Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 16

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 16
nuånisaoK hjemmestyre kinguåsagpaf taima isumaKarpoK Helge Dohrman, Fremskridtspar- tiet, månåkut piumassaKartoK hjemmestyre inatsisinik tungaviussunik uniuinerunersoK. — iluanårnertut issigisavara nangminerssornerulernigssap atu- lernigsså kinguartineKasagpat, taimailivdlutik Kalåtdlit-nunåne kommunit pissortatdlo ingerdlat- sivé iluamik pivfigssaKalerniå- sangmata tamatuma piarérsarnig- ssånut. ersissutigåra taimåiså- ngigpat ajordluinåsasoralugo, i- natsissartune ilaussortaK Helge Dohrmann, Fremskridtspartiet, AG-mut oKarpoK. Dohrmann, Kalåtdlit-nunanut tungassunut inatsissartut udval- giåne ilaussortaussoK, månåkut nangminerssornerulernigssamut i- natsisigssanik sulissumut, piuma- ssaKarsimavoK Kalåtdlit-nunanut ministere 8. november isumasio- Katigingnigssamut aggencussisa- ssok, inatsisigssanik sulinerup nangerKingneKånginerane. — u- vanga, udvalgimilo mardlugsung- nik ilaKarunarpunga, påsivdlua- rusugparput, nangminerssorneru- neK (hjemmestyre) inatsisinik tu- ngaviussunik uniuissunginersoK. isuma tamana ilungersutigineKar- Pok atuagkiortup Rasmus Bjørg- mosep atuagkiåne „Grønland — solidaritet eller kaos?", taménalo påsisssaKarfigissariaKarparput i- ngerdlarKigtigata, Dohrmann o- KarpoK. Helge Dohrmann ama OKarpoK, nangmineK ministerimut apencu- tine sujunertaKångitsoK nangmi- nerssornerulernigssamut inatsi- Ledige stillinger ved MamtsoK kommunekontor Følgende stillinger er ledige til besættelse snarest, eller efter aftale: ØKONOMIFORVALTNINGEN Overassistent — leder af incassokontoret Afdelingen er, inclusive lederen, normeret til 3 personer. Ar- bejdet består i arbejdstilrettelæggelse med inddrivelse af kommunens udestående fordringer. Ansøgere med en regn- skabsmæssig uddannelse og forudstående kendskab til ar- bejdsområdet vil blive foretrukket, ligesom der lægges vægt på udprægede leder- og samarbejdsevner. Assistent — incassokontoret Til incassokontoret søges også en assistent til deltagelse i det almindeligt forefaldende arbejde i denne afdeling. Ansøgere med forudgående kendskab til arbejdsområdet vil blive fore- trukket. Assistenter — bogholderiet Til kommunens bogholderi søges 2 assistenter til deltagelse i det forefaldende arbejde i denne afdeling. Ansøgere med en regnskabsmæssig uddannelse og forudgående kendskab til ar- bejdet i et bogholderi vil blive foretrukket. Assistenter — skattekontoret Til kommunens skattekontor søges 3 medarbejdere. Det for- ventes af ansøgere, at disse kan lide at beskæftige sig med tal og mennesker samt er interesserede i videreuddannelse. De pågældende vil komme til at deltage i de fleste af skatte- kontorets opgaver, den ene mest med arbejdsgivere, og det vil derfor være en fordel såfremt der i forvejen haves regnskabs- kundskab eller erfaring fra tidligere ansættelse på et skatte- kontor. Sidstnævnte er dog ingen betingelse. SOCIALFORVALTNINGEN Assistent — socialkontoret Til denne afdeling søges en assistent med arbejdsområderne: Ledelse af socialrådgivergruppen (Sagsbehandlergruppen). Sagsbehandling af personsager til det sociale udvalg, herun- der deltagelse i udvalgets møder som tilforordnet i det om- fang socialchefen finder det nødvendigt. Bistand til de sociale udvalg i bygderne indenfor eget arbejdsområde. I forbindelse med arbejdet i sagsbehandlergruppen er der indenfor visse områder tildelt gruppen beslutningskompetence. Grundet ar- bejdsområderne er det en betingelse, at pågældende er dob- beltsproget. Der må påregnes rejsevirksomhed i fornødent omfang til kommunens bygder. Socialmedhjælpere Til socialforvaltningens sagsbehandlergruppe er 2 stillinger som socialmedhjælpere ledige. Sagsbehandlergruppen forestår sagsbehandlingen af persensager til det sociale udvalg. Da dette også indebærer bistand til de sociale udvalg i bygderne, må der i fornødent omfang påregnes rejsevirksomhed. SEKRETARIATSFORVALTNINGEN Assistenter — sekretariatet Til kommunesekretariatet søges nogle assistenter. Afdelingen betjener kommunalbestyrelsen og dens udvalg. Ansøgere med forudgående kendskab til arbejdet i et sekretariat, og gode evner for at kunne arbejde selvstændigt, herunder at udar- bejde oplæg til kommunalbestyrelse og udvalg — vil blive foretrukket. Kendskab til stenografi og brevskrivning efter diktafon vil ligeledes være kvalifikationer, der vil blive lagt vægt på ved besættelse af stillingerne. Arbejdet vil herudover bestå i eks- pedition af pernamente sekretariatsopgaver som administra- tion af nærings- og spirituslovgivning, diverse tilladelser m.m. Endvidere at forestå indkøb og administration af kontorinven- tar og maskiner samt journalisering og arkivering. TEKNISK FORVALTNING Assistent — teknisk forvaltning Til at bistå kommuneingeniøren med de under teknisk ud- valg hørende administrative funktioner søges snarest en assi- stent. Ansøgere med forudgående kendskab til arbejdsområ- det vil blive foretrukket, men dette er dog ikke en betingelse. Assistenter — boligkontoret 2 assistenter søges til boligkontoret. Der er normalt, inclusive lederen, beskæftiget 5 medarbejdere i denne afdeling, hvortil kommer viceværter, viceværtsmedhjælpere og rengørings- assistenter. Under kontoret henhører driften af statens og kommunens udlejningsejendomme, tjenesteboliger samt boliganvisnings- cpgaver. Den ene assistent vil blive beskæftiget med disse områder. Under kontoret henhører ligeledes bolig- og erhvervsstøtte- ordningernes administration, fartøjsforsikringen, skibsregi- streringen m.v., og disse opgaver vil den anden assistent blive beskæftiget med. Forudgående kendskab til arbejdsområderne er en fordel, men ingen betingelse for ansættelse. Det gælder for alle ovennævnte stillinger, at ansættelse og af- lønning sker i henhold til gældende regler og overenskomst. For udenbys ansøgere vil det være muligt at få dækket rejse- eg flytteomkostninger under forudsætning af 2 års tjeneste ved kommunen. Kommunalbestyrelsen vil for denne kategori af ansøgere være behjælpelig med fremskaffelse af en pas- sende bolig, for hvilken der skal betales huslejebidrag efter gældende regler. Alle interesserede er velkomne, til at rette henvendelse til kommunaldirektøren eller sekretariatschefen for indhentelse af yderligere oplysninger. Ansøgninger med oplysninger om tidligere uddannelse og be- skæftigelse, bilagt afskrifter af eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger, bedes senest den 1. december 1978 tilsendt: MAN1TSUP KOMMUNIA KOMMUNALBESTYRELSEN . Boks 100 Telefon 132 77 3912 ManitsoK sigssat kinguarsarneKarnigssånik, nauk isumaKaraluardlune, kingu- artornigssaK „pivdluarnartusa- ssok". sule isumaKataussui Fremskridtspartime ilaussortaK avdla, Ole Pilgaard Andersen, Nungme Kalåtdlit-nunanut tu- ngassunut udvalgimut ilauvoK u- kiarme. tåuna — sujusingneru- ssukut AG-me erKartorneKarér- sutut, nangmineK isumaKatausso- rujugssuvoK partéKatimilo isumåt avdlångortiniaraluardlugo. — ki-. siåne ajornavigpoK, uvdlume AG-4|| mut OKarpoK. månåkut neriutigi'**^ ssariaKarpara nangminerssorne-> rulernigssamut inatsisigssat tai- ssissutigineKarnerine ilavnit Ka- nordlunit taissisinautitåusavdlu- nga. tapersersuinerame avdlå- ngortingilara. „asule oKalungneK" inatsissartut Kalåtdlit-nunanut tungassune udvalgiata sujuligtai- ssua, Johs. Burgdorf (Konserva- tiv): — isumaKångilanga, Dohr mannip ilaussortatdlo avdlat i- natsisinut tungaviussunut hjem- mestyremutdlo tungassunik aper- KuteKarnerat inatsisiliornermut kinguarsautåusassut, taimalo piv- figssaK inerfigisangassaK avdlå- ngortitdlugo. — uvanga nangmi- neK isumaga maligdlugo inatsisi- nut tungaviussunut tungassumik OKalungneK asule OKalungneru- vok. udvalgime ilaussortat inatsi- ssartunilo ilaussortat amerdlaner- påt kigsautigåt nangminerssorne- rulernigssamut pivfigssariniar- dlugit pilerssårutinik encuiniar- neK, Borgdorf naggasivoK. -h. mesterit kursu- sert ut novemberip 20-ånit decemberip aut- dlamautåta tungånut Nungme mes- terinut inussutigssarsiutitigut iliniar- titsinikut Kutdlersat kursusertitsiså- put. mesterit sanaortortitsinerme ig- dluliortitsinermilo eraarsautigineKar- put. ukualo imarissagssatut taineKarsi- méput: igdluliortitsinerme maligtari- ssagssat, nautsorssuissarnerme tu- ngaviussut, firmat nautsorssutait, su- liaringnigtugssarsiortarnerme pe- riautsit, aningaussatigut ingerdlatsi- nermut tungassut, taorsigagssarsi- nigssamut periarfigssat, Kularnavér- Kusissarnermut årKigssfissinerit, suli- ssunik sujulerssuineK kfsalo suliv- fingme isumangnaitdlisaineK. imigagssaK Blå korsit OKaitsune nalunaerput imigagssat inup atautsip pissag- ssai nåmaKingmata ingmikut a- kuerssissuteKardlune nagdliutor- siernermut pissagssanik amerdla- nerusunik pissoKartariaKångitsoK. Overfald på 12-årig pige En 43-årig mand sigtes for over- fald på en 12-årig pige. Manden er i landsretten blevet tilbageholdt i tre uger. Overfaldet skete for kort tid siden ved blok 14 i Nuuk (Godthåb) Pigen er indlagt på Dronning Ingrids Hospital med tre torud på kæben. Kujåssut asassavta Anda Høeghip toKunerane misigeKatiging- nigtorpagssuit Kutsavigi- ngårpavut. ilaKutarit sivnerdlugit Augusta Elialo. 16

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.