Tíminn - 11.01.1975, Blaðsíða 3

Tíminn - 11.01.1975, Blaðsíða 3
Laugardagur 11. janúar 1975. TtMINN Myndin er tekin innan úr ishellinum fram i opið. ÍSHELURINN I KVERKFJÖLLUM gébé—Reykjavik — Þeir sem ferðazt hafa um Kverkfjöli eða Kverkjökul, hafa án efa komiö i hinn sérkennilega ishelli, sem þar er. tshellir þessi hefur myndazt þar sem áin kemur undan Kverk- jökli. Vatniö I ánni er svo heitt, aö þao myndar stóran ishelli, sem nær langt inn undir jökulinn. Erfitt er að gera sér grein fyrir, hve hellirinn er stór, sagði Einar Guðjónsen, forstjóri Ferðafélags Islands, i samtali við Timann. — Opið var um fimm til sjö metrar I þvermál, og hellirinn er misjafnlega hár, allt frá tiu til þrjátiu metra. Opið hrundi saman á siðast liðnu ári, en það hlýtur að opnast aftur, þar sem þetta breytist allt- af ár frá ári sagði Einar. Húsvikingar, sem eitt sinn voru þarna á ferð, ætluðu sér að komast inn i botn á ishellinum, en urðu frá að snúa sökum siir- efnisleysis, þannig að enginn veit, hvé langur hellirinn er. Áin, sem kemur undan jöklinum, er stundum svo heit, að unnt hefur verið að baða sig I henni inni i ishellinum. Þetta gerðu Hús- vikingar eitt sinn, er þeir voru þarna á ferðalagi siðla hausts. Litadýrðin i ishellinum er mikil, en þvl miður kemur hún ekki fram á meðfylgjandi mynd, sem Einar Guðjónsen tók árið '73. Það er orðið langt siðan hellir þessi var uppgötvaður, og hafa margir lagt þangað leið sina til að skoða þetta sérkennilega náttúru- fyrirbrigði. Rækjuveioi Vestfjarða- báta 1974 minni en 1973 HAUSTVERTÍÐ hjá rækjubátun- um á Vestfjörðum hófst i byrjun október og lauk 4.-8. desember. Á siðasta hausti stunduðu 82 bátar rækjuveiðar frá Vestfjörðum, og er það 10 bátum fleira en liaustið 1973. Heildaraflinn varð nii 1.921 lest, en var 2.096 lestir árið á und- an. Frá Blldudal reru 14 bátar, og var afli þeirra i desember 14 lestir. Er aflafengur þeirra á vertiðinni þá orðinn 209 lestir, en var 241 lest á sama tlma 1973. Frá verstöðvunum við ísafjarð- ardjtip reru 55 bátar, og var afli þeirra I desember 100 lestir. Ver- 'tlðaraflinn er þá 1.220 lestir, en 1973 gaf haustvertlðin 1.290 lestir. Frá Hólmavlk og Drangsnesi reru 13 bátar sl. haust, og lönduðu þeir 61 lest I desember. Er vertlðaraflinn þá 492 lestir, en var 565 lestir 1973. BREYTINGAR A FLUGI TIL STOKKHÓLMS OG OSLÓ Sérstakar ferðir vegna fundar Norðurlandaráðs A timabilinu 27. jandar til 21. febrúar n.k. munu verða nokkrar breytingar á flugi islensku áætlunarflugfélaganna til ósló og Stokkhólms. Þessar breytingar eru til komnar vegna skoðana á annari þotu Flugfélagsins sem fram fer á þessu timabili Siðari hluta janúar ogw febrúar er venjulega það bílabil sem minnst er um að vera I milli- landafluginu Þvl var ákveðið að breyta norðurlandafluginu þennan tima á þann veg, ab þab yrði framkvæmt með einni þotu, og þá yrðu kvöldferðir frá Kefla- vlk til ósló og Stokkhólms. Það kom hins vegar I ljós þegar að- gættar voru bókanir fyrir þessar ferðir, að sárafáir farþegar ætluðu að fljúga með þeim. Þvl var ákveðið að þær skyldu felldar niður, en annar háttur haföur á fluginu á þvi timabili sem að ofan greinir. Flogið verður á sunnu- dögum samkvæmt áætlun og er brottför frá Keflavík til ósló kl. 8. að morgni. A þriðjudögum eru bein flug til ósló og er brottför frá Keflavlkkl. 9:10. Sama dag er flug frá Ósló til Keflavlkur. A beint flug samkvæmt laugardögum er Ösló/Keflavik, vetraráætlun. A þvi tlmabili sem breytingin á sér stað munu farþegar frá Framhald á 10. slðu. Aflinn 1974 hinn fjórði mesti ísögunni FISKIFÉLAGIÐ sendir ntí frá sér bráðabirgðatölur um afla tslend- inga á árinu 1974 og sainan- burðartölur fyrir árið 1973. Þess skal strax getið til að taka af tvi mæli, að tölur ársins 1974 eru byggðar á bráðabirgðayfirliti trúnaðarmanna, og eiga þvi ef- laust eftir að taka einhverjum breytingum. Tölur um afla hrognkelsa eru aætlaöar meö tilliti til framleiðslu grásleppuhrogna. Sfldaraflanum var að mestu leyti landað er- lendis. í öðrum afla ber mest á spærlingi. Heildaraflinn 1974 er sá fjórði mesti sem um getur I sögu fiskveiða Islendinga. Meira aflamagn barst á land 1964, 971 þús. lestir, 1965 1199 og 1966 1243 þús. lestir. Afli skuttogaranna á Vestfiörðum 18.581 I. A ARINU 1974 voru gerðir út 7 skuttogarar frá Vestfjörðum, og var heildarafli þeirra á árinu 18.581 lest (slægður fiskur). Skiptist aflinn þannig á milli skipa: Bessi, Súðavík, 3.656 lestir Júllus Geirmundsson, Isafirði, 3.119 lestir Guðbjartur, Isafirði, 3.058 lestir rramnes I., Þingeyri, 3.045 lestir Páll Pálsson, Hnlfsdal, 2.755 lestir Guöbjörg, Isafirði, 2.624 lestir (frá 22/3) Trausti, Suðureyri, 324 lestir (frá 6/10) HEILDARAFLI 1974 þús. lestir af óslægðum fiski 1973 Þús lestir af óslægðum fiski I. Þorskafli: a) Bátaafli 249.3 292.3 b) Togaraafli 152.3 97.4 Samtals 401.6 389.7 Il.SIldarafli: 40.3 43.4 III.Loðnuafli 462.0 441.5 IV.Rækjuafli: 6.5 7.3 V.Humarafli: 2.0 2.8 VI.Hörpudiskur: 2.9 4.7 VII.Hrognkelsi: 3.8 4.5 VIII. Annar afli: 19.4 12.3 HEILDARAFLI: SAMTALS 938.5 906.1 Ný tilraun með innflutning sauðnauta? Nýlega mælti Stefán Val- geirsson alþingismaður fyrir frumvarpi um innflutning og eldi sauðnauta. Markmið frumvarpsins er að fá úr þvi skorið, hvort hérlend náttúru- skilyrði henti þessari dýrategund, og þá jafn- framt, hvort ræktun þeirra orðið vænleg grein lendis. t framsöguræðu sinni gat Stefán Valgeirsson þess, að hérværiekki um nýtt mál að ræða. Tilraun hefði veriö gerö með innflutning sauðnauts- kálfa frá Grænlandi 1929, en hún hefði misheppnazt. Sömu- leiðis hefði misheppnazt inn- flutningur sauðnautskálfa frá Noregi árið eftir. Sagði Stefán, að dýralæknar teldu, að hægt væri að koma I veg fyrir þá sjúkddma, sem urðu þessum dýrum að aldurtila fyrir riim- um fjórum áratugum, og nú væru margir áhugasamir um að gera enn eina tilraun með innflutning sauðnauta. Hefðu sumir bent á, að I Norður-tsa- fjarðarsýslu væri kjörift land fyrir sauðnautshjarðir. Ndið eftirlit strax í upphafi t framhaldi af þvi sagði Stefán: „Ef sleppa ætti þessum skepnum lausum, yrðu litlar nytjar af þeim, en það hlýtur að vera ein meginröksemdin fyrir innflutningi á nýjum dýrastofni til landsins, að I framtiðinni séu likur fyrir, að hann muni skila arði, jafn- framt sem við með sllkum innflutningi gerðum dýralifib fjölbreyttara. Ég held lfka, að það væri ekki hyggilegt að sleppa hend- inni af þessum dýrum, a.m.k. ekki fyrstu árin.~Það þarf aö fylgjast með þvl, hvort þessi dýr smitast af einhverjum bú- fjársjúkdómum frá okkar húsdýrum, og veita þeim læknishjálp eftir þörfum. Ekki verður það gert, ef þessi dýr ganga hér villt. Það vill nú lika svo til, að komin er veru- leg reynsla á það i öðrum löndum að hafa sauðnaut I giröingum, svo hægt sé að fylgjast með þeim og hafa af þeim nytjar. Þetta er gert t.d. I Kanada, Bandarikjunum, Alaska og Norður-Noregi. Nytjar af þessum dýrum er fyrst og fremst ullin, sem er mjög verðmæt." Ný búgrein, ef vel tekst til Ef vel tekst til um innflutn- ing sauðnauta nú, er hugsan- legt, að ný og arðvænleg bú- grein bætist við islenzkan landbúnað. Ekki er aðeins um það að ræða, að ullin sé verð- mæt heldur er kjötið einnig talið gott, en það er talið mjög likt nautgripakjöti. Fróðlegt verður að fylgjast með fram- gangiþessa máls á Alþingi, en frumvarpið er flutt að ósk Búnaðarfélags tslands. -a.þ. NÝ SLÖKKVISTÖÐ TEKIN í NOTKUN Á FLATEYRI KS—Flateyri — Skömmu fyrir áramdtin var nýja slökkvistööin á Flateyri tekin I notkun. Hafði slökkviliðið lengi búið við lélegan húsakost, en fyrrverandi hrepps- nefnd kom byggingu þessarar slökkvistöðvar á rekspök, og er slökkviliðinu hér nú búin hin bezta aðstaða. Hafði slökkviliðið eignazt nýjan og góðan slökkvi- liðsbíl, en hann hafði staðíð Uti þangað til nýja stöðin var afhent. Flateyringar eru mjög ánægðir með nýju slökkvistöðina, enda er astaiui allt annað hvað varðar æfingar slökkviliðsins og geymslu allra áhalda. Slökkviliðsstjóri er Steinar Guðmundsson og varaslökkviliðsstjóri Bragi Halldórsson. Tamninganámskeið Léttfeta hefst senn GÓ—Sauðárkróki. — I dag, föstu- dag, er hér stillt veður og 15 stiga frost. Hestum er gefið út. Eins og undanfarin ár mun hesta- mannafélagið Léttfeti gangast fyrir tamninganámskeiði, og hefst það I byrjun febrúar. Tamningamenn verða Jóhann Þorsteinsson frá Reykjavik og Halldór Steingrimsson á Laufhóli. Tamningagjaldinu er mjög i hóf stillt, og er það að þessu sinni 9 þúsund krónur. Þeir sem hug hafa á að koma hestum i tamningu, geta snúiö sér til einhvers stjórnarmanna Létt- feta, en formaður er Sveinn Guð- mundsson. Dregið í bílahappdrætti DREGIÐ hefur verið I happdrætti Styrktarfélags vangefinna. Upp komu eftirtalin númer: R-48155 Chevrolet Nova R-44931 Toyota Corona R-30015 Mazda 616 1-281 Renault 12 G-8006 Austin Mini Félagið þakkar öllum þeim, sem keyptu miða og hafa þannig stutt að starfsemi félagsins. Styrktarfélag Vangefinna

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.