjprnarinnar, voru nýtt fyrir atbeina fyrrverándi ■ Á'. , • ' í’sjava.rutvegsmalái'áaheyiíá t vegna skipulegrar .lcitar íær- ustu : skiþstjórá' ■togarafíotans. sein beirilínis voru fengnir til' fiskleitar 'rig ; sJciíuðu ; svo glæsitegumárangri' sem' raun , bar vitni. Fiskleitarnefndin v.ar sett á stofn- í tjö .vinsfri .stjórriar-. innar og vaan ;mjög,.go£t s.tárf . . . á mcðap ; hennar,. riatit viö., Ilún var ;fljótlega; lögjl ni<Juj' ; þegar ,.ViöreisnLn“ hóf göngu, •' sína. og "síðán héfur engin. jfiskileit vercð starfandi nema ,!á sí.ldveiöu:tri., Til þess að‘ menn^á'fti síg betur á því, hvílík. vitleysa var-hér leidd ;. fii:, ,.öp(Jvegis. j '■ ■þessum málum. v.i.1 * ég varpn l'ram þessari spurningu:. H-ver fliefði .„hiutur, síldveið--; -aijpa orð.iá á síöustu iyeimup árum ^ef „,öll , síldarlgit. .Jiefði verið, lögð „ niður? ,]£g efast .. elclci. u[ii. að ailir , sem þarpa ;bera nolckúrt skyn á hlutina, séu sammája um að hlutur. sildveiðanna heíði orðið rnilc- ið m'i.rini, ef ekki hefði ver- ið haldið úti ' öflugri síldár- leit fyrir VeiðiÐotann. Sainá lögmál gildir þarna um aðr- ar fiskveiðar, sem sé ,það að: öflug. vel skipulögð fiskileit gefur meiri afla. Enda ,má það kallast kaldhæðni örlag- anna, að það skyldi falla í hlut „Viðreisnar“stjórnarinnar að lcoma allri fiskileit fyrir kattarnef, nema á síldveiðum. á sama tíma sem allar ná- grannaþjóðir okkar -voru að taka upp og skipuleggja öfl- uga fiskileit ’fyrir sína veiði- flota, viö hvers konar veiðar. sffórnina 5 MADRID — FARÍS 11 6 — ? Spæriska lögrcglan hefur tilkynnt í að tcknjr hai'i verið höndum í margir i'oryslumcnn fyrir Þjóð- f r c lsfsfy Uci n gu n n i svonefndu. •JSegir lögreglan áð sanitiik þessi l séu ábyrg fyrir ýmis uppþot í fMadrid undanfarna daga. j Telur lögteglanf : að kommýn- istar hafi l*A§ð Þjóðirejsisfyljciri'g- unni sem'háfi haff’yfir að ráða prentvélum, ljósmyndatækjum og öúrsþröggtím sem ælluð- hafi verið til að „spilla röð og reg!u“. * ‘ * Fimm spængkum andfasistum, er sátu á ráösteí'nu í Miinchen ásarnt spæns(cíiíri“ flóttamönnúm,’ var gert að; yfijjatá milli .þess' -að verða gerðir landrækir og verða íiuttir til Kanaríeyja er þeir koma heim. Tveir þeirra völdu aðjjhvepfa í útlegð. - li? morgun . var filkynnt að Fránco eiriræðishéifra munill.inn- an tveggja ára nema úr gildi lagagrcin scm kvoður á-um þad ! ai) spænskir borgarar hafi sjálf- j ir rétt til a-ð ákveða hvar í land- inu þeir búi. Merldr þctta að j stjórnarvöldin geta fyrirskipað j fölki að búa á einhverjum á- jkveðnum stað, ij utt það nauðugt I frá heimkynnum þess og meinað því að ferðast um landið. _______________________________ NF.W YORK — IIOLLANDlU j 1-1/6 — Fulltrúi Indónesiu hjá I Sheffield á Brellandi hafa Sameinuðu þjóðunum fór í dag undanfárið vcrið haldiri kvöld- þess á leit við U Thant, fram- námskeið í píp'ureykingum kvæmdástjóra samtakanna, að fyrir fóik, sem til þes'sa hefur hann hj'.þpaöi til yið að fá frain aðeins reykt vindlinga. Vcgna afstöðu Hollendinga gagnvart áróðurs um sambandið milli hinum svoköiluðu Bunker-tillög- vindlingareykinga og lungna- um með það fyrir augum að krabba hefur fjöldi fólks .tek- koma aftur á . satpningaviðræð- ið að re.cic ja pípu r stað vind- um tíl lausnar deiluntim um linga. og sumst; hafa, Vþin- Vestur-Nýiju-Gírieu. berir aðilar stuðlað að slíkri þróun. Irtdónesíumenn hafa samþykkt : -ttllogurnac:, seai umræðugrund- völl og vilja þeir íullvissa sig um að Hollendingar geri slíkt hið sama. Ljóst er að skoöanir hinna tveggja deiluaðila á tillögunum eru ' nokkuð . skipiar að Hol- lendingar eru þeim ekki sam- þyklcir nema að nokkru leyti. í dag koniu 800 hollenzkir her- ,menn til Holland|u höfuðboi'gar Vestur-NyjUcGíneip,,og munu þeir eiga að-'rierjast-j^egn fallihlífa- hermönnum frá Indónesiu sep Jyrj* exák,í; Jú ^ ,/ 4 )- — ÞJÖHVILJINN-— ':^?tiðvikúd£<gurca?riíáitoí-:-£9fi2

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.