Þjóðviljinn - 26.01.1979, Blaðsíða 16

Þjóðviljinn - 26.01.1979, Blaðsíða 16
Föstudagur 26. janúar 1979. Norski teinæringurinn Örninn: Meöferöin Reykjavík til vansæmdar Meöal góöra gjafa sem land- anum barst á þjóðhátiðarárinu voru 2 „Arfjarðarbátar", — stórir viftarbátar smiðaðir sam- kvæmt aldagamalli byggingar- liefö. 1 íslenskum sögnum munu siikir bátar nefndir snekkjur eða tiæringar með 5 árum á borð. Siglingin hingaö til lands gekk mjög vel, siglt var fyrir rásegli á allt aö 20 sjómilna hraða, en um ferðina var gerö skemmti- leg sjónvarpskvikmynd sem sýnd hefur verift i islenskum og skandinaviskum sjónvarps- stöftvum. Bátarnir voru Utbunir eins og sllk skip til forna, nema hvaö öryggistæki voru litíar tal- Aftalsimi Þjoðviljans er 81333 kl. 9 — 20 mánudaga til föstudaga, kí. 9 —12 og 5 — 7 á laugardögum. Utan þessa tima er hægt aö ná i blaöamenn og aöra starfsmenn blafts- ins i þessum Simum: Ritstjórn 81382, 81527, 81257 og 81285, Utbreiosla 81482 og Blaftaprent 81348. ^ 81333 Einnig skalbent á heima- sima starfsmanna undir nafni Þjóðviljans i shna- skrá. ,,Þú finnur hann inni ( portinu, —ef hann er þá ekki hruninn," — sög&u þeir hjá Eimskip þegar Ijós- myndari kom inni Sundahöfn að leita að dýrgripnum, sem Reykvikingar þágu á þjófthatlftaráriim. Ljósm. Leifur. stöövar og gUmbátar, sem gengnir voru aö láni I Noregi til fararinnar. Stefán Jónsson, alþingismaft- ur hefur skrifaft borgaryfirvöld- um bréf vegna þessa máls, og vegna gúmbátsins ur Erninum, sem hvarf eftir hingaftkomu skipsins en er mi kominn I leit- irnar. Bréfiö birtist á 9. síöu 1 i Húsnœðismálastjórn: Fjárhagsvandinn leystur Rikissjóður mun á næstu dög- um greifta Húsnæöismálastofnun rikisins nægilegt fé til þess aft stofnunin geti staðið við allar sin- ar skuldbindingar, en siðustu vik- urnar hefur Byggingasjóðurinn verið févana og þeir sem rétt áttu á láni i byrjun janúar hafa ekkert fengio. A rfkisstjórnarfundi i gær var staftfest samkomulag milli Fé- lagsmálaráftuneytisins og Fjár- málaráftuneytisins um greiöslu- áætlun 1979 fyrir HUsnæöismála- stofnunina, á grundvelli fjárlaga. „Fjárhagsvandi stofhunarinnar er þvi leystur," sagöi MagnUs H. MagnUsson félagsmálaráðherra I samtali viö Þjóðviljann i gær, „og er rikisstjórnin sammála um aft lán stofnunarinnar verfti aö hækka i samræmi vift verftbólg- . unaoggreiöastáréttum timum." Otti um stórfellt atvinnuleysi i byggingariftnaftinum hefur magnast undanfarnar vikur, þar sem Húsnæöismálastofnun hefur ekki getaft greitt Ut lán til þeirra sem geröu fokhelt frá 1. október til áramóta og heldur ekki til þeirra sem rétt áttuá miftláni 10. janUar. Húsnæ&ismálastofnunin . fékk ekki greitt framlag sitt Ur rikissjóöi i desember og mun ástæftan vera sU, aft hUn haffti . þegar fengift of stóran hlut þess fjármagns sem lifeyrissjóöirnir lögftu fram og Framkvæmda- sjdðurinn, sem lánar til atvinnu- veganna, haffti þvi fengift skertan hlut. Togstreita hefur verift um þaft hvort svelta bæri stofnunina af þessum sökum og grei&a féft til baka tiJ Framkvæmdasjóös, en verkalýöshreyfingin hefur lagt á þaft rika áherslu a& HUsnæ&is- málastofnun héldi sinum hlut til þess a& ibU&abyggingar drægjust ekki saman. A fjárlögum eru rUmir 6 miljaröar til HUsnæöis- málastofnunar. _ AI. Svavar Gestsson um ferðsína til Portúgals: Góöar vonir um sölu á saltfiski — endanleg svör í byrjun febrúar Portúgalar eiga í mikium efna- hags-oggjaldeyriserfiðleikum en cftirspiirn eftir saltfiski er langt umfram framboð og ég hef góðar vonir um að okkur takist að semja um sölu á sama magni og i fyrra, sagði Svavar Gestsson við- skiptaráðherra. i samtaii við Þjóðviljann f gærkvöldi en hann var þá nýkominn frá Portúgal. Svavar sagöi aö viöræöur si'nar viö viöskiptaráöherra PortUgals hef&i verift undirbUningúr a& vift- skiptasamningum milli þjóftanna á þessu ári og þær heföu veriö hafnar svo snemma til aö salt- fiskframleiöendur gætu vitaö hversu mikiö magn þær gætu hugsanlega selt þangaft og á hva&a veröi. 1 fyrra voru seld þangaö 17500 tonn. Þá sagöi Svavar a& PortUgalar gætu ekki veittendanleg svör fyrr en viö afgreiöslu fjárlaga þeirra en hUn ver&ur væntanlega i byrj- un febrUar. 1 framhaldi aö viö- ræöum Svavars eru nU menn frá Sölusambandi fiskframlei&enda komnir til PortUgals og i morgun hófust milli oliufélaganna og Portúgala um oliukaup. Vi&skiptaráöherra sagöi aö verö á saltfiski hefftu verift óbreytt i 3 ár og teldi hann aft vift yrftum aft fá hærra verft fyrir hann aft þessu sinni vegna hinnar miklu eftirspurnar ytra. — GFr GREIÐSLUM TIL JÁRNBLENDIFÉLAGSINS FRESTAÐ Byggingarhradi helmingaður '79 Iðnaðarráðherra hefur að undanförnu unnið að því að sveigja stórfram- kvæmdir í landinu undir þau almennu sparnaðar- markmið sem móta eiga lánsf jár- og framkvæmda- áætlun þessa árs. Ríkis- stjórnin féllst í gær á til- iögur hans um málsmeð- ferð gagnvart Járnblendi- félaginu. Stjórn Járnblendifélagsins hefur fallist á aft draga verulega úr fjárfestingu vegna ofns 2 á árinu 1979, sem samkvæmt áætlun heffti numift um 3800 milj- ónum króna, þannig a& sem svarar 1575 milljónum króna af fyrirhugu&um framkvæmdum frestist til ársins 1980. Einnig er gert ráft fyrir aft unnt verfti aft fresta hlutafjárframlagi rlkissjó&s á árinu 1979, a& upphæft kr. 150 miljónir króna, til ársins 1980, og aft á byggingartima verk- smiöjunnar þurfi ekki aö koma til grei&slu á hinum sérstöku hlut- hafalánum ríkissjóös til Járn- blendifélagsins, en þau geta numift allt a& 1500 miljónum króna (24 m. nkr.) og var á&ur áætla& a& þau kæmu til greiftslu á árunum 1979 og 1980. Kostnaðarauki 2-3 miljarðar Hinsvegar taldi stjórn Járn- blendifélagsins sig ekki geta or&ift vi& þeirri ósk aö fresta gang- setningu ofns nr. 2 um 6 til 9 mánu&i, e&a fram yfir 1. sept. En vegna kostnaðarauka og slœmrar samningsstöðu ríkisins verður gangsetningu ofns nr. 2 ekkifrestað 1980, sem stjórnin ákvaröa&i i 'ágUst sl. og tilkynnti sem annan afhendingardag rafmagns. Frestunin var af hálfu stjórn- arinnar talin geta numift 2-3 milj- arfta króna i kostnaöarauka fyrir félagift og aftila sem framkvæmd- inni tengjast. Þá er mi&aft vift 3200 til 3800 kr. norsk. fyrir tonniö af kisiljarni. 1 pessum útreikningum er sölutap Landsvirkjunar vegna frestunarinnar taliö nema 300 til 400 miljónum króna. Slæm samningsstaða 1 frétt frá iönaöarráöuneytinu segir aö þaft hafi ekki tök á aö meta þessa Utreikninga, né verö- forsendur sem aft baki þeim liggja, en bendir sérstaklea á aft af þeim lögfræftilegu athugunum sem fram hafa fariö á samnings- stöftu islenska rikisins sem meiri- hlutaaftila i Islenska Járnblendi- félaginu til aft fá ofni 2 frestaft 1 6 ti 9 mánufti sé ljóst, a& bein samningsákvæ&i og forsendur ýmissa þýöingarmikilla samninga sem Járnblendifélagift og hlut- hafarnir hafa þegar gert og eru bundnir af séu því til hindrunar aft ofni 2 verfti frestaft án sam- þykkis Elkem-Spiegerverket. Elkem beitir neitunarvaldi „Þannig hefur komift skýrt fram af hálfu Elkem Spieger- verket, aö þaft telur ekki á valdi stjórnar Járnblendifélagsins aft breyta rafmagnssamningnum, sem m.a. kve&ur á um tima- ákvöröun varöandi ofn nr. 2, nema samþykki beggja hluthafa félagsins komi til og a& Elkem- Spiegerverket telji sér ekki fært að veita slfkt samþykki eins og málin standi," segir I fréttinni. Meft sérstökum viftauka viö raf- magnssamninginn sem a& stofni til er sá sami og geröur var viö Union Carbide á slnum tlma er meirihlutaa&sta&a islenska rlkis- ins innan Járnblendifélagsins I samningum þess vift Lands- virkjun aft engu gerft og Elkem fengift neitunarvald gagnvart öllum breytingum á rafmagns- samningum. Þaö var þó skýrt tekift frarn á Alþingi á sinum tima a& þessi meirihlutaa&sta&a væri I engu skert miftaft vi& samningana viö Union Carbide. Töluverður ávinningur þá I&na&arrá&uneyti& telur a& ekki sé hægt aö ganga fram hjá peirri þröngu samningsstö&u I lagalegu tilliti sem islenska rikiö hefur veriö sett I, né heldur aö hættandi sé á a& efna til hugsanlegs kostna&arauka af þeirri stær&ar- gráöu sem stjórn Járnblendi- félagsins nefnir I sambandi vi& frestun á uppsetningu ofns nr. 2 í 6 til 9 mánufti, þrátt fyrir mikla óvissu um forsendur Utreikn- inganna eins og áöur er nefnt. Hins vegar telur rá&uneytift aö meö þvi aö sveigja til byggingar- hraöa á árinu 1979 þannig a& létti á fjárfestingu um rösklega 1,5 miljarð króna auk frestunar á greiöslu hlutafjárframlags milli ára og hluthafalána á byggingar- tima verksmi&junnar hafi þa& ná&st fram sem frekast er a& vænta. —ekh yf meó w melónukokkteil! Mjólkursamsalan í Reykjavík

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.