Þjóðviljinn - 30.04.1988, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 30.04.1988, Blaðsíða 4
LEIÐARI VR VERKFALL Fyrsti maí Fyrsti maí er á morgun. Þeir fjórir mánuöir sem liönir eru af árinu hafa ööru fremur einkennst af stööugum átökum um kaup og kjör í samfélaginu, átökum þar sem hver hópur launamanna hefur tekiö við af öðrum í baráttunni og hefur að breyttu breytanda haft uppi sömu kröfur: mannsæmandi laun, jafnrétti til lífsgæða, samfé- lag sem mótast af hagsmunum og þörfum þeirra sem eiga sér þá eign dýrasta sem felst í eigin vinnuafli. Tilviljun ræður svo því að einmitt á morgun, fyrsta maí, verður Ijóst hvernig fer um síðustu lotu þessara átaka, verkfall verslunarmanna, sem hefur verið miklu harðara og einbeittara en menn óraði fyrir. Þá kemur í Ijós hvort miðlunartillaga sátta- semjara verður samþykkt eða felld í félögunum. Utlitið er reyndar þannig áður en atkvæðagreiðslan er öll að ekki þurfi að spyrja um sjálf úrslitin heldur hvort sú kjörsókn næst sem sett er að lagaskilyrði fyrir því að launamenn geti fellt tillöguna. Hin allströngu skilyrði um kjörsókn gera vald sáttasemjara töluvert gagnvart launamönnum, og ættu því að auka á varúð og aðgæslu hjá sáttasemjara þegar miðlunartillaga er undirbú- in. Sú sem nú er verið að greiða atkvæði um virðist byggð fyrst og fremst á forsendum atvinnurekenda, - fyrir utan nánast tæknilega galla sem VSÍ-menn fengust ekki til að leiðrétta. Tillagan verður ekki til að auka virðingu sáttasemjara, og er raunar á skjön við orðstír hans í vinnudeilum hingaðtil. Sáttasemjara getur hinsvegar verið það huggun harmi gegn að verði tillaga hans felld má finna því fleiri ástæður en hans handvömm. Verkfall verslunarmanna hefur nefnilega verið einstætt um margt, og nú síðustu daga og dægur hafa orðið þau tíðindi stór að miðstjórnartaumar VSÍ-forystunnar eru að slakna, - margir smærri atvinnurekendur innan sambandsins og utan hafa samið við verslunarmannafélögin, og munar auðvitað mest um annað flugfélaganna, Arnarflug. Þetta er stórsigur fyrir verslunarmenn. Ekki aðeins vegna þess að þessir sérsamningar sýna að verkfallsaðgerðir þeirra hafa verið vel skipulagðar og þróttmiklar í krafti öflugri sam- stöðu en spáð var fyrirfram, - heldur líka vegna þess að sérsamningarnir styðja beinlínis rök verslunarmanna fyrir meginkröfum sínum - og annarra verkalýðsfélaga - um lág- markslaun við skattleysismörkin. í rauninni eru það forsvarsmenn örfárra fyrirtækja í verslun og þjónustu sem bera ábyrgð á verkfallinu, - þeirra sem ekki vilja borga þessi lágmarkslaun. Yfirgnæfandi meirihluti fyrir- tækja í þessari atvinnugrein er reiðubúinn að greiða þessi laun, enda gera mjög mörg þeirra það þegar. Ýmislegt bendir því til að verslunarmenn hafi engu að tapa með því að fella miðlunartillögu sáttasemjara, og fari svo er enn meiri ástæða fyrir alla launamenn að sýna stuðning sinn í verki fyrsta maí. Líklegt er að verkfall verslunarmanna verði mönnum efst í huga á morgun. Það er þó rétt að gleyma því ekki að víðar eru launamenn íkjarabaráttu. Úti íEyjumstendurverkafólkvaktina með fágætu þolgæði, og kennarar eiga í erfiðum viðræðum við fjandsamlegt ríkisvald. Hugur okkar á fyrsta maí er með þeim sem standa í eldlín- unni. En á baráttudegi verkalýðsins í ár hljóta menn einnig að gaumgæfa þær áherslubreytingar sem nú eru að verða í kjara- baráttunni, þær nýju leiðir sem fólkið á vinnustöðunum hefur verið að marka, bæði um baráttuaðferðir og í skipulagsmálum. Á hvorutveggja sviðinu hafa hin formlegu samtök verið stirð- busaleg, og raunar oft ekki Ijóst hvaða hugmynd forystumenn þeirra hafa um eigið hlutverk eða vilja umbjóðenda sína. En það er um forystumenn að segja að þeir eiga að vera til fyrir liðsmennina en ekki öfugt. Þjóðviljinn hvetur lesendur sína til að taka þátt í göngum morgundagsins og fundum, sýna stuðning sinn við félagana í kjaraslagnum og leggja lið hugsjónum dagsins um réttlátt samfélag frjálsra manna. í Reykjavík er gengið frá Hlemmtorgi klukkan tvö. -m Böðvar Pétursson á kjörstað í Verzlunarskólanum (gær. Hann vill deildaskipta félaginu og að samningsgerðin fari fram á vegum sérsviðanna, en þau yrðu; skrifstofufólk, afgreiðslu- fólk og starfsfólk í ferðaþjónustu. Mynd Sig. Baráttan þjappar saman Vandi verkalýðsfélaganna mikill. Verkfalliðþjapparfé- lögum í VR saman - Ætli við verðum ekki í verkfallsvörslu á 1. maí, ég væri ekki hissa á því, segir Böðvar Pétursson. Hann hefur verið í stjórn VR um áratugaskeið og er nú verkfallsvörður hjá VR og í kjörstjórn félagsins. Böðvar var félagi í VR áður en félagið varð að launþegafélagi 1955 og hefur tekið þátt í fimm verkföllum með félaginu. Hann vill breyta 1. maí-hátíðahöldunum og gera þau að meiri vettvangi verkalýðsbaráttu en nú er. Hann vill meira líf; fjölbreytilegri fígúrur, meiri söng, meiri hluttekningu verkalýðs- félganna í bænum og fleira gott. - Vandi verkalýðsfélaganna er mikill, segir Böðvar, og almennt eiga fjölmenn féiög erfiðara með að halda góðum tengslum við sína félagsmenn. Sem betur fer hefur barátta síðustu daga þjappað félögum í VR mikið saman og samskipti milli forystu og almennra félaga verið góð. Þegar til lengri tíma er litið þá vil ég að félaginu verði deildaskipt þannig að skrifstofufólk verði sér, afgreiðslufólk sér og starfsfólk í ferðaþjónustu sér. Ég held það skapi grundvöll fyrir betri tengslum innan félagsins. - Vöxturinn í þjónustugreinunum hefur orðið til þess að vægi VR eykst í raun dag frá degi og við erum að verða að mun sterkari málsvara launafólks en verið hefur svo við verðum að standa okkur núna, það er ekkert sem heitir, segir Böðvar. -tt Ragnheiður Sigurðar- dóttir, lyfjatæknir segir miðlunartillöguna ekki standa undir nafni þar sem hún taki ekki undir sjónarmið beggja deiluaðila. Helgi Baldvinsson, starfsmaður hjá Sam- vinnutryggingum er afar óhress með miðl- unartillöguna og segir hana vera móðgandi í garð skrifstofufólks. Miðlunartillagan Almenn óánægja Mikil kjörsókn víðast hvar á landinu. Úrslit verða kunn í kvöld. HelgiBaldvinsson: Tillaganermóðgun viðskrifstofufólk. Ragn- heiður Sigurðardóttir: Tillagan stendur ekki undir nafni Helgi sagðist ekki hafa starfað á verkfalls- vakt hjá VR en hann sagðist vel skilja sjón- armið afgreiðslufólksins sem væri á lágum launum og vildi fá hækkun. En hann lagði jafnframt áherslu á það að skrifstofufólkið ætti ekki lengur samleið með því og sagði að tími væri kominn á að skifta VR upp í deildir eftir störfum félagsmanna. Aðspurður hvort verkfallið hefði komið við budduna sagði Helgi svo vera og bætti því við að það hefði engin efni á því að vera í verkfalli nú á tímum og sagði að fólk væri búið að fá leið á verkföllum; allavega væri hann búinn að fá nóg. Ragnheiður Sigurðardóttir, starfar sem lyfjatæknir hjá Laugarnesapóteki og hefur staðið verkfallsvaktir með félögum sínum í VR. Hún sagðist vera afar óánægð með miðl- unartillöguna sem hún sagði ekki standa undir nafni þar sem slík tillaga ætti að taka mið af sjónarmiðum beggja deiluaðila. Hún sagði að þrátt fyrir að hún væri lyfja- tæknir hefði hún stutt við bakið á félögum sínum sem hún sagði vera skyldu sína sem félagsmann í VR. Því það væri borðliggjandi fyrir félagið og lífsnauðsynlegt að félagar þess störfuðu saman í verkfalli, ef einhver árangur ætti að nást. Hún sagðist vera sárust yfír því hve margir félagar VR hefðu brugðist í verkfallinu. Nóg væri að etja kappi við vinn- uveitendur þó ekki þyrfti að slást við eigin félaga sem stæðu í verkfallsbrotum. -grh þJÓOVIUINN Málgagn sósíalisma, þjóðfrelsis og verkalýðshreyfingar Útgefandi: Útgáfufélag Þjóðviljans. Rftstjórar: Árni Bergmann, Möröur Árnason, Óttar Proppé. Fréttast|órl:LúðvíkGeirsson. Blaðamenn:GuðmundurRúnarHeiðarsson, Hjörleifur Sveinbjörnsson, KristóferSvavarsson, MagnfríðurJúlíusdóttir, Magnús H. Gístason, Lilja Gunnarsdóttir, Ólafur Gíslason, Ragnar Karlsson, SigurðurÁ. Friðþjófsson, Stefán Stefánsson (íþr.), Sævar Guðbjörnsson, Tómas Tómasson, Þorfinnur Ómarsson (íþr.). Handrita- og prófarkalestur: Elias Mar, Hildur Finnsdóttir. Ljósmyndarar: Einar Ólason, Sigurður Mar Halldórsson. Útlltsteiknarar: Garðar Sigvaldason, MargrétMagnúsdóttir. Framkvœmdastjórl: Hallur PállJónsson. SkrifstofustjorhJohannes Harðarson. Skrlf stofo: Guðrún Guðvarðardóttir, Kristin Pétursdóttir. AuglýslngastjórhSigríðurHannaSigurbjörnsdóttir. Auglýsingar: Guðmunda Kristinsdðttir, Olga Clausen, Unnur Ágústsdóttir. Símavarsla: Hanna Ólafsdóttir, Sigríður Kristjánsdóttir. Bilstjóri: Jóna Sigurdórsdóttir. ÚtbreiðslU' og afgrelðsiustjóri: Björn Ingi Rafnsson. Afgreiðsla: Halla Pálsdóttir, Hrefna Magnúsdóttir. Innheimtumenn: Brynjólfur Vilhjálmsson, Ólafur Björnsson. Útkeyrsla, afgreiðsla, rltstjórn: Siðumúla 6, Reykjavík, simi 681333. Auglysingar: Síðumúla 6, simar 681331 og 681310. Umbrot og setning: Prentsmiðja Þjóðviljans hf. Prentun: Blaðaprenthf. Verðflausasölu:60kr. Helgarblöð:70kr. Áskriftarverðámánuði:700kr. 4 SÍÐA - ÞJÓÐVILJINN Laugardagur 30. apríl 1988

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.