Fréttablaðið - 02.04.2008, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 02.04.2008, Blaðsíða 1
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI > Markaðurinn Sögurnar ... tölurnar ... fólkið ... FYLGIR MEÐ FRÉTTABLAÐINU Í DAG Viðvarandi verðbólga | Verð- bólga hefur eingöngu verið undir 2,5 prósenta verðbólgumarkmiði Seðlabankans í 18 mánuði af 84 við núverandi peningamálastefnu Seðlabankans. Þetta benti grein- ingardeild Glitnis á í síðustu viku á sjö ára afmæli flotgengis og verðbólgumarkmiðs. Málað svörtum litum | Seðla- banki Íslands gerði í vikulokin síðustu hóflega athugasemd við framsetningu Glitnis á framgangi peningamálastefnunnar. Verð- bólga mun nefnilega hafa verið innan vikmarka, milli eins og fjög- urra prósenta í 45 mánuði í árin sjö, rétt rúman helming tímans. Atlaga að Íslandi | Davíð Odds- son Seðlabankastjóri sagði í ræðu sinni á ársfundi bankans að til álita kæmi að gera alþjóðlega rann- sókn á því sem hann kallaði til- ræði við heilbrigð fjármálakerfi. Davíð sagði að nú stæði yfir atlaga óprúttinna aðila gegn íslenska rík- inu og innlendum bönkum. Hamé blessað | Tékkneska sam- keppniseftirlitið lagði í síðustu viku blessun sína yfir kaup ís- lenska fjárfestingarfélagsins Nordic Partners á tékkneska mat- vælafyrirtækinu Hamé. Gengið var frá kaupunum í byrjun ársins. Liðkað til á markaði | Sérstök útgáfa Seðlabanka Íslands á ríkis- bréfum upp á 7,15 milljarða króna í liðinni viku var talin geta liðkað lítillega til á vaxtaskiptamarkaði. Einnig er horft til áhrifa af útgáfu sérstakra „innstæðubréfa“ upp á allt að 50 milljarða króna í þess- ari viku. 142 Sögurnar... tölurnar... fólkið... Miðvikudagur 9. janúar 2008 – 1. tölublað – 4. árgangur 12 F R É T T I R V I K U N N A R Tíma - og verkskráning Flotastýring og eftirlit www.trackwell.com bættu skorið...!!! nánar www.lausnir.is Óli Kristján Ármannsson skrifar Milestone ætlar að skrá fjármálaþjónustu sína á markað í Svíþjóð innan tveggja ára. Í opnuviðtali við Markaðinn segir Karl Wernersson, stjórnarformaður Milestone, að í vali á kauphöll hafi verið horft til dýptar markaðarins, auk starfssvæðis og fyrirætl- ana um framtíðarvöxt fjármálaþjónustu innan sam- stæðu félagsins. Milestone færir allar íslenskar eigur félagsins undir sænska fjármálafyrirtækið Invik, sem þar með verður eignarhaldsfélag fyrir alla starfsemi sam- stæðunnar. Í framhaldinu verður Invik skráð í OMX Nordic Exchange kauphöllina í Stokkhólmi. Tíma- setning skráningarinnar hefur hins vegar ekki verið fastnegld. „Við metum það í samstarfi við okkar ráð- gjafa en stefnan hefur mjög ákveðið verið tekin á skráningu innan tveggja ára,“ segir Karl. Framtíðarvöxt samstæðunnar segir Karl vera utan landsteinanna, auk þess sem meirihluti fjárfestinga hennar sé erlendur. Og þótt Sjóvá sé vissulega íslenskt fyrirtæki og starfi hér á landi sé töluvert af fjárfest- ingum félagsins í erlendum verkefnum. Auk þess að horfa til framtíðarvaxtar og starfssvæðis segir Karl smæð markaðarins hér einnig spila inn í ákvörðunina um að skrá Invik fremur í Svíþjóð. Karl snertir einn- ig á málum tengdum lausafjárkreppunni á fjármála- mörkuðum, en fjárfestingar bankinn Askar Capital, sem er að stærstum hluta í eigu Mile stone, er meðal fjármálafyrirtækja sem brenndu sig á fjárfesting- um í skuldabréfavöndlum tengdum undirmálslánum á bandarískum fasteignamarkaði. „Þetta voru hins vegar afurðir sem virtustu matsfyrirtæki heims voru búin að fara í gegnum og segja að væru jafn öruggar eignir og til dæmis skuldabréf bandaríska ríkisins. Spurningarnar sem vakna um mats fyrirtækin eru því kannski áleitnari en um þá sem tóku ákvarðanir um þessar fjárfestingar,“ segir hann. Þá segir Karl að færa verði Seðlabankanum vopn sem bíti í baráttu við verðbólgu og stingur upp á af- námi verðtryggðra lána og upptöku fljótandi vaxta á fasteignalán sem fylgi stýrivöxtum. Um leið telur hann að afnema eigi verndartolla og stuðla með því að lækkun á matarverðs og annarri verðhjöðnun. „Við höfum sjálf yfir að ráða þeim meðölum sem þarf til að lækka vöruverð og slá á þenslu og þurfum ekki Evrópusambandið til,“ segir hann. Sjá síðu 8-9 Milestone ætlar á markað í Svíþjóð Skrá á Invik, dótturfélag Milestone, í OMX-kauphöllina í Stokkhólmi innan tveggja ára. Lyf og heilsa verða seld. „Það er verið að kanna leiðir til að koma með erlent fjármagn inn í landið,“ segir Sturla Páls- son, yfirmaður alþjóðasviðs Seðla- bankans. Hann segir að vinna af þessu tagi verði að fá að hafa sinn gang áður en meira verði gefið upp um stöðu mála. Hann vill ekkert um það segja hvort leitað sé gjald- eyrisskiptasamninga, lánalína eða fjármögnunar af öðru tagi. Heimildir Markaðarins herma að rætt sé við seðlabanka Evrópu og aðra seðlabanka; öll mál séu í athugun í bankanum. Sturla vill ekkert segja um hvort leitað sé til evrópska bankans, breska eða bandaríska. „Tíminn er dýrmætur,“ segir Sturla, spurður hvenær niður- stöðu sé að vænta. Hann segist enn fremur ekkert geta sagt um hvaða kjör séu í boði. „Markaðir hafa verið erfiðir en ég get ekki útilokað að við fáum sæmileg kjör.“ Geir H. Haarde forsætisráð- herra sagði á ársfundi Seðlabank- ans að bankinn kannaði hvort hann gæti unnið með seðlabönk- um í þeim ríkjum þar sem íslensku bankarnir eru umsvifamiklir. Þeir starfa, auk Norðurlandanna, í Bretlandi og á evrusvæðinu. - ikh / Sjá síðu 2 og 6 Rætt við evrópska seðlabankann Seðlabankinn ræðir við erlenda seðlabanka. Markaðsaðstæður þykja erfiðar. Markaðsvirði Byrs sparisjóðs nemur nú tæpum 65 milljörðum króna miðað við gengi stofnbréfa. Eigið fé sjóðsins eftir sameining- una við Sparisjóð Norðlendinga nemur 57,5 milljörðum króna. Heildarstofnfé Byrs nemur 30,2 milljörðum króna. Síðustu viðskipti voru á genginu 2,15. Aðalfundur Byrs verður hald- inn næsta miðvikudag, en þar er á dagskrá tillaga um 44 pró- senta arðgreiðslu og úttekt á hluta- félagavæðingu hans. Verið er að ljúka verðmati og skiptalýsingu vegna hlutafélaga- væðingar Byrs, en samkvæmt heimildum Markaðarins er ólík- legt að því verði lokið fyrir fund- inn. Þá hefur ekki verið tekin ákvörðun um tímasetningu skrán- ingar á markað þótt hennar verði varla langt að bíða eftir að breytt hefur verið um rekstrarform. - óká Markaðsvirðið rétt yfir eigin fé Í FORSVARI FYRIR BYR Jón Þorsteinn Jónsson stjórnarformaður og Ragnar Z. Guðjónsson, annar tveggja sparisjóðsstjóra Byrs sparisjóðs. MARKAÐURINN/PJETUR Konur og fjármagn Auður kvenna vex hratt Dagur í lífi Athafnakona með öndina í hálsinum Veffang: visir.is – Sími: 512 5000 Lánshæfismat Neikvæðar horfur ríkis og banka Sími: 512 5000 MIÐVIKUDAGUR 2. apríl 2008 — 89. tölublað — 8. árgangur HEIMILI HEILSA HÚS BÖRN NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR TÍSKA GRÆJUR ATVINNA TILBOÐ VINNUVÉLAR O.FL. Anna Jóna Dungal, fyrsta árs nemi í MR, fór í spennandi ferðalag með bræðrum sínum til Buenos Aires í Argentínu „Ég fór til Buenos Aires um síðustu jól til að heimsækja pabba minn. Hann hefur búið þar í tæpt eitt og hálft ár og vildi endilega að við systkinin fengjum að kynnast þessu landi og menningu þess. Við bróðir minn flugum saman til New York, stoppuðum þar yfir nótt, flugum svo til Miami og hittum elsta bróður okkar og pabba í Buenos Aires “ Anna Jóna segir að það sem hafi kóvart við b þræddum borgina endilanga og fræddumst um sögu hennar og arkitektúr. Síðara skiptið var þegar við fórum saman fjölskyldan í jólamáltíð á Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires hótelið. Það er í gamalli höll sem er búið að gera upp og við fengum þar stærsta og ljúffengasta hádegisverð sem ég hef nokkurn tíma snætt.“ Anna Jóna mælir með því að ferðalangar kynni sér Palermo-hverfið, sem er fullt af smart búðum og veitingastöðum. „Mikið er af skemmtistöð klúbbum í Buenos Ai Anna Jóna fór meðal annars í skoðunar-ferðir, á tangónám-skeið og í tískubúðir í Buenos Aires. FR ÉT TA B LA Ð IÐ ‘/ AN TO N Borgarferð til Buenos Aires FYRSTA ÁSTINÍ Hljóðfæraverslun Pálmars má fá lítil rafmagnspíanó í ýmsum litum sem henta byrjendum vel. Kókakóla-rauði liturinn hefur verið vinsælastur að sögn Pálmars. BÖRN 4 GULIR OG GLAÐLEGIRÚtfararstjórar eru líklegastir til að kaupa sér gula bíla sam-kvæmt breskri könnun á því hvaða litir á bílum höfða mest til hinna ýmsu starfstétta. BÍLAR 2 WWW.N1.IS N1 HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA SSR. Fáanlegt í 35”-38”, 15”-18” felgur. JEPPI ÓSKAST IROK. Fáanlegt í 33”-49”, 15”-18” felgur. VEÐRIÐ Í DAG ANNA JÓNA DUNGAL Argentína er afar spenn- andi áfangastaður ferðir bílar heimili börn Í MIÐJU BLAÐSINS Ólíðandi ástand Við ástandið í miðborginni verður ekki unað, skrifar Bolli Thorodd- sen. Sátt verður að ná milli borgar- búa, verktaka og verslunarmanna um næstu skref. UMRÆÐAN 16 OPIÐ LAUGARDAG KL:11-16 LÖGGÆSLA Fjárveitingavaldið þarf að íhuga gaumgæfilega að auka fjárveitingar til öryggismála í land- inu, löggæslu, landhelgisgæslu og tollaeftirlits, til jafns við það sem orðið hefur í heilbrigðis- og mennta- málum á undanförnum árum. Að öðrum kosti er sá árangur sem náðst hefur í öryggis- og löggæslu í hættu. Þetta segir Stefán Eiríksson, lög- reglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, og telur að pólitísk umræða þurfi að fara fram um málið. Lögreglustjóri útskýrir að í lang- tímaáætlun hafi verið gert ráð fyrir um það bil tveggja prósenta aukn- ingu á ríkisútgjöldum á milli ára á flestum sviðum. Í heilbrigðis- og menntamálum hafi fjárveitingar hins vegar aukist um þrjú til fjögur prósent og jafnvel enn meira þegar heildarfjárveitingar hafi verið skoðaðar. Stefán bendir á að dómsmálaráð- herra hafi beitt sér fyrir ýmsum þáttum til eflingar öryggis- og lög- gæslu, svo sem með skipulagsbreyt- ingum, eflingu sérsveitar Ríkislög- reglustjóra, fjölgun lögreglu manna í fíkniefnadeild og fleira mætti telja. „Við búum í góðu samfélagi,“ segir lögreglustjóri. „En að okkur steðja ýmsar ógnir. Alþjóðavæðing- in teygir anga sína inn á öll svið, þar á meðal glæpastarfsemina. Ef ekki verða gerðar viðeigandi ráðstafanir strax þá getum við lent í aðstöðu sem verður býsna erfitt að vinda ofan af. Ég tel því að menn þurfi að hlusta á varnaðarorð mín, Jóhanns R. Benediktssonar, lögreglustjóra á Suðurnesjum, og annarra öflugra lögreglustjóra í þessu landi.“ Stefán bendir á skoðanakönnun sem gerð var meðal borgarbúa í fyrra. Þar kemur fram að um 90 prósent íbúa töldu sig örugga í sínu hverfi eftir að skyggja tæki á kvöldin. „Ef ekki verður við brugðist með auknum fjárveitingum til öryggis- og löggæslu þá munum við einfald- lega glata þeim árangri sem við höfum náð hvað varðar öryggi og öryggistilfinningu.“ jss@frettabladid.is Árangur öryggis- og löggæslu í hættu Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir þann árangur sem náðst hefur í öryggis- og löggæslu í landinu í hættu ef ekki komi til auknar fjárveitingar. Ýmsar ógnir steðji að. Hlusta beri á orð öflugra lögreglustjóra í þessum efnum. TÆKNI OG AFÞREYING Heilabrot, þrautir og hraðir leikir Sérblað um tækni og afþreyingu FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG. tækni og afþreying MIÐVIKUDAGUR 2. APRÍL 2008 MUGISON Fékk fjórar milljónir króna í styrk Fyrsta úthlutun úr Kraumi fór fram í gær FÓLK 25 Blóðbað á klippiborðinu Margir fremstu grín- leikarar þjóðarinnar lágu í valnum þegar Stóra planið var klippt. FÓLK 24 Stjörnur í vatnsviku Bjarni Ármannsson kemur, ásamt fleir- um, fram í auglýs- ingaherferð Unicef vegna vatnsviku. FÓLK 30 HVESSIR SÍÐDEGIS Í dag verður vaxandi austanátt, hvassviðri eða stormur síðdegis allra syðst annars 5-13 m/s. Fer að rigna sunnan til síðdegis eða í kvöld. Hiti 0-5 stig, mildast suðvestanlands. VEÐUR 4 2 1 0 33 VIÐSKIPTI Fjármálaþjónustufyrir- tækið Milestone ætlar að skrá sænska fjármálafyrirtækið Invik í OMX Nordic Exchange-kaup- höllina í Svíþjóð innan tveggja ára. Íslensk fyrirtæki í eigu Milestone, svo sem Sjóvá, Askar Capital og Lyf og heilsa, verða dótturfyrirtæki Invik. Núna er hins vegar unnið að því að selja Lyf og heilsu út úr samstæðu félagsins þar sem lyfjarekstur fer ekki saman við fjármálaþjónustu í skráðu félagi. Eigendur Milestone, ásamt fleiri fjárfestum, kaupa lyfjareksturinn. Í viðtali við Mark- aðinn í dag lýsir Karl Wernersson, stjórnarformaður Milestone, breytingunum sem í gangi eru hjá félaginu. - óká / Sjá Markaðinn Milestone flytur eigur úr landi: Invik skráð í Stokkhólmi KARL WERNERSSON Stjórnarformaður Milestone segir sænsku kauphöllina henta betur en þá íslensku. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA ALLT STOPP Ármann Kr. Ólafsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, þurfti að sýna þolinmæði eins og aðrir vegfarendur sem komust hvorki lönd né strönd í umferðinni í gær vegna mótmæla. Sendibílstjórar, félagar í Ferðaklúbbnum 4x4 og aðrir óku að Austurvelli í gær til að mótmæla háum álögum ríkis og olíufélaga á eldsneyti. Sjá nánar á síðu 4. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM HEILBRIGÐISMÁL Magnús Péturs- son, fyrrverandi forstjóri Land- spítalans, fer yfir samskipti sín við Guðlaug Þór Þórðarson heil- brigðisráðherra í viðtali við Fréttablaðið í dag. Hann segir margt gott hafa verið unnið í tíð fyrri heilbrigðisráðherra en nú sé stefna stjórnvalda í heilbrigð- ismálum nokkuð óljós. Menn vilji einkarekstur en ekki hafi verið farið nægilega vel í gegnum ástæður fyrir því. „Yfir hverju erum við montin í þessu landi, það er meðal annars menntunin og heilbrigðisþjónustan. Af hverju ættum við að breyta þessu í eitthvað sem við erum ekki klár á hvað er?“ segir hann. Magnús bendir á að stofnanir eins og OECD gefi íslenska heil- brigðiskerfinu ágætiseinkunn og hann telji að áframhaldandi einkavæðing geti í sumum tilfell- um ekki verið til annars en að rífa gott starf í sundur. - kdk/ sjá síðu 14 Magnús Pétursson lét formlega af störfum sem forstjóri Landspítalans í gær: Stefnan í heilbrigðiskerfinu er óljós 2-0 fyrir Kefla- vík Keflavík hefur nú aðra hendi á Íslandsbikarn- um í körfubolta kvenna eftir sigur á KR vestur í bæ. ÍÞRÓTTIR 26 ELDSVOÐI Slökkvilið á Suðurlandi barðist í gærkvöldi við mikla sinuelda við Hrútafell undir Eyjafjöllum. Í gærkvöldi var talið að sumarhús gætu verið í hættu vegna eldsins, en fjórir slökkvibíl- ar voru komnir á staðinn. Að sögn lögreglunnar á Hvols- velli var slökkvilið komið á staðinn á tíunda tímanum í gærkvöldi. Grunur leikur á að bóndi hafi kveikt í sinunni en slíkt er óheimilt án leyfis. Fyrr um kvöldið hafði bóndi í Landeyjum kveikt í sinu í leyfis- leysi, en eldurinn var á afmörkuðu svæði og var látin brenna út. - bj Gruna bændur um sinubruna: Sumarhúsum hætta búin

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.