Þjóðviljinn - 04.11.1969, Blaðsíða 2

Þjóðviljinn - 04.11.1969, Blaðsíða 2
2 SÍÐA — ÞJÓÐVHJINN — Þriðjudagur 4. nóveimiber 1969, Bréf til blaðsins: Læknishús á Sauðárkróki kostar engar 6 miljónir Hr. ritstjóri Þjóðvilj ans. f blaði yðajr, sunnud. 26. 10. s.l. er frétt frá Sauðárkróki dags. 24. 10. undirrituð H. S. og virð- ist sem þar sé um að ræða Nýstárlegt safn skólaljóða Lltlu skólaljóðin heitir ný bók handa skódum som Rík- isútgófa námsbóíka hefur gef- ið út. Hún er safn um það bil 100 Ijóða og vísna sem Jóhannes skáld úr Kötlum hefur. valið. "Hér er um mjög nýsitárleg skióflaljóð að ræða: saman koma tvedr þeettir, þjóðkvæði og þjóövísur og ljóð nútdma- skálda: Afi minn fór á hon- um Raiuð við hlið Guðbergs Bergssonar, Bí bd og blaka við hlið x Sigfúsar Daðasonar, Litla Jörp andspænds Hann- esi Péturssyni, svo dæmi séu nefnd. Bók þessi er ætluð yngri dedldum bamaiskólanna og líklega mun mörgum korna á óvairt hve imargt nútfima- skáld hafa ort sem vél fer í slíkri bók. Útgáfan segir að bókinnd sé ætlað að gefa les- endum sínum og hiLusitendium sýn í sa'gildan þjóðstefjaihedm íslenzkrar ia!liþýðu og koma þeim í leið í snertingu við verk þeirra skálda sem lifa og hrærast í kringum þá. Þá er þess og gietið að éldri böm og fullorðnir ættu að geta not- ið bókarinnar einndg, ekiki sízt þeir sem ala böm upp. 1 bókánni eru 7 teikningar eftir Gunnlaug Scheving og á kápu mynd eftir Ásrnund Sveinsson. Henti stefnuflokkur. Framsóknarflokkurinn er afar einkennilegt fyTirbærd. Innan hans eni róttækir fé- lagshyggjumenn og steinrunn- ir íhaldsmenn, og milli þeirra skauta er að finna öll hugsan- leg viðborf til aillra vanda- mála. Innan Framsóknar- flokksdris eru ákveðnir her- námsandstæðingar og auð- mjúkir hermanigarar,' Nató- sinnar og menn sem berjast fyrir hlutleysd íslands. Þar er að finna menn sem styðja verklýðsfélögin í baráttu þeirra fyrir bættum kjörum og auknum réttindum og aðra sem eru meðal harðsvíruðustu andstæðinga alþýðusamtak- anna. Þannig mætti télja póli- tásk viðfangsefni ei-tt af öðru, hvarvetna eru sömu andstæð- urnar — Framsóknairflokkur- inn hefur ekki hreina sitefnú í nokkru máli. Af þessum á- sfæðum hafa leiðtogamir tamið sér alger hentistefnu- viðhorf; ákvarðanir þeirra fara hverju sinni einvörðungu eftir því hvemig kaupin ger- ■ast á eyrinni. Fái flokkurinn þjóðfélagsleg völd getur eng- inn séð fyrir hvemig þau yrðu notuð. Tökum til dæmis afstöðun* fréttaritara blaðs yðar þar. f frétt þessarí er fullyrt að lækn- isbústaður á Sauðárkróki „kosti ekki undir sex miljónum króna“ og verði þannig „eitt af dýrustu einbýlishúsuim á landinu". Húsið er ekki fullgert, en samkvæmt upplýsingum byggingarnefndar hússins er kostnaður nú orðinn um 3,2 milj. kr. og er húsið þá talið tilbúið undir tréverk. f þessu er þó meðtalið efni tölu- vert fyrir tréverk, s.s. timbur allt í gólf og loft og létta skil- veggi svo og flisar inni og úti. Fokhelt sfóð húsið í um 1,4 milj. kr. Húsið er um 825 rúmmetrar. Flatarmál um 240 fermetrar með bílgeymsiu og er sambærilegt að stærð við nýjustu læknabústaði. Það er gróf regla að þeigar hús er tilbúið undir tréverk sé um Vx heildarverðs eftir. Það er einnig gróf regla að kostnaður við fokihelt hús sé um einn þriðji af fullnaðarkostn.aði. Fullyrðing fréttaritara er samkvæmt því um 40—50% of há. Samkvæmt upplýsingum frá Byggdngadeild Menntamálaráðu- neytis er meðalverð (norm) á fermetra embættism'annabú- staða í þéttbýli (með lóð) um 17,000,00i kr. — Samkvæmt upp- lýsingum Húsameistaraembættis er slíkt meðalverð allt að 5.000,00 kr. á rúmmetra, án lóð- air. — Af heildarverði læknishúss er hluti ríkis %, bær og sýsla greiða % saman, þar af sýsla 3/5, bær % hluta. H.S. getur því sjálfur reiknað út það, sem hann kallar „ofrausri" bæjarfélagsins við læknisbústað. — Ekki get ég slegið föstu endanlegu kostnað- airverði þessa húss, eins óg frétta- ritari telur sig þó færan um. En ekkert bendir til þess að læknis- bústaður þessi verði dýrari en aðrir sambaarilegdr embættis- manna-bústaðir. Flest þetta hefði H.S. getað fenigið upplýsingar um núverandi ríkisstjómar. Menn skyldu ætla að innan flokks- ins væri þó einhugur um það markmið að hnékkja viðreisn- arstefnunni, og sannarlega skortir ekki yfirlýsingar um þau viðhorf. Engu að siður eru tdl menn innan Framsókn- arflokksins sem eiga þá ósk heitasta að fá inngöngu í viðr reisnarfélagið. Þannig birtir Tíminn í fyrradag mikið við- tal við Jón H. Þarbergsson, bónda á Laxamýri í Þingeyj- arsýsiu, og kernsit hann m,a. svo að orði um afstöðu sína til Framsókn airfloikksins: „Hann á ekki nógu góða forystu- menn og stendur tæpt fyrir mannleysi að mínu áliti. En það er kannski von að okkur vanti betri forystumenn þég- ar svo er einnig um miljóna- þjóðimar. Mér finnst að Framsóknarflokkurinn hefði átt að vera með í núverandi stjórn og borgaraflokkarnir allir að standa sem einn á mótí kommúnistum“. Og til þess að sýna að einn- ig þessi sjónarmið njóti hylli meðal hentistefnumiannanna i forustunní botnar Tíminn við- talið með því að þakka „þess- um aldna bónda sem fylgisit svo vel með kröfúm tímans“. — Austri. hjá bygigingamefnd hússins þar á staðnum. Hér er engdn launung á neinu. Þetta er ef tdl vill íbúð i stærra lagi, miðað við meðalíbúðir bæj'arbúa. En hvers virði er það að gera það vel við góðan lækni, að hann geti vel við unað. Slik aðstaða getur bæði í, nútíð og framtíð stuðlað að því að til sjúkrahúss og héraðs fáist áíram góðir læknar. Þá er þess að geta að ég er ekki einn um viðtöku á loíi eða lasrti um læknishús. Félagar mín- ir, arkitektamir Guðrún Jóns- dóttir og Knud Jeppesen eru þar jafnir aðilar. Þau eru einnig samstarfsmenn mínir í skipulags- starfi fyrir Sauðárkróksbæ, á- samt' fjórða félaganum, Reyni Vilhjálmssyni, garðarkitekt. Af þessu má þó ekki freistast til að álykta að starfið verði þess dýr- ara, sem fleiri vinna að því. Heldur er sannfæring okkar siú, að árangur verði betri. En þetta er kannski framandi sjónairmið, sem H.S. getur ekki fallizt á. .Þá er þess einnig að geta að við Þorv. S. Þorvaldsson arkitekt höfum fyrir réttu ári lokið hluta fyrsta áfanga Gagn- fræðaskóla á Sauðárkróki. Reyndist þessi áfangi um % ó- dýrari en áætlað hafði verið og nam upphæðin um 10 milj. kr. Voru þó áætlanir allnákvæm- ar, gerðair af arkitektum, verk- fræðingum og öðrum er málið varðaði og bomar siaman við kostnaðarverð þá nýbyggðra skóla og sambærilegra. Ástæður fyrir þessu komu greinilega fram við vígslu skólans og í dagblöð- um um miðjan nóv. s.l. Þær voru taldar stafa m.a. af góðum und- irbúningi og heilhúga samstarfi allra er að byggingaframkvæmd- um stóðu. Ekki hef ég orðið var við að H.S. þætti þetta frétt- næmt fyrir blað sitt. Ekki sfcammast ég mín fyrir það, að vera fæddur og uppvax- inn á Sauðárkrófci þó ég yrði þaðan að hverfa á kreppuárum. Ég á síður en svo nokkuð söfc- ótt við þann bæ, en vil baig bans sem beztan og trúi á vöxt hians í framtíðinni. Þar býr duiglegt og gott fólk og þar aru nú dug- legir stjórnendur með landnáms- anda og sóknarhug. Það vair mér því mikið ánægjuefni er forráða- menn bæjarins báðu mig að vinna að skipulagi hans. Það mun ég og félaigar mínir gera eins vel og kunnátta okfcar alira nær til. — Samvinna hefur ver- ið _mjög ánægjuleg við bæjar- sitjórn og alta aðra aðila og þvi leitt að heyra eina hjáróma rödd. Ég get þó róað H.S. með því, að skiplaig bæjarhverfis felur ekki í sér neina skyldu fyrir hús- byggjendur til að láta skipulags- arkitökta einnig teifcna hús á væntanlegum lóðum sínum. Ef hinsvegiar mönnum á Sauðár- króki „hrýs hugur við“ ímynduð- um dýrledka starfs okkar, þá verða þeir að edga um það við sína bæjarstjóm og reyna að leiða hana úr „villu síns vegiar“. — En kannski stendur H.S. siík- ur stuggur af sitarfi okkar fyrir Sauðárkróksbæ, að hiann héfur viljað mæla landsföðurleg varn- aðarorð og vara við mér hvax- vetna með því að birta slíkar umsagnLr í víðlesnu dagblaði. Eða liggja ef til vill aðr'ar orsak- ir en hagur bæjaríélagsins fyrir árás hans á mig? Ég þekki ekki manninn persónulega og veit ekki til að hafa gert neitt á hluta hans. Þó er ekki laust við að ég dáist að því afreki hans að geta komið öllum þeim getgátum, rangfærslum og misskilningi fyr- ix í svo stuttri grein. Hvemig sem á grein hans er annars litið, þá er hún svo rætin og rakalaus að mér virðist jaðra við atvinnu- róg. Stefán Jón^son, arkitekt frá Sauðárkróki. til viðreisnarsteÆniunnair og HAPPDRÆTTI ÞJÓDVILJAHS 1969 • Happdrætti Þjóðviljans 1969 er hafið og hafa miðar ver- ið sendir stuðningsmönnum blaðsins í pósti. Munu flestir þeirra þegar hafa fengið þá í hendur. Aðalvinningurinn í happ- drættinu að þessu sinni er Skoda 1060 MB Standaxd fólksbifreið eð verðmæti kr. 225.600 en auk þess eru fjórir aukavinningar, bækur frá Helgafelli og Máli og menn- ingu fyrir kr. 45 þúsund sam- tals Er verðmæti allra vinn- inganna kr. 270.600. Miðinn kostar kr. 100 og dráttur fer fram á Þorláksmessu, 23. des. Afgreiðsla happdrættisins er að Skólavörðustíg 19 og eru menn beðnir að snúa sér þangað með skil fyrir heim- sendum miðum. Vjseri kær- komið að þeir sem ástæður hefðu til gerðu skil sem fyrst. Símar happdrættisins eru 17500 og 17512. Aðalvinningurinn í HÞ '69 er Skoda 1000 MB Standard Nýtt tímarit um rannsóknir í landbiínaði hér á íslandi Rannsóknarstofnun landbún- aðarins hefur hafið útgáfu nýs tímarits- Nefnist það „Islenzkar landbúnaðarrannsóknir‘‘ og er áætlað að komi út tvisvar á ári gð flytji greinar um rannsókn- ír í þágu íslenzks landbúnaðar- Útgáfustarfsemi Atvinnudeild- ar Háskólans á sviði landbún- aðar var hagað þannig, að gefn- ar voru út skýrslur í tveimur flokkum. I A-flokki voru birtar bráðabirgðaniðurstöður tilrauna, sem stóðu yfir í lengri tíma, en Á þessa leið segir í ályktun, sem samiþyJdkt var á aðalfundi Fél. dómarafulltrúa fyrir nokkru. 1 sitjóm voru kjömir: Bjöm Þ. Guðmiundsson, fulltrúi yfirborg- ardómara form., Jlónatan Svedns- son fuilltrúi safcsólknara, gjald- keri og Sverrir Einarsson fulltr. yfirsiakadómara, ritari. Á fundinum voru kjaramál ítariega raedd. Voru fundar- menn á einu máili um, að við núverandi starfskjör yrði ekki unað og ræddu ýmsar ledðir í þeirri kjarabaráttu, sem fram- undan er. Saimlþykktin sem áður var getið er svohljóðandi: „í ölluim siðmenntuðum. þjóð- félöigum er sterkt og sjálfstaett dómsvald talið meðal hom- steina stjómskipunarinnar. Sér- staða þeirra er við dómsstörf fást er viðurkennd með rikri réttarvemd dómara, m.a. þann- ig að þeim búið launalega, að þeir geti helgað sig dórnara- í B-flokki var skýrt frá heild- arrannsóknum á ákveðnu við- fanigsefni- 1 báðum flokkum komu alls út 19 hefti- Með breytingum á lögum um rannsóknir í þágu atvinnuveg- anna og við það, að Rannsókna- stofnun landbúnaðarins var sett á stofn, var ákveðið að hætta útgáfu A- og B- flokks rita, en hefja í þess stað útgáfu tímarits, sem birti greinar um niðurstöður af tilraunastarfsemi Rannsóknastofnunar landbúnað- færis, en eigi að síður þver- sfcaillast við að viðurkenna sér- stöðu þeirra, með bætbumkjör- um. Hér á landi er enn við lýði fulltrúakerfi, sem þekkist ékki í sama formi innan dómsvalds nágrannaríkjanna og á sérheid- ur enga hliðstæðu í okfcar þjóð- félagi. Það stríðir beinlínis gegn vélsaemi, að mdkilll hluti þeirra, sem við dómstörf fást, Þ. e. fulltrúar, skuli bera allar skyld- ur emb'ættisdórmara, en njóta engra réttinda þeirra, m. a. hvorki varðandi stöðuvemd né launakjör. / Það er skoðun félaigsins, að dómaraifullti-úakerfið í sinni nú- verandi mynd, eiigi að leggja niðbr þegar í stað, enda sjálf- sögð réttlætiskraffa, að allir þeir sem gegna sörnu eða svip- uðum störfum með sörau menntun að baki, njóti inn- byrðis sömu réttarsfföðu og lauraalkjara“. arins svo og frá öðrum aðilum, er vinna að lándbúnaðarrann- sóknum. , Með útgáfu þessa nýja tíma- rits, er tilgangurinn sá að korna meöal annars hagnýtum ndöur- stöðum af tilraiunastarfseminni til þeirra, sem við landbúnað fást og auka þekkinigu þeirra á því, sem'bezt reynist til bú- skapar við hérlendar aðstæður- Fyrsita hefti ritsins er 84 bls, að stærð- I þvi eru fimrn rit- gerðir: Ölafur Jónsson skrifar grein um eldi sláturkálfa á blöndu af* undanrennumjöli og nýmjóikur- mjöli- Sturla Friðriksson ritar tvær greinar um uppgræðslutilraunir á fjalllendi, Mosfellsheiði og Tun gn aáröræfum. Iragvi Þorsteinsson og Gunnar ólafsson um efnainnihald og meltanleika nokkurra úthaga- plantna. Bjami E. Guðleifsson og Sturia Friðriksson um athugun á vaxtarkjöfum túngróðuns við skafl- Fleira efni er f ritinu, svo sem leiöbeiningar um framsetn- ingu greina, sem teknar eru til birtingar. Er þar tekið fram ýt- arlega, hvemig efni ritgerða sfculi raðað niður. Allar greinamar em einnig með enskum skýringum á töfl- um og myndum svo og ensku yfirliti. Framhald á 9. síðu. Lítil bón Alla þá, sem eiga kynnu í flórum slnum þá bék sem hedt- ir Tólf kviöur úr Divina coirnm- edia, og geffin var út af Menn- ingarsjóði 1968, bið ég að sýna mér þá vinsemd að færa inn í eintök sín tvær efftirtaldar breyi- ingar, báðar í 1. kviðu Vítis- ljóðanna: I miðlínu fjórðu þrfhendu bls. 33, stendiuir: — — er heim hann sneri — en á >ið vera: — — er hingað sneri — og í lokaerindi sömu kviðu, blaðsíðu 36:----að hinugulina hiliði, — sem á að vera: — — að heilags Péturs hliði, — Ég tek það fram að báðar þessar misfellur vom í hand- ritínu og em því engum að kenna neania sjálfum mér. Með þökk til þeirra sem verða við lítilli bón. Guðm. Böðvarsson. Félag dómarafuiltrúa: Laun dómara með öSlu óviðunandi ýC „ísienzk stjórnskipun veit- ir dómurum vissa réttarvernd, en Iaunalcga er svo að þeim búið, að lítiil sómi er að. Þeir hafa þurft að taka þátt í kapp- hiaupinu um aukastörf, en það samrýmist alls ekki aðalstarf’i þeirra. Með því að láta þetta viðgangast, hefur rikisvaldið raunar viðurkennt, að föst laun þeirra duga þeim ckki til lífs- framfæris, en eigi að siður þver- skallast við að viðurkenna sér- stöðu þeirra, með bættum kjör- um“. staríinu eingöngu. Augljóst er að effnaiegt sjálfsffæði dómara situðlar að sjálfstæði þeirra í starfi. Islenzk stjómskipun veitir dómurum vissa réttarvernd, en launálega er svo að þeim búið, að lítill sómi er að. Þeir þurfa að taka þátt í kapphlaupinu uim aukastörf, en það sacmrým- ist alls ekki aðalstarfi þeirra. Með því að láta þetta viðgang- ast, hefur ríkisvaldið raunar viðurkennt, að fösff laiun þeirra duiga þedm ekki tíl lífsfraan-

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.