Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 32

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 32
POSTBESØRGET AVIS STATSBIBLIOTEKET UNIVERSITETSPARKEN 8C00 ÅRHUS C nakussagsaut Kimagsautdlo GRONLANDSBANKEN-imit nutarsiagssat torKOrtenneK normume uvane torKorterineK sangmilåsavarput. sok torKorterineK pissariaKarpa? tåssa kikutdluntt KanoK ilissukut aningaussanik téssångåinaK atorfigssaKartitsileriatårtarmata agsutdlo pitsaussardlune bank- bogime unlngassOteKarneK. tamatigut Kåumåme atautsime mar- dlungnilunit aningaussarsiat amerdlaKatånik bankbogime uni- ngassQteKarneK pingårtussarpoK. mérautitdlune inQsugtuarautitdlunilOnit torKorterineK autdlarte- rértariaKarpoK taimailivdlune periarfigssaKarniåsangmat inQsug- tut tamarmik pilerigissartagånik, sordlo radiomik, oKalugtartu- mik, båndimik, cykelimik il. il. pisåsavdlune. uvdlume Kalåtdlit-nunåne inigssamik peKusersuinigssaK akiso- KaoK. taimåitumik ernTnaK autdlartitariaKarpoK tamåkusiutigssa- nik torKorterineK. amerdlanerit akigssatik namagtitdlugit torKor- terérsinaussångilait. tauva atorniartariaKalersarput amerdlanerti- gutdlo tamåna aitsåt pisinaussardlune bankime ilisarisimane- Karåine åmalo torKorterisimagåine, taimailivdlune bankip taku- sinaulersarmago atorniartoK taorsersuisinaunigssamut piumå- ssuseKardlunilo piginauneKarnersoK. inQnerup ilå kingusingnerussukut kigsautigineKalersarpoK pi- sårnigssaK sordlo TV-mik Kalipautilingmik, umiatsiamik, igdlumik, peKutinik nutånik avdlarpagssuarnigdlo. ilait kigsauteKalersarput nangminerssordlutik autdlartitsiumavdlutik imaluntt aulisariu- titårumavdlutik. taimåitumik pisårnigssame pissariaKartarpoK aningaussat ilame aningaussarpagssuit. åma erKarsautigissariaKartarpoK utorKångordlune suliungnaer- nigssaK. ilame utorKalinersiat kistsa isumavdlQtiglsavdlugit ima- luntt soraernerussutisiat amigartarput. taimåitumik pitsaviussar- poK tåukua tapertaKartisavdlugit bankbogimik imaKardluartumik. bankime torKorterisimanigssaK piumassarineKartarpoK bankimit aningaussanik atorniarnerme, åmalo taorsigagssarsisitsineK pi- ngårtumik pissardlune inungnut bankimut ilississartunut. bankip kalåtdline inutigssarsiornerup ineriartornigsså taimalo sulivfigssanik nutånik pilersitsinigssaK peKatauvfiglsagpago angnertumik angnertusiartulnartumigdlo torKorterineK pissaria- Kartlpå. bankime aningaussanik torKortaKaråine ernivdluartarput. ernia- NuneKartartut månåkut imåiput: Check-konto ................................................ 2 Vi »/o ukiumut torKortitat sukutdlunil tiguneKarsinaussul .................... 5 Vi % ukiumut iorKortitai Kåumatit pingnsut sujorKutdlugit oKarKårdlune tigu- ssagssat ................................................. 1.V> % ukiumut torKortitat Kåumatit arfineK pingasut sujorKutdlugit oKarKår- dlune tigussagssat ......................................... 9 Vi % ukiumut torKortitat Kåumatit arKanoK mardluk sujorKutdlugit oKarKårdlu- ne tigussagssat ............................................. 11 % ukiumut igdloKarnermut torKorterineK ................................ 11 % ukiumut GRØNLANDSBANKEN A/S — ivdlit aningausserivtt Sverigemérsumernit Albert Engstrom — Sverigeme Storm P.-tut oKalugtuartalerdlu- git Kuianartunik titartaissartuvoK, kisiåne titartagkaminut OKauser- taliiissaisa ilai titartagartaKångi- kaluardlutik pitsaviuput. atuagki- aisa ilåt „Godtfolk og andre gav- tyve" tigusivfigilårparput: ti uvia: — katingikatdlaravta silå- ngajårtumit nuliarsarfigineKara- luanginavit? nulia: — atautsip. uvia: — uvitårisimåsagaluar- pat! nulia: — tåssame uvitårigavko. ti — nakorsaK, iluamik OKarfigiv- dluåinarniånga. nuliama suna a- migautigå? — angut. ti — sulinerup nuånissusia — atau- sinaK likineK ajornångilaK Kasu- nane! ti angalassoK: — Uppsalamit Stock- holmimut KanoK ungasigtigigame? Kimugtuitsulerissup ungasissuså taivå. angalassc-K: — tauvame Stock- holmimit Uppsalamut Kanox u- ngasigtigigame? KimugtuitsulerissoK: — ungase- Katigigput — påsisinåungiliuk? angalassoK: — nåmik, sok! jut- dle ukiortårdlo sapåtip akiinera- nik akunenarput, taimåitOK uki- ortåmit jutdlip tungå ungasing- nerujugssuvoK1. millioniutilik: — inusugtunguaK- å, suligit. uvanga takoriånga, pi- siniartitsivdlunga autdlartikama tåssa månåkut millionériuvunga! KinussartoK: — tåssame, Kanga taimaisissoKarsinaussaraluarpoK. kisiåne uvdluvtine kukunersiutit amerdlalernermik. niviarsiatoKaK nunåinarmio: — KanortoK Gutip ikiordlugit kikut tamaisa anorerssuartume imåni- tut angatdlateKaratik! nuliaK uviminut: — oKarKigkuvit — uvigdlåsunga! — ilivse Skåneme ukiume unug- tusitdlarångat sussarpise? — ingitdluta ernarsartarpugut. — sivitsulersitdlugo Kasunartå- ngila? — taimåipoK, Kasugångavta ig- siåinalersarpugut. ti — Kå, initåt iluarisimårpiuk? — ila ajungilaK, kisiåne sila- Kardluéssångitsumik ativne ine- KartoKarame Kardlortartuartumik. — taimaigpat agiartårniåinå- sautit. — peKarpunga — tamånauna pivdlugo sangatak Kardlortautisi- simassoK! NQp ukiunik 250-ingortorsi- ornigssånut atassumik åma frimærkimik nutåmik sarKu- mersoKartugssauvoK. ake- KartugssauvoK 2,50 titartar- neKarsimavdlunilo Jens Ro- singimit. uvdloK sarKumer- figsså: 29. august. Kalipautå: kajortoK. Der kommer også et nyt fri- mærke i anledning af Nuuks 250 års jubilæum. Det er på pålydende 2,50 og er tegnet af Jens Rosing. Udgivelses- dato: 29. august. Farve: Brunt. kukunersiuissartcK utoricassåK i- neKarfingminut arnamut iluarer- KUsålerpoK tåussuma idtornartår- Kautine takuteriarmago. — méricap kussanåssusia. Ka- noK pisoKassautigå? — sapåtit akiinere arfinigdlit. — å, sapåtit akiinere arfinig- dlit! tåssa nukardlersåt? Tir issigingnårtitsissarfingme mamar- dlissaKigamik. arnamik KitornartårtoKartordlo erninaK oKautiginiartarpåt uvig- ssaKartoroK! ti — sok nuliat unatartuåinarpiuk? — måkorussarssuime oKartua- ramik uviningnerdlugsimanerar- dlugo! ti naussorigsaissoK nakorsautaerni- arfingmut iseriardlune sakiminut arnamut pigssarinerardlugo mor- finisiniarpoK. — åp, kisiåne morfin tOKunar- tiivoK. agdlagartaKarpit? — nåmik, åssinga åjuna pigåra! ti ojcausinguit atuartartut ilåta nagsiussai. politike erKartungålermåssuk su- mut Kiviaråine politike. kisa u- vanga ilaorKtipunga. isersimate- ralaka nungutdlarnikut avdlamik taigorungnaerpåka: politikeralåka nauk? aKuteralagssuara iluamik inger- dlajumajungnaivigpoK — autdlar- dluardlunilo unigdlunilo. imaKau- na åma tusarsimagå tingmiarniu- taorKussaujungnaernine. kisiåne taorserdlugo 2 Vi HK-kasangmik — ajorunartoK ilå? nangminerssornerulernigssaK er- J\_ 3.H3.U1C Kartortuaråt påsinerdliåsit sapiu- ssarpara. uvanga pisinauleramale nangminiginardlunga piniarfigiu- massavnut sumutdlunit ornigku- massavnut ingerdlassarpunga — nangminerssorneroncileruvta Ka- normita' tarfitigisaugut... Pennevenner fra Wales My wife and I wish to make pen- friends in your country. We sel- dom in our national press hear about life in your part of the world, unless some disaster hap- pens. Our details are: Martin Rees, age 30, occupation university security porter. Inter- ests: collecting picture postcards worldwide, reading, international affairs, ecology, historyi music, etc. Theresa Rees, age 26, occupa- tion surveyors clerk. Interests: national ccstume doll collecting, china, glass, cookery, dressmak- ing, reading, writing to young housewives worldwide. Our address: 17 Aberporth Road, Gabalfa, Cardiff, South Wales, Principality of Wales. „Kvinder på havnen udnyttes kun 65 pet. — Et problem, der ikke kan løses, før EF kommer med et udspil" står der i en overskrift i dagbladet Vestkysten. Om det har noget med Grønland at gøre, mel- der historien ikke noget om ... igdlorKortfinilo ikingutigssavtinik tuluit iliniarnertut sisamat K'å- nåme IgdlorKortunilo najugaling- nik agdlagfigissartagagssarsior- put. Kavdlunåtut agdlagsinauguv- se pitsauneruvoK, åmale kalåtdli- sut nugtertisinauvavut. neriug- pugut K'ånåK IgdlorKortutdlo 1979-ime tikerårsinåusavdlugit. unga agdlagitse: Catrina Wad- dington, Sauerville College, Ox- ford, England. SMARTE SKJORTER med korte ærmer AG/VSINE Itlf. 2 12 34 . Box22 . 3900 Nuuk -»\ , Smarte skjorter med korte ærmer. Denne i ren bomuld med skulderstrop brystlommer og smart effekt på ærmet Farve Beige. Pris 78,00 kr. rdetertoppen!4

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.