Dagblaðið Vísir - DV - 27.08.2001, Blaðsíða 19

Dagblaðið Vísir - DV - 27.08.2001, Blaðsíða 19
MÁNUDAGUR 27. ÁGÚST 2001 31 Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 Reyklaus og róleg hjón leita að 2ja-3ja herb. íbúð til langtímaleigu. Góðn um- gengni og skilvísi heitið. Uppl. í síma 861 8373 leiguibudir@hotmail.com ViHu selja, leigja eða kaupa húsnæöi? Hafðu samband: arsalir@arsalir.is Ársalir ehf., fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. Óska eftir herbergi m/ aögang aö baði og eldunaraðstöðu frá 15. nóv. - 15. jan. á Reykjavíkursv. Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 862 7832. Óskum eftir 4 herb. íbúö, helst á svæði 108, annars á höfuðborgarsvæðinu, fyrir 1 sept. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 697 8847, e. kl. 17._______________ Hjón bráðvantar 2 - 3 herb. íbúö í 1 ár. Fyr- irframgr. og meðmæli ef óskað er. Stað- setning ekki atriði. Sími 861 4551. Mæöqur óska eftir 3-4 herb. íbúö á svæði 111, Hólar eða Berg. Greiðslug. 60-70 þús. á mán. Uppl. í s. 692 4759. Sumarbústaðir Gott sumarbústaðar-eignarland 1/2 hektari til sölu, í landi Mýrarkots í Grímsnesi. Svæðið er skipulagt og hent- ar vel til ræktuanr, heitt og kalt vatn og einnig rafmagn komið að lóðarmörkum. Gróðurstöð á staðnum, stutt í golfvöll, sundlaug og þjónustu. Verð ca. 360 þús. stgr. Uppl. í síma 5517548 eða 864 0960. Rotþrær, 1500-60.0001. Vatnsgeymar, 100-70.0001. Söluaðilar: Borgarplast, Seltjarnarnesi, s. 561 2211, Borgarplast, Borgarnesi, s. 437 1370 og Húsasmiðjan um land allt. Til sölu leiguloöir undir surnarhús, að Hraunborgum, Grímsnesi. Á svæðinu er sundlaug, gufubað, heitir pottar, hjóla- leiga, æfingagolfv., minigolf o. fl. (á sumrin). S. 585 9301,486 4414.________ Sumarbústaður til flutnings! 34 fm sum- arbústaður til sölu, verð 950 þús. kr. Góð kjör. Uppl. í s. 895 1900 eftir kl. 18. atvinna ¥ Atvinna íboði Hagkaup Garöabæ. Við óskum eftir starfsfolki í eftirfarandi störf: starf við áfyllingu og pantanir í mjólkurkæli, starf á kassa. Um er að ræða heilsdags- störf ásamt öðrum hverjum laugardegi. Við leitum að áreiðanlegum og sam- viskusömum einstaklingum til þess að fylla þessi störf. Störfin henta jafnt kórl- um sem konum og eru eldri umsækjend- ur boðnir sérstaklega velkomnir. Nánari upplýsingar veitir Ragnar Snorrason verslunarstjóri, í síma 565 6400 eða staðnum næstum daga. Heimaþjónusta. Félagsþjónustan í Hæð- argarði óskar eftir að ráða gott starfs- fólk, sem hefur áhuga á mannlegum samskiptum, til starfa við heimaþjón- ustu í Fpssvogs-, Bústaða- og Smáíbúða- hverfi. I boði eru framtíðarstörf. Starfs- hlutfall eftir samkomulagi. Laun skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Eflingar. Allar nánari upplýsingar veitir Margrét B. Andrésdóttir deildarstjóri, Félagsmiðstöðinni að Hæðargarði 31, í s. 586 3010.__________________________ Okkur vanntar duglegt, jákvætt og hresst starfsfólk í heilsdags- og hlutastarf fyrri partinn, eldri en 18 ára. Þarf að geta haf- ið störf sem fyrst, góð laun í boði fyrir gott fólk, möguleikar á stöðuhækkunum fyrir þá allra allra hörðustu. Popeye's býður starfsfólki sínu upp á óreglulega skemmtitúra og margt fleira skemmti- legt. Uppl. gefur Guðrún rekstrarstjóri á Popeye's, Smáratorgi, sími 568 2902 og 822 2902.__________________________ Viltu betri tekjur? Og langar að skipta um starf eða bæta við pig vinnu? Þu getur unnið þér inn 8.000-25.000 kr. á kvöldi, eitt til firnm kvóld vikunnar, allt eftir því hve mikið þú vilt vinna. Vörur sem allir þurfa að nota (ekki fæðubótaefni). Get- um bætt við okkur dugmiklu sölufólki um allt land. Þetta er áhugavert að skoða! Uppl. í s. 568 2770 eða 898 2865. Viltu gott starf hjá traustu fyrirtæki þar sem þú færð góð laun, mætmgar- bónus og getur unnið þig upp? Veitingastaður- inn American Style, Reykjavík, Kópa- vogi og Hafnarfirði, óskar eftir að ráða starfsmenn í sal og grill. Um er að ræða fullt starf og kvöld/helgarvinnu. Um- sækjendur þurfa að vera 18 ára og eldri. Uppl. í s. 568 6836/863 8089 (Óli). 10-11 óskar eftir starfsfólki í fullt starf og hlutastarf. Starfið felst í almennum verslunarstörfum. Umsækjendur þurfa að vera vinnusamir, ábyrgir, þjónustu- lundaðir og orðnir 18 ára. Unnið er á vöktum. 10-11 býður góð laun og gott starfsumhverfi. Umsóknareyðublöð fást í verslunum 10-11 og á www.10-ll.is Dvergasteinn - starf smaour og matráður. Óskum að ráða starfsmann/leiðbeinanda við leikskólann Dvergastein sem er tveggja deilda leikskóh í gamla vestur- bænum. Einnig óskum við eftir matráði í hlutastarff.h. Nánari upplýsingar gefur aðstoðarleik- skólastjóri í s. 551 6312 eða á staðnum. Aktu-taktu, Skúlagötu og Sogavegi. Viltu vinna hjá traustu fyrirtæki, í skemmti- legri vinnu og fá góð laun? (Starfs- aldurshækkanir og mætingarbónus.) Óskum eftir að ráða starfsfólk bæði í full störf og hlutastörf, vaktavinna. Uppl. í s. 863 5389 eða 568 6836, Kristinn. Aukavinna í eldhúsi. Okkur á grillhúsinu vantar hressar manneskjur til starfa með okkur. Tilvalið fyrir skólafólk, ef þú heldur að þetta eigi við þig þá láttu endi- lega sjá þig á Grillhúsinu Tryggvagötu í dag og þriðjud, milli kl. 14-16 og sjallaðu við Nonna. HagkaupL Smáratorgi, óskar eftir starfs- fólki. Um er að ræða vaktavinnu í vms- um deildum. Auk þess vantar okkur starfsfólk í kvöld- og helgarvinnu. Upp- lýsingar veitir Ingibjörg Halldórsdóttir starfsmannafulltrúi á staðnum og í síma 530 1002.__________________________ Ferskir kjúklingar, Mópr Mosfellsbæ. Starfsfólk óskast strax. Óskum eftir fólki í útkeyrslu og lagerstörf. Einnig vantar fólk í framleiðslustórf. Ahugasamir hafi samband við starfsmannastjóra í síma 566 8877 milli 13 og 16.______________ Glaðlynt og skemmtilegt fólk óskast á kaffihús og bar á Laugaveginum. Um er að ræða full störf og hlutastörf. Yngri en 20 ára koma ekki til greina. Uppl. á staðnum milli kl. 12 og 18. Svarta kaffið, Laugavegi 54. Hard Rock Café - fullt starf. Okkur vantar starfsfólk til starfa í eld- húsinu hjá okkur, fullt starf og ejnnig í aukavinna um kvöld og helgar. Ahuga- samir hafi samband við Andrés milli 13 og 15 í dag og á morgun á staðnum. Pítan í Skipholti óskar eftir starfsfólki í fullt starf í sal og í eldhúsi. Skemmtileg- ur vinnustaður og góður vinnuandl. Áhugasamir hafi samband í síma 691 7738, Mikki, milli kl. 14 og 17. Einnig er hægt að koma á staðirm. Til kvenna: finnst þér gaman að (tala, daðra, gæla, leika) við karlmenn í síma? Rauða Tbrgið leitar samstarfs við djarfar, kynþokkafullar dömur.Uppl. í s. 535 9970 (kynning) og 564 5540._______ Hafnarf iöröur - Bakarí. Vort daglegt brauð er vinalegt bakarí í hjarta Hafnarfjarðar, okkur vantar starfsfólk hálfan daginn, æskilegur aldur 25-60 ára. Uppl. í síma 565 8070 eða 8918258 Þóra.__________ Hrói höttur í Hafnarfirði. Leitum að fólki til útkeyrslu og af- greiðslu í fullt starf-hluta starf. Uppl. á staðnum Hjallahrauni 13, gefur vakt- stjóri, einnig í síma 565 2513. Barnapía óskast til Boston fyrir 10 ára stúlku. Ökuskírteini og góð enska nauð- synleg. 10-12 mánaða skuldbinding. Skrifið á ensku tfl; barnapia_oskast@hotmail.com Viljum ráða starfskraft í kvöld- og helgar- vinnu (1-2 kvöld í viku og önnur hvor helgi). Ekki yngri en 16 ára. Uppl. gefur Sigrún í s. 587 0020 eða 862 5520._____________________________ Afgreiöslufólk. Okkur vantar fólk í af- greiðslu. Ert þú til í tuskið? Hafðu þá samband í 893 0076 eða 897 9493. Kveðja. Jói Fel bakari. Aukavinna. Símafólk óskast til að hringja 3-6 daga í viku, 3-4 tíma í senn, e. kl. 17 á virkum dögum, helgar ca 12-16. (Ekki sala.) Uppl. í s. 893 1819._____________ Aðstoðarmanneskju í eldhús vantar í leik- skólann Fífuborg í Grafarvogi. Um er að ræða 75% starf frá 8 til 14 Uppl. gefur leikskólastjóri í síma 587 4515. Bakarameistarinn í Suðurveri óskar eftir duglegu og áreiðanlegu afgreiðslufólki, vinnutími 7-13 og 13-19 virka daga. Uppl. í síma 533 3000. Bakariið Brauðberg, Hraunbergi 4. Óskum eftir að ráða starfskraft til afgreiðslu- starfa. Uppl. í s.897 8101 eða 553 1349 e. hádegi. Bakaríið Brauðberg, Hagamel 67. Óskum eftir að ráða starfskraft til afgreiðslu- starfa. Uppl. í s.897 8101 eða 553 1349 e. hádegi. Júmbó samlokur! Vantar fólk í fram- leiðslu. Vinnutími frá kl. 8:00. Ennfrem- ur í helgarvinnu. Nánari uppl. gefur Jón Örn í s. 554 6694.___________________ Konur á besta aldri! Okkur vantar konur á besta aldri í vinnu hálfan daginn frá kl. 11.00 til 15.00 og 17.00 til 21.00. Kaffi Bleu s. 894 6074, 568 0098.___________ Kvöld- og helgarvinna. Söluturn í Grafar- vogi óskar eftir reyklausum starfskrafti í kvöld- og helgarvinnu. Uppl. í síma 897 1243 e.kl.16._______________________ Myndu 500.000 kr. á mánuði breyta þínu lífi? www.atvinna.net Nonnabiti. Starfskraft vantar á skyndi- bitastað, dag/kvöld/helgar og nætur- vinna. Reyklaus. Uppl. í síma 586 1840, 586 1830 og 692 1840._______________ Nýja fatahreinsunin, Hafnarfirði, óskar eft- ir áreiðanlegum starfskrafti. Um er að ræða heilsdagsstarf eða frá kl. 13-18. Uppl. í síma 565 2620 eða 555 2030. Uppvask. Okkur vantar starfsmann í uppvask í eldhúsinu á Hard Rock. Uppl. á staðnum milli kl. 13 og 15 næstu daga. Leikskólakennari/ leiöbeinandi óskast í Leikskólann Brekkuborg í Grafarvogi. Uppl. veitir leikskólastjóri í síma 567 9380._____________________________ Vaktmaður að degi til. Vaktmaður óskast að degi til, virka daga frá 17-20 á svæði 103. Uppl. hjá Hreint ehf, Auðbrekku 8, s. 554 6088 milli kl.9-16._____________ Vantar hressan og duglegan starfskraft í afgreiðsluna Bakarameistarann í Mjóddinni. Vaktir 11-17, 9-17 og 13-19. Uppl. í síma 557 3700 Hildur og Guð- laug.______________________________ Skalli, Hraunbæ. Vantar hressan og dug- legan starfskraft í kvöld- og helgarvinnu. Lágmarksaldur 18 ára. Uppl. í s. 862 5796.__________________ Verktakafyrirtæki í Reykjavík vill ráða vana verkamenn í jarðvinnuframkvæmdir, næg vinna fram undan. Uppl. í síma 892 0989._____________________________ Árbæjarbakarí. Starfskraftar óskast í af- greiðslu. Vinnutími frá kl. 10-14, 14-18.30 eða 11-18.30. Uppl. í síma 869 0414 eða 567 1280.__________________ Afgreiðslufólk óskast sem fyrst í bakaríið Austurver, Háaleitisbraut og Rangár- seli. Uppl. í s. 568 1120, virka daga. Ert bú leiðtogi? Leitum að sjálfstæðum ein- staklingum, 25 ára og eldri. Kíktu á www.velgengni.is. Kaffi Bleu Kringlunni vantar þjónustufólk í hálfsdags og heilsdags vinnu. Kaffi Bleu s. 894 6074,568 0098._______________ Múrarar - verkamenn. Óskum eftir að ráða strax múrara og verkamenn. Uppl. í s. 897 3738 og 897 6655.____________ Snælandsvideó í Kópavogi, óskum eftir hressu fólki í fullt starf. Vaktavinna. Uppl. í síma 899 0094._______________ Snælandsvideó í Hafnarfirði auglýsir. Starfsmaður óskast í dagvinnu. Uppl. á staðnum eða í síma 565 4460. Starfskraft vantar á matsölustaöinn Hamragrill í Kópavogi, vinnutími 10-17 virka daga. Uppl. í síma 897 1655. Starískraftur óskast í hlutastarf við fatavið- geröir og breytingar. Uppl. í síma 577 1570 og 697 7461.___________________ Vanntar smið eða mann vanan mótaupp- slætti og verkamann. Uppl. í síma 698 2261.______________________________ Öflugan starískraft vantar til áfyllingar og á kassa í matvöruverslun. Uppl. veitt- ar milli kl. 9 og 17 í síma 864 6618. Nemi óskast í múrsmíði. Uppl. í s. 896 2253.__________________ Vantar mann á traktorsgröfu. Uppl. í síma 893 6211. Atvinna óskast Duglog 21 árs gömul stúlka óskar eftir ræstingarstarfi seinni part dags, nokkrum sinnum í viku. Uppl. í síma 692 1647 milli kl. 8-10 og eftir kl. 19 virka daga. 20 ára kona óskar eftir vinnu. Hefur reynslu af sölumennsku og skrifstofu- störfum. Uppl. í s. 699 2488. Ýmislegt Greiösluerfiðleikar! Viöskiptafr. aöstoöar við samninga v/lánardrottna, fjárhagsupp- gjör og rekstrarráðgjöf. Fyrirgreiðsla og ráðgjóf. S. 698 1980. V Einkamál Óska eftir að kynnast hjartahlýjum, skiln- ingsríkum og heiðarjegíim manni á aldr- inum 45-55 ára. Ahugamál: ferðalög, hjólreiðar, sund, rólegheit heima fyrir og heilbrigt líferni. 100% trúnaður. Svör sendist DV, merkt JHaust-130312". <; Símaþjónusta Til kvenna: Reynslan sýnir að auglýsing hjá Rauða Tbrginu Stefnumót ber árang- ur starx. Nýttu þér gjaldfrjálsa þjónust með 100% leynd. S. 535 9922. Altttilsölu SEVER-rafmótorar. Eigum til á lager margar stærðir og gerð- ir af ein- og 3ja fasa rafmótorum á mjög hagstæðu verði. Dæmi um verð á eins- fasa rafmótor með fæti: 0,25 kW, 1500 sn/mín., IP-55, kr. 6.657 + vsk. Sérpöntum eftirfarandi: bremsumótora, 2ja hraða mótora, ein- og 3ja fasa rafala. ATH. SEVER notar eingöngu SKF- eða FAG-legur! Vökvatæki ehf., Bygggörðum 5, 170 Seltj., s. 561 2209, fax 561 2226, www.vokvataeki.is, vt@vokvataeki.is Fasteignir Smíöum íbúðarhús og heilsársbústaði úr kjörviði sem er sérvalin, þurrkuð og hægvaxin norsk fura. Húsin eru ein- angruð með 125, 150 og 200 mm ís- lenskri steinull. Hringdu og við sendum þér fjölbreytt úrval teikninga ásamt verðlista. RC Hús ehf. Ibúðarhús og sumarbústaðir, Sóltúni 3, 105 Rvík, s. 5115550 eða 892 5045. http://www.islandia.is/rchus/ P§H" Verslun NIYNDBÖ,,,, myndum Skúlagötu 40 a - S. 561 6281 Opið: Mánud-föstud. 12-20-Laugard.: 12-17 pxura&xis Faxafeni 12 - S. 588 9191 Opið; Mánud-fostud. 12-20 - Laugard.: 1 Endursölu aðilar óskastl! erotica shop Ho'rtustu vorslunarvofir landsins. Mosta úrval af ; hjólpartiíkjum óstarlifsins og alvöru arótik á vidíó og DVD, gorio vorosamanburo vio erum alllaf ódýrastir. Sendum f póstkröfu tm land otk. Fóou s«ndan v«ro og myndalista • VISA / EURO immwmMmwmm erotica shap Revkjovílc t&j.y&n.n •Glæsileg verslun * Mikið úrval * erotito ihop • Hverfisgafa o2/vitasHqsm»gin Opio mán-fös ll-2t /loug 1M8 /lokoo Sunwd. Alltaf nýtt & sjóðheitt efni daglega!!! ö© Hitaveitur, vatnsveitur. Þýskir rennslis- mælar fyrir heitt og kalt vatn. Boltís sf. S. 567 1130, 566 7418, 893 6270 og 853 6270. Ymislegt Spókono i beinu sambandí! 908-5666 Láttu spá fyrir þér! Draumsýn Bílartilsölu Til sölu. 2001 Grand Cherokee, silfur, 4,7 lítra vél, ek. 2.500 mílur. Durango '99, leður, 7 sæta, ekinn 9000 mílur. Góð kjör. Uppl. í. s. 896 3601, Arnar.___________ Ford Probe GT, V6, sjálfsk., árg. '94, hvít- ur, 16" álfelgur, sumar- og vetrardekk, A/C, sóllúga, rafdr. rúður/læsingar/sæti, cruise control, loftpúði, ekinn 52 þ. míl- ur, einn eigandi (innfluttur sem búslóð). Verð 950 þ., bein sala. Uppl. í s. 8611712. Létt & laggott er viöbit meö litlu fituinnihaldi og tilvalið á brauöið í skólann. Nú á 20% afslætti í næstu verslun. vevLiktagszotx

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.