Tíminn - 07.11.1972, Blaðsíða 4

Tíminn - 07.11.1972, Blaðsíða 4
TÍMINN Þriðjudagur 7. nóvember 1972 KOSIÐ í BANDARIKJUNUM í DAG Kosningar fara fram i" Banda- rikjunum i dag, hvað sennilega alheimur veit. Þjóðin kýs sér for- seta i 47. sinn í sögunni, en einnig varaforseta, þingmenni rikis- stjóra og þúsundir manna f ýmsar 'stöður, meira að segja hundaveiðara og skólaverði, sem hafa þann starfa að sækja nem- endur, sem skrópa. Alls hafa um 140 milljónir manna i Bandaríkjunum kosningarétt, en búiz.t er við.að innan við (><)% þeirra muni greiða atkvæði i þetta sinn. Verði svo, er þctla lélegasta kosningaþátttaka siðan 1948. Almennt er búizt við, að Nixon vcrði endurkjörinn forseti, og samkvæmt öllum skoðanakönn- iiiiutii er hann langt á undan kepþinaut sinum, George McGovern. ^Nixon hcfur mögu- leika á að fá meirihluta atkvæða i öllum rikjum Bandarikjanna, nema höfuðborginni, Washington, þar sem Mc(jovern er öruggur um sigur. Kosningabaráttan hefur verið fremur dauf, og það var ekki fyrr en síðustu vikurnar, að farið var að taka málefnalega á þcim ýmsu vandamálum, sem handariska þjóðin á við að striða. Þingkosningar t þcssari grein er ckki ætlunin að fjalla um forsctakosningarnar, hcldur þingkosningarnar, sem fram fara i dag. i öldungadeild- inni skiptasl sætin nú þannig, að dcmiikratar hafa 55 og repú- blikanar 45, cn i fulltrúadeildinni sitja 257 demókratar og 178 rcpú- blikanar. Demókratar hafa alltaf siðan 1930 haft meirihluta i full- trúadcildinni, ncma árin 1947-48 og 1953-54. Kiiginn vafi cr á, cð Nixon vill gjarnaii) að hlulföllin brcytist i háðuiii dcildum við þessar kosningar, cn litil von er til þcss, að rcpúblikanar fái mcirihluta, hvað svo scm sigur Nixons yfir McGovern og Nixon. Það er kosið um fleiri en þá i Bandarikjunum í dag. Mcdóvern kann að verða mikill. Allar skoðanakannanir virðast ncfnilcga bcnda til þess, að mikill klofningur verði i atkvæðum, þannig að þcir demókratar, sem kjósa Nixon, haldi sig við sina menn, þegar þeir kjósa í öiiiuir embætti. Fyrir hálfum mánuði gagn- rýndi Nixon þingið fyrir að cyða og sóa peningum skattgreiðenda, cn áður hafði hann sagt, að þau fjögur ár, sem hann hefði setið i llvíta húsinu, hcfði ekki verið gcrð nokkur samþykkt af viti á þinginu. Öldungadeildin Kosið verður um 33 sæti af 100 i öldungadcildinni, cn öldunga- dcildarþingmcnn eru kosnir til scx ára isenn. Kins og áður scgir, ráða dcmókratar 55 sætum, en rcpúblikanar 45. Einn óháður þingmaður heldur sig við dcinó- krata.og einn frjálslyndur er hlynntur repúblikönum. Til að tryggja sér hreinan ¦ncirihluta næstu tvö árin, þurfa rcpúblikanar að vinna sex sæti. Varaforsetinn ræður tirslitum um fimm þeirra. Þar sem allt bendir til, að Spiro Agnew verði endur- kjörinu, munu republikanar lcggja undir sig öldungadeildina, að þvi tilskildu, að þeir haldi þeim sætum, sem þeir hafa nú og nái auk þess fimm af demókrötum. Af þeim 33 þingsætum, sem nú er kosið um, hafa repúblikanar 19 og dcmókratar 14. Niu af þessum sætum dcmókrata eru i rikjum, scm cru óefað „dcmókratisk", en flest sæti repúblikana eru i um- deildum rikjum. Nixon verður þvi að vinna umtalsverðan sigur, ef honum á að takast aðbreyta hlutföllunum í öldungadeildinni, þvi að minnsta kosti 7 þingsæti repúblikana f deildinni eru talin óörugg. Kulltrúadeildin i fulltrúadeildinni ráða demó- kratar 257 sætum og repúblikanar 178. Venjulega drýpur meira á fulltrúadeildina en öldunga- deildina, þegar rignir á for- sctann, en þó er hæpiðiað repú- blikönum takist að ná 40 nýjum sætum, þó að Nixon sigri með yfirburðum. Forsetacfni demó- krata hefur að visu ekki mjög sameinaðan flokk eða verkalýðs- hreyfingu að baki sér, en fram bjóðendur til fulltrúadeildarinnar eiga visan stuðning ýmissa hópa, sem ætið hafa stutt þá. Rikisstjórar Nú er einnig kosið i embætti 18 rikisstjóra. Tiu þeirra eru repú- blikanar og átta demókratar. f nýlegri skoðanakönnun kemur fram, að hlutföllin muni litið breytast. En á meðan stjarna repúblikana hefur hækkað i deildum þingsins, hefur hún fallið, þegar um er að ræða embætti rikisstjóra. Skiptingin er nú 30 demókratar og 20 repú- blikanar. Tólf ríkisstjóra hafa repúblikanar misst á siðustu tveimur árum. Veljið yður í hag - OMEGA Úrsmíði er okkar fag Nivada Jttpma. PIERPOOT Magnús E. Baldvlnsson Laugavegl 12 - Slmi 22104 Auglýsing um innláusnarverð verðtryggða spariskírteina ríkissjóðs Klokkur Innlausnartimabil Innlausnarverð 10.000 kr. Skirteini. 19(i4 10.01. 73-10.01. 74 KR: 52.802,- 1905-2. FL. 20.01. 73-20.01. 74 — 37.237,- 19(i(i-2. EL. 15.01. 73-15.01. 74 — 31.957,- 1908-1. EL. 25.01. 73-25.01. 74 — 2(i.(i83,- 1908-2. EL. 25.02. 73-25.02. 74 — 25.23«.- 1909-1. FL. 20.02. 73-20.02. 74 — 19.087,- Innlausnarverð cr höfuðstóll, vextir, vaxtavextir og verð- bót. Innlausn spariskirteina rikissjóðs fer fram i afgreiðslu Seðlabanka tslands, Hafnarstræti 10, og liggja þar jafn- framt frammi nánari upplýsingar um skirteinin. Sala verðtryggðra spariskirteina i 2. flokki 1972 stendur nú yfir, og eru skirteinin enn til sölu miðað við visitölu Byggingarkostnaðar frá 1. júli. s.l. Seðlabanki islands sp:dlabanki íslands h ftÖZUM „Að missa nöldrið sitt. . . " Fyrir mörgum árum sá ég kvikmynd um tvo gamla Skota, sem dvöldu á elliheimili og höfðu sér það til dundurs að skammast og rifast allan liðlangan daginn. Þar kom, að annar þeirra dó, og nú bjuggust allir við að sá, sem eftir lifði, mundi njóta lifsins glaður og hamingjusamur að vera laus við höfuðfjandann. En það var nú öðru nær. Hann bein- linis koðnaði niður á örstuttum tima — lifsþrótturinn þvarr dag frá degi — og það leið ekki á löngu unz hann fór að dæmi fjandmanns sins og yfirgaf þennan táradal fyrir fullt og allt. Mér datt þessi gamla kvikmynd i hug, þegar ég, eins og aðrir Reykvikingar, vaknaði upp við það hér um daginn,að við vorum orðnir borgarstjóralausir. Að visu er Birgir Isleifur Gunnars- son tekinn við, en ég verð að segja það fyrir mig og mina persónu, eins og þar stendur, að Geir Hall- grimsson var einhvern veginn orðinn svo fastur punktur i Reykjavikurtilverunni, að manni kom tæpast annað til hugar, en að hann yrði borgarstjóri um alla framtið. Þrettán ballokaði hann jú árin i embættinu — sama ára- fjölda og „viðreisnarstjórnin" sællar minningar. Það er vist enginn vafi á þvi, að aldrei hefur Reykjavik breytzt eins mikið á neinum tima eins og þrettán árunum hans Geirs Hall- grimssonar. Borgin hefur þanizt út likt og blaðra með anga og tot- ur i allar-áttir — eins og krakk- arnir kaupa i Tivoligörðum. Breiðholtið gnæfir nú næstum þvi við himin — a.m.k. fjallahringinn i austri séð héðan úr vesturbæn- um — Fossvogurinn má heita al- numinn, og þá má ekki gleyma Árbæjarhverfinu. Já, þrettán ballokaði hann árin — blessaður borgarstjórinn, og mikil lifandis ósköp er búið að hrósa þeim manni og skamma þann mann þessi þrettán ár. Trúi maður öllu, sem um hann hefur verið skrifað i Morgunblaðinu, er hér um nær ólýsanlegt mikil- menni á öllum sviðum að ræða — og trúi maður blöðum andstæð- inga hans, þá hefur maðurinh fleiri og stærri galla til að bera en óprýða flestar aðrar dauðlegar manneskjur. « Vitanlega er sannleikurinn þarna á milli eins og gjarnan er, þegar pólitikin er farin að grasséra i málunum. Ég ætla ekki Vörubíll til sölu Til sölu góður 6 tonna International vörubill. Skipti koma til greina á góðum fólksbil eða jeppa. Upplýsingar i síma 3-13-45. að leggja dóm á störf Geirs sem borgarstjóra — það eru nógu margir til þess — en min litlu kynni af manninum eru þau, að hér sé um einkar viðfelldinn og þægilegan mann að ræða, sem ég hefði siður en svo haft á móti að hafa sem borgarstjóra — út þetta kjörtimabil. Það er einmitt þetta með kjör- timabilið og afsögn Geirs, sem minnti mig á gömlu skozku karl- ana i kvikmyndinni. Þegar Geir Hallgrimsson lýsti þvi yfir, að hann mundi láta af störfum til þess að helga sig öðrum og meiri störfum til heilla þjóðinni i heild, eins og það var vist orðað, þá skyldi maður hafa ætlað, að and- stæðingar hans hefðu fagnað þeirri ákvörðun heilshugar og lýst þeim fögnuði i blöðum sinum. Nú kynni aðeins að rakna úr fyrir Reykvikingum úr þvi að höfuð- fjandinn væri hættur að stjórna þeim. Nei, ekki varð svo. 011 fyrri brot og afglöp mannsins hurfu i skuggann fyrir þessu — að segja af sér á miðju kjörtimabili og hafa lofað þvi að vera borgar- stjóri allt timabilið! Á ástandsárunum var stundum talað um viðbrögð stúlknanna, sem lögðu lag sitt við erlenda her- menn og þeim lýst — þ.e.a.s. við- brögðunum — sem ,,haltu mér, slepptu mér" viðbrögðum. Það litur nefnilega helzt út fyrir, að menn vilji bæði losna við Geir sem borgarstjóra og einnig *að hann haldi áfram sem borgar- stjóri, þannig að hægt sé að skamma hann — út kjörtimabilið. Er þetta ekki að missa nöldrið sitt? Páll Heiðar Jónsson

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.