Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 29

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 29
RADIOEN uvdluinarne: 07,15 bibilimik atuaineK imalOnit uvdlormut erKarsautigissag- ssat 07,25 autdlakåtitagssat 07,30 radioavise silagssardlo 07,45 OKalugtartorneK 08,30 radioavise silagssardlo (autdlakåterKitaK) 12,00 OKalugtartorneK 12,15 radioavise silagssardlo (k ama K) 12,45 autdlakåtitagssat 12,50—13,30 nipilerssugkat 17,00 radioavise kingornatigut nalunaerutit 18,10 sila angatdlatitdlo 18,30 radioavise (k) 19,00 radioavise (k) 19,25 autdlakåtitagssat 22,05 radioavise (k) 22,35 radioavise (k) 23,00 silagssaK. pingasungorneK 21. juni 12.00 minutine 15-ine — Michael Jackson erinarssortOK 19.30 inusugtorsiutit 20.00 kigsautigissat 21.10 lexicon aperKUtit akissutitdlo plngortita- lerinermut tiingassut. 21.40 Hasse Toft åma His Copenhagen Hig Band alikusersuissut sisamångorneK 22. juni 12.UC minutine 15-ine — Mose Allison påtagtoK 19.3& niviarsiarKanut nukagpiar- Kanutdlo 20.00 Rod Steward erinarssortOK 20.15 påsissutigssineK Kalåtdllt-nunåne augtitagssarsi- omernVut tungatitdlugo K'aKortu- me Sulissartut Højskoliåne ataut- simérssuarneK. tatdlimångorneK 23. juni 12.00 minutine 15-ine — Rob Hoeke nipilerssortOK 12.50 nipilerssugkat 19.30 atuagaK nangeKåtårtoK AlibåraK Poulsenip OKalugtualiå „takordlugaK" ingm. 2. 20.CO Lena Marteli erinarssortOK 21.00 ugperissarsiornermit 21.20 Chopin-ip eriniai 21.40 Sisimiut sisimlormiutdlo ArKaluartå, Frederik Lennertime pulaordlune Niels Henrik Lyngep OKalugtuarsiai. 23.00 bibilimit atuaineK arfiningorneK 24. juni 12.00 minutine 15-ine — Cliff Richard 13.30 akiinerup nånerane tusagagssior- fik soKUtigissanut tungassunik åssigi- ngitsunik nalunaerutinigdlo imalik torxainartumik autdlakåtitaK. 15.55 Royal Opera House Orchestra, Covent Garden sujulersuissoralugo John Hollings- worth nipilerssortut atordlugit Johann Svendsen-ip eriniå Karnlval in Paris, op. 9 kisalo Hugo Alfvén- ip eriniå: Elegy. 16.15 TukaK teatret issigingnårtitsissut „Inuit" xanOK isumaKartipisiuk? issigingnårtitsd- ssartut OKalOKatigineKartut. 17.00 OKalugtartorneK 17.40 mérartavtinut „agdlagarsiat" 18.45 arfinfngornersiut 19.35 inusugtorsiutit 20.05 Soul special 21.20 Kangamitauva pisimava? 22.00 KitigiarssorneK autdlarnerdlugo Kurt Edelhagen, Pete Tex il. 11. 23.00 KitigiarssorneK sapåt 25. juni 8.30 silagssaK 8.40 sapåtip uvdlåva kalåtdlisut tugsiarneK påtagiar- sruarssugkanik akunilik. 9.30 mérartavtinut 10.00 erinat alikutagssiat klpisuikår- tut 10.30 Tukan teatret issigingnårtitsissut „Inuit" KanoK isumaKartipisiuk? issigingnårtitsi- ssartut OKalOKatigineKartut. 11.15 Edvard Grieg-ip eriniå: Per Gynt-suite nr. 1 op. 46 The Cleveland Orchestra nipiler- ssortut. sujul: George Szell. 12.00 silagssaK 12.05 nipilerssugkat 13.20 silagssaK 13.30 tauvame? imigagssaK pivdlugo ingerdlarKl- kingoma KanoK ingerdlarKig- saugut? 14.30 Kangamitauva pisimava? 15.30 nipilerssugkat Dansk-poppen 16.00 savalingmiormiunut 17.00 kalåtdlisut nålagiarneK OKalQssissoK: John Joelsen Sydprøven. 18.00 nerinerup nalåne nipilerssugkat 18.45 sila angatdlatitdlo 19.15 kigsautigissat 19.55 atuagaK nangeKåtårtoK AlibåraK Poulsenip OKalugtualiå „takordlugaK" ingm. pingajuat atuaissoK: Hans Hansen. 20.25 Flagermusen Johann Straussip eriniå Kavdlunåtut taigdliortuvoK: Sejr Volmer-Sørensen, erinarssortut: Grethe Mogensen, Solveig Lumholt, Gertrud Spliid, Bente Ettrup, Poul Bundgaard. Poul Reichhardt. Dario Campeotto, Claus Nørby ama Olaf Ussing. 21.15 politikere inugtarsiugaK Jørgen C. F. Olsen oKalOKatigine- KartoK. atausingorneK 26. juni 18,45 mérartavtinut (autdlakåterKlsaoK nal. 17,40) 12,00 minutine 15-ine — Lill Lindfors erinarssortOK. 17,40 mérartavtinut (autdlakåterigaK) 19,30 kigssaviarssungniarneK Ulrik Rosing pulaortigalugo Hanni- bal Fencker oxalugpalårtoK. (1968-ime imiiissaK) 19,45 Mantovani nipilerssortartuilo nipilerssortut 20,45 Nuk — Godthåb nunavtine igdloxarfit angnerssåt. 2. ukiune 1800—1850 pisimassut. årKigssuissut: Magdalene Pedersen, Hans Holm ama Hans Hansen. 21,45 timerssorneK mardlungorneic 27. juni 08,45 mérartavtinut 12,00 minutine 15-ine — Lena Horne erinarssortOK. 17,40 mérartavtinut 20,00 erKarsautigssissut Kavdlunåt atuagagssiaine atuarsima- ssaminik Samuel Hard OKalugpalår- tOK. 20,55 CnartOK Agdluitsup-påmio Isak Nielsen nav- suiauteKartOK, ingm. 1. Uvdloriå- nguaK Kristiansen (1968-ime imiu- ssaK) — (nåsaOK sisamångornerme 29. juni nal. 20,30) 21,45 Gerschwinip erfnial 1. opera „Porgy og Bess" nailissaK 2. „I got Rhythm" avdlångorartlt- dlugo nipilerssugagssiaK. 23,00 bibilimit atuaineK pingasungorneK 28. juni 08,45 mérartavtinut 12,00 minutine 15-ine — Quintet of the hot club og Franee nipilerssortut. 17,40 mérartavtinut 20,00 kigsautigissat 20,40 atuagaK nangeKåtårtoK AlibåraK Poulsenip OKalugtualiå „takordlugaK" ingm. sisamåt nånera- lo. atuaissoK: Hans Hansen. 21,10 Harry Arnold nipilerssortartuilo nipilerssortut 21,25 aussap nunå EKaluit pårdlit, Nup kujatinguani- toK Hans Egedep niuvertoKarfiliag- ssatut piukutilersimassaralua. tusagagssiortOK: Hans Holm. sisamångorneK 29. juni 08,45 mérartavtinut 12,00 minutine 15-ine — Xavier Cugat nipilerssortartuilo nipilerssortut. 17,40 mérartavtinut 19,30 niviarsiarKanut nukagpiar- Kanutdlo 20,00 jazzileritunut 20,30 OnartoK ingm. 2. nånera. 21,30 pissarsimaga.luaKaut! erKUmlginartut pissusiviussunik tii- ngavigdlit. åritigss.: Peter Hamme- ken. tatdlimångorneK 30. juni 08,45 mérartavtinut 12,00 minutine 15-ine — Stanley Black nipilerssortartuilo nipilerssortut. 17,40 mérartavtinut 19,30 EKaluit Jørgen Fleischer åma Hans Larsen OKalOKatigineKartut. 20,05 Soul special 21,05 Ernikaslk OKElugtuaK KanganisaK Kasigiångu- armlup Anton Kaspersenip oKalug- tuaisa ilåt. (1970-ime imiiissaK) 21,35 Kitigissat itsåkajåt Hanry Hansenikut nipilerssugait. 23,00 bibilimit atuaineK Såmo Kleinschmldt. arfiningorneK 1. juli 08,45 aullsartunut norgemiunut 12,00 minutine 15-ine — Quacks erinarssortut. 13,30 K'Snåmit EKalungnut åiparit EKalungnut nunasisimassut Kenn ama Navarana Harper OKalO- KatigineKartut. (atausingornerme 15. maj autdla- kåterigaK). 15,45 uvalinerane nipilerssugkat 16,20 nunarssuarmiulerssårneK 17,00 OKalugtartorneK 17,40 mérartavtinut (k ama k) „agdlagarsiat" 18,45 arfinfngornersiut 19,30 inusugtorsiutit 20,00 José Feliciano erinarssortOK 21,15 autdlarltse inuiaKatigitdlo tamai- sa ajOKersugångortisigik! palase InusugtoK Hans Egede Kalåt- dlit-nunSnutdlo ajoKersuiartornig- ssamik erKarsautai. — tusarnågag- sslaK IlånguaK Jensenimit Hans Hansenimitdlo suliaK. (1971-ime ImiiissaK). 22.00 KitigiarssorneK autdlarnerdlugo 23,00 KitigiarssorneK sapåt 2. juli 08,30 silagssaK — autdlakåtitagssat 08,40 erinn kavfisordluautigssat 09,45 mérartavtinut 10,00 kalåtdlisut nålagiarneK Nup OKalugfianit. OKaluss.: IlånguaK Jensen. 13,30 atugartussuseK inuiait avdlat mgerdlåssåt. 15,05 nipilerssugkat — Dansk-poppen. 16,00 savalingmiormiunut 17,00 iliarssuk akiniaicssamåraluartoK inugtai pigingnigtutdlo aulisardluarnigssamik kigsåupavut kili- såumik fabrikiutigissumik „L0TIVIK"-mik. »Lutivik« GR 7-134 sanassua JOHS. KRISTENSEN SKIBSBYGGERI ApS Hvide Sande titartaissua sananeranilo nåkutigdlissoK NORDVESTCONSULT Ålesund, Norge tunississoK pilerssårusiortordlo •BRANLACOaps Boks 118 3900 Nuuk Telefon 212 47 Ulrik Mikaelsen, Kap Dan OKalug- palårtoK. Stephen Heilmann. (1976-ime imiiissaK) 17.50 nerinerup nalåne nipilerssugkat 19,15 kigsautigissat 19,55 OKalugtuaK nangeKåtårtoK „SeKajuk", ingm. 1. Nathan Peter- senip OKalugtuå. — (nangisaoK pi- ngasiingornerme 5. juli). 21.00 tusarnårtitsineK 21,30 .jiimiil iperautaKartaratdlarmata iluliarmio Kathrine Sivertsen jumu- ngornerminit 1976-ime ukiunik 50-ilissoK. Helene Risagerimit OKaloKatigineKartOK. 22,10 hawaii-imiut erinautait erinarss.: The Kilima Hawaiians. atausingorneK 3. juli 12.00 minutine 15-ine — Manhattan Transfers erinarssortut. 17.40 mérartavtinut (k) MånguaK Berthelsen. 19,30 uvigdlarninguaK (k) kalåtdlit OKalugtuåt Bibiane Mikkel- senip ilikarsimasså. (1959-ime imiiissaK) 19.55 Vaughan Williams-lp eriniå London symfoni (nr. 2) Hallé orkestret nipilerssortut sujul.: Sir John Barbirolll. 20.55 pingortitalerinex (k) /Hans Holm. 21,25 suputaussarpalåK siiputaussartoralugo Myron Floren. 21.45 timerssorneK (k åma k) /Hans Holm. mardlungorneK 4. juli 7.15 bibilimit atuaineK (k) 'Såmo Kleinschmldt. 7.25 autdlakåtitagssat (k åma k) 7.30 radioavise silagssardlo (k åma k) 7.45 OKalugtartorneK 8.30 radioavise silagssardlo (k åma k) 8.45 mérartavtinut (k) MånguaK Berthelsen. (autdlakåterKisaok nal. 17.40) 9.00 mérartavtinut (k) -8.15 /(autdlakåterKisaok nal. 17.55) 12.00 minutine 15-ine — Vera Lynn erinarssortOK. 12.15 radioavise silagssardlo (k) 12.30 radioavise silagssardlo (k) 12.45 autdlakåtitagssat (k åma k) 12.50-nipilerssugkat 13.30 17.00 radioavise (k åma k) 17.05 soraerflup nalåne nipilerssugkat 17.40 mérartavtinut (k) MånguaK Berthelsen. (autdlakåterigaK) 17.55 mérartavtinut (k) (autdlakåterigaK) 18.10 sila angatdlatitdlo (k åma k) 18.30 radioavise (k) 19.00 radioavise (k) 19.25 autdlakåtitagssat (k åma k) 18.30 studie 3 (K) 20,00 OKalugtartoK 78-inlk sukåssusi- lerdlugo /Lisa Nielsen. 20,30 Bornholmimingånit tmardliussan (k) téssane efterskolep pulaornerane ili- niarttisissut Jørgen Pjetturson Re- ginald Høeghilo navsuiauteKarput. tusagagssiortOK: Johan Abelsen. 20.55 inutigssarslutlnut tapissarfik (k) .'Anne Grethe Lauridsen. 21.20 Liszt-ip eriniå 1. Ungarsk rapsodi nr. 2 2. Bondedans 3. Landsbydans nipilerssortut: Orchestra ao the Hungarian State folk ensemble. 21.40 avatlvtinit påslssat (k) 1. inftnerup OKalugtuagssartåta 11a- mernga. 2. tukap ulua angmåK. /Villads Villadsen. 22.05 radioavise (k) (autdlakåterigaK) 22.35 radioavise (k) (autdlakåterigaK) 23,00 bibilimit atuaineK /Såmo Kleinschmldt. 23.10-sllagssaK (k ama k) 23.15 ingasungorneK 5. juli 07,15 bibilimit atuaineK (k) /Svend Lytthans. 07,25 autdlakåtitagssat (k åma k) 7.30 radioavise silagssardlo (k åma k) 7.45 OKalugtartorneK 8.330 radioavise silagssardlo (k åma k) (autdlakåterigaK) 8.45 mérartavtinut (k) MånguaK Berthelsen. (autdlakåterKlsaoK nal. 17,40) 9.00-mérartavtinut (K) 9.15 / (autdlakåterKisaok nal. 17.55) 12.00 minutine 15-ine — The Doors alikusersuissut. 12.15 radioavise silagssardlo (k) 12.20 radioavise silagssardlo (k) 12.45 autdlakåtitagssat (k åma k) 12,50—13,30 nipilerssugkat 17.00 radioavise (k åma k) 17.05 soraerflup nalåne nipilerssugkat 17.40 mérartavtinut (k) MånguaK Berthelsen. (autdlakåterigaK) 17.55 mérartavtinut (k) (autdlakåterigaK) 18.10 sila angatdlatitdlo (k åma k) 18.30 radioavise (k) 19.00 radioavise (k) 19.25 autdlakåtitagssat (k åma k) 19.30 inusugtorsiutit (k) 20.00 kigsautigissat 20,40 taigdliat nuånarissåka (k) nuånarissamlnik atuaissoK: Viggo Jørgensen. taigdliortut: Tove Ditlevsen, Frans Jæger, Grethe Risbjerg Thomsen, Uffe Harder åma Peter Mouritzen. årKigssuissoK: Ove Abildgaard. 21.10 OKalugtuaK nangeKåtårtoK (k) „SeKajuk Ingm.: 2 Nathan Petersenip OKalugtuå. (nangisaoK tatdllmångornerme 7. juli nal. 20.55) 21.50 Rock-imik nipilerssugkat Bill Harley åma Comets nipilerssor- tut. 22.05 radioavise (k) (autdlakåterigaK) 22.35 radioavise (k) (autdlakåterigaK) 23,00—23,05 silagssaK (k ama k) sisamångorneK 6. juli 08,45 mérartavtinut MånguaK Berthelsen. (autdlakåterKisaoK nal. 17,40) 12,00 minutine 15-ine — Olivia Newton-John erinarssortOK. 17,40 mérartavtinut (autdlakåterigaK) 19,30 niviarsiarKanut nukagpiar- Kanutdlo 20,00 erinarssoKatigit kalåtdlit erinarssQtait. 20,40 ilaKutarlt Karlsenikut 20,55 lexicon aperKUtit akissutitdlo pingortitaleii- nermut tiingassut. Hans Holm. 21,25 erinat kipisuikårtut 21,50 Anuisikormiut — inunerat pitdlagtårtameratdlo. nålaortartut isumait Kalåtdlit-nunåta Radioata nå- laortartuisa isumait autdlakå- titagssanik årKigssuissarneK pivdlugo atautsimititaliånit tu- sarusungneKarput, Program- udvalget, Boks 600, 3900 Nuk. programudvalgimut ilaussor- tauput: visitatsprovstiusimassoK Otto Sandgreen (sujul.). agdlagteKarfingme pissortaK Guldborg Chemnitz. pensiunersimassoK Anda Niel- sen. nuliaK Ellen Kronborg, atuagkanik atorniartarfingmio Ulla Petersen, fuldmægtig, cand. jur. Tove Christensen (agdlagte). En annonce, i GRØNLANDSPOSTEN giver kontakt til mange tusinde kunder over hele Grønland Barne- medhjælpere Til de kommunale daginstitutioner i Godthåb søges til til- trædelse hurtigst muligt tre barnemedhjælpere til følgende institutioner: To barnemedhjælpere til børnegården „TingmiarKat", der er opdelt i en børnehave og en vuggestue, der er normeret til henholdsvis 60 børn i alderen tre til syv år og 35 børn i alde- ren nul til tre år. Institutionen er personalemæssigt normeret til en leder, to stedfortrædere, fem assistenter, syv barnemed- hjælpere samt ti medhjælpere. Begge stillinger er placeret i børnehaven. En barnemedhjælper til børnehaven „Angajo", der er norme- ret til 24 børn i alderen tre til syv år, en leder, en assistent, en barnemedhjælper samt to medhjælpere. En barnemedhjælper til vuggestuen „UngaK", der er normeret til 35 børn i alderen nul til tre år, en leder, en stedfortræder, en assistent, tre barnemedhjælpere samt fem medhjælpere. Ansøgere, der er interesseret i en bestemt af stillingerne, bedes bemærke dette i ansøgningen. Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mel- lem Ministeriet for Grønland og Grønlands Arbejder Sam- menslutning af 22. september 1977 vedrørende barnemed- hjælpere. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse enten til in- stitutionen eller til assistent Ane Ansbjerg Larsen, kommu- nens personalekontor, telefon 2 12 77, lokal 53. Ansøgning med oplysning om tidligere uddannelse og beskæf- tigelse bilagt kopi af eksamenspapirer og udtalelser bedes fremsendt senest den 30. juni 1978 til: Nuuk kommune Boks 605 . 3900 Godthåb. 29

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.