Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 24

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 24
RADIO sisamångorneK 9. november 07,15 bibilimit atuaineK Gudrun Chemnitz 07,25 autdiakåtitagssat Programoversigten 07,30 Radioavisen og vejrudsigten radioavise silagssardlo 07,45 oKalugtartorneK Grammofonmusik 08,30 Radioavisen og vejrudsigten radioavise silagssardlo C8.45 mérartavtinut Karla Kleinitz. 09,00 For børnene 09,15 Grønlandsk for begyndere 12. lektion. Karl Peter Andersen. 09,30 Stik eu plade Et telefon program direkte udsen- delse ved Erik Truelsen. 10,30 nipilerssorneK —Musik 11,00 nutartuardlune Augpilagtume iliniartitsissoK Isak Lothsen oKalOKatigineKartoK. årKigssuissoK: Helene Risager. 11,25 kavfisorujussåtigalugo årKigssuissoK: Johan Abelsen. 12,00 minutine 15-ine — Et kvarter med — The Four Seasons erinarssortut. 12,15 radioavise silagssardlo 12,30 Radioavisen og vejrudsigten 12,45 autdiakåtitagssat Programoversigten 12,50—13,30 uvdlup Kerkaunerane nipi- lerssugkat — Middagskoncert 16,00 OKalugtartorneK — Musik 16,30 „arfangniaK" merdlertup angajorKåKångitsup pe- rorsagauvfiåne pissup KanoK pinera. ingm. 3, nangisaoK 13. nov. nal 16,30. atuaissoK: Thue Nielsen. nugterissoK: Lars Møller. 17,00 radioavise — Radioavisen 17,05 soraerfiup nalåne nipilerssugkat Musik til fyraften 17,40 mérartavtinut Karla Kleinitz. 17,55 For børnene 18,10 sila angatdlatltdlo Vejret og trafikken 18,30 radioavise 18,00 Radioavisen 19,25 linungmut autdiakåtitagssat Aftenens programoversigt 19,30 niviarsiarkanut nukagpiarøanut- dlo 20,00 Hjemmestyre information Arbejdsmarkeds og socialpolitik un- der hjemmestyret. En paneldiskussion fra Egedesminde. Hagen Højer Christensen. 21,15 Soul special Poul Meyer Thule Air-base. 21,45 atugartussuseK inuiait avdlat ingerdlåssåt. 22.25 Radiosymfoniorkestret spiller musik af Debussy og Carl Nielsen. 23,00 silagssaK — Vejrudsigten 23,05 radioavise 23,35—24,00 Radioavisen. tatdlimårigorneK 10. nov. 07,15 bibilimit atuaineK Gudrun Chemnitz 07,25 autdiakåtitagssat • Programoversigten 07,30 Radioavisen og vejrudsigten radioavise silagssardlo 07,45 OKalugtartorneK Grammofonmusik 08,30 Radioavisen og vejrudsigten radioavise silagssardlo 0J.45 mérartavtinut Karla Kleinitz. 09,00 For børnene 09,15 nipilerssorneK —Musik 09,45 mana agdlagpunga inuniamerme ajornartorsiutit piv- dlugit aperKutit akissutit OKauseKau- titdlo. Helene Risager. 10,05 „Bereauslaven" af Sven Clausen. Den lille kkontormand vil det gode og gør det, men knuses i samfunds- maskineriet. Bearbejdelse og ins- truktion: Rolf Dorset. 10,30 Viser fra Sverige sunget af Olle Adolphson og Svend- Bertil Taube. svenskit erinautait erinarssorneKaitut Olle Adolphson ama Svend-Bertil Taube. 11,00 atugartussuseK inuiait avdlat ingerdlåssåt. 11,40 Udefra Orientering om verden, mennesker og meniger. Redaktion: Jens Nauntofte, Jørgen E. Petersen og Halldor Sigurdsson. 12,00 minutine 15-ine — Et kvarter med — Peter Kreuder påtagtOK. 12,15 radioavise silagssardlo 12,30 Radioavisen og vejrudsigten 12,45 autdiakåtitagssat Programoversigten 12,5C—13,30 eriniarssuit Klassisk musik 16,00 OKalugtartorneK — Musik 16,45 Grønlandsk for begyndere 12. lektion. Karl Peter Andersen. 17,00 radioavise — Radioavisen 17,05 soraerfiup nalåne nipilerssugkat Musik til fyraften 17,40 mérartavtinut Karla Kleinitz. 17,55 For børnene 18,10 sila angatdlatitdlo Vejret og trafikken 18,30 radioavise 19,CO Radioavisen 19,25 unungmut autdiakåtitagssat Aftenens programoversigt 19,30 „nagtoralik mipoK" Jack Higginsip atuagkiå nugterne- Kartok Jens Jørgen Chemnitzimit. atuaissoK: Hans Holm. 200,00 Lexicon Et naturvidenskabeligt spørgepro- gram med Bent Jørgensen og Jens Meulengracht-Madsen. 20,30 Sange og danse fra Danmark medTinglutti ensemble. 21,00 assisivik Magdalene Pedersen. 21,40 Folkets hus i folkets hånd II Produceret af brugere af Folkets Hus. Erik Truelsen. 22,05 Rita Williams Singers erinarssor- tut The Mississipi minstrels- suget af Rita Williams Singers. 22,25 Kiåumissårnartut Gustav Broberg isersimassoralugo Gaba Christiansenip OKalugpalåvisa ingmikortuat sujugdleK (februar 1977-ime ImiussaK). 22,50 bibilimit atuaineK Anda Nielsen. 23 00 silagssaK — Vejrudsigten 23,05 radioavise 23,35—24,00 Radioavisen. arfiningorneK 11. november 07,15 bibilimit atuaineK Morgenandagt IlånguaK Jensen. 07,25 autdiakåtitagssat Programoversigten 07,30 Radioavisen og vejrudsigten radioavise silagssardlo 07,45 OKalugtartorneK Grammofonmusik 08,30 Radioavisen og vejrudsigten radioavise silagssardlo 08,45 Otto Brandenburg med egne ord En mand i krig længes efter tørre ASSISTENT til Børnegården Til Børnegården »Tingmiarqat« i Godthåb søges en assistent med pædagogisk uddannelse til vuggestuen til tiltrædelse snarest muligt. Børnegården rummer en vuggestue i den ene ende og en børnehave i den anden med henholdsvis 35 og 60 grønlandske og danske børn i blandede grupper, fordelt på henholdsvis 3 og 4 stuer med stort fællesareal, fælleskøkken og to legepladser. Institutionen er normeret til 1 leder, 2 stedfortrædere, 5 assistenter, 7 assistenter, 7 barnemedhjælpere samt 10 medhjælpere og har et rart arbejdsmiljø på tværs af aldersgrupper og uddannelser. Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Mi- nisteriet for Grønland og BUPL med en løn svarende til den grøn- landske lønramme 6/8. Til ikke-hjemmehørende ydes endvidere grøn- landsbonus efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Børnegården »Tingmiarqat«, til. 2 22 40 eller til Ane Ansbjerg Larsen, kommu- nens personalekontor, tlf. 2 12 77, lokal 53. Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigel- se bilagt kopi af eksamenspapirer og udtalelser fremsendes senest den 5. december 1978. NUUK KOMMUNE Box 605 . 3900 Godthåb M/K „JAKOB OLSEN" GR 7-190 Kangåmiut sanassua: VIKSUND BÅT . NORGE pigingnigtå aulisardluamigssånik kigsauparput BRANLACOaps Boks 118 3900 Nuuk . Telefon 2 12 47 sokker. Den anden af to udsendelser. Tilrettelagt af Ida Bjørn Nielsen. 09,40 nipilerssorneK — Musik 10,00 angatfllatit nålagaisa kåtuvfiat Johan Abelsen. 10,25 Kvinde-Trip En novelle af Suzanne Brøgger, læst af Birgitte Federspiel. 10,55 Kai Normann Andersenip eriniå Ewald Boilesenimit påtangneKartut. Kai Normann Andersen melodier spillet af Ewald Boilesen. 11,20 inuk KuianartugssarsiuinartoK ameriksmiut atuagkiortuisa tusåma- ssaunerpait il at Mark Twain pivdlu- go Samuel Berglundip autdlakåti- tagss-iaå. — (1976-ime imiussaK). 12,00 minutine 15-ine — Et kvarter med — Pussycat erinarssortut. 12.15 radioavise silagssardlo 12.30 Radioavisen og vejrudsigten 12.45 autdiakåtitagssat Programoversigten 12,50—13,30 uvdlup KerKaunerane nipi- lerssugkat — Middagskoncert 13,30 Kilanårtutigssat sapåtip akunerane tugdlerme radiu- kut autdiakåtitagssat. 14,15 Vi præsenterer — næste uges radioprogrammer indrammet i musik. 14,45 Sergio Mendes & Brasil 77' alikusersuissut. — Underholder. 15,15 Lexicon aperKutit akisrsutitdlo pingortitaleri- nermut tungassut. — årKigssuissoK: Hang Holm. 15,45 sorme tigugavsinga? 16,10 P 60 For og med årgang 1918 og der- under. Showpræsident: Gunnar Nu Hansen. I præsidiet: Susanne Palsbo 17,00 OKalugtartorneK — Musik 17,40 mérartavtinut „agdlagarsiat" For børnene „Brev fra dig" 18,10 sila angatdlatitdlo Vejret, og trafikken 18,30 radioavise 18,45 arfiningorncrsiut 19,00 Radioavisen 19,10 Lørdagsmagasinet 19,25 unungmut autdiakåtitagssat Aftenens programoversigt 19,30 inusugtorsiutit 20,00 Kiåumissårnartut Gustav Broberg isersimassoralugo Gaba Christiansenip OKalugpalåvisa ingmikortuat klngugdleK. (februar 1977-ime imiussaK) 20,35 Grønlandsk hopla — kalagtOt 21.00 Hvor når var det nu det var? Gæst i studiet: Poul Henrik-Trampe. Tilrettelæggelse: Jørn Hjorting. 21,55 pitussaerdlune erKarsautit såvititdlugit titorussåju- tigalune tusarnågagssiaK. Peter Hammeken. 22,25 radiiikut KitigiarssorneK — Radiobal 23.C0 silagssaK — Vejrudsigten 23,05 radioavise 23,20 Radioavisen 23,30—00,30 radiiikut KitigiarssorneK — Radiobal. sapat 12. november 08,30 sapåtip uvdlåva IlånguaK Jensen. 08,55 silagssaK autdlakåtitagssatdlo Vejret og programoversigten 09,05 erinat kavfisordluautigssat Musik til morgenkaffen 09,30 mérartavtinut Tuperna Heilmann. 10,00 Let klassisk musik erinat oKitsut 10,30 kalåliminingersune — mamarsågkanik nerissagssiortarneK pivdlugo Dorthingua Johansen nav- suiauteKartoK: — årKigssuissoK: Karl Kruse. 11,00 Musical melodier erinat musical-init pissut 11,30 Dansk gudstjeneste prædikant: Jane Enna. Hans Egede kirken. 12,00 silagssaK — Vejrudsigten 12,05 uvdlup KerKaunerane nipiler- ssugkat — Middagskoncert 13,20 silagssaK autdlakåtitagssatdlo Vejret og programoversigten 13,30 pitussaerdlune (igpagssaK autdlakåterigaK) 14,00 P4 søndag eftermiddag for unge 14,30 Dansk poppen 15,25 Færøsk udsendelse 15,35 unuame anorerssuaK Kristian P. Kristiansen nugtigka- minik atuaissoK. 16,05 Eftermiddagskoncert uvalincrane nipilerssugkat 17,00 kalåtdlisut nålagiarneK OKaluss.: Samuel Olsen, K'aKortøK. 17,45 nerinerup nalåne nipilerssugkat Musik ved spisetid 18,30 radioavise 18,45 sila angatdlatitdlo kingornatigut autdiakåtitagssat Vejret og trafikken — derefter Programoversigten 19,00 Radioavisen 19,15 kigsautigissat — Ønskekoncert 19,55 „nagtoralik mipoK" Jack Higginsip atuagkiå nugterne- KartOK Jens Jørgen Chemnitzdmit. atuaissoK: Hans Holm. (ingm. 18: (nangisaoK pingas. nal. 19,30) 20,25 Sønderjyllands Symfoniorkester direkeret af Mogens Wodike, spiller Håndels orgelkoncert, med Grethe Krog som solist, og Concerto grosso af Geminiani. 20,55 Folkets hus i folkets hånd II Erik Truelsen. 21,20 sapame pulaorte årKigssuissoK: Johan Abelsen. 21,50 nunat åssigingitsut erinarssutait Folke-sange FN-ip erinarssortartuinit erinar- ssorneKartut. 22.05 Radioteatret Edoard og Agrippine. En radiofarce af Kené de Obaldia. Ægteskabelig situation på senge- kanten. Efter dagens slid slapper ægteparret af, hver på sin måde. Den velkendte godnatrutine afbrydes denne aften på overraskende vis. 22.30 radioavise 22.45 Radioavisen 23,00—23,05 silagssaK — Vejrudsigten aiausingorneK 13. november 07,15 bibilimit atuaineK K'itdlaK Henson. 07,25 autdiakåtitagssat Programoversigten 07,30 Radioavisen og vejrudsigten radioavise silagssardlo 07,45 OKalugtartorneK Grammofonmusik 08,30 Radioavisen og vejrudsigten radioavise silagssardlo 08,45 mérartavtinut Agga Olsen. 09,00 For børnene 09,15 Skoleradio Vi besøger tandlægen. Søren Porsbøl. 09,40 nipilerssorneK — Musik 10.10 Udsendelse til norske fiskere fra Norges Radio. 10,45 nipilerssorneK — Musik 11.30 arfiningornersiut — Lørdagsma- gasinet 12.00 minutine 15-ine — Et kvarter med — Dave Rose og hans orkester. 12,15 radioavise silagssardlo 12,30 Radioavisen og vejrudsigten 12,45 autdiakåtitagssat Programoversigten 12.50 eriniarssuit — Klassisk musik 16,00 OKalugtartorneK — Musik 16,30 „arfangniaK" merdlertup angajorKakångitsut pe~ rorsagauvfiåne pissup KanoK pinera. ingm.: 4 nangisaoK 14. nov. nal. 16,30. atuaissoK: Thue Nielsen. nugterissoK: Lars Møller. 17,00 radioavise — Radioavisen 17,05 soraerfiup nalåne nipilerssugkat Musik til fyraften 17,40 mérartavtinut Agga Olsen. 17,55 For børnene 18,10 sila angatdlatitdlo Vejret og trafikken 18,30 radioavise 19,00 Radioavisen 19,25 unungmut autdiakåtitagssat Aftenens programoversigt 19,30 timeissorncK — Sporten 19,50 angut avKusinerme Kristian P. Kristiansen. nugtigkaminik atuaissoK. 20,20 filmip „Greasc"-ip erinartai Thomas lsbosethsen. 21,00 Mænd i solen Ghassan Kanafani skildrer fire pa- læstinenske flygtningens rejse mod rigdom — en rejse som resulterer i en grusom død. Oversat af Suzanne Pelch. Medvirkende: Torben Hundahl. Jørgen Melgaard. 21,30 piniarnermut atuartitsineK Helene Risager. 22,00 OKalugtartoK 78'imik siikåssusi- ierdlugo Lisa Nielsen. 22,30 En utro prokurist Holger Juul Hansen læser en novelle af Ado Muschg, oversat fra tysk af Per Øhrgaard. 23,00 silagssaK — Vejrudsigten 23,05 radioavise 23,35—24,00 Radioavisen. mardl ung ornen 14. november 07,15 bibilimit atuaineK K'itdlaK Henson. 07,25 autdiakåtitagssat Programoversigten 07,30 Radioavisen og vejrudsigten radioavise silagssardlo 07,45 OKalugtartorneK Grammofonmusik 08,30 Radioavisen og vejrudsigten radioavise silagssardlo 08,45 mérartavtinut Agga Olsen. partner partner Glæd dig Partner har også den mildeste pris Kimagtarit Partner ama pikunåinerpåmik akeKarpoK 24

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.