Alþýðublaðið - 01.10.1970, Blaðsíða 6

Alþýðublaðið - 01.10.1970, Blaðsíða 6
6 Eimfmtadagur 1. október 1970 7» "; Fimmtudagur 1. október 1970 7 ^ Tjörneslögin og sprungugos athyglisverðust -segja f imm sovézkir jarðfræðingar, sem slarfað hafa við rannsóknir hérlendis % ndanfarið Q; Hópur l'imm sovézkra jarð- iræðinga frá vísindaakademí- uiinJ í Moskvu hefur undanfarn- ar vlkur d.valið hér á landi við ja*ðfræðil.egar rannsóknir og at- iiúganir. Hafa þcir farið viða um land og haft samstarf við ís- lenzka. vísindamenn. Á fundi með fréttamönnuim s. ;Ii mánudag skýrðu fimmmenn ingarnir frá dvðl sinni hérlend- is,; sem þeir sögðust mjög ánægð ir með, enda væri margt í ís- ienzkri jarSsögu, sem unnt væri eimmgis að rannsaka hér, en gæfi svör við spurningum um myndun jarðlaga víða í heim- inum. Einkum beindist ' áhugi •þeirra að Tjörrjsslöguhurri, én þar er að finna sérstæð lög'- með leifum lindýra gamailá tíma. L.ög þessi mynda glöggan þver- skurð þróunar jai-ðlaga, og sam- svörun þeirra er ekki að finna annars staðar á norðurhveli jarð TRQLOFUNARHRINGaR Ilflióí *fgréfiSsla Sendum gegn póstkií&f u. OtfÐML ÞORSTEINSSOJÍ guílsmlður BanSastratV Ifc. ÓTTARYNGVASO.N héraðsdómslögmoður MÁLFLUTNINGSSKRIFSTOFA Eiríksgötu 19 - Sími 21286 ílílí Jarðfræðingarnir skiptu nokk „„4 uð með sér störfum við athugan :u:5 ir sínar, og unnu þeir dr. V. ;:;s! I. Kononov og dr. B. G. Polak ::::: einkum að rannsóknum á sam- ::[}: bandi millí eldfjallastarfsémi og ^|" jarðhita. Dr. J. B. Gladenkbv HjS starfaði aðallega að rannsóknum ....; og töku sýna 'úr Tjörneslögun- «"! um, og þeir dr. J. A. Lavrnechin, ::::: fyrirliði hópsins, og dr. A. R. "?*" Gepinez unnu aðaliega að rann :•::: 'sóknum á byggingu jarðlaga, „„. sem hafa myndazt á þurrlendi :::;: í eldgosum síðari tíma. :;:;; Sovézku jarðfræðingarnir báru mik.ið lof á íslenzka starfs- ..... bræður sína, og kváðu mörg rit ::::: verka þeirra ein hin beztu sem :::;; völ væri á. Sjáifir hefðu þeir ::::: kynnt sér fyrir löngu öll fræði- ¦:¦!¦ rit ísienzkra v'sir.damanna um þessi efn.i, sem þeir hefðu kom- ::::: ' ..... izt yfir. ..... Kváðust þeir mundu senda ::::: íslenzkum visindamönnum strax !:::s bráðabirgðayfárlit yfir rannsókn :::[: ir sínar, en starfinu yrði haldið áfram á rannsóknarstofum er [[[[[ heim kæmi, og lokaniðurstöður :::;: rannsókna þeirra hér á íslandi ::::: yrðu svo birtar og sendar hing- ::¦¦¦ að. , .Aðspurður um hæítu á .kóln- :..:. andi veðurfari hér á landi næstu ::::: ár og áratugi, kvað dr. Lavrne- ¦¦::: chin okkur ekki þurfa að hafa neinar áhyggjur. Jöklarannsókn jjjlj ir síðustu 30—40 árin sýndu að ..... jökiar héldu áfram að skreppa ;:::: saman, og breyting þar á væri ::ks ekki fyrirsjáanleg. ::::: Fimmmenningarnir báru að . lokum fram þakklæti til allra .::.:: þeirra, sem aðstoð hafa veitt til ::::: ferðarinnar, en einkum til þeirra ::::: ís'lenzku vísindamanna, sem þeir ' ::[[: hefðu haft samskipti við. — fyrir konur X . : ' ^ ::::: Ihíí I ar. KKS Þá kváðu þeir ísland vera land lifandi eldfjalla, og þótt eld ::::: fjöll væri víða að finna í Sovét Kít: ríkjunum, þá htefðu þeir mikið ¦!:•: gagn af að rannsaka hin séf- !IM: stæðu 'sprungugos íslands. •'..-¦:¦ 'i ¦sss STAF- RfiF BARNALÆK Q Með nýkomnu blaði af Sön- dags BT, fyigir sérprentaður bæklingur sem nefnist — Staf- róf barnaiaeknisins. — þetta er tfróSl-egt rit, rrueð ýmsum þarf- legum upplýsingum um hvern- ig vernda má hörn frá hinum algengu slysum í heimahúsum og á götum úti. Hvernig aðstand endur geta hjálpað þegar slys ber að höndum — meðan beð- ið er eftir lækni, og nákvæmar wpplýsingar ,um meðhöndlun við ýmsum algengum kvillum og barnasjúkd'ómum. Aigengustu slys. eru , talín stafa af óhógum varúðarráðstóf- unum með beitta hluti, hreinsi- iefni, eituf.efni', eldspýtur, glugga og svalir. Helmingur smibarnasiysa verða í eldliús- in,u, sem segja má að sé hætto- legasti staður íbúðarinnar. Tek- ið ef fram að gæta beri sérstak- liEga að liandföng og sköft á pottum og' pönnum snúi annað ihvert til hliða eða að veggnum bak við eidavélina. Að barnið dragi ekki niðu c dúkinn á borð- inu með öliu sem á því ef og að þau séu aidrei látiri eih við UflFiÞvotta eða bv'ottavél. Að ali- ar ístunBur fyrir ráfmagnsáhöld séu öruggar. Að ekkisé meira en siö cm. bil milli rimlana á barnarúminu, svo barnið troði ekki iíkamanrj,m í gegn' og hangi síðan faist á höfði^u. Varast ber að hafa plastpoka éða plast stykki þar sem barn getur náð til bess, því mörg dauðaslys Ihafa orðið af þeirra völdum. Þá er einnig varað við að háfa laus plaststykki sem Míf í barna- rúmi. Barn skal aldrei skilið eftir eitt í baði. Varast skal að ieyfa barnj að hlaupa rnoð leikfang í munnin- u.m, því fall orsakar brotnar tennur. Bogi og örvar eru ekki barna!leik£öng. Þá er bent é áð veski og náttborð séu - ekki geymsla fyrir lyfjaglös og jnni- hald öskubakka sé hætiulsg fæða. . Beyna ber að koma barni 5'fiemma í skilhing um hvernig það á að Ihaga sér á götum úti — lengi býr að. fyrstu gerð — e'n !>að er fyrst þegar barn er 10—12 ára sem fyl'Hléga er hægt ¦ að treyfta bví í umferðinni, því- þá er h.'Xgsunin farin að fylgja með gerðunum. Næsti kafli bæklingsins fjall- ar um hjálp í viðlögum og þar sem sanmefnd bók er til á flest- urci heimilum er nóg að benda á, að í henni eru allar þær upp lýsingar sem nota Þarf í slíkum tilfellum. Þeir sem ekki eiga þessa bók á hieimili sínu ættu ekki að láta hiá líða að útvega sér hana og kynna sér efni henn ar, því engin veit fyrirfram hvenær þörf gerist á að vita hvernig bregðast skuli ivið í ýmsvm neyðartilfellium. Þá er vikið að sjúkdómum og byrjað á hin.um algengasta kvilla á smábarnaal'drinum, of- kælingu og kvefi. EÞað eina sem talið er að foreldrar geti gert til að fyrirbyggja þetta er að láta barnið vera eins vel und- irbúið og hægt er frá því fyrsta, m. a. með því að Það venjist við smám saman að leika sér (vel. .klætt') úti í misjöfnum veðrum og sofi ekki í mjög heit- íim herbergjum. . En. þegar skaðinn ,er skeður og það er oftast begar barnið fer .að umgangast fleiri t. d. á. barnaheimi'Iuim og í skólla, vei'ð. ur-að reyna þegar. kvefið er mest, að hafa barnið heima. Það má ekki vera í kulda þá dagana 'en getur. vel verið úti ef hlýtt er í veðri og það sækir það fast að komast út. Þá er komið að eyrnarverknium, sem getur or- sakað mikla vanliðan og hita. Sé gefið eitthvað verkjastil'landi áð ur en læknir kem,ur, skal taka hitann fyrst. Oft gefst vel að láta barnið 'liggja á hitapoka. Annar fylgissveinn kvefs er barkahóstinn, sem venjulega lýsir sér þannig að barnið vakn- ar uop um nótt, getur tæpast dregið andann og hóstar á merki lega geltandi hátt. Gufa hefur góð áhrif til að draga úr barka- hósta, og má framleiða hana með því að láta heitt vatn í fat og halda barninu undir laki yf- ir .gufunni. Athuga skal að sjúk lingnum sé ekkí haldið svo ná- lægt fatinu að hann bi-enni sig í framan. Mikilsvert er að ítrasta hrein lætis sé gætt í sambandi við kvef og barnini'jiþvegið um hend ur eftir að bað hefur snýtt sér. Alltaf skal nota vasaklúta, úr pappír, venjulegir vmsaklútar 'eru óriuggulegir srnitberar, þeg ar bam er kvefað. , . Að síðuistu er bent á að það skaðar minna.að lofa litla sjúk- lingnum "að hiaupa um vel- klæddum, heldur en að reyna að halda honum í rúminu, að- eins til þéss að hann stökkvi um fáklæddiur um leið og mamm- an snýr við honum baki. — VERT AÐ VITA O í nágrannalöndum okkar; Noregi og Svíþjóð hefur neyzla djúpfrysts aippelsínusafa auk- izt að miklum; mun,'þegar fcclk fór almennt að átta sig á því að hann er ekki aðeins syaila- drykkur, heldur ómissandi heilsugjafi, fullur af C víta- míni og inniheldur næringar- efni svo sem járn, koivfetnii" kalk, fosfór dálítið af fitu og eggjahvitu. — CI Ef eggjakakan festist á pönnunni er votur klútur sett- ur undir pönnuna- kakan losn- ar auðveldlega. — D Smjörið festist ekki við, um- búðirnar ef stykkið er sett und- ir kalda kranann fyrst. — ? Ef skipta þarf um blóma- pott undir kaktusnum má halda utanum plöntuna meff frauff- gúmí stykki — þá stingur mað- ur sig ekki í fingurna og nál- arnar skemmast ekki. — \ D Ef.barnið héfur fest tyggi- gúmi á hárið, reyniS a!ð nudda það með smjöri, þá á það að rúllast af. — . t n Naglaför á veggjum eru til lítillar prýðS. I»au má hylja með því ai5 stinga eldspýtna- bútum í holurnar eða bómull- arhnoðra sé gatið í stærra lagi. Þegar búið er að mála vegg- inn sést engin missmíð. — Leiðin að dýrðarinnar Q í norsku blaði birtist nýlega grein, skrifuð af manni að nafni Dag Agar. Grein þessi er.rituð í léttum tón, en þó í taisverðri alvöru og er nokkurskonar varnarræða fyr ir.þær konur sem ekki teljast til beirra sem hafa vaxtarlag kvikmyndadísa eða fyrirsæta. Telur herra Agar að.tími sé lil köminn að smékkur tízkukónga og þar með almennings breytist í þessum m'álum og hætti að láta sem það sé lögbrot að vera annað en skinn og bein. Telur greina'rhöfundur það til háborinnar skammar, hv'e „ýlu- . stráunum" sé gert áberandi hærra 'Undir hofSi en hinum sem hafi þó enn meiri kvenleg an þokka til að bera, og segist mæla þar fyrir. munn fjölmargra kynbræðra sinna. Þær sem ,,of- boð litið" hafi utan á heinun- um geti t. d. ekki pengið inn í verzlun til að kaupa á sig sóma samlegan kiól. Spyrii.slíkur .við skiptavinur eftir Mæðisplaggi i stærðunum 44 eða 46 (guð sé oss næstur) sé komið með ein- hverjar ólög'.'legar flíkur, eða að ekkert sé tíöt í þeim stærðum. Afgreiðslufólkið liti út eins og þaS ætli að líða útaf, og jafn- vel hvíslist á eins og það hafi séð sirkusfíl. Vendir Agar nú sínu kvæði í kross og beinir orðum sínum að dag- og viku'blöðum, sem ?&¦ hahn- telur að 'mættu endur- skoða afstöðu sína í þessum efnum og hætta að skrifa um hinar þrýstnu konur sem einhver sérstök fyrírbærí. í sama tón og um lífið sé aS teíla linni ekki auglýsingum um m egrunarkr'em, megrunarkex, megrunarnudd. Alskyns kúra þar sem hinum ,,ólánsömu" er lofað að þegar búið sé að hnoða þær og þæfa, gefa þeim gul- rætur og salalblöð, þá liggi leið. þeirra loksins um dyr dýrðar- innar — inn í hjónabandið. Eftir að hafa lesið þetta, tel- ur Agar aS fnargir muni hneyksl ast, fleiri gleðjast og enn aðrJ.r myndu vil'ja þfýsía honum að brjóstl sér — ef til hans næði-st, í hrifningu yfir afstöSu hans. En hver sem útkoman verðuf, mætti ætla að í þessu efni sem cjðru væri farsælast að reyna aS.' þræða hinn gullna meðalveg.—*¦ 2% 2SINNUM LENGRI LÝSING neOex 2500 klukkustunda lýsing við eðlilegar aðstæður (Einu venjulegu perurnar framleiddar fyrir svo langan lýsingartíma) NORSK ÚRVALS HÖNNUN Heildsala Smásala Einar Farestveit & Co Hf Bergstaðastr. 10A Sími 16995 VEUUM ÍSLENZKT- (SLENZKAN IÐNAÐ <H) VEUUM ÍSLENZKT- (SLENZKAN IÐNAÐ <H> VfiUUM fSLENZKT- ISLENZKAN IÐNAÐ « ViS veljum gmnla °qat sig OFNAR H/F. Síðumúla 27 « Reykjavík Símar 3*55^55 og 3-42-00

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.