Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 26

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 26
Sisimiut kommune sekretariatschef Ved Sisimiut Kommune er en stilling som sekretariatschef ledig til besættelse hurtigst muligt. Arbejdsområdet omfatter den daglige ledelse af sekretariatet, herunder journal/budstue samt telefonomstilling. Ansøgere må være i besiddelse af udprægede leder- og sam- arbejdsevner, og desuden forudsættes praktisk erfaring i ad- ministrative forhold. Stillingen er normeret til 26. lønramme med aflønning efter den grønlandske tjenestemandslov eller efter overenskomst mellem Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Dan- mark og Ministeriet for Grønland afhængig af om pågælden- de anses for at være hjemmehørende eller ikke-hjemmehø- rende. Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæf- tigelse samt kopi af eksamensbeviser og anbefalinger indsen- des senest den 15. juli til Sisimiut kommunalbestyrelse Postbox 95 . 3911 Holsteinsborg Ledige stillinger på børnehjem På børnehjemmet i Jakobshavn er der pr. 1. juli flg. stillinger ledige: 1 afdelingsleder, lønramme 14 1 1. assistent, lønramme 11 2 barnemedhjælpere Såfremt afdelingslederstilling og 1. assistent-stillingen be- sættes ved internt avancement, bliver to stillinger som pæ- dagog i lønramme 8 ledige. Ansættelse sker efter aftale mel- lem Ministeriet for Grønland og Danske Socialpædagogers Landsforbund af 12. maj 1978. For afdelingsleder andrager lønnen mdl. 5.2335,33 kr. For hjemmehørende og 6.114,84 for ikke-hjemmehørende i skalatrin 19. For 1. assistent er lønnen i skalatrin 16 4.901,26 pr. mdl. for hjemmehørende og 5.724,33 for ikke-hjemmehørnede. For barnemedhjælpere er begyn- delseslønnen (excl. tillæg) 2.960,00 kr. mdl. pr. 1. september 1977. For ikke-hjemmehørende ydes fri oprejse og efter mindst to års tjeneste fri hjemrejse. Der tildeles en årlig frirejse mel- lem arbejdsstedet og bopælen i Danmark efter 12 mdr. ansæt- telse. Der ydes udrustningsgodtgørelse på 400,- kr. Under an- sættelsen opspares Grønlands-bonus, som kommer til udbeta- ling ved fratræden, dog tidligst efter to års ansættelse. Bonus andrager 8.000 kr. efter 1. år; 10.000 efter 2. år, 12.000 efter 3. år og 15.000 kr. efter 4. og 5. år. Institutionen anviser bolig, hvor der svares husleje efter de gældende regler. Børnehjemmet er normeret til: 1 forstander, lønramme 24. - 1 stedfortræder, lønramme 18. - 1 afdelingsleder, lønramme 14. - 2 1. assistenter, lønramme 11. - 2 assistenter, lønramme 8.-3 barnemedhjælpere. - 5 prak- tiske medhjælpere (kivfat). Institutionen er afdelingsopdelt, med en ungdomsafdeling (12 børn) for 14-18 årige, og en børneafdeling, med to grupper å 12 børn fra 3-14. Der er et tæt samarbejde mellem grupper cg afdelinger. Afdelingsleder og 1. assistenten skal arbejde i ungdomsgruppen. Børnehjemmet er beliggende på et smukt sted ved havnen i Jakobshavn, med gode mulighedei^ udendørsaktiviteter som hundeslædekørsel, jagt, fiskeri, fjeldture, koloni-ophold. Vi gør opmærksom på, at ansøgere med døgninstitutionserfaring samt dobbeltsprogede ansøgere vil blive foretrukket. For ikke-dobbeltsprogede vil der være gode muligheder for at følge sprogkursus gennem aftenskolen. Mange af børnene på børnehjemmet er langtidsanbragte, og arbejdet byder for den interesserede på mange udfordringer. Yderligere oplysninger i forbindelse med stillingerne kan fås ved henvendelse til Foreningen Grønlandske Børn, St. Kon- gensgade 46, 1264 København K., hvortil ansøgninger med re- levante papirer sendes. Ansøgningsfrist 14 dage efter annon- cedatoen. Assistent Nuuk ungdomspension Til Nuuk Ungdomspension i Godthåb søges til snarlig tiltræ- delse en 1. assistent med pædagogisk uddannelse og erfaring inden for dette arbejde. Institutionen er normeret til 45 unge skole- og uddannelsessø- gende samt social- og kriminalforsorgsanbragte mellem 16 og 25 år. Personalenormeringen er 1 leder, 1 stedfortræder, 1 1. assi- stent og 1 assistent. Stillingen indebærer foruden det daglige arbejde, 2 ugentlige nattevagter samt arbejde hveranden week-end. Aflønning sker i henhold til overeinskomst mellem Ministeri- et for Grønland og DSL med en løn svarende til den grøn- landske lønramme 11, hvortil kommer et månedligt ulempe- tillæg på kr. 336,65 for hjemmehørende og kr. 387,26 for ikke-hjemmehørende. Til ikke-hjemmehørende ydes end- videre grønlandsbonus efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler. Der kan anvises bolig for hvilken der betales boligbidrag ef- ter gældende regler. Til ikke-hjemmehørende ydes fri oprejse og flytning og efter to års ansættelse fri hjemrejse. Endvidere ydes der efter 12 måneders kontinuerlig ansættelse fri ferierejse. Ansøgning med oplysninger om tidligere uddannelse og be- skæftigelse bilagt kopi af eksamenspapirer og anbefalinger fremsendes senest 15. juli 1978 til: Bestyrelsen for Nuuk Ungdomspension c/o Nuuk Kommune Postbox 605 . 3900 Godthåb Årbejds- og Socialdirektoratet i Grønland Socialkonsulent En stilling som socialkonsulent i Arbejds- og Socialdirektora- tets institutionsafdeling er ledig til besættelse pr. 1. septem- ber 1978 eller efter aftale. Direktoratet, der er beliggende i Nuuk (Godthåb), varetager den centrale administration af det grønlandske arbejds- og socialvæsen, som er adskilt fra det danske, og som reguleres ved vedtægter fra Grønlands landsråd. Institutionsafdelingen varetager regelfastsættelse, pædago- gisk og driftsmæssigt tilsyn samt central administration ved- rørende dag- og døgninstitutioner i Grønland. En del rejse- virksomhed, navnlig i Grønland, kan påregnes. Arbejdet vil væsentligst være af administrativ karakter, hvorfor ansøgere bør have en solid kommunal uddannelse eller en samfundsvidenskabelig embedseksamen og admini- strativ erfaring. Kendskab til arbejds- og socialvæsen, navn- lig det grønlandske, vil være en fordel. Ansættelse sker som tjenestemand under Grønlands lands- råd efter samme regler, som er fastsat i lov om statens tje- nesetemænd i Grønland med aflønning efter lønramme 22 (skalatrin 27-33), men kan også ske i henhold til overenskomst mellem Ministeriet for Grønland og vedkommende faglige organisation. For ikke-hjemmehørende i Grønland stilles bolig til rådig- hed mod betaling af boligbidrag efter reglerne for tjeneste- mænd. For hjemmehørende vil direktoratet være behjælpelig med fremskaffelse af bolig. Der ydes fri rejse og transport af bohave til tjenestestedet i Grønland og for ikke-hjemmehørende efter mindst 2 års ansættelse fri transport af bohave til Danmark. For ikke- hjemmehørende ydes der hvert år feriefrirejse til Danmark. Ansøgning indsendes senest den 15. juli 1978 til Arbejds- og Socialdirektoratet, Box 615, 3900 Godthåb. heliportit nålagagssåtut 16-it angu- ssisimassut ingerdlatseKatigigfiup Grønlands- fly A/S Danmarkime ingerdlatå- nik sap. ak. sisamane heliportine pissortagssat kursuseKartineKar- simåput. ukioK sule sujusingne- russukut taimatussax kursusexar- titsineKarsimavoK taimailivdluni- lo 1978-ime heliportine pissortag- ssatut katitdlutik 16-it soraeru- mérsimalerdlutik. 16-it tåukua tåssa: Grønlandsfly A/S-imérsut Ag- nes Fjeldbro Petersen, Lise-Lotte Hansen, Marie Katrine Nielsen, Ole Andersen, Jakobine Leander, Jørgen Vængtoft, Oda Egede, Vagn Andersen, Niels Erik Ras- mussen, Kunuk Lund, Jørgen Poulsen. KGH-mérsut Ole Winther,'Ul- rik Højboe Hansen ama Søren Bjerregaard Jensen åmalo GAC- mit Flemming Petersen. Ole Dam, Grønlandsfly A/S, AG-mut OKarpoK, iliniartitsineK xavdlunåt tingmissartomermut Kutdlersaxarfiata, Dansk Esso-p, GTO-p ikuatdlagtomermut ing- mikortortaKarfiata åmalo Grøn- landsflyp ingerdlåsimagåt. kursu- se pikunartuvoK, tamatumane pi- nexardlutik radiukut atåssutexar- tarnex, silåinékut angatdlånex, Kavterinex, agdlagkasuarnex, pil- såussutsinik misigssuineK> orsser- suinex åmalo OKimåissutsinik o- KimaeKatigigsårinermigdlo naut- sorssuinex. sulissussut kursusimik angu- ssivdluarérdlutik månåkut heli- portine sulilisåput, Kéumatåluit- dlo sulerérunik åssigmgitsunik suliaxardlutik heliportine pissor- taussunut taortaussalersinåusåput imalunit nangminérdlutik taimåi- tungorumavdlutik Kinutexarsi- naulisavdlutik. -h. inatsisit avdlångutait Kalåtdlit-nunåne erxartussissar- nermik inatsit avdlångutigssait a- merdlaneroKissunit isumaxatigi- nexardlutik akuerssissutiginexar- simåput, tåssa VS åma DKP aker- dliuvdlutik taissiumavdlutik. i- natsisit periarfigssaKalersitsiput ilåtigut pigissat aulåikaussut pi- ngitsailinikut tuniniarneKarsinau- nigssånut. Thulime asfalterinex 4 miil. nalinganut sulisisissut „Superfos Damman- Luxol" piniarfigineKarsimåput angnertumik asfaltimik amerika- miut Thuleme såkutoxarfiata mi- tarfigtaisa ardlagdlit xagdlersu- tigssånik. katitdlugo 600 tons as- falt piniarneKarpoK mitarfitdlo asfaltigagssat angnertussusexar- dlutik 70.000 kvadratmeterit migss. piniagax katitdlugo 4 miil. kr- nik akeKåsaoK. grønlandsrådip agdlagfexarfiane pissortartåK agdlagfeKarfingme pissortaK Claus Bornemann 1. juni 1978-ime Mellemfolkeligt Samvirke-me ge- neralsekretæringcrdlune tunuar- mat Kalåtdlit-nunånut ministere- xarfingme fuldmægtigiussoic Arne Kris*iansen grønlandsrådip ag- dlagfexarfiane pissortatut atorfik tigusimavå. Arne Kristiansen agdlagfexar- fingme tåssane 1964-imitdle suli- simavox. 26

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.