Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 10

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 10
Folketingsudvalget til Nuuk i september Grønlandske organisationer og privatpersoner kan få foretræde for folketingets grønlandsudvalg vedrørende hjemmestyrelovgivningen pernåumik kalållnamik angajorxålingmi'k nakorsatut soraerumérto- KarpoK, tåssalo 27-nik ukiulik Ove Rosing Olsen, sisimiormio, angajorxåralugit Niels Olsen åma Alma Rosing Olsen, nakorså- ngordlåx NOngme realskolime soraerumérpox 1967-ime ukiutdlo pingasut Kångiungmata Sorø Akademime studentfngordlune. ukiox atausex Sisimiune ilfniartitsissOsfnardlune Odensep universitetiane nakorsagssatut ilfnialerpox, tåssanilo illniarnerme agfå piarérslnar- dlugo Københavnip universitetianut nOgdlune, -tåssanilo soraeru- mérdlune sapåtip akunera kingugdlex. augustip autdlarxautånit Ove Rosing Olsen NOngme nakorsiartarfingme sulillsaox. nuliarå Lise E. Hegelund, panexarputdlo Arnajarxamik atilingmik. Ove Rosing Olsen, 27 år, har som første grønlænder, hvis forældre begge er grønlændere, bestået medicinsk embedseksamen ved Københavns Universitet. Ove Rosing Olsen er født i Sisimiut (Hol- steinsborg). Hans far er Niels Olsen og hans mor Alma Olsen, Si- simiut. Ove Rosing Olsen fik realeksamen i Nuuk (Godthåb) 1967. I 1970 tog han studentereksamen ved Sorø Akademi. Efter et år som lærer i Sisimiut begyndte han at studere medicin ved univer- sitetet i Odense, hvor han tog 1. dels eksamen. Han fortsatte stu- dierne ved Københavns universitet, og her afsluttede han i sidste uge sin eksamen. 1. august tiltræder Ove Rosing Olsen stillingen som assisterende læge ved lægeklinikken, Nuuks lægedistrikt. Han er gift med Lise E. Hegelund, og ægteparret har datteren Arna- jarax. Bådebyggeri til unge arbejdsløse Folketingets grønlandsudvalg, der behandler lovforslagene om hjem- mestyret, kommer til Nuuk (Godt- håb) den 11. september, hvor ud- valget vil holde en række arbejds- møder. Det bliver dog ikke det samlede udvalg, der er på 21 medlemmer, som rejser til Grøn- land. Udvalgets formand, folke- tingsmedlem Johs. Burgdorf, reg- ner med, at syv udvalgsmedlem- mer, der repræsenterer folketin- gets syv største partier, vil del- tage i rejsen. Hertil kommer de to grønlandske folketingsmedlem- mer, som også er med i udvalgs- arbejdet. Johs Burgdorf oplyser, at grøn- landsudvalget allerede har haft tre møder efter at folketinget af- sluttede 1. behandlingen af lov- forslaget om hjemmestyre og føl- gelovene. Udvalget har stillet en række spørgsmål, bl. a. til grøn- landsministeren, og Johs. Burg- dorf håber, at spørgsmålene er besvaret før 1. august, når grøn- landsudvalget efter sommerferien igen tager fat på sit arbejde. DYBTGÅENDE BEHANDLING Johs. Burgdorf understreger, at udvalget ønsker at give hjemme- styrelovgivningen en særdeles dybtgående behandling. — Selv om et stort flertal i hjemmestyrekommissionen er e- nige om det foreliggende lovfor- slag, så kan det meget vel tænkes, at grønlandsudvalget ønsker at fremføre selvstændige forslag el- ler kommentarer. Det vil ske i en såkaldt udvalgsberetning, som af- leveres til folketinget før næste samling. Et af formålene med at hen- lægge nogle af udvalgsmøderne til Grønland er at give grønlandske organisationer og private mulig- hed for at få foretræde for ud- valget på samme måde som folke- tingsudvalgene i Danmark mod- tager danske deputationer fra for- skellige interesseorganisationer i forbindelse med lovgivningsarbej- det. Burgdorf oplyser, at der ikke er lagt noget fast program for møderækken i Nuuk, men hvis organisationer eller personer i Grønland skulle ønske at få fore- træde for udvalget, så kan man henvende sig til landshøvdinge- embedet, der vil ordne det videre fornødne. -h. Kredsdommer Else Høegh, K’axortoK (Juliane- håb), er beskikket som kredsdom- mer for perioden fra 1. juni i: år I il 31. maj 1982. Ny bestyrelse i lærerforeningen Grønlands Lærerforening har holdt ekstraordinært bestyrelses- valg. Kandidatlisten opstillet i Ausiait (Egedesminde) blev valgt. Den ny bestyrelse, der tiltrådte d. 1. juni i år, består af Knud Aborg (formand), Gaba Thorning (næst- formand), Dan Panton (kasserer) og Jonna Astrup (sekretær). Foreningens adresse er nu: Grønlands Lærerforening, Post- box 208, 3950 Egedesminde. Den nye bestyrelse opfordrer medlem- merne til at sende stof til med- lemsbladet, som forventes at ud- komme umiddelbart efter som- merferien. På det netop afsluttede kommu- nalbestyrelsesmøde i Manitsok drøftede man også kommunens økonomiske engagement i det ar- bejdsløshedsprojekt, der søges op- rettet i byen. Man har planlagt at oprette et bådebyggeri, og man har fundet en egnet bygning, som kan lejes for 5.500 kr. om måneden eller købes for 180.000 kr. Arbejdsud- valget kan få lejeudgifterne dæk- ket efter fritidsloven, men ikke et eventuelt køb. Men det viser sig imidlertid, at kommunens tekni- ske forvaltning for brug for halplads til opbevaring af eget materiel. Så foreslog kommunein- geniøren, at kommunen køber hallen og derefter udlejer den til arbejdsløshedsprojektet. Man mente dog, at prisen - 180.000 kr. - var for høj, og efter forhandlinger med ejeren fik man prisen ned på 130.000 kr. Man ved- tog så at købe hallen, men venter først på en skriftlig bekræftelse fra ejeren. Det endelige oplæg med udgifts- beregninger fra den arbejdsgrup- pe, der beskæftiger sig med ung- domsarbejdsløshedsprojektet, er endnu ikke helt klar, men man regner med at det kan foreligge til næste kommunalbestyrelses- møde midt i juli. KALAALLIT NUNAANNI INUNNIK ISUMAGINNINNERMI QULLERSAQARFIK isumaginninnermi siunnersorti lsumaginninnermi siunersortitut atorfik Inunnik Isumagin- ninnermi Qullersaqarfimmi inissiisarfinnut immikkoortorta- qarfimmi )institutionsafdelingen) 1978-im septemberip aal- laaqqaataaniit isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit inuttassar- siornneqarpoq. Qullersaqarfik Nuummiittoq Kalaallit Nu- naanni suliassaqartitsiniarnermi isumaginninnermilu qiiu- voq, Danmarkimi isumaginninnermut atassuteqanngitsoq Ka- laallit Nunaata landsrådianit ileqqoreqqusaliat tunngaviga- lugit aqunneqartoq. Inissiisarfinnut immikkoortortaqarfiup maleruagassanik aa- lajangersaasarneq, perorsaanikkut ingerlatsinikkullu nakku- tilliineq aamma Kalaallit Nunaanni tamarmi ulluunearni ul- loq unnuarlu inissiisarfiit qitiusumik ingerlanneqarnerat isu- magisassaraa. Akuttuungisumik angalasarnissaq, ingammik Kalaallit Nunaanni, ilimagineqassaaq. Sulinermi ingerlatsineq annertunerpaamik suliarineqartas- saaq, taamaattumik pisariaqarpoq qinnuteqartut kommune- mi ilinniarluarsimanissaat, imaluunniit inuiaqatigiit pillugit ilismatusarnerm atorfinssutssaasumk soraarummeersmanis- saat ingerlatsinermullu misilitsagaqarnissaat. Suliffissaqar- titsiniarnermi sumaginninnermillu pissutsinik ilisimasaqar- nissaqarnissaq, ingammik Kalaallit Nunaannut tunngasunik, iluaqutaassaaq. Aorfinitsinneqarnermi Kalaallit Nunaata landsrådiani ator- filittut maleruagassat malinneqassapput, taakku Kalaallit Nunaanni atorffillit pillugit inatsimmi aalajangersameqarsi- mapput aningaasarsiaqartinneqamerl ulønramme 22-iulluni (sklatrin 27-33), kisianni aamma atorfinitsinneqarneq Ka- laallit Nunaannu Ministereqarfiup atorfinittussallu peqati- giiffiata akornanni isumaqatigiissuteqamikkut pisinnaalluni. Kalaallit Nunaanni najugaqavinngitsut atorfinitsinneqarne- ranni najugassaq neqeroorutigineqarsinnaavoq, atorfinnullu maleruagassat malillugit najukkamut akiliuteqartartussaal- lutik. Najugaliviit atorfinitsinneqarneranni qullersaqarfik na- jugassap pissarsiariniameranut ikiuukkumavoq. Atorfinitsinneqarnermi atorfinittoq angalanissamut pigisallu angallanneqarnerannut akiliuneqartussaavoq> najugaqavin- ngitsullu ukiut marluk atorfeqareernermil kingoma Dan- markimut pigisat angalanneqamerannut akiliunneqartussaal- lutik. Najugaqavinngitsut ukiut tamaasa akiliunneqarlutik Danmarkimut ferieqartinneqarsinnaapput. Qinnuteqaat kingusinnerpaamik 15. juli 1978 uunga nassiun- neqassaaq: Inunnik Isumaginninnermi Qullersaqarfik, Box 615, 3900 Nuuk. Faglærerassistent til Jern- og Metalskolen i Grønland, Nuuk Til Jern- og Metalskolen, transportmiddelteknikområdet, sø- ges snarest en stilling som faglærerassistent besat. Arbejdet som faglærerassistent omfatter: 1. Lagerpasning 2. Reparation og eftersyn, samt op- og ombygning af under- visningsudstyr. Ansøger med håndværksmæssig baggrund inden for jern- og metalfagene vil blive foretrukket. Yderligere oplysninger, herunder løn- og ansættelsesforhold kan indhentes ved henvendelse til Jern- og Metalskolen, for- stander eller inspektør tlf. 2 12 68 eller ved personlig hen- vendelse. 10

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.