Þjóðviljinn - 11.05.1976, Blaðsíða 16

Þjóðviljinn - 11.05.1976, Blaðsíða 16
MÚÐVIUINN Þriðjudagur 11. mal 1976 Stjórn Vængjaslitur samninga við flugmenn Stjórn Vængja hefur ákveðið að slita samningum við flugmenn. Ekki á að ráða aðra flugmenn, en stjórnin hefur samþykkt að halda uppi þeirri þjónustu sem stjórnarmenn sjálfir geta annast. Einnig hefur stjórnin ákveðið að athuga leigu eða sölu á vélakosti félagsins til innlendra aðila. Astæðan fyrir þvi að ákve&ið er aðslíta samningum við flugmenn er sem fyrr deilan um það, hvort flugmennirnireigaaðhafa rétt til þess að tilheyra sinu stéttarfélagi eða ekki. Kjartan ólafsson. Barátta verkalýðs og ríkisstjórnar 1 kvöld kl. 20.30 hefst félags- fundur Alþýðubandalagsins i Reykjavik i Tjarnarbúð. Þar hef- ur Kjartan Olafsson, ritstjóri, framsögu um efnið: „Barátta verkalýðshreyfingar og ríkis- stjómar. Á fundinum verður einnig kosin uppstillinganefnd til stjórnar- kjörs i félaginu. Myndina tók Einar Ihúsakynnum atvinnumiðlunarinnar I gærmorgun, en þá var starfsemin að fara I gang. Menntaskóla- nemar með atvinnumiðlun Milli fimmtán- og átján hundruð menntaskólanemar ganga atvinnulausir um þessar mundir og hafa þeir sett á fót at- vinnumiðlun, sem hefur það verkefni að útvega þeim vinnu ef nokkur kostur er á. Sögðu starfs- menn atvinnumiðlunarinnar i gær að fyrir marga væri sumar- vinna hornsteinn alls vetrar- námsins og án hennar væri fyrir- sjáanlegt að margir yrðu hrein- lega að hætta námi sökum fjár- skorts. Alls fékkst 300 þúsund króna styrkur frá menntamálaráðu- neytinu til þessarar starfsemi menntskælinga en þeir höfðu beðiðum 450 þúsund og töldu það lágmarksupphæð til starfrækslu miðlunarinnar í átta víkur. Var reiknað með aö um 350 þúsund krónur færu i auglýsingakostnað, en herferð þeirra i f jölmiðlum er þegar hafin. Atvinnumiðlun menntskælinga hefur verið starfrækt frá þvl árið 1969 að tveimur árum undan- skildum, en þá var næga vinnu að fá. Hefur hún yfirleitt skilað mjög góðum árangri og oftast séð öllum fyrir vinnu, sem til hennar hafa leitað. Simi atvinnumiðlunarinnar er 82698 og er hiin staðsett i austur- álmu Menntaskólans við Hamra- hlíð. Eru atvinnurekendur hvattir til þess að láta I sér heyra ef þeir hafa not fyrir einhvern mann- skap. Sömuleiðis eru menntskæl- ingar beðnir að hringja I þennan sima ef þeir óska aðstoðar.—gsp Réttargœslumenn: Bíða átekta — Við réttargæslumenn fjór- menninganna sem sleppt var úr gæsluvarðhaldi vegna Geir- finnsmálsins — höfum enn ekki tekið neina ákvörðun um hvort farið verður I skaðabótamál vegna gæsiuvarðhaldsins, enda er málinu ekki lokið og ekki tlmabært að taka neinar ákvarðanir fyrr en svo er, sagði Jón Ólafsson, hæstarréttarlög- maður sem var réttargæslu- maður eins þeirra manna, sem sætt hefur gæsluvarðhaldi vegna Geirfinnsmálsins. Jón sagði að fordæmi væri fyrir þvi hér á landi að menn fengju dæmdar miskabætur, ef þeim hefur verið haldið i gæslu- varðhaldi saklausum. Um rannsókn málsins og málsmeðferð alla sagðist hann ekki vera tilbúinn að tjá sig um á þessu stigi. Hann sagðist eiga eftir að kynna sér fréttatil- kynningu þá sem rannsóknar- lógreglan sendi frá sér i gær og ef eitthvað kæmi þar fram, sem hann væri ekki ánægður með myndi hann láta frá sér heyra. Frekar vildi Jón ekki tjá sig um málið. — S.dór. 17 breskir á miðunum Tfðindalaust var á miðunum fyrir austan land I gær. Þar voru þá 17 breskir veiðihjófar sem réyndu veiðar I mjög þéttum hópi og á annan tug verndarskipa slógu skjaldborg um togarana þannig að nær ógerlegt er fyrir varðskipin að komast að þeim en um leið nær ógerlegt fyrir bretana að veiða. Mjög mikil óánægja er rlkjandi meðal togaraskipstjóranna og sjómannanna. I gær greiddu þeir atkvæði um það að halda á Vestfjarðamið, 7 voru þvi hlynntir, 9 andvigir og einn sat hjá og verður flotinn þvi um kyrrt fyrir austan. Togararnir hafa lltið sem ekkert aflað undanfarið og þeir fá engar tjónabætur. Sjó- mennirnir eru sammála um að svona geti þetta ekki gengið leng- ur og verður fróölegt aö fylgjast með framvindu mála — S.dór. Varnarlið íslands er á varðskipunum Aðalfundur Verkalýðsfélags íslands, sem haldinn var á sunnu- daginn, sendi varðskipsmönnum kveðjur með þakklæti og virðingu fyrir karlmannlega og einarða framgöngu. I ályktun fundarins segir að varðskipsmenn hafi með starfi sinu sannað að varnarliö Islendinga sé á varðskipunum en ekki á Miðnesheiðinni. Þá segir að i ljósi siðustu atburða á miðun- um og vegna afstöðu bandarikja- manna I landhelgismálinu skori fundurinn á stjórnvöld að endur- skoða afstöðu sina til herstöðvar bandarikjamanna á íslandi og til NATÓ með það fyrir augum að segja upp samningum við þessa aðila. Lúðvík Jósepsson um Hafréttarráðstefnuna: 200 mílna efnahagslögsaga viðurkennd af nœr öllum Mikill sigur fyrir stefnu íslendinga Lúðvik Jósepsson, alþingis- maður, sem siðustu vikur hefur setið fundi Hafréttarráðstefn- unnar I New York kom heim um helgina. Við leituðum frétta hjá honum og spurðum hvert væri mat hans á niðurstöðum þeim, sem nú liggja fyrir. — Lúðvlk sagði: Þegar litið er sérstaklega til hagsmunamála okkar íslend- inga, þá tel ég, að sú niðurstaöa sé markverðust, að á þessum fundi var enn á ný viðurkennd sú meginstefna, að strandriki skuli hafa rétt til 200 milna auð- lindalögsögu og eigi að hafa allan lögsögurétt á þvi svæði; að strandrikið geti sjálft ákveðið hvað heimilt skuli að taka mikinn heldarafla af hverjum fiskistofni innan 200 milna markanna, og að strandrikið ákveði einnig algerlega á eigin spýtur, hvað það sjálft telji sig geta veitt mikið. Um þessa meginstefnu hefur náðst svo viðtæk samstaða, að ástæðulaust er, að gera nokkuð úr andstöðu við hana. Nær allar þær þjóðir, sem upphaflega reyndu að standa þarna á móti hafa nú fallist á þessa grundvallarstefnu, má þar nefna breta og fleiri Vestur- Evrópuþjóðir, Bandarikin og Sovétrikin. — Er þá ekki fengin, lagalega séð, sú viðurkenning, sem ætti að nægja okkur Islendingum til þess, að bretar hætti yfirgangi sinum hér? — Jú, það er einmitt mitt álit. Ég tel það algera þversögn hjá bretum, að viðurkenna þessa stefnu á Hafréttarráðstefnunni, og gera einnig kröfur á grund- velli hennar innan Efnahags- bandalagsins fyrirsjálfa sig, en halda eigi að siður áfram herskipavaldbeitingu sinni hér gegn okkur. Vissulega gátu bretar um það leyti, sem við færðum út I 50 milur reynt að afsaka valdbeit- ingu með áliti Haagdómstólsins og þeim „rétti", sem þeir töldu sig hafa samkvæmt landhelgis- samningi viðreisnarstjórnar- innar frá 1961. En nú getur deilan við þá ekki lengur staðið um þessi atriði, þvi að i raun er nú þegar fengin alþjóðleg viður- kenning á stefnu, sem staðfestir aliar gerðir okkar Islendinga. — Nú hafa þessar greinar, sem okkur varða mestu, náð að haldast óbreyttar frá uppkasti þvi, sem lagt var fram i lok Lúðvik Jósepsson fundarins i Genf i fyrra, — en hvað er að segja um tilraunir landluktra rikja til að fá þeim breytt og takmarka réttindi strandrikja? — Jú, það er rétt, að hópur landluktra rikja og nokkurra annarra rikja, sem litið sem ekkert fá i sinn hlut út úr 200 milna reglunni, reyndi að tryggja sér nokkurn rétt innan 200 milna markanna hjá strand- rikjunum. Þetta bar þó engan sýnilegan árangur svo sem ljóst eraf þeim texta, sem fyrir lá nú I lok þessa f-undar. Hitt er þó enn mikilvægara og jákvæðara fyrir okkur islendinga, að nær öll þau riki, sem haldið hafa uppi þessum kröfum þau hafa þó tekið fram, að þau telji eðlilegt, að riki eins og island, sem hafa fiskveiðar að meginuppistöðu þjóðarbúskapar, haldi samt sem áður öllu sinu að fullu, þótt landlukt riki fengju nokkurn rétt hjá öðrum strandrlkjum. Þvi er það, að jafnvel þótt landluktu rikin kynnu að fá eitt- hvað fram á lokastigi ráðstefnunnar, þá á okkar mál þó ekki að vera i neinni hættu. Rétt er að geta þess, að úr hópi hinna svokölluðu landluktu rikja voru það t.d. sviar og austur-þjóðverjar og margir fleiri, sem tóku mjög skýrt fram að sjálfsagt væri, að islendingar héldu öllu sinu. — Nú er nýr fundur ráðstefn- unnar ákveðinn I New York dagana 2. ágúst — 17. september i sumar, svo ekki er ráðstefnunni nú lokið enn. — Nei málum er ekki form- lega lokið, vegna þess að sú stefna hefur verið ríkjandi að hnýta saman alla þætti þessara hafréttarmála, þ.e.a.s., þann þáttinn, sem snýr að efnahags- lögsögu (200 milurnar), þann þáttinn sem snýr að mengunar- málum og siðast en ekki sist þann þáttinn, sem varðar nýtingu hafsbotnsins utan 200 milna markanna. Og það er sér- staklega þessi siðasti . þáttur, varðandi hafsbotnssvæðið, sem tefur endanlegar ákvarðanir ráðstefnunnar. Um þau atriði er enn talsverður ágreiningur; þar eru annars vegar hin auðugu tæknivæddu stórveldi og hins vegarþróunarrfkin, sem eiga að njóta góðs af arðinum frá þeim verðmætum, sem hafsbotninn kann að geyma. — En er nú samt ekki hægt að reikna með, að óðum styttist I það, að ráðstefnunni ljúki? — Jú, i lok þessa fundar nú var tekin ákvörðun um hvaða vinnubrögð skyldu viðhöfð á næsta fundi, og gert ráð fyrir, að aðeins 2—3 fyrstu vikurnar færu i samingaumleitanir nú i sumar, en siðan tæki við timi ákvarðana. Það er þvi vissulega gert ráð fyrir þvi að á næsta fundi, nú i ágúst/september geti orðið um aö ræða loka- ákvarðanir. En það, sem ég vil sérstak- lega leggja áherslu á i sam- bandi við störf Hafréttaráð- stefnunnar er þetta: Að minum dómi hefur I raun tekist samkomulag, þó enn sé það ekki staðfest formlega, um alla þá hættiþessara mála, sem varða okkur Islendinga sérstak- lega. Práttur á ákvörðunum um önnur efni má ekki skyggja á þetta aðalatriði.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.