Fréttablaðið - 07.10.2008, Blaðsíða 32

Fréttablaðið - 07.10.2008, Blaðsíða 32
 7. október 2008 ÞRIÐJUDAGUR6 Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is Hreingerningar Hreingerningar ehf. S: 868 5599 Vy-þrif ehf. Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam- eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www. vy.is Garðyrkja Garðaþjónusta Íslands Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar og öll önnur almenn garðvinna. S. 866 9767. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn- ingar ofl. S. 696 3969 og á www. ulfurinn.is C.P. þjónusta Tek að mér bókhaldsvinnu og eftirlits- störf ýmiskonar. Uppl. í s. 860 8439. Fjármál Áætlanagerð, ársreikningar, skattskil og bókhald. Lipur þjónusta - áratuga reynsla. Árfar ehf. Sími 897 5520. Málarar Múrum og málum ! Tökum að okkur múr- og máln- ingarvinnu, stór og smá verk. Örugg þjónusta, vanir menn vönduð vinna. Gerum verðtil- boð þér að kostnaðarlausu. Upplýsingar gefur Sverrir s. 661 7000. Málningarvinna Getum bætt við okkur inniverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896-5758 Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Búslóðaflutningar ! Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og aukamenn ef óskað er. Hvert á land sem er. Besta verðið !! Stórir bílar s. 899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 659 1047. Búslóðaflutningar Tökum að okkur alla búslóðaflutninga og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig aukamenn ef óskað er. Erum með besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 & 659 4403. Húsaviðhald Fagþjónusta - Allt á einum stað Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetn- ingum og fleira. Einnig tökum við að okkur niðurrif úr húsum og múrbrot. Fljót og góð vinnu- brögð. Tímavinna eða tilboð. Upplýsingar í síma 899 2420 Steingæði ehf. HVH Verk ehf. Byggingaverktakar Getum bætt við okkur allri almennri smíðavinnu, stórum sem smáum verkefnum. Upplýsingar í síma 864 7414 og 893 0174. Glerjun/gluggaviðgerðir! Móðuhreinsun glerja Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og breytingar utanhúss sem innan. Fyrir húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s. 860 1180. Húsaviðgerðir og málun Málum þök, skiptum um bárujárn á þökum og smávægilegar múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Pípulagnir Getum bætt við okkur verkefnum í pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 5315. Viðhald - gluggar - hurðir - veggir - sólpallar. Smíðalausnir. S. 899 3011. Flísalagnir Flísalagnir parketlagnir málning S. 896 7786, Julian. flispol@simnet.is www.isdekora.is Nýtt á Íslandi! Innflutningur og sala. Við komum og kynnum glæný veggefni frá Japan! Uppl. í s. 865 2782 og 699 0887. Múrverktakar Múrvertakar geta bætt við sig allt alment múrverk eða múrviðgerðir. Margt kemur til greina. S. 865 2782. Stífluþjónusta Spádómar Nú færðu einkatíma hjá spákonunni Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393 Ólöf spámiðill Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í spil, tarrot ofl. S. 901 5000 frá kl. 17-23, helgar 11-24. Geymið auglýsinguna. Spákona spáir í spil og ræður drauma. Ekkert mín.gjald. Þú hringir & pantar tíma & ég hringi í þig. S. 865 5524 Inga. Símaspá-draumráðningar: 9086414, 5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24. Spák. Yrsa. Hringdu núna! Rafvirkjun Trésmíði Trésmíðameistari Trésmíðameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 867 7753. Athafnasmiðir ehf. 2 íslenskir smiðir. Getum bætt við okkur verkefnum, uppsetningar á innréttinugm, alhliða innanhússmíði, gluggasmíði og ísetningar og ahliða viðhald. Símar 892 7120 & 847 1448. Til sölu Gefins Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568. Vélar og verkfæri PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S: 552 0110 http://www.pon.is Til bygginga Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is Óskum eftir að kaupa stillansa, palla og fleira sem við kemur byggingarvinnu. S. 865 2782 eða á redon@simnet.is Verslun Til söluÞjónusta

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.