Lesbók Morgunblaðsins - 02.06.1990, Blaðsíða 10

Lesbók Morgunblaðsins - 02.06.1990, Blaðsíða 10
André Masson... um að yrkisefni. Gertrude Stein talaði alltaf um hina „reikandi línu“ eða „la ligne er- rante“ hjá Masson og George Limbour kenndi hann við fjöðrina, „l’homme plurne". ■ Masson kemur með nýja vídd inn í sjálf- sprottnar tilraunir sínar þegar hann byijar að gera sand-„dripping“ myndir sínar haust- ið 1926. Þær voru í því fólgnar að hann skvetti lími á auðan eða málaðan flatan flöt sem hann þakti síðan með sandi. Þegar málverkið var reist við rann sandurinn til og sat fastur þar sem límskvettumar höfðu lent og þá komu formin í ljós. Upp úr þessu fann Masson svo upp á ýmsum öðrum nýjungum. Hann sprautaði t.d. lími á allan strigann og dreifði sandi yfir til þess að fá fram bakgrunn og málaði síðan alls kyns furðuleg form yfir. Þegar súrrealistarnir sáu þessi sand-mál- 3 verk hjá Masson varð þeim mikið um og hefur André Breton skrifað sérlega fallegan texta um sand-málverkin þar sem hann tal- ar um „vængjaða hönd“ málarans. DVÖLIN í AMERÍKU Eins og fjöldi annarra evrópskra lista- manna dvaldi Masson í Bandaríkjunum á árunum 1942-45. Hann settist að í Conn- ecticut og átti þessi dvöl hans eftir að hafa gríðarleg áhrif á þá kynslóð amerískra málara sem stundaði lýriska abstraksjón og aksjónmálverkið, eins og t.d. Gorky, Pollock og de Kooning. Sjálfur hefur Masson sagt að engir hafi skilið betur myndlist sína en Ameríkanar, fyrir utan nokkra Evrópubúa eins og t.d. Lacan, Bataille, Sartre, Mal- raux, Heidegger og Leiris. í Ameríku komst Masson í kynni við kínverska málaralist á sýningu í Boston og varð hann mjög djúpt snortinn, varð að eig- in sögn fyrir því sem hann kallar „le choc de l’essentiel“ eða sjokki gagnvart því sem máli skipti. Frammi fyrir þessum austur- lenska myndheimi sem virtist svo viðkvæm- ur en um leið svo fullkominn fann hann nú að hægt var að ná fram sáttum og jafn- vægi með einni pensilstroku. Þegar Masson sneri aftur til Evrópu tók hann upp þráðinn að nýju í sjálfsprottnu teikningunni og þróaði þá tækni áfram. Myndmálið verður nú myrkara og má sjá í því greinileg austræn áhrif, enda hefur þetta tímabil stundum verið nefnt „austræna tímabilið". Margslunginn Listamaður André Masson var geysilega fjölhæfur og afkastamikill list'amaður. Nafn hans hljómar kannski ekki jafn kunnuglega og hinna súrrealistanna og hefur stundum jafn- vel alveg gleymst þegar minnst er á hreyf- inguna í almennum listasögubókum. Ef til vill er það margbreytileiki myndmáls hans sem truflar listunnendur. Masson var ekki einn þeirra listamanna sem plægja víðan akur eins og t.d. Picassó. Michel Leiris sagði sinn: „Flestir málarar mála án þess að hugsa. Sumir hugsa áður en þeir mála og er gott eitt um það segja. Enn eru nokkrir sem mála til þess að hugsa og er Masson einn þeirra. Myndlistin er leið fyrir þá til rannsókna, leið til þess að vera í nánum tengslum við umhverfið og leið til þess að skynja betur mannfólkið og hlutina og til þess að gefa þeim merkingu." Auk málverka, teikninga, höggmynda og skrifa vann Masson mikið fyrir leikhús þar sem hann gerði bæði Ieiktjöld og búninga. Kynni hans og Jean Louis Barrault árið 1937 leiddu til mjög frjórrar samvinnu og eru þekktustu uppsetningar þeirra Numance eftir Cervantes (1937) og Sultur eftir Knut Hamsun (1939). Árið 1969 var Masson fenginn til þess að mála loftið í Odeon-leikhúsinu og var útkoman eitt af meistaraverkum málarans. Þegar horft er upp er engu líkara en að gegnsæ formin og litimir dansi hringdans kringum volduga ljósakrónuna og sé lengi horft fer öll kompósisjónin á fleygiferð og svimandi tilfinning streymir frá hvirfli til ilja. Masson var mjög vitsmunalegur og skarp- skyggn myndlistarmaður, vel lesinn í bók- menntum og heimspeki. Kynlífið, ástin, dauðinn og goðsagnir voru honum enda- lausar uppsprettur. Eitt sinn var hann spurð- ur að því hvaða tímabili á myndlistarferli t sínum hann væri hrifnastur af og svaraði: „Það em mörg tímabil í þessu völundarhúsi sem mín ófullkomna myndlist er. Ég læt Poussin tala í mipn stað þegar hann sagði: „Ég syng ekki alltaf sömu Iaglínuna, ég get breytt henni þegar ég vil.““ Höfundur býr í París. V I Ð O G D R E 1 F Skordývaeitri úðað úr flugvél. Landbúnaðarstefna EB og íjar- stýring íslensks landbúnaðar ýlega bárust fréttir af tímabærum viðbrögð- um Efnahagsbandalags Evrópuríkjanna við evr- ópskum landbúnaðar- vanda eða um nýja landbúnaðarstefnu. Jafnvel í Evrópuríkjun- um, þar sem ræktunarhefð og þekking á jarðvegi og jarðvegsþoli er fullkomnust á byggðu bóli, hefur gætt jarðvegsspillingar sem hefur haft þau áhrif að rýra gæði græn- metis og ávaxta og gripafóðurs. Grænmeti frá ýmsum svæðum var talið vafasamt til manneldis og gripafóðrið og beitilandið Gift-Grun CMrnw *I» «** U»awirt»th»n uo4 BWi Fetoen MMiMtU Vob A«Of»* Em*t, KW1 LantM»tn im> H»»* Wwm StcMMCtl Gift-Griin - Eitur-grænt, stendurá þess- ari bókarkápu um notkun tilbúins áburðar og allskonar eiturefna í land- búnaði. þannig komið, að talað var um „spítalakjöt” og „spítalaegg". Verksmiðjubúskap var kennt um, en sú tegund búskapar er ekki einkennandi fyrir Evrópuríkin, einkenni lé- legrar vöru komu ekki síður fram þar sem ekki var að ræða um verksmiðjubúskap. Offramleiðsla er/var vandamál Evrópuríkj- anna og birgðir hlóðust upp og niðurgreiðsl- ur voru/eru þungur baggi. Jafnframt þessu jókst mjög markaður fyrir afurðir sem voru ræktaðar með lífrænum áburði og þar sem eiturefni og gerviáburður var ekki notaður, hvorki við grænmetisræktun né ræktun gripafóðurs. Landbúnaðarframleiðslan, sem byggð er á notkun lífræns áburðar, léttum vélum og takmörkuðum fjölda búsmala, sem hefur aðgang að óspilltum beitilöndum, er algjör andstæða við framleiðslu sem byggist á magnnotkun gerviáburðar, eiturefnadreif- ingu (gegn skordýrum) og notkun þungra véla, sem ásamt gerviáburði og eiturefnum rýra gróðurmoldina. Eins og áður segir, hefur eftirspurn eftir afurðum lífræns land- búnaðar stóraukist og afkoma þeirra sem hana stunda er mun öruggari og betri en þeirra sem hugsa eingöngu um magnfram- leiðslu. Búháttabreyting sú, sem EB hefur nú, er kostnaðarsöm vegna uppbyggingar eyðijarða, en þegar hún hefur verið fram- kvæmd, verður engin þörf á styrkjapólitík. Bændum verður ekki lengur legið á hálsi fyrir að vera styrkþegar. Og það sem meira er, að fólksflóttinn úr dreifbýli stöðvast og eyðijarðir og heil héruð byggjast aftur. Það þarf fleiri hendur við lífrænan landbúnað. Takkabúskapur, magnframleiðsla verk- smiðjubúanna og stórvirkar og þungar vélar þarfnast færri og færri handa. Einnig dreg- ur mjög úr offramleiðslunni. Áhyggjur vegna sírýmandi uppskerumagns, einkum á hveitiræktarsvæðum Bandaríkjanna, þar sem eyðing gróðurmoldarinnar og rýrnandi grunnvatnsstaða eykst ár frá ári, verða þyngri og þyngri. Éf svo heldur sem horfir eru framtíðarhorfumar meiri en ískyggileg-' ar. Ástandið í frumstæðari ríkjum, svo sem Sovétríkjunum, í landbúnaðarmálum er hrikalegt, enda er ríkjandi skortur landbún- aðarvara þar í löndum talinn til eðlilegs ástands og mengunin er þar slík, að meng- unin í fyrrverandi leppríkjum er, miðað við ástandið þar, nærri því bærileg og er þó ekki geðsleg. Kúltúr, menning, ræktun á sér sama uppruna. Þetta hefur alltaf verið vitað í Evrópu og því er eðlilegt að siðaðir evr- ópskir stjórnmálamenn innan Efnahags- bandalagsríkjanna fínni úrkosti til þess að landbúnaður megi blómgast og haldast í hendur við aðra evrópska menningarstarf- semi. Þeir feta með þessu slóð de Quesna- ys, höfundar höfuðrits búauðgistefnunnar, „Tableau économique”, og eldri kenninga hans. En þær kenningar áttu ekki lítinn þátt í skoðanamótun Jóns Eiríkssonar og Eggerts Ólafssonar hér á landi á 18. öld. Þessar áætlanir EB leiða hugann að íslenskum landbúnaði og þeirri ijarstýringu hans sem hefur verið stunduð af pólitískum hagsmunahópi um áratauga skeið. Hér á landi er fjarstýring landbúnaðarins stundum svo að hún minnir einna helst á samskonar fyrirbrigði í Sovétríkjunum. Fjölmennur hópur fjarstýringaraðila gengur hér undir ýmsum heitum, búvísindamenn, sérfræðing- ar af ýmsum tegundum og síðan allur kontóristaskarinn sem sér um kvótana, dreifingu varanna, hagstjórn landbúnaðar- ins og þeir sjálfskipuðu fulltrúar bænda inn- an bændasamtakanna og Búnaðarfélags. Síðast en ekki síst koma svo bláfeldir og silfurfeldir þeir, sem hvöttu bændur mjög til þess að gerast gullfeldir á nokkrum miss- erum með því að bijóta heldur en ekki blað í íslenskri landbúnaðarsögu og taka að sér erfðavarg stéttarinnar um aldir, skolla, og ala hann nú við bijóst sér eftir að hafa of- sótt kvikindið í þúsund ár. Og svo eru það þeir pólitísku aðilar, full- trúar bænda og fyrirgreiðslumenn sem ráða ijarstýringunni og stefnunni. Stundum virð- ist sem bændur landsins séu einhverskonar kúgildi þessara aðila og séu til aðeins fyrir þá. Þeir áttu lykilþáttinn í hrædýraræktun- arátakinu, lögðu fram beituna. En þegar átakið koðnaði niður, þá var enginn ábyrgur. Ráðgjafaskarinn hefur verið óspar á að hvetja bændur til mikilla ræktunarfram- kvæmda og stóraukinnar framleiðslu illselj- anlegarar vörur, svo að ekki sé minnst á tæknivæðinguna. Þessi afskiptaglaði hópur _virðist hafa það eitt að leiðarljósi að halda aðstöðu sinni og þessvegna mega þeir ekki heyra það, að bændur sjálfír taki sér frum- kvæði og hirði lítt um ráðgjöfina. Styrkja- pólitíkin gerir þá háða fjarstýringunni og sem lamar eðlilega allt frumkvæði. En allt- af fjölgar í kontórista og ráðgjafaskaranum meðan bændum fækkar. Þar sem landbúnaður er talinn til fyrir- myndar, er reynt að nota gerviáburð sem minnst og notkun hormóna er í lágmarki. Hér á landi slagar notkun gerviáburðar hátt upp í það sem oft er tekið sem dæmi um ofnotkun gerviáburðar, sem er í Sov- étríkjunum. Þar er fjarstýring landbúnaðar algjör og afleiðingarnar eins og áður er að vikið. Þessi ofnotkun hefur hreinlega eyði- lagt gróðurmagn jarðarinnar og djúpplæg- ingin t.d. í nýbrotnu landi víða í Síberíu heldur valdið því að þúsundir hektara hafa hreinlega fokið út í buskann. Hormónalyf eru einnig notuð í slíku magni að kjötið er jafnvel stundum óætt þar, þrátt fyrir stöðug- an kjötskort. Það vill nú svo vel til að um 20 einstakl- ingar stunda nú þegar grænmetisræktun með lífrænum áburði hér á landi. Hvort fleiri aðilar hverfi að því ráði og einnig að framleiðslu annarra landbúnaðarafurða á sömu forsendum, veit enginn. Það mun borin von að fjarstýringaraðilar landbúnað- arins fari að dæmi þeirra hjá EB. Það munu þeir telja mjög vafasamt, afleiðingarnar yrðu, þótt í smáum stíl yrði, að tök þeirra á íslenskri bændastétt myndu linast og bændur tækju sjálfir frumkvæðið í landbún- aðarrekstri með tíð og tíma. Ótal aðilar myndu við slíkar búháttabreytingar missa heldur en ekki spón úr aski sínum og ráð- gjöf þeirra yrði með tímanum talin mark- laus. SlGLAUGUR BRYNLEIFSSON 10

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.