Dagblaðið Vísir - DV - 18.10.1995, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 18.10.1995, Blaðsíða 6
MIÐVIKUDAGUR 18. OKTÓBER 1995 Viöskipti Lækkunáspari- skírteinum „Töhneigingar hefur gætt að undanfornu til lækkunar á ávöxt- unarkrofu verðtryggðra spari- skírteina og húsbréfa. Þo auknar yerðbóiguvæntíngar . hafi haft nokkuð að segja er margt sem faendir til að hér sé um að ræða þróun sem sé hluö af atburðarás til lengri tíma. Næstu mánuöi muni eiga sér stað umtalsverð lækkun ávöxtunarkröfu spari- skirteina og annarra verð- tryggðra skuldabréfo til Jengri tíma. Þetta birtist í samsvarandi verðhækkun viðkomandi skulda- bréfa." Þetta kemur m.a. fram í Gjaldeyrismálum í gær sem Ráðgjðf og efnahagsspár gefa út Sem ástæður lækkunar nefna : Gjaldeyrismál minnkandi láns- fjárefttrspurn heimila, sveitarfé- laga og ríkÍ8sjóðs innanlands. Sömuleiðis megi reikna með minni lárisfjáreftirspurn fyrir- tækja. Góðurárangur Rafveifunnar Ðanfea ÓJafesotv DV, Aktanesi: Rafveita Akraness hefur und- am%in tvo ár unnið að hagræð- ingu í fyrirtækinu. Um næstu áramót er stefht að því aðRafveit- an sköi 25 mihjónum króna á bankainnstæðu hins fyrirhugaða Veitufyrirtækis en þá ,munu renna saman í eitt rafveitah, hita- veitan, vatnsveitan, tæknideild og áhaldahús Akranesbæjar. Metaðsókná Telecom95 Síma- og tæknisýningunni Telecom 95 lauk í Genf í síðustu viku. AUs komu riflega 154 þús- und gestir á sýningunaogkynntu sér nýjustu tækni frá 1 sm fyrir- tækjum frá öllum heimshornum, þ. á m. Pósti og síma á íslandi. Með starfsmönnum sýnenda fcorau 190 þúsund manns nálægt sýningunni sem er 18% aukning fráTelecomðl. -bjb Markaður fyrir erlendar ráðstefnur á íslandi fer sífellt stækkandi og nú er svo komiö að þær gefa um 1 milljarð króna í tekjur. Þegar er farið að bóka ráðstef nur fyrir árið 2011! DV-mynd GVA Erlendar ráðstefnur á íslandi á þessu ári: Milljarður króna í tekjur - tvöföldun á þremur árum Gróflega er reiknað með yfir 1 milljarði króna í tekjur af eriendum ráðstefnum á.íslandi á þessu ári. Þetta er töluverð aukning frá síðasta ári og tvöföldun frá því sem var fyrir þremur árum. í ár er búist við um 16 þúsund erlendum gestum vegna ráðstefna hér á landi. Með tekjum er þá átt við samanlagt söluandvirði sölu og þjónustu í kringum ráðstefn- urnar og gesti þeirra. Þessar upplýsingar fengust hjá Ráðstefnuskrifstofu íslands. Hún hefur verið starfrækt undanfarin þrjú ár. Fjölmargir aðilar úr ferða- þjónustu og víðar standa að skrifstof- unni en í broddi fylkingar fara Ferða- málaráð, Reykjavíkurborg og Flug- leiðir. Hlutverk skrifstofunnar er að stuðla að markaðssetningu á íslandi sem ráðstefhulandi. Til þessa verk- efnis hafa farið miklir fjármunir. „Það sem hefur gerst er að þar til fyrir þremur árum vorum við að fá á bilinu 6-7 þúsund manns erlendis frá á ráðstefnur hér á,landi. Síðan fór átak í gang með tilkomu skrifstof- unnar og við erum í raun farnir að tala um allt aðra hluti. Þetta byrjaði á síðasta ári, hélt áfram í ár og verð- ur annað eins á næsta ári, ef ekki meira. Núna koma ekki færri en 15 þúsund ráðstefnugestir. Eg spái því að árið 1997 fjúki óll met, að öllu óbreyttu," sagði ÁrsællHarðarson, fráfarandi framkvæmdastjóri Ráð- stefnuskrifstofunnar, í samtah við DV en hann er að taka við staríi for- stóðumanns markaðssamskipta hjá Flugleiðum. Bókanir 16 árfram ítímann Bókanir fyrir árið 1996 og '97 streyma inn á Ráðstemuskrifstofuna og sem dæmi um framsýnina er farið að bóka ráðstefnur á íslandi fyrir árin 2000, 2003 og 2011. -bjb Hlutabréf feykjast um Viðskipti með hlutabréf voru afar fjörmikil í síðustu viku. Frá mánu- deginum 9. október til og með mánu- deginum 16. október námu hluta- bréfaviðskiptin um 208 milljónum króna. Það er v'eruleg aukning frá því sem verið hefur síðustu vikur. Hlutabréfaverð hækkaði ef marka má þingvísitöluna sem fór í 1275 stig sl. mánudag og hefur aldrei verið hærri. Mest var keypt af bréfum Skag- strendings eða fyrir 36 milh'ónir, næstmest í Hlutabréfasjóðmnn eða fyrir 35 milh'ónir og þriðju mestu við- skipti voru með bréf Pharmaco hf., upp á 22,2 miljjónir. Þar á eftir komu bréf Þormóðs ramma með 21 milhón- ar viðskipti og ÚA með 19 milh'óna viðskipti. Viðskipti með hlutabréf Eimskips, Flugleiða og olíufélaganna voru óveruleg á þessu tímabili. í kjölfar fregna um risasamning íslenskpa sjávarafurða í Kamtsjatka skapaðist mikil eftirspurn eftir bréf- um fyrírtækisins og þau hækkuðu nokkuð í verði. Viðskipti með bréfin námu hins vegar ekki nema 9 millj- ónum króna.. Tvær skipasölur Tveir togarar lönduðu í Þýskalandi í síðustu viku og sl. mánudag. Akur- ey seldi sl. miðvikudag 134 tonn og aflaverðmætið nam tæpum 15 millj- ónum króna. Núna á mánudaginn seldi Björgúlfur EA119 tonn og fékk fyrir þau tæpar 17 milljónir. Sem fyrr var það karfi semvar í öndvegi í lestunum. í gámasölu í Englandi seldust 197 tonn fyrir 26,8 milljónir króna. Álverö ekki lægra í ár Álverð á heimsmarkaði lækkaði í síðustu viku og stóð í 1.660 dollurum tonnið í gærmorgun. Verðið hefur ekki verið lægra síðan í október í fyrra. Birgðir af hálfunnu áh hafa stóraukist samfára minnkandi eftir- spurn. Engu að síður teb'a sérfræð- ingar að helstu álframleiðendur heims framlengi samkomulag um að auka ekki framleiöslu en samkomu- lagið átti að gilda til áramóta. Reikn- að er með að það framlengist til vors á næsta ári. Litlar breytingar hafa orðið á gengi helstu gjaldmiðla gagnvart krónunni undanfarna viku. Sölugengi dollars var í gærmorgun 64,94 krónur, pund- ið yar á 102 krónur, markið á 45,62 krónur og jenið á 0,6462 krónur. -bjb Skipasölur 1 Gámaþorskur [ 160 "6san 180 ""¦M 140 A -./ll 160 A 120 /i\ /Ayily? 140 /» liffVífí % j^^^^^ Kr/ ' K8 J A S 0 ;______jfö n 45,62 45.4 m \ IF 45 W !f 44.6 m K, j , \ s 0 ^wy 0,6462 07^K 066 ^w 0,62 1 "• M^ Eimskip Þýskt-íslenskt verslunarráð stofnað Fyrri stofhfundur þýsks- íslensks verslunarráðs var hald- inn nýlega í húsakynnum Versl- unarráðs íslands. Stofnaðilar eru 86 fyrirtæki og félög sem skiptast jafnt frá íslandi og Þýskalandi. Síðari stofnfundur fer fram í Hamborg 27. október nk. og reiknað með að þangað fari 30 íslendingar. Þýsk-íslenska verslunarráðinu er ætlað að miðla hvers konar upplýsingum og annast þjónustu í báðar áttir varðandi viðskipti, ný viðskiptatækifæri, fjárfesting- ar og samstarf fyrirtækja. í stjórn ráðsins hafa verið kosnir Páll Kr. Pálsson, Kristján Hjaltason, Sig- urður Helgason og Christian Roth. Á seinni stofnfundinum verður dr. Max Adenauer, ræðis- maður íslands í Köln, væntanlega kosinn fyrsti heiðursformaður. 86milljóna hagnaðurSÍF Sölusamband íslenskra fisk- framleiðenda, SÍF, skilaði 86 milljóna króna hagnaði fyrstu sex mánuði þessa árs þegar tillit hafði verið tekið til tekju- og eignaskatta. Eftir sama tíma í fyrra nam hagnaðurinn 72 millj- ónum. Hagnaður af reglulegri starfsemi fyrri hluta ársins nam 117 milljónum miðað við 89 millj- óna hagnað í fyrra.^Þetta kemur fram í fréttabréfi. SÍF. Skýringar á auknum hagnaði SÍF er að leita í minni útflutn- ingskostnaði en hann lækkaði um 19% milh fyrstu sex mánaða í fyrra og í ár. Heildarvelta SÍF og dótturfélaga þess var rúmir 4 milljarðar sem er 13% aukning milh ára. Eigið fé nam 739 millj- ónum og jókst um þriðjung frá því í fyrra. Heildarútflutningur SÍF var 13.910 tonn fyrstu sex mánuðina en á sama tíma í fyrra höfðu 14.799 tonn verið flutt út. SamstarfÍFog Tölvutækja- Bókvals íslensk forritaþróun, ÍF, og Tölvutæki-Bókval á Akureyri gerðu nýlega með sér samstarfs- sammng um sölu og þjónustu á Ópusallt hugbúnaði. Fram að því höfðu fyrirtækin verið í óbeinu samstarfi þar sem ÍF sá um að útvega viðskiptahugbúnað og Tölvutæki-Bókval tölvukerfi. ÍF hefur rekið skrifstofu á Ak- ureyri í nokkur ár og haft aðsetur í húsnæði Endurskoðunar hf. í Glerárgötu. Þeirri starfsemi veröur haldið áfram þrátt fyrir samninginn við Tölvutæki-Bók- val. Þráðlausteng- ingtölvukerfa Almannavarna Starfsmenn Tölvulagna- Nýherja hf. eru að setja upp loft- brú fyrir tölvugögn á vegum Al- mannavarna ríkisins milli stjórn- stöðvar í lögreglustöðinni við Hlemm og fyrirhugaðrar skrif- stofu stofnunarinnar að Seijavegi 32. Frá þessu er'greint í frétta- bréfi Nýherja. Tölvukerfin á hvorum stað tengjast þráðlaust saman og tölvugögn berast tæpa 3 kíló- metra loftieiðis milh húsanna. Almannavarnir fá fyrsta búnað- inn af þessari tegund hér á landi. Nýherji fékk í sxunar leyfi sam- gönguráðherra til að stofna og reka fjarskiptanet af þessu tagi - fyrst íslenskra fyrirtækja. -bjb

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.