Þjóðviljinn - 09.10.1979, Blaðsíða 7

Þjóðviljinn - 09.10.1979, Blaðsíða 7
Þriðjudagur 9. október 1979 ÞJÓÐVILJINN — StÐA 7 Eru flokksmaskinurnar komnar i viðbragðsstöðu og töldu sig bærilega i stakk búna til að fara i slaginn hvernig er viðspyrnan innan flokks fyrir nýjar og enginn óttaðist innanflokksátök um framboðs- kosningar? Þessa spurningu lögðum við i gær fyrir listana. Þeir voru lika spurðir um prófkjörin. framkvæmdastjóra flokkanna og i ljós kom að allir Alþýðuflokkur: Prófkjör auka stemmn inguna „Nei, — ég á ekki von á mikl- um breytingum á listum Hokks- ins og engir þingmenn hafa lýst þvíyf ir opinberlega aö þeir ætli ao hætta", sagöi Garðar Sveinn Árnason, framkvæmdastjóri Alþýöuflokksins. „Framboöin eru ákveðin i kjördæmunum, en samkvæmt lögum flokksins er skylt að viö- hafa opiö prófkjör um efstu sæti listanna, bæ&i til alþingis og sveitarstjórna. I lögunum er reiknað með 4 mánaoa fyrir- vara fyrir reglulegar kosningar en kjörstjórn ákveour fyrirvar- ann ef um aukakosningar er ao ræða". ALLIR TIL 1 SLAGINN Garðar Sv. Arnason — Hafa einhver prófkjör þeg- ar fario fram hjá ykkur eða ver- ið ákveðin? „Nei, — við ákváðum þetta nú ekki með svolöngum fyrirvara. Það verður varla fyrr en eftir morgundaginn að menn fara af stað." — Attuvon á miklum átökum við val á frambjóðendum flokksins? „1 sjálfu sér ekki. íog held að prófkjörin hafisannað gildi sitt i sfðustu kosningum og rétt sé að halda þeim áfram. Við erum til- biinir til að fara samtaka út I kosningar þegar þær ber að. Prófkjörin er ekkert vandámál i þvi sambandi, þau auka bara stemmninguna." — Er mikið um fundahöld hjá ykkur þessa vikuna? „Ekki neitt ákveðið nema þingflokks- og flokksstjórnar- fundurinn. Seinni part vikunnar og um næstu helgi fer þetta svo af stað, reikna ég með." — AI Alþýdubandalag: Undirbúning- ur prófkjörs langt kominn í sumum kjördœmum „Nei, - ég á ekki von á miklum breytingum á listum flokksins ef kosið verður i nóvember eða desember," sagði ólafur Jóns- son, framkvæmdastjóri Alþýðu- bandalagsins. „Að vísu hafa nokkrir þingmenn lýst þvi yfir að þeir hafi hugsað sér að hætta að loknu þessu kjörtimabili eftir 3 ár, en það þarf þó ekki að gilda ef kosið er strax." — Hvaða reglur og lög gilda um undirbúning framboðslista hjá Alþýðubandalaginu? ólafur Jónsson „Listar flokksins eru undir- búnir i hverju kjördæmi fyrir sig og fara ekki fyrir miðstjórn. Samkvæmt lögum flokksins er heimilt að viðhafa prófkjör en þo ekki skylt, — kjördæmin ráða þvi alveg sjálf. Prófkjörsreglur verður hins vegar að leggja fyr- ir miðstjórn til staðfestingar. I siðustu alþingiskosningum var t.d. viðhaft prófkjör i Reykja- neskjördæmi en ekki annars staðar. Ég býst við að það verði meira um prófkjör nú, jafnvel þótt skammur timi sé til stefnu, enda eru nokkur kjördæmi langt komin með undirbúning. Suður- land og Vesturland hafa t.d. gengið frá sinum prófkjörsregl- um og félagsfundur i Reykjavfk samþykkti á siðasta vetri að viðhafa prófkjör. Undirbúning- ur að þvi er hins vegar skammt á veg kominn. Þar sem ekki yrðu prófkjör, yrðu væntanlega skipaður uppstillinganefndir eins og verið hefur. — Býstu við átökum innan flokksins við val frambjóðenda? „Nei, ég býst ekki við þvi. Það er óhætt að fullyrða að i okkar flokki er full samstaða um að fara út i slaginn, hvort sem hann verður i haust eða með vprinu. Þær óánægjuraddir sem heyrst hafa undanfarið sýnast mér ætla að hverfa gjörsamlega eftir að þessi staða er komin upp." — Er kosningaundirbúningur hafinn? „Miðstjórn kemur saman í kvöld og aðrir fundir hafa ekki verið ákveðnir ennþá. Hins vegar hljóta menn að fara að hugsa sér til hreyfings heima i kjördæmunum." — AI Framsóknarflokkur: Breytingar í efstu sœtum „Já, það verða vafalaust ein- hverjar breytingar m.a.s. I efstu sætunum," sagði Þráinn Valdimarsson, framkvæmda- stjóri Framsóknarflokksins. „Nokkrir þingmenn hafa þegar tilkynnt að þeir muni ekki fara fram aftur hvenær sem kosningar fara fram og ýmsir eru á förum til annarra starfa." „Ég reikna ekki með tog- streitu um val á frambjóðend- um flokksins. Auðvitað hljóta alltaf að vera skiptar skoðanir um slikt, en ef kosningar verða i Þráinn Valdimarsson nóvember eða desember hafa flokksmenn ekki tima til þess að standa i illdeilum, heldur munu þeir snúa sérsameiginlega gegn andstæðingnum. Þessi staða kom að visu mjög á óvart nú,en ég hef heyrt það á fólki um heig- ina að það er tilbúið i slaginn." — Hvað með prófkjör? „Samkvæmt lögum flokksins verður skoðanakönnun eða prófkjör að fara fram og vera lokið 5 mánuðum fyrir kjördag ef ákveðinn hluti fulltrúa á kjör- dæmisþingi eða flokksfélaga i kjördæminu fer fram á slikt. Þessi frestur i lögunum úti- lokar prófkjör ef kosið verður fyrir jólin. Framboðin verða þvi væntanlega ákveðin af kjör- dæmisþingum eða nefndum i umboðum þeirra." — Eru mikil fundarhöld fyrir- huguð hjá ykkur á næstu dög- um? „t dag er þingflokksfundur eftir rikisstjórnarfundinn og á föstudag verður sameiginlegur fundur þingflokks og fram- kvæmdastjórnar." — Al Sigurftur Hafstein Sjálfstæöisflokkur: Prófkjör erfitty en fram- kvæmanlegt ,,Ég á ekki von á vcrulega miklum breytingum á fram- boðslistum SjálfsUeðisflokks- ins," sagði Sigurður Hafstein framkvæmdastjóri ftokksins. „Það er á valdi hvers kjör- dæmis fyrir sig hvort prófkjör er viðhaft við val frambjóðenda eða ekki, — það er heimilt samkvæmt lögum flokksins en ekki skylt. t siðustu kosningum var prófkjör i Reykjavik, Reykjanesi og á Vesturlandi, en einnig i hluta af tveimur öðrum kjördæmum. A landsfundi i vor var samþykkt að sömu reglur skyldu gilda um prófkjör i öllum kjördæmum og miöstjórn flokksins gengur væntanlega frá slikum reglum á fundi sinum i dag, þriðjudag. Þar sem próf- kjör er ekki gera uppstillinga- nefndir tillögur um framboðs- lLsta. — Heidurðu að það verði mikið um prófkjör hjá ykkur ef kosið verður i nóvember eða desember? ,,Það er útilokað að segja til um það. Það er framkvæman- legt að hafa prófkjör en vissir erfiðleikar vegna þess hve skammur timi er til stefnu og niðurstöðurnar þyrftu að liggja fyrir mjög fljótt." — Telurðu heppilegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að hefja tveggja mánaða kosninga- baráttu á prófkjörum? „Persónulega tel ég það ekki vera, sérstaklega miðað við hversu skammt er um liðiö frá siðustu kosningum." — Býstu við innanflokksátök- um við val frambjóðénda? „Ég hef enga ástæðu til að ætla það. Sjálfstæðismenn eru einhuga um að það beri að efna til nýrra kosninga þegar á þessu ári og ég kem ekki auga á hvers vegna innanflokksátök ættu að koma upp i þessari stöðu."- Al MINNINGARORÐ Jens P, Hallgrímsson Fœddur 30.6. 1896 — Dáinn 30.9. 1979 Ævi Jens Hallgrimssonar tengdaf öður mins varð löng og lit- rik. Hann lifði mestu umbrota og framtaratíma Islensku þjóðar- innar, frá aldamótum til þessa dags. Hann kynntist fátækt og allsleysi alþyðunnar og siðan framförum á öllum sviðum. Hann fylgdist meö borginni okkar þró- ast frá þvi að vera þorp með hest- vagna og malargötur — þar til hún breyttist i fagra borg með malbiki og mögnuðum vélagný. Sem sjómaöur kynntist Jens opnum bátum, barningi og vos- búð i baráttunni við þungan s jó og válegveður. Um árabil sótti hann sjó á seglskipum og talaði oft um þá tíma sem skemmtilegt tímabil ævi sinnar.En skútuöldin leið og vélarnar tóku að knýja skipin okkar út á hafiö. Þar var Jens Hka með og tók nU með félögum sinum við auknu magni fiskjar, eftir þvi sem tæknin þróaöist. Ég kynntist Jens fyrir nlmum 25 aruni. Þá hafði hann hætt að starfa sem togarasjómaður, en átti sér trillu og stundaði hrogn- kelsaveiðar við Skerjafjörðinn. Skerjafjörðinn þekkti hann, eins og bóndinn þekkir tvlnið sitt, hvert sker og sund, sjávarbotninn — hegðun sjávar og þess lifs sem i honum býr. Sá lygni sjór sem hann nú sigldi — einn á báti — himinn og haf — öll sU fegurð og allur sá fjör- breytileiki, þar var heimur hans. Þar naut sin veiðimannseðli hans. Is og þys borgarinnar og lifsgæðakapphlaupið hafði ekki áhrif á Jens. Hann var árrisull maður. A vorin var hann kominn á stjá kl. 4-5 & morgnana. Og meðan aðrir sváfu, renndi hann fleyi slnu á fot og sigldi Ut i feg- urðina og kyrrðina. Og þegar hann lagði að landi, færði hann oftast góðan feng I bUið. Jens og kona hans Sigrlður Ólafsdóttir höföu reisthUs sitt við Sker jaf jörðinn og kölluðu það Vog. Þarólu þauuppbörninsinfjögur, synina Olaf, Ketil og Guðbjörn, og dóttur sina Guöf innu. Guðfinna er yngst þeirra systkina og hefur alla tíð búið í næsta hUsi viö Vog, meö manni sinum Hjalta AgUsts- syni og fimm börnum. Hun var stoð og styrkur foreldra sinna á elliárum, ogmikið að þakka hjálp hennar, hve lengi þau gátu veriö saman heima i Vogi. Þessi síð- ustu ár hefur Sigriður, vegna veikinda sinna veriö að mestu bundin við stólinn sinn. Jens var þá^ hættur að stunda sjdinn en hjúkraði Sigriði af einstakri um- hyggju og alUð. Það var alltaf ánægjulegt að koma að Vogi. Jens kunni frá mörgu aö segja og hafði á tak- teinum óþrjótandi sög- ur af mönnum og málefnum. Hann var svo glettinn og spaug- samur — og hafði lag á að töfra skemmtilegheit inn i frásögn sina. Mér þóttu t.d. merkilegar frðsagnir af kynnum hans af Fossvogslæk og Arnarneslæk. Þessum lækjum kom hann fyrst að sem 10 ára drengur og veiddi þar silung. Alltaf upp frá þvi, voru þessir lækir „góðkunningj- ar" hans. A haustum kom hann þarmeðnetiðsittogfékk oft 20-30 silunga I ferð. Upp Ur 1950 þéttist byggð á þessum slóðum og sil- ungurinn hvarf Ur lækjunum. En veiöimaöurinn leitaði nýrra svæða. A hverju sumri fór hann margar ferðir aö HUðarvatni, Þingvallavatni, Stiflisdalsvatni og inn á öræfi tslands, að Veiði- vötnum. P:g get imyndað mér skörp og athugul augu hans, leit- andi að veiðisvæðum, skynjandi umhverfið — fegurö landsins og iðandi lifið undir gáru vatnsins. Það eru aðeins nokkrar vikur siðan að við ólafur ókum með Jens utúrbænum.Þessiferðvarð okkur mjög eftirminnileg og ánægjuleg. Þetta var fagur og sólbjartur haustdagur og við ók- um sem leið lá að Stiflisdalsvatni. Jens var kominn á þekktar slóðir og rifjaöi upp skemmtilega daga við vatnið. Við komum að Þóru- Framhald á 13. siðu

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.