Þjóðviljinn - 26.01.1979, Blaðsíða 5

Þjóðviljinn - 26.01.1979, Blaðsíða 5
Föstudagur 26. janúar 1979. — ÞJÓÐVILJINN —SÍÐA 5 Tvö ný línu- og netaveiöi- svæði lokuð togurunum Sjávarútvegsráðuneytið gaf i gær út reglugerð um sérstök linu- og netasvæði út af Suðvesturlandi og Faxaflóa, sem gildi tekur 1. febrúar 1979. Samkvæmt reglugerð þessari eru allar veiðar með botn- og flot- vörpu bannaðar á þremur til- greindum svæðum fyrir Suðvesturlandi. Er hér um að ræða tvö ný svæði og ennfremur stækkun á þvi linu- og netasvæði út af Faxaflóa, sem sett var i nóvember 1978. A timabilinu frá 1. febriiar tíl 31. mars 1979, eru allar veiðar með botn- og flotvörpu bannaðar á 7s jómilna breiðu svæði utan við linu, sem dregin er úr punkti 63 gr. 33'7 N, 23 gr. 03'0 V, vestur og norður um I 5 sjómilna fjarlægð frá Geirfugladrang I punkt 64 gr. 04'9N, 23 gr. 45'0 V og þaöan I 270 gr. réttvisandi. Að austan mark- ast svæðið af linu, sem dregin er 213 gr. réttvisandi Ur punkti 63 gr. 33'7 N, 23 gr. 03'0 V. A tímabilinu frá 1. febrilar til 15. mai 1979, eruallar veiðar með botn- og flotvörpu bannaðar á svæði, sem að sunnan markast af linu, sm dregin er réttvbandi 270 gr. frá Stafnesvita I punkt 63 gr. 58' 3 N, 23 gr. 40'5 V og þaðan siðan um eftirgreinda punkta: A. 64 gr. 04'9 N, 23 gr. 45'0 V B. 64 gr. 04'9 N, 23 gr. 42'0 V C. 64 gr. 20'0 N, 23 gr. 42'0 V og þaðan i 90 gr. réttvisandi. AUmabilinu20.marstill5. mal 1979, eru allar veiðar með botn- og flotvörpu bannaðar á svæði, sem markast af linum, sem dregnar eru á milli eftirgreindra punkta: A. 63 gr. OO'O N, 33 gr. OO'O V B. 63 gr. 25'3 N, 22 gr. OO'O V C. 63 gr. 33'7 N, 23 gr. 03'0 V. Reglugerð þessi er sett vegna þess, að ráðuneytinu bárust f jöl- margar áskoranir frá sjómönnum og útgerðar mönnum, einkum frá Suður- nesjum og Grindavik, um setningu sérstakra linu- og neta- svæða á yfirstandandi vertið. Ráðuneytið sendi þessi erindi til umsagnar Fiskifélags tsland og eru þessi sérstöku Hnu- og netasvæði f samræmi við tillögur stjórnar Fiskifélags íslands þar um. 1 tillögum Fiskif élags Islands segir, aðmæltsémeöþessufyrir- kömulagi til reynslu og mun sjávarútvegsráðuneytið fylgjast með, hvernig þessi sérstöku svæði verði nýtt af linu- og neta- bátum. (Frétt frá sjavarútvegs- ráðuneytinu). Skeifa Ingibjargar Ljósmyndari Þjóðviljans skellti sér á æfingu hjá Kamarorghestum á óperunni Skeifa Ingibjargar og var þessi mynd þá tekin. Fyrri sýning var í gærkveldi en í kvöld veröur sú seinni í Félagsstofnun stúdenta og hefst kl. 20.30. Á eftir mun Sjálfsmorossveitin spila/ en síðan verður ja m session. — (Ljósmynd: Leif ur) Kvenréttindafélagið: Menning- arvaka á morgun Kvenréttindafélag tslands minnist afmælis slns á morgun, laugardaginn 27. janúar með tveggja stunda menningarvöku I Norræna húsinu oghefst hún kl. 13.30. A vökunni koma fram fræði- menn, skáld, tónlistarmenn og leikarar. Gerður Steinþórsdóttir segir frá rannsóknum sinum á kvenlýsingum i islenskum skáld- sögum, Valborg Bentsdóttir les frumsamda smásögu, Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir spjallar um þjóðfræöi, Anna Júliana Sveins- dóttir syngur einsöng við undir- leik Láru Rafnsdóttur, Sigrún Helgadóttir fjallar um starfssviö reiknifræðings, Steinunn Sigurö- ardóttir les eigin ljóð og Tinna Gunnlaugsdóttir og Kolbrún Halldórsdóttir flytja kafla úr Sílfurtunglinu eftir Halldór Lax- ness. Kvenréttindafélagið var stofn- að 27. janúar 1907 og i rúm 70 ár hafa félagsmenn haft þann sið að gera sér dagamunaf þvi tilefni og að þessu sinni með nokkuð sér- stökum hætti. Allir áhugamenn eru boðnir velkomnir meðan hús- rúm leyfi. KJARVALSSTAÐIR Vildum fá góðan vinnufrið" segir i yfirlýsingu frá Sjöfn Sigurbjörnsdóttur og Davið Oddssyni Borgarfulltrúarnir Sjöfn Sigur- björnsdóttir og Davlð Oddsson hafa sent frá sér eftirfarandi yfir- lýsingu i tilefni þeirra deilna sem ' sprottið hafa upp vegna ráðningar listráðunauts að Kjur- valsstöðum Vegna samþykktar aðalfundar Félags íslenzkra myndlistar- manna og yfirlýsingu talsmanns Bandalags islenzkra listamanna i fjölmiðlum að undanförnu viljum við undirritaðir stjórnarmenn Kjarvalsstaða taka eftirfarandi fram: Deilur um rekstarform Kjar- valsstaða voru settar niður skömmu fyrir jól með samkomu- lagi, sem undirritað var af stjórnarmönnum Kjarvalsstaða annars vegar og forseta BIL of formanni FIM hins vegar. í fram- haldi af þessu samkomulagi setti borgarráð reglur fyrir stjórn Kjarvalsstaða og voru þær I fullu samræmi við samkomulagið og þær tillögur, sem áöur höfðu verið lagðar fram i stjórninni og ekki var ágreiningur um. Aðilar voru sammála um að ráða að Kjarvalsstöðum listráðu- naut, til að vera i forsvari um list- rænan rekstur. 1 samkomulaginu er nákvæmlega greint frá, hvernig aö þeirri ráðningu skuli standa. Umsóknir ber að senda til stjórnar Kjarvalsstaða, sem fær þær stjórnum BIL og FIM til umsagnar. Umsagnirnar skulu lúta aö faglegu mati á þvl, hver jir umsækjenda uppfylla þau skil- yrði sem sett voru er starfið var auglýst. Endanlega ráning list- ráðunauts er hins vegar i höndum fulltrúar borgarstjórnar I stjórn Kjarvalsstaba. Það er ætið ljóst, að stjorn Kjarvalsstaða var alls ekki alvarið bundin af þvi að ráða list- ráðunaut úr hópi þeirra, sem stjórnir FIM og BIL teldu uppfylla hæfnisskilyrði. En auðvitað var út frá þvi gengið, að mjög ríkar ástæður hlytu að þurfa að vera fyrir hendi ef fulltrúar borgarstjórnar kynnu að ráða umsækjanda, sem umsagnaraöil- arnir teldu ekki uppfylla hæfnis- skilyrði. Um stöðu listráðunauts sóttu þrir aðilar. Af umsögnum stjórna FIM og BIL mátti ráða, að tyeir þeirra uppfylltu öll hæfnisskil- yrði, þau ólaför Kvaran list- fræðingur og Þóra Kristjánsdóttir listfræðingur. Svo brá hins vegar við, að umsagnirnar gengu lengra en að kveða á um framangreind atriði og var tekið fram I umsögn- um beggja stjórnanna, að þær mæltu með þvi, að Ólafur Kvaran yrði ráðinn til starfans. Þeim meðmælum fylgdu þó hvorki rök né skýringar. Var þarna gengið lengra en samkomulagið gerir ráð fyrir og svo sannarlega lengra en fulltrúar listamanna töluðu um á samnmgafundunum, þvi að þeir áréttuðu þar oft, að þeir myndu ekki ráða umsækj- endum. Ljóst er, að menntun framangreindra tveggja umsækj- enda er ákaflega svipuð og sam- bærileg en úrslitum réöi af okkar hálfu, hin mikla og góða reynsla af starfi Þóru Kristjánsdóttur I áþekku starfi i Norræna húsinu. A siðustu stigum samninga- viðræðna I desember s.l. var margoft eftir þvi leitað, að gert yrði það sem kallað var „gentle- man's agreement" um listráðu- nautsstöðuna, þannig að fyrir- fram yrði þá frá þvl gengið, hver fengi þá stöðu, áður en hún væri auglýst. Þessari málaleitan var af okkar hálfu alfarið visað á bug, enda samræmist hún ekki nútima vinnubrögðum við afgreiðslu opinberra mála. Þeir, sem fylgst hafa með málum Kjarvalsstaða að undan- förnu, mega sjá, að við undirrituð höfum fylgt hinu staðfesta sam- komulagi út I ystu æsar I þeim til- gangi að fá góðan vinnufrið um Kjarvalsstaði, svo þar megi blómstra starf og list sem sé höfuðbórginni til sóma. Ef að þeir, sem undirrituðu samkomu- lagið fyrir hönd listamanna, hefðu unnið að málum með sama hugarfari og farið eftir gerðum samningum, þá hefði þessum skugga ekki brugðið nú á upphaf starfs að Kjarvalsstöðum. Stóryrðum manna i okkar garð vegna þessa máls, með brigslum um svik, fals og blekkingar verður ekki svarað hér. Þau koma sannleika þessa máls ekkert við og falla því sjálfkrafa dauð og ómerk. Sjöfn Sigurbjörnsddttir Davið Oddsson Kontarsky bræðurnir hjá Tónlistarfélaginu Attundu tónleikar Tónlistarfé- lagsins i Reykjavlk starfsvetur- inn 1978-1979 verða haldnir á morgun, laugardag, kl. 2.30 i Há- skólabiói. Þar koma fram bræð- urnir Alfons og Aloys Kontarsky, ogleika þeir verk eftir Schubert, Stravinsky og Liszt. Bræöurnir eru fæddir I Þýska- landi (1931 og 1932) og byrjuðu að leika fjórhent á pianó fimm ára gamlir. A fyrstu árunum eftir strlðið fóru þeir um Vestur Þýskaland á vegum bresku menningarstofnunarinnar „Brú- in" oghéldu hljómleika, þar sem Alfons og Aloys Kontarsky þeir léku b æði f jórhent o g einnig á tvö píanó. Lögðu þeir mikla stund Framhald á 14. slðu Sparisjóður Hafnarfjarðar hfefur starfað í 76 ár ÍDAG opnar Sparisjóðurinn afgreiðsluutibú að Reykjavíkurvegi 66, BJÓOUM HAFNFIRÐINGA VELKOMNA! Rcykjavíkurvegur 66. Opnunartími: mánudaga — föstudaga frákl. 9:15-16:00, á föstudögum frékl. 17:00—18:00. Símj 54212 Starfsfólk okkar þar: ' Hildur Eiín Ebba 5PARÍ5JÚÐUR HAFNARRJARÐAR

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.