Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 27.08.1996, Blaðsíða 14

Atuagagdliutit - 27.08.1996, Blaðsíða 14
14 /%£aa&a&'(/é/a £/£ Nr. 66 • 1996 GRØNLANDSPOSTEN Handicappede på sommertræf Handicappede fra Uummannaq i nord og Qaqortoq i syd holder sommertræf i Kangerlussuaq sommertræf. Vi håber dog på, at alt går som det skal i det store og hele, så må vi jo lære af vore erfaringer hen ad vejen. Alt imens der endnu ankommer deltagere til Kangerlussuaq fra resten af kysten har de deltagere, der allerede er ankommet nok at se til. - Der er nogen, der tager ud på udflugter, cykelture, svømmeture og gåture, mens de venter på andre deltagere, slutter Ivalu Møller Lange. KANGERLUSSUAQ(KKL) - Fysisk og psykisk handicap- pede børn og unge, børne- hjemsbørn, beboere i bokol- lektiver samt personale på i alt 180 personer holder fra den 19. til den 30. august sommertræf i Kangerlussuaq. Der er deltagelse fra Uum- mannaq i nord og Qaqortoq i syd med undtagelse af Narsaq og Nanortalik. Deltagerne på sommertræf- fet har været heldig med vej- ret indtil nu. - Det er enormt varmt med solskin siden vores ankomst, fortæller Ivalu Møller Lange, leder af observationshjemmet »Aaqa« i Nuuk. - Vi håber, at vejret holder indtil vi skal til- bage for vi skal tilbringe det meste af tiden ude i naturen, hvor vi også skal lave grøn- landsk mad over bål. På sommertræffet er der også programsat et seminar blandt medarbejderne. - Der er plads til at medar- bejderne kan tale sammen mere for at udveksle erfarin- ger til fremtidig brug i vores arbejde. Trange pladser Deltagerne på sommertræffet har lånt en boligblok, som tid- ligere beboedes af amerikan- ske soldater. - Vi havde forventes mere plads, da vi lejede blokken. Desværre er der småt med Vi overtager teletrafikken NUUK - Grønland bør over- tage ansvaret for landets tele- kommunikationen herunder trafikken mellem landet og omverdenen, det anbefaler udvalget vedrørende telefor- hold Danmark-Grønland efter samtaler mellem landsstyre- medlem Peter Grønvold Sam- uelsen og forskningsminister Frank Jensen. Når eneretten overdrages til hjemmestyret, vil Grønland selv kunne udbyde opgaver på forretningsmæssig basis. Grønland er helt afhængig af de sattelitsystemer, der er til rådighed for telekommunika- tion, og denne afhængighed vil også gøre sig gældende i fremtiden. Det betyder blandt andet, at den danske stat også i fremtiden sikrer at vilkårer- ne for Grønlands adgang til den nødvendige satellitkapa- citet er til stede, således vil det også i fremtiden være Danmark, der varetager rigs- fællesskabets interesser over- for internationale organisatio- ner, der på kommercielle vil- kår driver satellitterne. Landsstyret tilsluttede sig 15. august udvalgets anbefaling og indgå en aftale med forsk- ningsmisteren om gennem- førelse af den nødvendige lovgivning, så den forelægges ved landstingets efterårssam- ling, fortæller Margrethe Sørensen, kommitteret.. plads, og ved at indlogere tre eller fire personer i samme rum, har alle kunnet få plads. Men vi aner ikke hvad vi skal gøre i tilfælde af, at der kom- mer til at opstå problemer. Nogle af de fysisk handicap- pede har normalt svært ved at klare for lidt plads, siger Ivalu Møller Lange. Medarbejderne vil under deres seminar tage stilling til om sommertræffet skal finde sted hvert år eller hvert andet år. - Det er dyrt at rejse, så det bliver nok mere et spørgsmål om det kan lykkedes os at samle penge nok til om der kan holdes sommertræf hvert år, siger Ivalu Møller Lange. Sommertræffet betales dels af hjemmene selv, men træf- fet får også økonomisk støtte fra de respektive kommuner og Grønlands Hjemmestyre. Sommertræffet for handi- cappede, som er det første af sin art, holdes efter program- met fra den 23. til den 30. august. - Der vil nok være en del begyndervanskeligheder, for ingen af os medarbejdere har før prøvet at arrangere et Tele-kkut attaveqarneq tigussavarput NUUK - Nunatsinni tele-kkut attaveqaateqarneq Kalaallit Nunaata akisussaaffigisaria- qarpaa, tamatumani nunatta nunarsuarmilu avatitsinniittut akornanni attaveqarneq, Dan- mark-ip Kalaallillu Nunaata akornanni tele-kkut attave- qarneq pillugu ataatsimiitita- liaq, naalakkersuisunut ilaa- sortaq Peter Grønvold Samu- elsen ilisimatusamermullu ministeri Frank Jensen ataat- simeeqatigereerlugit taamatut inassuteqarpoq. Kisermaassisussaaneq Namrninersornerullutik Oqar- tussanut tunniunneqareerpat Kalaallit Nunaata nammine- erluni niuerpalaartumik suli- assanik neqerooruteqartarneq isumagilissavaa. Tele-kkut attaveqaateqar- nermi qaammataasat atugas- saritinneqartut Kalaallit Nu- naata pinngitsoorsinnaanngi- Hvordan skal fremtidens tilbud være for voksne med handicap? ? Debatoplæg fra Socialreformkommissionen Boformer I Hjemmestyrets bekendt- gørelse om tilskud til bolig- byggeri fra 1992, er der direk- te taget stilling til denne pro- blematik, idet et antal af boli- gerne kan indrettes til perso- ner med handicap, herunder kørestolsbrugere. Heri ligger imidlertid ikke noget krav om, at der skal bygges handicapindrettede boliger. INI planlægger aktu- elt handicapvenlige boliger i Tasiilaq, Ilulissat og Qasigi- annguit. Der en stigende tendens til, at kommunerne søger mere boligbyggeri for ældre. Disse boliger er i princippet også handicapvenlige. Men skal vi stille os tilfreds med det? Skal man bo i ældreboliger, pleje- hjem eller alderdomshjem, hvis man er 25 år og køre- stolsbruger? Et andet problem ved at indrette nybebyggelser handi- capvenlige er, at nye bebyg- gelser som oftest ligger i randområder af byen, og der- for alene af den grund ikke er praktiske for handicappede at bo i. Det er klart, at hvis man la- ver handicapbebyggelser samlet, bliver der bedre mu- ligheder for at bedre adgangs- vilkårene i netop det kvarter. I modsætning til hvis handica- pboligerne spredes over hele byen, så hele byen skal have ændrede vej/trappe- og ind/- udgangsforhold. På den an- den side kan man ved at sam- le handicapboligerne risikere, at de handicappede kun kan bevæge sig rundt i deres eget kvarter, og ikke i resten af byen. Det er nemt nok at sige, at vi vil have begge dele, men hvad nu hvis vi bliver tvunget til at prioritere? Skal handicaporganisatio- nerne være høringspartnere ved al planlægning af nybyg- geri? Erhvervsudøvelse eller førtidspension Som udgangspunkt har handi- cappede de samme rettighe- der og pligter som enhver an- den borger i det grønlandske samfund. Det betyder, at en lai, taamatuttaarlu siunissami pinngitsoorsinnaanagit. Ta- matuma ilaatigut nassatarisa- anik qallunaat naalagaaffiata siunissamissaaq Kalaallit Nu- naata qaammataasanik pisari- aqartitaminik atuisinnaanera qulakkeertassavaa, taamaalil- lunilu siunissamissaaq Dan- mark-ip naalagaaffeqatigiin- nermi soqutigisat nunarsu- armi ingerlatseqatigiiffinnut, niuerpalaartumik qaammataa- sanik ingerlatsisunut saqqum- mertarnissaq isumagisassa- raa. Augustip 15-iani naalak- kersuisut ataatsimiititaliap inassutaa taperserpaat, ilisi- matusamermullu ministeri- mut inatsisit pisariaqartitat pillugit isumaqatigiissuteqar- niartussanngorluni, taannalu inatsisartut ukiakkut ataatsi- miinnissaanni saqqummiun- neqassasoq Margrethe Søren- sen oqaluttuarpoq. wmmmmmmmmmmmmmmmmmMmm handicappet skal forsørge sig selv ved arbejde som enhver anden. Først hvis det viser sig, at erhvervsevnen varigt mangler eller nedsat kommer førtidspension på tale. Hvis samfundet vil kræve af en person med handicap, at vedkommende skal forsørge sig selv, vil det, alt efter han- dicappets art, medføre udgif- ter til hjælpemidler, specia- lindretning af arbejdsplads, støttepersontimer, transport, løntilskud og et større opsø- gende og oplysende arbejde for at fremskaffe de relevante job og få arbejdgiveren med på ideen. Der er selvfølgelig en grænse. En spastiker som - Siunissami innarluutillit inersimasut sunik neqeroorfigisinnaasariaqarpagut, ataatsimiititaliarsuaq aperivoq. Ullutsinni Sungiusaasarfik »AAQA« Nuummi Fiskerby-miittoq neqeroorutissanut ilaavoq. - Hvordan skal fremtidens tilbud være for voksne med handicap, spørger Socialreformkommissionen. Et af nutidens tilbud er Optræningshjemmet »AAQA« i Fiskerbyen i Nuuk.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.