Þjóðviljinn - 01.04.1978, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 01.04.1978, Blaðsíða 3
Laugardagur 1. april 1978 ÞJÓÐVILJINN — SIÐA 3 Bifreiðatryggingar hafa hækkað um 163% á 3 árum Árstrygging 5 manna bíls 100 þúsund kr. ef 67% hækkunin nær fram ad ganga. FÍB mótmælir Sem kunnugt er hefur trygg- ingarráð mælt moi) aö trygg- ingafélögin fái að hækka bifreiðatryggingar um 67%. Rikisstjórnin á eftir að leggja blessun sina yfir þessa hækkun. Og þá kostar rúmar 100 þús. kr. að tryggja 5 manna bil. ,,Við mótmælum harðlega þessari hækkun, enda hafa tryggingafélögin fengið að hækka tryggingar um 97% sl. 2 ár og það er ekki endalaust hægt að niðast á bifreiðaeigendum", sagði Sveinn Oddgeirsson framkvæmdastjóri FIB er við bárum þessi mál undir hann i gær. Þegar rikisstjórnin hefur . samþykkt þessa 67% hækkunar- beiðni nii, hafa bifreiðatrygg- ingar hækkað um 164% á þrem- ur árum. Arið 1976 voru þær hækkaðar um 60%, árið 1977 um 37% ognú verður hækkunin 67% ef að likum lætur. Aður en þessi 67% hækkun kemur til, kostar að tryggja vénjulegan 5 manna bil af Cortina-gerð 53.300 plUs 20% söluskattur. Þá er ökumanns-og farþegatrygging ekki inni i verðinu og heldur ekki fram- rúðutrygging. Þegar verðið hækkar um 67%, kostar það 89.011 kr. að tryggja bilinn auk 20% söluskatts og verður þá 106.813 kr. Við þetta bætist svo ökumanns- og farþegatrygging og framrúðutrygging. Sveinn Oddgeirsson sagði að þeir hjá FÍB hefðu reiknað út, að ef af þessari hækkun verður nUna, bá muni það kosta nima 106.813 kr. kostar árstrygging á fimm manna fólksbifreið ef 67% hækkunin nær fram að ganga, fyrir utan ökumanns- farþega- og framrúðutryggingu. eina miljón króna á ári að reka venjulega Cortina-bifreið. t dag kl. 15.00 mun FIB halda fund um þessi mál i Selfossbiói og þangað er boðið fjármála- ráðherra, vegamálastjóra, samgönguráðherra og þing- mönnum Suðurlandskjördæmis að ræða við bifreiðaeigendur. —Sdór Snjóflóðin valda miklum búsif jum segir Gunnar Rafn Sigurbjörnsson, Siglufirði — Þessi áföll eru náttúrlega geysilegt tjón fyrir hitaveituna, sérstaklega vegna þess, að Við- lagatrygging bætir ekki þann skaða, sem orðið hefur á mann- virkjunum frammi i Skútudaln- um nií i snjóflóðunum, sagði Gunnar Rafn Sigurbjörnsson, skólastjóriá Siglufirði.við blaðið i gær. — Aftur á móti er greiddur sá kostnaður, sem til« fellur hér i bænum. Þettaersagtaðbyggist á þvi, að Viðlagatrygging virðist taka fyrst og fremst til þeirra mannvirkja, sem eru bruna- tryggð fyrir. Bæjarstjórnin á Siglufirði samþykkti nýlega hvernig greiðslum skyldi háttað vegná þess tjóns, sem varð i fyrra snjó- flóðinu. Þar er t.d. talað um að bæjarsjoður geiði, — til að byrj með, — hitakostnað, 1000 kr. a ibúðádagi 5 daga. Einnig borgar hann kostnað við tengingu oliu- kynditækja, útlagðan kostnað björgunarsveitar og smá varahluti. Hinsvegar gerum við ráð f yrir að Viðlagatrygging bæti það tjón, sem varð i bænum sjálf- um. En mannvirkin i Skutudal eru ekki i viðlagatryggingu og þvi litlar sem engar likur á aö Viðlagatryggingbætiþað tjón, að þvi er Gunnar taldi. Þó eru fordæmi fyrir þvi, að rikið hlaupi undir bagga i svipuðum tilfellum einsogt.d. vegna jarðskjálftanna á Kópaskeri. — En það er sama hvernig á þetta er litið, þetta er auðvitað mikiðáfall fyrirokkurog einkum vegna þess, að fjarhagur hita- veitunnar er afar ótraustur, sem leiðir af svivirðilegum lánakjör- um, er rfkisstjórnin lætur þetta fyrirtæki bUa við, sagði Gunnar. Gert er ráð fyrir, að hitaveitan verði rekin með tapi upp á 16—18 milj. kr. á þessu ári. Til viðbótar þvi vantar s vo 70 milj. kr. og er þá ekki tekið tillit til þessara siðustu óhappa. —mhg. Sala Spánartogaranna: 4 smærri koma í staðinn Eins og kunnugt er hefur borgarráð heimilað Bæjarútgerft Reykjavlkur að leita eftir verðtil- boðum i 3 Spánartogara útgerðarinnar, en trtgerðarráð Reykjavikur hafði áður samþykkt að leita eftir möguleik- um Á skiptum á þessum togurum og 4 af minni gerðinni. Þjóðviljinn hafðiaf þessutilefni samband við Sigurjón Pétursson, sem sæti á i borgarráði, og spurði hann hvernig þetta mál væri til komið. Borginni barst fyrirspurn frá Kanada, sagði Sigurjón,um hvort Spánartogararnir væru falir. Það hefur lengi legið ljóst fyrir að þeir eru helmingi óhagstæöari i rekstri heldur en smærri togararnir.einsogt.d. Hjörleifur. Þetta eru einu togararnir i flot- anum sem eru með 2 af lvélar, og oft nær oliukostnaður af þeim sökum 2/3 af hráefnisverði. Það hefur þvi lengi verið hug- mynd útgerðarráðs að leita eftir skiptum á þessum togurum og Sigurjón Pétursson: Stóru togararnir eru helmingi óhag- kvæmarienminni togararnir. öðrum minni, og nU virðist liggja fyrir að hægt sé að skipta á þeim 3 á móti 4 af smærri gerðinni. Núverandi verðmæti þessara togara, hversfyrir sig.er um 1000 miljónir króna. A móti eru boðinn skip frá Frakklandi og Noregi, fyrir 5—700 miljónir króna. Þau eru minni, álika gömul, og verðið fer eftir aldri og gæöum. Þessir togarar fiska engu minna en þeir stærri, rekstrar- kostnaður þeirra er mun minni, sérstaklega vegna mikillar oliu- notkunar Spánartogaranna, og þeir eru þvi hagstæðari til hráefnisöflunar, sagði Sigurjón að lokum. —AI. Gunnar Rafn Sigurbjörnsson. Sildveiðar við Suður- og Vesturland 35 þúsund lestir í ár Ákveðið hefur verið að leyfa veiðar á 35 þUsund lest- um af sfld á hausti komanda i stað 25 þusund á sl. ári. Hringnótabátar fá að veiða á timabilinu 20. sept. til. 20. nóvember, en reknetabátar frá 20. ágUst til 20. nóvember. Skiptingin miili hringnóta-og netabáta hefur ekki verið ákveðin, en veiðarnar verða leyfis- bundnar sem áður og rennur umsóknarfrestur út l.'mai. Tvennir tónleikar Söngskólans Kór Söngskólans i Reykjavik heldur tvenna tónleika nú um helgina, i Hveragerðiskirkju laugardaginn 1. april kl. 4 og i Fossvogskirkju sunnuda^'nn 2. april kl. 4. Flutt verður Messa á striðstima (Missa in tempori Belli) eftir Haydn. Stjórnandi er Garðar Cortes og einsöngvarar nemendur úr Söngskólanum i Reykjavik. Hitaveitan á Siglufirði Betur fór en á horfðist Það fór betur en á horfðist með hitaveituna hjá Siglfirðingum, að þvi er Gunnar Rafn Sigurbjörns- son, skólastjóri á Siglufirði,sagði okkur í gær. Heita vatnið var þá bara farið að streyma til bæjarins á ný og þegar búið að tengja eitt- hvað af hiisuin. Meginástæðurnar fyrir þvi hversu þetta gekk fljótt fyrir sig var ágætis veður i fyrradag, fyrrinótt og gær og svo það, að skemmdir reyndust minni en vænta mátti. 1 fyrrinótt vann 20 manna hópur frammi i Skútudal við að grafa upp húsin og notuðu til þess hand- verkfæri. I ljós kom, að hUsið yfir aðaldælunni er ónýtt, en tvær hliðar þess munu þó standa. Tæk- in sjálf hafa hinsvegar sloppið við skemmdir. Mun snjórinn, sem fyrir var, hafa hlift þeim. Auka- dælan eyðilagðist hinsvegar, stjórnbUnaður o.fl., en hann var nýbUið að endurnýja og er það verulegt tjón. Talið er einstakt lán að spennistöðin slapp, en þar munaði þó ekki nema hársbreidd. Þetta hefði orðið mun alvarlegra mál ef hUn hefði farið. Skyit er að taka það fram, sagði Gunnar Rafn, að þeir, sem að þessum björgunarstörfum hafa unnið, hafa sýnt alveg frábæran dugnað, sem ekki verður of met- inn. —mhg. Fjárhagsvandi málm- og skipasmiðja: Svartnættí framundan segir Bjarni Einarsson hjá Skipasmiðastöð Njarðvikur sem á 100 miljónir útistandandi og gat ekki greitt út laun í gær „Það er vlst ekki ofsögum sagt að skipasmfðastöðvarnar eigi i vandræouin, þau eru svo mikil að ég sé ekkert nema svartnætti framundan ef svo heldur fram sem horfir. Ot- gerðarog t'iskvimislufyrirtækin, sem eru okkar aftal viðskipta- vinir geta ekkert greitt og þá keðjuverkar þetta strax og þannig er ;istandið hjá okkur nú, að við eigum 100 miljónir króna útistandandi og fáum ekkert inn og getum þvi ekki greitjt starfs- íólki okkar út i dag, eins og okk- ur taer", sagöi Bjarni Einarsson forstjóri Skipasmlðastöðvar Njarðvikur, er viö ræddum við hann i gær, Bjarni sagði aö vandi Ut- geroar og fiskvinnslufyrirtækj- anna á Suðurnesjum stafaði af Bjarni Einarsson: Gat cliki greitt út laun vegna úti- standandi skulda. þvl'afi þau féngju ekki eðlilega fyrirgreiðslu i bönkum og þvi væru þau komin i greiðsluþrot. Hann sagði að vjðvikjandi Skipasmíðástöð Njarðvikur, þá hefði verið óskaplega erfttt að standa við launagreiðslur undanfarið til þeirra 65 manna sem vinna hjá fyrirtækinu, en nú i þessar't viku keyrði um þverbak, það væri ekki hægt að greiða laun um þessa helgi. ,,0g það sem verra er, það eru engin verkefni framundan. Við hefðum i raun átt að segja mannskapnum hjá okkur upp i febrúar. en einhvernveginn er það svo,að maður þumbast við síikt I lengstu lög, reynir aliar leiðir fyrst, en ég, fullyrði að svona getur þetta ekki gengio lengur. Ef stjórnendur þessa lands ætla að haida áfram þessari fráleitu stýringu, rúllar þetta allt yfir. En ef vandi Utgerðar og fiskvinnslufyrirtækjanna verð- ur leystur, þá leysist vanda^ málið hjá okkur lika, hvað við kemur greiðslum fyrir þjón- ustuverkefni, en það hefur verið það eina sem við höfum verið með lengi; það er engin verkefni önnur a5.fa.um þessar fnundir" sagðiBjarni. —S.dór

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.