Tíminn - 10.05.1975, Blaðsíða 3

Tíminn - 10.05.1975, Blaðsíða 3
Laugardagur 10. mai 1975. TIMINN 1 A þcssum uppdrætti má sjá, hvernig borgarlæknir hcfur hugsað sér, aö skipta megi Reykjavfk f heilsu- gæzlusvæöi. Reykjavík skipt í 9 heilsugæzlusvæði? FB-Reykjavik. Ráðstefna um heilbrigöismál hófst hér í Reykja- vfk f gær, og er hún haldin að tilhlutan Læknafélags Reykja- víkur. Þátttakendur i þessari ráðstefnu eru allir þeir aðilar, sem kynnu að vinna saman á heilsugæslustöðvum fra mtíðarinnar, læknar, hjúkrunarfólk, læknaritarar, félagráðgjafar og ýmsir aðrir, sem talið er æskilegt, að vinni á heilsugæzlustöðvunum. t framsöguerindi, sem Skúli Johnsen borgarlæknir flutti við upphaf ráðstefnunnar kom fram rn.a., að talið er æskilegt, að ekki seu fleiri en 12 þúsund, sem tilheyra 'hverri heilsugæzlustöð borgarinnar, væri Reykjavlk skipt upp i heilsugæzlu-umdæmi. Er þessi tala byggð á reynslu Breta í þessum efnum. Skúli sagði, að á sl. vori hefði verið gerð tillaga um skiptingu borgarinnar i heilsugæzlu-um- dæmi, og var þar að mestu látin ráða sú hefðbundna, skipulags- lega skipting, sem i borginni er. Enn sem komið er hefði þessi tillaga ekki hlotið formlega af- greiðslu af hálfu borgarstjórnar né Heilbrigðisráðuneytis, en stuðzt hefði verið við hana i sam- bandi við þá áætlanagerð og undirbiíning framkvæmda, sem þegar hefði farið fram. Gert er ráð fyrir, að heilsu- gæzluumdæmin í borginni yrðu samtals 9, með 6 til 17.500 Ibúum I hverju umdæmi. Þá sagði Skúli: „Fyrst var gengið út frá þvl, sem skýrt er tekið fram I lögun- um um heilbrigðisþjónustu, að heilsugæzlustöðvar skuli staðs. við sjtikrahús, þar sem þau eru fyrir hendi. Við Landakotsspltala yrði reist heilsugæzlustöð fyrir hluta Vesturbæjar og gamla Miöbæinn milli Hringbrautar annars vegar og Lækjargötu og Fríkirkjuvegar hins vegar og I þessu umdæmiyrðu samtals 6.600 Ibúar. 1 Domus Medica, eða þegar fram liða stundir, á Land- spítalanum, yrði gert ráð fyrir heilgugæzlust., er tæki yfir Ibúa Þingholts og Norðurmýrar og hluta af Hllðunum, og yrði það stærsta heilsugæzlustöðin, með 17.500-17.600 manns. Borgar- spltalinn IFossvogi tæki við Foss- vogshverii og Bústaðahverfi, en þar búa um 12.000 manns. Fyrir Ibúa Háaleitis, hluta af Hliðum og Teigana, svo og vestasta hluta Útvegsbankamenn kvarta undan popptónlist í Austurstræti Gsal-Reykjavlk Nokkrir starfs- menn útvegsbankans við Lækjar torg hafa margftrekað kvartað undan ónæði sökum tónlistar, sem leikin er íverzluninni Karna- bæ og talið að hún hafi trufiandi áhrif. Lögreglumenn hafa oft verið kvaddir á vettvang, og nú hefur lögreglustjóri ritað borgar- stjdrn bréf, þar sem hann kemur þessum kvörtunum á framfæri. Eins og þeir vita, sem ganga um Austurstræti, er tónlistin frekar lágvær og hafa gangandi vegfarendur aldrei kvartað undan henni. Hins vegar virðist sem tónlistin magnist upp með vegg bankans, að sögn lög- reglunnar, og valdi bankamönn- um sem vinna á annarri og þriðju hæð hvissins ónæði. Hins vegar hafa kvartanir ekki borizt frá öðrum fyrirtækjum. — Frá og með kl. 4 I dag þegar bankinn lokar, verður tónlistin hækkuð allverulega til að hún nái þeim tilgangi sem henni er ætlað, sagði Guðlaugur Bergmann, for- stjóri Karnabæjar, er viö töluðum við hann í gær. — Við látum slag standa með strið á hendur þess- um mönnum I Crtvegsbankanum, þvl að kvartanir þeirra sæta mikilli furðu. Jesúbörn og Hjálpræðisfólk hefur sungið undir gluggum þeirra og umferðargnýr var um þetta stræti þangað til gatan var gerð að göngugötu — þannig að petta er bara einhver fyrirsláttur I mönnunum. Guðlaugur sagði, að spurningin væri sú, hvort Austurstrætið ætti að vera dautt banka-stræti eða Hfleg verzlunargata. Stefna Þróunarstofnunarinnar væri á þá leiö, að gatan ætti að vera Hfleg verzlunargata. Guðlaugur kvaðst vita um tvær skýrslur, sem hefðu verið gerðar vegna þessa máls af lögreglu- mönnum, og I báðum tilvikum hefðu þeir ekki greint neina tónlist. — Viðerum ekki að leika tónlist þarna til að hún rétt ómi, heldur til þess að hún heyrist almenni- lega, og það er engu llkara en að maður sé að slást við gamla tré- drumba, sagði Guðlaugur. Kleppsholts yrði heilsugæzlustöð staðsett við Lágmúla, en þar er húsnæði tengt rannsóknastöð Hjartaverndar, sem ákjósanlegt væri að útbúa sem heilsugæzlu- stöð. Til mála kæmi að reisa heilsugæzlustöð á Eiðsgranda, er tæki yfir Melahverfi svo og Skerjafjörð, en þar búa nií sam- tals um 8.000 manns. með fyrir sjáanlegri aukningu innaii 10 ára um 3.500 manns. Fyrir Ibiia Heima, Voga og Kleppsholts væri æskilegt að finna húsnæði, er hentaði, t.d. í Glæisbæ, en að öðrum kosti yrði reist þar I grenndinni sérstök stöð. Þegar hefur verið ákveðið að stofnsetja heilsugæzlustöð við Arbæjar- hverfi með samtals 4.000 ibúa, með fyrírsjáanlegri aukningu um 2.000 íbúa á næstu 10 árum og er það I Hraunbæ 102. í Breiðholts- hverfum verður að gera ráð fyrir tveim heilsugæzlustöðvum, annars vegar fyrir Breiðholt I og II, með væntanlegan Ibúafjölda um 13.000 manns og I Breiðholti III, með Ibúafjölda um 12.000 manns. Aö lokum sagði Skúli Johnsen þetta: Skipulag heimilislækninga I Reykjavik hefur nú um nokkurt árabil þarfnazt verulegra breytinga. Markmið sérhverrar viðleitni til breytinga á þessu skipulagi felur I sér tvöfalt markmið, að læknum, sem við heimilislækningar starfa, verði veitt sú fullnægja I starfi, sem þeir sækjast eftir, og að þjónustan við fólkið verði sem mest og bezt innan veggja þeirra stofnana, sem með tlmanum munu rísa I hinum ýmsu hverfum borgar- innar." Stöðvast kaup- skipaflotinn? BH-Reykjavik. — Vélstjdrar á kaupskipaflotanum hafa boðað samúðarverkfall með starfs- bræðrum slnum á stærri togurun- um frá miðnætti aðfaranótt nk. miðvikudags, 15. mal, hafi samningar ekki tekizt fyrir þann tima. Hafa samningaviðræður við togaravélstjdra gengið tregt upp á sfðkastið, en forsvarsmenn vél- stjóra hafa engu að siður verið önnum kafnir á sáttafundum fyrir hönd vélstjóra hjá Alverk- smiðjunni, Sementsverksmiðj- unni og Kisiliðjunni, sem boðað hafa til verkfalls frá og með miðnætti nk. Annars voru annir miklar hjá sáttasemjara, þó sérstaklega I fyrradag, og fjölgar nú með hverjum degi þeim aðilum sem erindi eiga til hans. Hin fjölmenna samninganefnd BSRB, sem skipuð er milli 40-50 manns kom saman I Reykjavík I fyrradag og aftúr I gær, og ræddi kjaramál opinberra starfs- manna, en I þeim efnum er fyrst og fr'emt um bráöabirgðasam- komulag að ræða, svipað sem aðrir aðilar hafa náð. Er það von manna, að komizt verði að ein- hvers konar samkomulagi fyrir fimmtudag I næstu viku, 15. mal, en þá fara kjaramál BSRB I Kjaradóm, hafi samkomulag ekki náðzt. Þá var I gær haldinn samninga- fundur 9 manna samninga- nefndar ASl og ftilltrúa vinnu- veitenda. Voru aðilar sammála um, að kosta beri kapps um að ná samkomulagi fyri 1. júni, og urðu ásáttir um að snúa sér til sátta- semjara með ósk um, aö hann taki við stjórn samningafunda. Símon tvarsson með gitarinn. Fyrsti gítarleikarinn lýkur fullnaðar prófi hér — heldur tónleika í Norræna húsinu Sfmon Helgi Ivarsson, sem lauk fullnabarprófi I gitarleik við tónskóla Sigursteins D. Kristins- sonar á þessu vori, heldur tónleika I Norræna húsinu klukkan 161 dag, laugardaginn 10. mal. Hann leikur verk eftir Bach, Villa Lobos Tarrega og Aldeniz. Auk 'þess leika með honum Brynja Guttormsdóttir pianó- leikari og strokkkvartett nemenda undir stjórn Victors Techar fiðluleikara verk eftir Haydn Vivaldi og Boccherini. Sfmon Helgi er fyrsti nemandi, sem lýkur fullnaðarprófi I gitar- leik hérlendis. Kennari hans hef- ur verið Gunnar H. Jónsson. Nemendur AAyndlista- skolans sýna í Ásmundarsal JG-Rvík. Myndlistarskólinn i Reykjavik sýnir verk nemenda dagana 10. og 11. mai i húsakynn- um skólans Asmundarsai við Sdlavörðuholt. I vetur stunduðu liðlega 250 nemendur nám við skólann, kennarar voru 7, Borghildur Öskarsdóttir, Hringur Jóhannes- son, Katrin Briem, Sigrún Guðmundsdóttir, Valgerður Bergsdóttir,Þorbjörg Höskulds- dtíttir og Þórunn Sigurðardóttir. Kennt var I höggmynda- málara- og teiknideildum fullorðinna og 7 deildum barna og unglinga. teiknun málun og leir- mdtun auk þess leikræn tjáning I deild yngstu barnanna en í þeirri deild voru nemendur á aldrinum 4-6 ára. A sýningunni er mest af modelteikningum, ennfremur eru þarna oliumálverk. Þegar blaða- maður átti leið um hjá skólanum, var I óða önn verið að hengja upp myndir og er sýnt að þarna veröur óvenjulega skemmtileg nemendasýning á ferðinni. Verður sýningin opin á laugard. og sunnudag frá kl. 2-10. Lítill bifreiða- innflutningur Gsal-Reykjavlk — lnnflutningur á bifreiðum er mjög litill það sem af er þessu ári, sé miðað við undanfarin ár. t skýrslu Hagstof- unnar um bilainnflutning á tima- biiinu janúar — marz 1975 kemur fram að ails hafa verið Huttar inn 788 bifreiðar, en á sama timabili i fyrra voru Huttar iil landsins 3525 bifreiðar. Nýjar fólksbifréiðar voru 624 talsins fyrstu mánuði þessa árs, 86 notaðar fólksbifreiðar voru fluttar inn, 27 nýjar sendiferða- bifreiðar, 3 notaðar sendiferða- bifreiðar, 27 nyjar vörubifreiðar og 10 notaðar vörubifreiðar. „Við byggjum leikhús" I>aö var afskaplega gaman að sjá leikarana og hljóöfæraleikarana bruna niður Laugaveginn á fimmtudaginn undir kjörorðiuu VIÐ BYGGJUM LEIKHÚS. Margt var um manninn, sem fylgdist með og tók þátt I fylkingunni, sem sett var saman til þess að leggja áherzlu á kröfur þeirra Leikfélagsmanna um nýtt leikhús. Sumir voru lika i gervum, sem settu sinn svip á umhverfið, og það er afskaplega gott að geta brosað eða klmt I rigningunni. Æskan birtist okkur i tveim myndum, þeim sem varðveita hana alla ævi með sinni léttu lund, þdtt svo árin færist yfir, og svo eru hin, sem ennþá hafa ekki kynnzt árunum. Það er fátt, sem jafnast á við svona bros, nema blessuð sólin. Allir þekkja Ninu, og litla stúlkan, sem þarna er meðhenni langömmu sinni, fetar kannski I fótspor hennar og eign- ast sina ötal aðdáendur fyrir leik sinn og söng. Timamyndir Ró- bert.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.