Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 10

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 10
ilisimatut 16-it pugtårujugssuarme pugtåK najorneKalisaoK 330 km migss. Kalåtdfit- nunåta avangnåne Polhavime ilimagineKardiunilo Ka- låtdlit-nunåta avangnåne kangiane ikardlikumårtoK martsime 1979 ilisimatut 16-it USA-mit, Canadamit, Danmarki- mit Norgemitdlo pissut ilisimatu- tut misigssuivfingmik pilersitsiså- put pugtårujugssuarme Polhavet- ime Kalåtdlit-nunåta avangnamut isuata avangnåne 330 km migss. ungasigtigissume. misigssuivig- ssaK, ateKartugssaK „FRAM 1", i- limagineKarpoK sarfamit inger- dlåneKarumårtoK Kalåtdlit-nunå- ta avangnåta kangianut nunap imap iuanut torrusimarnanut Kåu- matit mardluk migss. ingerdla- neråne. tamatuma kingorna ilisi- massagssarsiorneK inisaoK. Station Nord Tunup avangnånl- toK ilisimassagssarsiortut nuname åtaveKarfigisavåt, tåssångånit tek- nikikut, pilersorneKarnikut atå- ssuteKartarnikutdlo ikiorneKartå- savdlutik. ilisimassagssarsiornerme pilerssårutit „FRAM 1" inugtaKåsaoK ameri- kamiut 8 migss., canadamiut 2, Kavdlunåt 3 åmalo norgemiut ili- sisimatiit 3. ilisimassagssarsiortut suieKatiginiarpait canadamiut ili- simassagssarsiortue angutit 28, i- hsima lusarniartut Lomonosovryg- genimik (imap naritane Kuagssu- gartarssuaK) K'alaserssup erKåne sikume autdlartarfeKardlutik. he- likoptere atauseK pugtåmitine- KåsaoK „FRAM l"-ip atugagsså — ilisimassagssarsiortut, åmalo ting- missartoK sulussalik TWIN-otter Station Nord-imitineKåsavdlune. taimailivdlune ajornåsångilaK ug- tortaivdlunilo alapernaerssuinig- ssaK angnertorujugssuarme pug- tåp ingerdlårfiane erKånilo. ilisimatutut pilerssårutit „FRAM l"-ime tåssa marin geofysik geo- logi-lo, sikumik ilisimatusarneK, silåinarmik mingugtitsineK, kos- misk fysik (silarssuaK tamåt a- tautsimut issigalugo fysike), nånu- nik misigssuineK imånilo umåssu- silingnik misigssuineK. Kavdlunåt sulivfieKarfé Kavdlunåt sulivfeKarfiutait ilisi- matusarnermik soKutigissaKartut „FRAM l"-imut atassumik tåssa Kalåtdlit-nunåne umassut nunap ilåne sumitarnerånik misigssuivik Zoologisk museum-ip atåne, silåi- narssup Kulåne ionosfæremik mi- sigssuivik uvdloriarsiorfingmut Mænd ryger Manne. Manne-una sikåmsnikutdlagssuaK. AK isua kisime amigautauvoK. GR 77 SED ffWyTfTfl GRØNLANDS MEST a SOLGTE SNESCOOTER SM 340 kr. 12.500,00 SW 440 kr. 14.300,00 Forhandler for Grønland GODTHÅB ELEKTROVÆRKSTED A/S Telefon 2 10 62 . Boks 38 . 3900 Godthåb atassoK, ingnåtdlagissap ujarKap kajungerissaKarneranik misigssui- vik, ujaragsiut imap narxanik sa- jugpitdlagtitsissardlune misigssui- viåtut ingmikortortaK ujaragsiu- tut misigssuivingmut atassoK — tamarmik norgemiut taimatut su- livfeKarfiutåinik suleicateKartug- ssat. nånui Kungatsimikut ujamigdlit imap umassuinik misigssuinigssat atåssuteKardluinartineKarput si- larssuarmiut nånunik misigssui- nerånut, perKutigalugo anguniag- kat ilagingmåssuk tamåne sut pingorartarnerånik påsiniaineK taimalo nånut puissitdlo Polhavet- ime sunik inussuteicartarnerat. „FRAM 1" atorneKåsaoK aut- dlartarfigtut pimorutdlugo piler- ssårusiamut påsiniardlugo nånut ingerdlaortarnerat Sibiriap, Sval- 'bardip Tunuvdlo akornåne. Tunu- me nånunik misigssuinertigut ili— magineKarpoK, tamåne najugaKar- tut ikigpatdlårtut kalåtdlit månå- kut pissarissartagainut pilersui- ssiisavdlutik, nånut sikorssuarti- gut kangianit tåkussortuångigpa- ta. dr. Chr. Vibe, Danmark, Thor Larsen, Norge, åma dr. Charles Jonkel, USA, atorniarpåt unga- singitsukut radionik ujamilersui- simaneK nånut sumut ingerdlaor- nerinik påsiniainigssamingne Kåu- mataussaK „Nimbus" avKutigalu- go. taimåitumik nånut ardlaitar- tut taimåitunik ujamilerneKåså- put. -h. Peter Frederiksen Narssarmio oktoberime sujugdlermérdlune Dan- markimipoK. igdliissårssuaK Amalienborg Slot takugamiuk piler- poK: — kåkåk, boligstøttimit igdluliarssuaK. tauvalo sivisumik issi- kuserpå pårs'sissordlo utexåtårtoK issigalugo kingunerilerå erxar- sarpasigsorujugssuvdlune OKarpoK: — tupigingilara pigårtoxarting- måssuk, taima KutdleKartigalunilo igalåKartigissoK . . . Peter Frederiksen fra NarssaK var i Danmark for første ang i Ok- tober måned. Da ha så Amalienborg Slot udbrød han: — Orv, sik- ke et stort boligstøttehus. Derefter stod han i lang tid og kiggede på garderen, som marcherede frem og tilbage, hvorefter han ef- tertænksomt sagde: — Jeg kan godt forstå, at de har antaget en vagtmand med alle de lamper og vinduer. .. (åss. foto: NarssaK Foto). 16 videnskabsmænd på drivende isflage Isflagen bemandes 330 km nord for Grønland i Polhavet og ventes at grundstøde ved Nordvest- grønland I marts 1979 vil 16 videnskabs- mænd fra USA, Canada, Danmark og Norge etablere en forsknings- station på en isflage i Polhavet ca. 330 km nord for Grønlands nordspids. Stationen, der får nav- net „Fram 1", ventes at ville dri- ve ind over Nordøstgrønlands kontinentalsokkel efter ca. to må- neders forløb. Herefter afsluttes ekspeditionen. Station Nord i Nordøstgrønland vil være ekspeditionens landbase, hvorfra der vil blive ydet teknisk, forsyningsmæssig og kommunika- tionsmæssig assistance. EKSPEDITIONENS PROGRAM „Fram 1" bemandes med ca. 8 amerikanske, 2 canadiske, 3 dan- ske og 3 norske forskere. Ekspe- tionen vil samarbejde med en ca- nadisk ekspedition på 28 mand, som vil udforske Lomonosovryg- gen fra en isstation nær Nordpo- len. En helikopter vil blive statio- neret på isflagen under „Fram 1"- ekspeditionen, og en Twin otter placeres på Station Nord. Derved bliver det muligt at foretage må- linger og observationer i et stort område omkring basen under he- le driften. Det videnskabelige program på „Fram 1" omfatter marin geofy- sik og geologi, isforskning, luft- forurening, kosmisk fysik, isbjør- neundersøgelser og marinbiologi. DE DANSKE INSTITUTIONER De danske institutioner med forskningsinteresser i forbindelse ? As DANSK ILT- & BRINTFABRIK SCANDIAGADE 29 2450 KØBENHAVN SV med „Fram 1" er Grønlands zoo- geografiske undersøgelser ved Zoologisk Museum, Ionosfærela- boratoriet ved Meteorologisk In- stitut, Elektromagnetisk Institut, Seismisk afdeling ved Geodætisk Institut — alle i samarbejde med tilsvarende norske institutioner. ISBJØRNE MED HALSBÅND De marinebiologiske undersøgel- ser er kædet nøje sammen med de internationale isbjørneunder- søgelser, idet et af formålene er at klarlægge produktionen i om- rådet og hermed fødegrundlaget for sæl og isbjørn i Polhavet. „Fram 1" vil blive benyttet som udgangspunkt for et intensivt pro- gram til at kaste lys over isbjør- nens vandringer mellem Sibirien, Svalbard og Østgrønland. Isbjør- neundersøgelserne i Østgrønland tyder på, at den her boende po- pulation er for lille til at kunne forsyne grønlænderne med det nuværende jagtresultat, uden at. der kommer en stadig strøm af is- bjørne med drivisen østfra. Dr. Chr. Vibe, Danmark, Thor Larsen, Norge, og dr. Charles Jon- kel, USA, vil benytte nyligt ud- viklede radiohalsbånd til at følge isbjørnens vandringer via satelit- ten „Nimbus". Et antal isbjørne skal derfor forsynes med dette halsbånd. -h. 10

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.