Dagblaðið Vísir - DV - 11.11.2002, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 11.11.2002, Blaðsíða 6
MÁNUDAGUR 11. NÓVEMBER 2002 Fréttir X>V DV-MYND SIG- URDUR JÖKULL „Nei, þegar þessar myndir voru teknar var heiðagæsin talin í hættu. Nú hafa reglur Evrópusambandsins og veiðireglur i Bretlandi gert það að verkum að gífurleg fjölgun hefur orðið 1 stofninum. Því finnst heiða- gæs nú mun víðar og í miklu meiri mæli hér á landi en áður. Á þeim tíma er myndin var tekin áttu þessi sjónarmið hins vegar full- an rétt á sér. Breyttum ekki vísinda- legum niöurstööum - Hvað finnst þér um orð Valgerðar Sverrisdóttur við- skiptaráðherra sem efaðist m.a. á ]>ingi um heiðarleika visindamaima sem gagnrýndu VSÓ og Landsvirkjun fyrir að misfara með rannsóknir þeirra í tengslum við umhverfismat? „Það ekki í mínum verkahring að gefa ráðherrum einkunnir." - Var Landsvirkjun vísvitandi að hagræða niðurstöðum vísinda- manna? „Það er af og frá að við séum að afflytja, breyta eða hagræða vís- indalegum niðurstöðum. Eins og rækilega hefur verið bent á þá kem- ur slíkt ekki til greina auk þess sem öll grunngögn eru opin almenningi og tekin til skoðunar hjá skipulags- stjóra sem úrskurðar í þessum efn- um." Visindamenn gangi ekki of langt - Af hverju telur þú að þessar ásakanir komi upp núna? „Það er augljóst að þeir vís- indamenn sem hæst hafa látið í sér heyra að undanförnu eru Umdeild virkjunaráform vegna stækkunar álvers í Hvalfirði: „Norðlingaöldulón er eini kosturinn" - miðað við þann tíma og byggingarhraða sem um er rætt Nafn: Friörik Sophusson Aldur: 59 ára Heimili: Reykjavík Staða: Forstjóri Landsvirkjunar Efni: Virkjunarmál og gagnrýni umhverfisverndarslnna - Áform Landsvirkjunar og ís- lenskra stjórnvalda um virkjanir á hálendi íslands eru stöðugt í um- ræðunni. Mikilsmetið fólk lætur í sér heyra og nú síðast er erlent náttúruverndarfólk gengið til liðs við baráttu íslenskra umhverfis- verndarsinna, m.a. vegna fyrir- hugaðs Norðlingaöldulóns. Efast þú aldrei um að við séum á réttri braut í virkjunarmálum? „Aðalatriðið frá mínum sjónar- hóli er að við séum að vinna af heil- indum að virkjunarmálum á grund- velli laga og finna hinn gullna með- alveg, þannig að við getum nýtt dýr- mætar og hreinar orkuauðlindir án þess að ganga um of á náttúruna til að bæta lífskjörin. Við verðum að hafa það í huga að það hafa orðið stórkostlegar breyt- ingar í afstöðu manna til virkjana á undanförnum árum. Ég minni á að það er ekki langt síðan menn voru að tala um stórt lón í Þjórsárverum og lón á Eyjabakkasvæðinu. Nú er einungis verið að tala um lítið lón sem vatnar inn í friðland Þjórsár- veranna og með Kárahnjúkavirkjun hefur verið hætt við lón á Eyja- bökkum." - Nú hafa fuglaverndarsjónar- mið verið ofarlega á blaði gagn- vart miðlunarlóni við Norðlinga- ölduveitu. Eiga þau ekki fullan rétt á sér? „Þegar litið er til fuglaverndar- sjónarmiða hefur komið í ljós að hættan fyrir heiðagæsina er miklu minni en hingað til hefur verið talið. Hér er aðeins verið að hrófia við mjög litlu broti af því varpsvæði sem heiðagæsarinnar. Þá hefur einnig fjölgað stórkostlega í stofninum á undanförnum árum. Þetta lýsir sér meðal annars í því að heiðagæs verp- ir núna víðast um landið samkvæmt nýlegum rannsóknum. Rök þeirra sem hafa lýst yfir andstöðu við gerð miðlunarlóns við Norðlingaöldu eru verulega lituð tilfinningum. Auðvit- að ber okkur þó að hlusta á rök þeirra og koma til móts við þau viðhorf eins og kostur er." Heiöagæsin ekki í hættu - Brugðið hefur verið upp göml- um kvikmyndum þekkts bresks umhverfisverndarsinna af Þjórs- árverum. Þú hefur sjálfur rætt við Falcon Scott, son höfundar mynd- arinnar sem kom hér á dögunum. Eru menn þá að ýkja hættuna sem Þjórsárverum stafar af fyrirhug- uðu miðlunarlóni? Sími: 544 4656 V É R S L U N Oalvegur 16a • 201 Kópavogur • Pósthólf 564 • Slmi: 544 4656 Fax: 544 4657 • Netfang: mhg@mhg.is 5MJÚKEÐJUR Fyrir flestar gerðir vinnuvéla og vörubifreiða þekktir andstæðingar Norðlinga- ölduveitu. Það er því ekkert óeðli- legt að þeir sýni andstöðu sína núna. Mér finnst hins vegar að þeir verði að gæta sín að ganga ekki of langt í baráttu sinni undir yfirvarpi vísindanna." Yfirheyrsla Höröur Kristjánsson blaöamaöur Umhverfisverndarsamtök mikilvæg - Hvaða álit hefur þú á umhverf- isverndarsinmmi í ljósi þess sem gerst hefur að undanförnu? „Umhveriisverndarsinnar eru fólk eins og gengur og gerist. Það er mjög mikilvægt að til séu frjáls fé- lagasamtök um umhverfisvernd. Samt þarf að forðast öfga í umræð- unni sem allra mest, þvi slíkt Ieiðir ekki til góðs." - Þú hefur margoft áður lýst kostum þess að gera miðlunarlón í jaðri Þjórsárvera. Er enginn ann- ar kostur sem gæti gert þar sama gagn og Norðlingaölduveita? „Það er gert ráð fyrir þessum kosti í friðlýsingu Þjórsárvera með tilteknum skilyrðum og hann hefur verið lengi til skoðunar. Ástæðan fyrir því að við leitum eftir þessari veitu er sú að þetta er langhagstæð- asti kosturinn og hann er skynsam- legur, vegna þess að umhverfis- áhrifln eru ekki umtalsverð eins og kemur fram í úrskurði Skipulags- stofnunar." Forsenda stækkunar álvers - Er Norðlingaöldulón forsenda fyrir stækkun álvers Norðuráls í Hvalflrði? „Já, Norðlingaöldulónið er for- senda fyrir stækkun álversins ef það á að byggjast á þehn tíma sem fyrirhugað er. Einnig með tilliti til þess orkuverðs sem um er rætt." - Er þá enginn annar kostur í stöðunni? „Ekki á þessari stundu miðað við þann tíma og byggingarhraða sem um er rætt varðandi álverið." - Eruð þið að einhverju leyti skaðabótaskyldir ef Landsvirkjun getur ekki útvegað rafmagn til stækkunar álvers í Hvalfirði? „Nei, ekki á þessu stigi. Það liggja enn ekki fyrir undirritaðir formleg- ir samningar. Það er búið að ná nokkurn veginn samkomulagi um verð og fyrirliggjandi er viljayfirlýs- ing en ekki formlegur samningur. Ég tel því að við séum ekki skaða- bótaskyldir vegna þess að við höf- um ávallt haft þann fyrirvara að eft- ir sé að fá leyfi fyrir Norðlingaöldu- virkjun. Sama gildir um önnur virkjunaráform á vegum annarra aðila, bæði Orkuveitu Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja sem koma til með að útvega hluta af því raf- magni sem til þarf." Kárahnjúkavirkjun er ekki í höfn - Nú eru menn heldur ekM á eitt sáttír varðandi Kárahnjúkavirkj- un þótt undirbúningsframkvæmd- ir séu þegar farnar af stað. Þá hef- ur f það minnsta eitt stórt verk- takafyrirtæki, sænska fyrirtækið Skanska, dregið sig til baka varð- andi tilboðsgerð. Er enginn vafi á því i þínum huga að Kárahnjúka- virkjun verði að veruleika? „Ég hef margoft sagt að þetta mál er ekki komið í höfn. Þaö er ekki fyrr en í lok mánaðarins sem við fáum tilboð í verkið og þá fyrst get- um við metið hvort þau eru i sam- ræmi við okkar kostnaðaráætlanir. Enn liggur heldur ekki fyrir undir- ritaður samningur um orkuverð þannig að málið er ekki endanlega í höfn." - Ertu ekkert hræddur um að Alcoa hætri við sín áform um byggingu álvers? „Sé miðað við þær viðræður sem átt hafa sér stað við Alcoa fram að þessu þá er áhugi þeirra á að taka þátt í þessu verkefni mjóg mikill. Það hefur ekkert komið fram sem segir okkur að sá áhugi hafl dvín- að." Verour aö vera arðsamt - Ertu enn bjartsýnn á að þerta gangi upp? „Ég held að vandinn veröi ekki samskipti okkar við Alcoa. Það er þó alveg ljóst að við munum ekki semja við Alcoa nema við teljum að arðsemin veröi ásættanleg. Við munum um leið og tilboöin berast setja mikla vinnu í gang við að fara ofan í arðsemisútreikninga á grund- velli nýrra forsendna. Þá hafa eig- endur Landsvirkjunar tilnefnt •menn til að fara yfir forsendur og útreikninga okkar hvað þetta varð- ar. Það skiptir öllu máli frá sjónar- hóli Landsvirkjunar að arðsemi þessa verkefnis sé nægjanleg." Lítil breyting þótt vinstri- stjórn tæki við - Nú eru alþingiskosningar í vor. Ef vinstrisrjórn, t.d. Samfylk- ingar, Framsóknarflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs tæki þá við völdum, tel- ur þú að það myndi hafa áhrif á virkjunaráform Landsvirkjunar? „Ég tel að það yrðu ekki veruleg- ar breytingar á stefnu stjórnvalda í virkjunarmálum þó að þessir flokk- ar stæðu að næstu ríkisstjórn. Ég hef enga ástæðu til að ætla það." - Hver yrði þln óskarfkisstjórn? „Mín óskaríkisstjórn er ríkis- stjórn sem hefur skilning á því að það þarf að bæta lífskjór íslensku þjóðarinnar í takt við lífskjarabæt- ur í öðrum löndum. Til þess að slíkt sé hægt þá þarf m.a. að nýta nátt- úruauðlindir landsins skynsam- lega." - Freistar þín ekkert að taka slaginn og hella þér á nýjan leik út í ]M)] itíkina? „í starfi mínu er nóg af verkefn- um og þar tek ég slaginn." S^gmgam ug sjiyar'ÍiJJ REYKJAVÍK AKUREYRI Sólarlag í kvöld 16.40 16.15 Sólarupprás á morgun 08.48 09.40 Síodeglsflöo 23.55 4.15 Árdegisflóo á morgun 12.36 16.56 Skúrir suðaustan til Austlæg átt, víða 8-13 m/s, en 13-18 m/s, við suðurströndina. Skýjað verður með köflum og skúrir suðaustan- og austanlands. Hvessir heldur með kvöldinu. Hiti verður á bilinu 0 til 5 stig. feðriðt á matéþ, Léttskýjað sunnan heiða Norðaustanátt, 10-15 m/s, veröur rlkjándi suöaustanlands en annars staðari heldur hægari. Skúrir eöa él verða norðaustan og austan til. Hiti verður á bilinu 2 til 7 stig. Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Hiti 0" tit r Vindur: 5-10 "v" Noföaustanátt verur ríkjandi. Dálrtll 61 notdan- og austanlands. Bjartvlðria Suöur-og Vesturlandl. Hiti O' til T Vindur: 5-10 «V* Enn verour noröaustanáttln rikjandi. BJart sunnan- og vestanlands. Kólnandi veour ogvíoa vajgt frost. Hitl 0° tíl 'UP Vindur: 5-10 "V* Veourstofan gerlr ráö fyrir hœgri breytllegrl átt, skýjaö verour meo köflum og él Vrða um land. Mlldast vlD suourströndina. m/s Logn 0-0,2 Andvari 0,3-1,5 Kul 1,6-3,3 Gola 3,4-5,4 Stinnlngsgola 5,5-7,9 Kaldi 3,0-10,7 Stinningskaldi 10,8-13,8 Allhvasst 13,9-17,1 Hvassvlori 17,2-20,7 Stormur 20,8-24,4 Rok 24,5-28,4 Ofsaveour 28,5-32,6 Fárviori >= 32,7 J3m&:±±í1^i AKUREYRI skýjaö 2 BERGSSTAÐIR léttskýjað 1 BOLUNGARVÍK úrkoma í grennd 5 EGILSSTAÐIR úrkoma í grennd 1 KEFLAVÍK léttskýjaö 4 KIRKJUBÆJARKL. léttskýjað 3 RAUFARHÖFN léttskýjað 4 REYKJAVÍK léttskýfað 4 STÓRHÖFÐI léttskýjað 5 BERGEN skýjað 3 HELSINKI snjókoma -4 KAUPMANNAHÖFN léttskýjaö 3 ÓSLÓ hálfskýjaö -3 STOKKHÓLMUR -2 ÞÓRSHÖFN rigning 6 ÞRÁNDHEIMUR heiöskírt -2 ALGARVE heiöskírt 20 AMSTERDAM alskýjað léttskýjað 8 BARCELONA 20 BERLÍN skýjað 5 CHICAGO þokumóöa 16 DUBUN léttskýjað 12 HAUFAX skýjaö þokumóöa 12 HAMBORG 3 FRANKFURT skýjaö 7 JAN MAYEN úrkomaí grenml :> LONDON rigning 14 LÚXEMBORG rigning 4 MALLORCA léttskýjaö heiöskírt 23 MONTREAL 4 NARSSARSSUAQ skýjað 6 NEW YORK skýjaö 6 ORLANDO alskýjaö 20 PARÍS rigning 16 VÍN léttskýjaö 8 WASHINGTON alskýjaö 14 WINNIPEG alskyjað -7 iM II IBVI«nHHl'ftiMjlr:..jnjiawMHWTOM

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.