Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 28

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 28
Kontorfunktionær Grønlands Radio søger til snarlig tiltrædelse en kontorfunk- tionær til Studieteknisk Afdeling. Vedkommende skal varetage studiefordeiingj indregistrering af bånd til løbende arkiv, forberedelse af bånd og plader til udsendelse samt sekretærfunktionen for studieteknikerchefen. Stillingen, der er meget selvstændig og kræver god ordens- sans aflønnes iflg. overenskomsten mellem GAS og Ministe- riet for Grønland. Yderligere oplysninger om arbejdets art samt aflønningen kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Tove Pilgaard, tlf. 2 11 72, lokal 390. Skriftlig ansøgning bilagt dokumentation fra tidligere ar- bejdsplads samt evt. anbefalinger indsendes til Grønlands Radio, boks 607. 3900 Godthåb. Mrkt: „Studieteknisk afd"., senest den 15. juli 1978. Fuldmægtig Til Nuuk kommunes socialforvaltning søges kontorfuldmæg- tig med tiltrædelse snarest eller efter aftale. Stillingen omfatter den daglige ledelse af socialforvaltningen, herunder bidragskontcr, institutionskontor, behandlerafdeling rådgivningsafdeling. Ansøgere til stillingen må kunne lede og koordinere disse funktioner samt forestå sekretariatsfunktio- nen for socialudvalg og institutionsbestyrelser. Stillingen er normeret som tjenestemandsstilling i lønramme 20, men ansættelse vil også kunne finde sted i henhold til overenskomst med HK eller GAS. Nærmere oplysninger vil kunne fås ved henvendelse til bolig- og socialchef John A. Lynge, Uf. 2 12 77, lokal 51. Ansøgning indeholdende oplysninger om tidligere uddannel- se og beskæftigelse bilagt kopi af eksamensbeviser og anbefa- linger bedes fremsendt senest 20. juli 1978 til: Nuuk kommune Postbox 605 . 3900 Godthåb Stedfortræder til Børnegården Til børnegården „Tingmiarqat" i Godthåb søges en stedfor- træder til børnehaven, gerne dobbeltsproget, med tiltrædelse 1. august eller efter aftale. Børnegården rummer en vuggestue i den ene ende og en bør- nehave i den anden med henholdsvis 35 og 60 grønlandske og danske børn i blandede grupper, fordelt på henholdsvis 3 og 4 stuer med stort fællesareal, fælleskøkken og to legeplad- ser. Institutionen er normeret til 1 leder, 2 stedfortrædere, 5 assi- stenter, 7 barnemedhjælpere samt 10 medhjælpere og har et rart arbejdsmiljø på tværs af aldersgrupper og uddannelser. Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Ministeriet for Grønland og BUPL med en løn svar- ende til den grønlandske lønramme 10. Til ikke-hjemme- hørende ydes der endvidere grønlandsbonus efter de for tje- nestemænd i Grønland gældende regler. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Børne- gården „TingmiårKat" tlf. 2 22 40 eller til Ane Ansbjerg Lar- sen, Kommunens Persnalekontor, tlf. 2 12 77 lokal 53. Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere be- skæftigelse bilagt kopi af eksamenspapire og udtalelser fremsendes senest den 15. juli 1978 til: Nuuk kommune Box 605 . 3900 Godthåb. Genopslag Børnehaven »Kuluk« Godhavn søger en pædagog (stedfortræder) til ansættelse pr. 15. august. Børnehaven er normeret til 30 børn i alderen 3-7 år, fordelt på 2 stuer. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem BUPL og Ministeriet for Grønland. Bolig kan anvises. For ikke hjemmehørende ydes fri oprejse, og efter to års tje- neste, fri hjemrejse til Danmark. Ansøgning bilagt afskrift af eksamensbevis, anbefalinger og oplysninger om tidligere beskæftigelse, sendes inden 1. august til: Bestyrelsen for børnehaven „Kuluk", box 6, 3953 God- havn. Foreløbig ansøgning kan sendes telegrafisk. Overassistent Til Nuuk kommunes socialkontor søges overassistent for til- trædelse snarest eller efter aftale. Stillingn omfatter daglig ledelse af adelingens ekspeditions- kontor og bidragskontor, herunder udarbejdelse af og kontrol med budgetter, anvisning af bevillinger fra socialudvalget, bi- dragsopgørelser cg månedlige afstemninger af afdelingens bogholderi. Ansætte'se og aflønning i henhold til overenskomst mellem Ministeriel, for Grønland og HK henholdsvis GAS. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til bolig- og socialchef John A. Lynge, tlf. 2 12 77, lokal 51. Ansøgning med oplysning cm tidligere uddannelse og beskæf- tigelse bilagt kopi af eksamensbeviser og anbefalinger frem- sendes senest 10. juli 1978 til: Nuuk kommune Postbox 605 . 3900 Gcdthåb SISIMIUT KOMMUNE ingeniør/konstruktør med tiltrædelse snarest muligt søges en ingeniør/konstruktør til kommunens tekniske forvaltning. Arbejdsområdet vil omfatte renovationsvæsen, vejvedligehol- delse, snerydning, vinterbeskæftigelse, terrænplejej trafik- og vejadministration og anlægsopgaver. Ansøgeren skal dog være indstillet på at deltage i alt forefaldende kommunaltek- nisk arbejde. En ansøger med tilknytning til og interesse for det grønland- ske samfund vil blive foretrukket. Det vil desuden være en fordel om pågældende behersker såvel det grønlandske som det danske sprog. Sicimut Kommune har ca. 4000 indbyggere, heraf ca. 3.760 bosat i Holsteinsborg og ca. 120 i hver af bygderne Sarfangu- aq og Itivdleq. Aflønning sker efter overenskomst mellem vedkommendes organisation og Ministeriet for Grønland. Kommunen vil være behjælpelig med fremskaffelse af bolig. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommuneingeniør Lars-Peder Thomsen, administrations- bygningen, 3911 Holsteinsborg. Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæf- tigelse bilagt kopi af eksamensbeviser, anbefalinger etc. sti- les til: Sisimiut kommunalbestyrelse 3911 Holsteninsborg og fremsendes inden den 15. juli 1978 1980-ime arnat silarssuarme atautsimérssuåsassut imaKa kikut tamarmik ilisimångi- kaluaråt arnat ukiut atugait ti- kipavut. tamåna aulajangerneKar- poK FN-ip silarssuarmiut arnar- tainik 1975-ime Mexico City-me a- tautsimérssuartitsinerane. tåssane åma inåssutigineKarpoK, silarssu- armit tamarmik pissunik atautsi- mérssuartitserKigtoKåsassoK 1980- ime. silarssuarmit tamarmit pissunik atautsimérssuarnerme isumerfigi- neKåsaoK, sujuariartOKarsimaner- sok sujunersuteKartoKardlunilo, KanoK ilivdlune pitsaunerpåmik KularKérneKarsinaunersoK, Mexi- ccme isumaKatigissutausimassut piviussungortineKarsimanerat. nalunaerutigssamut sujiinersu- tigineKarsimavoK arnat peKatåu- sassut angnertusarniardlugo silar- ssuarme erKigsineicarnigsså isu- mangnaitdlisaissoKarnigssålo, nu- nasiaKarniarnerup akiorniarnera- ne, åssigingisitsinerup åmivdlo Kalipautå pivdlugo assigingitsine- rup akiorniarnerane, kamagsåri- nerup, nunamik tigussaKarnerup avdlamiutdlo nålagauniarnerata sugaluartuvdlunit akiorniarnera- ne. atautsimérssuarnerme åma sangmineKåsåput sulivfigssaKar- titsineK, penangneK iliniartitau- nerdlo. arnat KanoK inigssisimanerat pivdlugo kommissione, ånrigssu- ssissussoK silarssuarmiut atautsi- mérssuarnigssånik, åma akuerssi- simavoK oicauseKautinik ardla- lingnik silarssuarme arnat inigssi- simanerata pitsaunerulernigssånik nunane sulivfigssuaKarfiussune nunanilo sujuarsagagssane, ilåti- gut åssigingisitsinerup erKugaisa ikiorneKarnigssånik åmalo akiler- sitdlune atortitartunerup akiorni- arnigssånut. kontorchef Kalåtdlit-nunånut minnistereicar- fingme kontorchefiussoK Gert Vigh sarKarmiulerneKarsimavoK Ridder af Dannebrogitut Dron- ningimukarsimavdlunilo sarxar- miortårnerminut Kujajartordlune. sule sårugdltt pissauvdluartut KGH nalunaerpoK sårugdlit pi- ssarineKartut majip nålernerane sujorna taimailineranut naler- Kiutdlugit mardloriåumik amer- dlanerur -¦¦ , åssa 7177 tonsinit 14082 tons.nut sujuariardlutik. ki- lisautit lulåusimavait 13.000 tonsi- ngajait sivnerilo kalåtdlit aulisar- tuisa pissarisimavdlugit. rejerniarnerdle kinguariarsima- vok 21 pct-imik, tåssa 3730 tonsi- nit 2174 tonsinut, ugkatdlo nior- Kutigssiat agfåinångorsimåput 2174 tonsinit 1147 tonsinut ikile- riarsimavdlutik. Kujåssut 2-6-78-ime erninguavta InunguaK Jessenip ajunårnerane misiging- nexataussunut naussorpagssuar- nu'dlo, pingårtumik manitsormi- unut Kujangårpugut. Gutip pigi- gamiuk tiguvå. AvKunquaK, JohanninguaK Biilmann, Thomas, Ålit Najånyuardlo, ManitsoK. GRØNLANDSPOSTEN • to-sproget • er bladet, som læses' i næsten alle grønlandske hjem 28

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.