Fréttablaðið - 07.10.2008, Blaðsíða 18

Fréttablaðið - 07.10.2008, Blaðsíða 18
Allt að 100% lán í boði! VW BORA 8VI. Árgerð 2000, ekinn 108 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 490.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is Tilboð 290 þús !!!! ekkert út 100% lán án ábyrðamanna Allt að 100% lán í boði SUZUKI SIDEKICK SPORT. Árgerð 1996, ekinn 150 þ.mílur, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 290.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is 100% lán ekkert út - 1490 þús Allt að 100% lán í boði MMC MONTERO XLS . Árgerð 2003, ekinn 92 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.750.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is 100% lán án ábyrða- manna Allt að 100% lán í boði KIA CLARUS GLX-SEDAN. Árgerð 2000, ekinn 124 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 350.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is Tilboð 893.000.- 100% yfirtaka ekkert út 7 manna Allt að 100% lán í boði HYUNDAI TRAJET 7 MANNA. Árgerð 2003, ekinn 106 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.390.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is Bílabankinn Breiðhöfða, 112 Reykjavík Sími: 588 0700 Opið 12-16 laugardaga www.bilabankinn.is Lítið ekinn eðaljeppi! Jeep Grand Cherokee Limited Hemi 5.7L. 2005 ÁRGERÐ. Ekinn aðeins 28þkm !. Sjálfskiptur - Leður - Sóllúga - Dráttarkúla . Ofl . Svartur . Verð aðeins 3.290þ NÝR SENDIBÍLL Á FRÁBÆRU VERÐI 2008 Renault Trafic 90 Dci 2.0 dísel turbo. 6 gíra. Skilrúm . Botnplata . cd ofl . Verð án vsk aðeins kr : 2.090þ. Þú sparar a.m.k kr . 659.000.- með vsk miðað við listaverð á stykkið ! Sparibíll ehf Fiskislóð 16, 101 Reykjavík Sími: 577 3344 www.sparibill.is MAZDA SPEED 3. Árg 7/07, ek 8 þ. km, 2.3L 263 Hestöfl, 6 Gíra, 18“ Álfelgur, Leður/Pluss áklæði, Hraðastillir, Mjög Kraftmikill, Verð 3.490 þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn: 140489. S. 567 2700. Arnarbílar ehf Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík Sími: 567 2700 www.arnarbilar.is HYUNDAI SANTA FE 4X4, árg. 2/2004, ek.70þús.km, Sjálfsk., dráttarbeisli, raf- magn, Stigbretti omfl. Flottur bíll! Ásett verð 1990þús.kr, áhv. 1700 þ.kr afb. 36 þús.! 100 bílar ehf Funahöfða 1, 110 Reykjavík Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.30 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu Bens 280 SL árg 1976 ekinn 173Þús. Góður bill.S; 898-2811 Mitsubitshi Lancer Evolutiion árg 2008 nýr bíll.S: 898-2811 Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. Söluþóknun frá aðeins 1.95% fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið á Netbilar. is Gerðu verðsamanburð skráðu þitt ökutæki með mynd á www.netbilar. is Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, S. 588 5300 Brunaútsölur og Bílar á Gömlu Gengi. Eigum nokkra jeppa, fólksbíla og pall- bíla heimkomna á gömlu gengi. Einnig fjöldi nýrra bíla af brunaútsölum bíla- umboða í USA. Stórkostlegir afslættir sem kemur beint til lækkunar til þín hér heima. Þessa dagana hreinsa bíla- umboðin út óseldan lager til að bæta fjárhagsstöðuna. Þú getur sparað fleiri hundruð þúsund og gert reyfarakaup! Hringdu núna og kynntu þér málið í síma 5522000. www.islandus.com. Honda CRV árg. ‘02. Ek. 113 þ. Fjarstart. Sumar-og vetradekk á álfelgur. V 1090 þ. S. 690 3882. M. Benz, árg. ‘02. Fæst gegn yfirtöku, glæsilegur bíll, ný dekk. Uppl. í s. 421 8808. Tilboð Toyota Avensis árg. ‘98 ek. 150þ. ssk., nýsk. Selst á 370þ. S. 896 0399. Toyota HiLux Double Cap 3,0 Diesel árg 2007 ekinn 33Þ. 33“Dekk Hús.Og fl fl.Verð 4,390. S: 898-2811 M. Benz 230E árg. ‘92 ssk., nýsk. Fínn bíll. Verð 195þ. S. 692 2609. Buick Regal árg. ‘91. Lítið keyrður. Gamall bíll í góðu lagi. V. 110 þ. Uppl. í s. 698 0152. Til sölu nýtt pallhús á Izusu Dimax. Uppl. í s. 893 3386. Opel Vectra árg. ‘98, stagion, með drátt- arkúlu og fínum dekkjum. Afskráður. V. 30 þ. S. 660 1050. 0-250 þús. Station bill á aðeins 199.999-!!!!! VW Passat station árg 97 ekinn 182 þ km 1.6 vél 5 gíra sk 09 krókur álfelg- ur spoiler, verð 390.000- upplí síma 842-6605 JEPPI Á 170 ÞÚS!! Suzuki vitara árg ‘95 ek.190 v6 2.0 137 hö 5gíra 4x4 hátt og lágt drif, dráttar- krókur ,topplúga, nýleg kúpling , þarfn- ast smá lagfæringa fyrir endurskoðun verð 170 þúss.841 8955 6 Manna Bíll á 135 þús Fiat multipla 9/99 1600 5 gíra, skoðað- ur’09, álfelgur,cd,sumar og vetrardekk, eyðir litlu miða við stærð, þarfnast smá lagfæringa en alveg ökufær, lista- verð 330 þús TILBOÐ 135 ÞÚS. S. 841 8955. Astra 1600 station, sjsk, árg’98 ekinn 122þ, sk.09,krókur, verð 175þ 8976057 Volvo 460 GLE ssk., árg. ‘95 ek. 125þ. sk. ‘09 í góðu lagi. Lítur mjög vel út. Verð 150þ. S. 894 1748. 1-2 milljónir Til sölu Toyota Yaris sjálfsk. nýskr. 8/2003, ek. 75000. Einn eigandi. Snjódekk fylgja. Verð kr. 1.150.000, áhv. 500.000, afb. 25.000. Uppl. í síma 697-3344. Toyota Rav4 2001. Ekinn 89þ vel með farinn. Verð 1.290.000. Uppl í s 844- 4377 Bílar óskast Óska eftir bíl á allt að 200 þ. stgr. Verður að líta vel út, og skoðaður ‘09. S. 864 5290. Musso disel ‘98-’99 má vera bilaður, en vél í lagi. S. 894 1748. ÓSKA EFTIR BÍL Á 0- 150!!!! Ekki eldri en ‘98 má þarfnast smá lag- færinga. S. 841 8955. Fornbílar Capris Classic ‘82 mikið uppgerður, tilbúinn undir málningu. Getur einnig fengist málaður. S. 692 2609. Mótorhjól Litir: Rauður, svartur og blár, aðeins 155 kg. Töskur, rollbar, hjálmur, vindhlíf, skrásetning. 250cc. Dirt bike Xmotos 250cc, 2 litir, stillan- legir demparar. Upside down, bæði aftan og framan. Verð aðeins 249 þús. Pit bike Xmotos 125cc, 2 litir. Verð aðeins 159 þús. Mótor og sport ehf Síðumúla 34, 108 Reykjavík Sími: 567 1040 Öll viðgerðarþjónusta á staðnum www.motorogsport.is Algjört rugl-verð! Mótormax kynnir ótrúlega verð á nokkr- um nýjum mótorhjólum. Afar takmark- að magn. Mótormax. Kletthálsi 13 Vélsleðar Rýmingarsala Mótormax. Allt að 70% afsláttur á fatnaði og fylgi- hlutum og nokkir nýir vélsleðar á frá- bæru tilboði. Mótormax. Kletthálsi 13. Tjaldvagnar Ægisvagn árg.2004 á kreppuverði. Aðeins 300 þús. Gott fortjald fylgir. Uppl. í síma 8600662 Einar Bílaþjónusta Vinnuvélar Lyftarar Hjólbarðar Heilsársdekk með kvartskornum. Mun betra grip en hefðbundin dekk. Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi í hálku og bleytu. Styttri heml- unarvegalengd. Meira öryggi í beygjum. Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ S. 565 8600. Toyota RAV4 lítið notuð negld vetrar- dekk, 235/70R/16. Verð 50 þús. stgr. S. 893 4995. Varahlutir Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Japanskar Vélar/Bílstart, Bílapartasala Erum að rífa Swift ‘07, L200 ‘07, D-Max ‘07, Mazda Tribute ‘05, Captiva ‘05, Tucson ‘05, HRV ‘04, C3 ‘04, Focus C-max ‘04 og flestar tegundir japanskra og kóreskra bíla. Einnig VW og Opel. Opið 08-18. S. 565 3400, partasolur.is Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is Auglýsingasími – Mest lesið

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.