Tíminn - 09.06.1990, Blaðsíða 16

Tíminn - 09.06.1990, Blaðsíða 16
AUGLÝSINGASÍMAR: 680001 — 686300 RÍKiSSKIP NÚTÍMA FLUTNINGAR Halnarhúsinu v/Tryggvagötu, S 28822 WEHBBRðftWiflSKIPn SAMVINNUBANKANS SUÐURLANDSBRAUT 18. SlMI: 688568 AKTU EKKI UT í ÓVISSUNA. AKTUÁ Helgasonht Sævartiöfða 2 simi 91-674000 LONDON-DALLAS NEWYORK-STOCKHOLM yf^^S^ T0KY0 _-#írV\ tL aWÚ Kringl l:i.<Mi'i/>*?M anni 8-12 Sími 689888 Vorleiðangur Hafrannsóknastofnunar á Bjarna Sæmundssyni: „í heild sýna niðurstöður vorleiðangurs 1990 fremur vont ár- ferði í sjónum við landið. Sjávarhiti í hlýja sjónum fyrir sunn- an land var undir meðallagi og á norður- og austurmiðum gætti kalds pól- og svalsjávar í ríkari mæli en síðan 1981- 1983. Arin 1984 -1987 rikti góðæri á miðunum með innstreymi hlý- sjávar á norðurmið nær óslitið all- an ársins hring, en 1988 varð lát á og 1989 náði það aðeins á móts við Húnaflóa. Vorið 1990 er því þriðja árið í röð með köldu árferði í sjónum fyrir Norður- og Austur- landi og er reyndar þeirra kald- ast." Þetta er niðurstaðan úr vor- leiðangri rannsóknarskipsins Bjarna Sæmundssonar sem lauk i gær. I leiðangrinum var kannað al- mennt ástand sjávar, gróðurs og átu á íslenska hafsvæðinu. Helstu niðurstöður, sem liggja þegar fyrir, segir Hafrannsókna- stofhun vera þessar. Fyrir Suðvestur- og Vesturlandi var hitastig um 5-7 gráður, sem er undir meðallagi, og við botn á landgrunninu var hitastigið 6 gráður eða einni gráðu undir með- allagi. Gróður var mikill í Faxa- flóa en lítill í hlýsjónum utar og átumagn var lítið. Fyrir Vestfjörðum gætti áhrifa frá hafísnum, sem var óvenju nálægt landi, og innstreymi hlýsjávar fyr- ir Kögri var í lágmarki. Mikill gróður var á milli íss og lands en átumagn hins vegar lítið. Á Húnaflóa var einnig óvenju mikill hafis, sem var óvenju ná- lægt landinu og sjórinn var bæði kaldur og seltulítill. Gróðurhá- markið var þar um garð gengið í yfirborðslögum, en þó gætti nokk- urs gróðurs dýpra í hitaskiptalag- inu. Átumagn var í lágmarki. í hafinu austur fyrir Norðurlandi og allt suður með Austfjörðum var sjór með kaldasta móti, allt að straumskilunum við Suðaustur- land. Vorhámark gróðurs var liðið hjá næst Iandi en utar var töluverð- ur gróður. Á þessu svæði var átu- magn lítið og undir meðaltali síð- asta áratugs. Við Rauðatorgið svo- kallaða, djúpt út af Austurlandi gætti hlýsjávar að sunnan eins og svo oft áður. í hinum kalda Aust- ur-íslandsstraumi djúpt út af Norðausturlandi var hiti og selta með einkennum svalsjávar og þar gætti ekki áhrifa hafíss. Á þessum slóðum var mikið af pólsjávarátu en lítið um gróður. I hlýja sjónum við Suðurströnd- ina var mikið af átu og sýnilega hafði verið þar mikill gróður. Ferskvatnsáhrif virtust töluverð í strandsjónum. Leysingar á Suður- landi virðast hafa flýtt vorhámarki gróðurs i strandsjónum, sem aftur hefur stuðlað að átumagni sem er sambærilegt við ríkustu ár síðasta áratugar. Því miður virðist sjórinn við Suðurströndina eina dæmið um þokkalegt ástand sjávar, því alls staðar annars staðar var átu- magn með minnsta móti. Leiðangursstjóri á Bjarna Sæ- mundssyni var Svend-Aage Malmberg en skipstjóri var Sig- urður Arnason. Ttminn LAUGARDAGUR 9. JÚNÍ1990 Ofbeldi mótmælt Dagana 23.-31. maí skrifuðu 646 manns undir mótmæli gegn því mikla ofbeldi sem bömum er boðið upp á í dagskrá RÚV-Sjónvarps. Plagg þetta var afhent útvarpsstjóra 1. júní s.l. Foreldrar lýsa þar alger- lega óviðunandi ástandi og segja sig knúna til að ritskoða það efhi sem lagt sé fyrir bömin. Jafhframt fylgir' áskorun um að erlent bamaefhi verði bæði textað og talþýtt. Tíminn hafði samand við Ingu Jónu Þórðardóttur, formann útvarpsráðs, og sagði hún að mál þetta væri nú í athugun. Hún sagði að ekki kæmi nógu skýrt fram í þessum mótmæl- um hvernig ofbeldi og í hvaða efhi fólk ætti við. í sambandi við textun og talþýðingu sagði Inga að mestallt efhi væri annaðhvort textað eða tal- sett. Reynt væri að talsetja það efhi sem ætlað sé yngstu börnunum. Eins og fram kemur hér að ofan vilja for- eldrar að bamaefhi sé bæði textað og talsett með tilliti til heymaskertra og sjónskertra barna. Inga sagði þetta allt spurningu um peninga og fyrst komið væri út í þessa hhiti væri þá ekki alveg eins spuming um að tal- setja og texta allt efhi sjónvarps, en ekki bara bamaefhi. Foreldrar eru einnig óánægðir með, hversu lítið tillit sé tekið til bama og að þeirra efhi væri ýtt úr dagskrá þegar um væri að ræða beinar út- sendingar frá íþróttaviðburðum. KMH Heilbrigðiseftirlitið innkallar krydd vegna salmonellu: Kíkið vel í kryddhilluna Tvær tegundir af kryddi hafa verið innkallaðar úr verslunum vegna salmonellumengunar, samkvæmt tilkynningu frá Holl- ustuvemd ríkisins. Þama er um að ræða heilan (ómalaðan) svartan pipar og skorið rósm- arín. Báðar tegundirnar eru frá fyrirtækinu G. Pálsson & Co. Þessar kryddtegundir hafa lengi verið seldar hér á landi. Hollustu- vemd ráðleggur neytendum að nota ekki þær kryddvörur sem salmonella hefur fundist í. Sér- staklega er varað við því að krydda með því mat eftir mat- reiðslu og að borða afganga af mat sem þannig hefur verið kryddaður. Tíminn leitaði upplýsinga hjá Hollustuvernd um hvernig salm- onellan hafi uppgötvast. Veiktust kannski einhverjir? „Nei það hafa engir veikst okkur vitanlega. Það eru eiginlega tvær ástæður fyrir þessu. Annarsvegar fengum við tilkynningu erlendis frá um að salmonella hafi fundist í kryddi frá þessum þýska framleið- anda. Hins vegar erum við að gera könnun á því kryddi sem hér er til sölu", sagði Jón Gíslason. Krydd frá þessum þýska fram- leiðanda heftir lengi verið hér á markaðnum. Salmonellan fannst í sýnum úr einni sendingu, en um ástand fyrri sendinga er hins vegar ekki vitað. Umbúðir þessara kryddtegunda eru annars vegar 125 ml (um 60 g) úr glæru plasti með hvítu loki og hins vegar 60 ml (25 gr) glerum- búðum með rauðu loki. Umbúð- irnar eru einungis merktar með heiti vörunnar og nafni pökkunar- aðila (G. Pálsson & Co). Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur fyrirskipað stöðvun dreif- ingar og innköllun þessara krydd- tegunda úr verslunum. Heilbrigð- iseftirlitið og Hollustuvernd hafa unnið í þessu máli í samvinnu við fyrirtækið G. Pálsson hf. Kryddið er framleitt af fyrirtæki í Þýska- landi og hefur viðskiptum við hann nú verið hætt og jafnframt óskað eftir því við ríkistollstjóra að allur innflutaingur á kryddi frá honum verði stöðvaður. Hollustuvernd bendir á að salm- onellusýklar drepist við góða suðu eða steikingu. Þeir geti hins vegar fjölgað sér í vörum sem ekki eru hitaðar eða geymdar án fullnægj- andi kælingar, og þannig valdið matarsýkingum. -HEI Nær allir sjómenn í landi á sunnudag: Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur Sjómannadagurinn verður haldinn hátíðlegur um allt land á morgun sunnudag. í Reykjavík verða há- tíðahöldin með hefðbundnu sniði. Dagurinn hefst með minningarguð- þjónustu í Dómkirkjunni klukkan 11. Biskup íslands, Ólafur Skúla- son, mun minnast látinna sjómanna sem farist hafa við störf frá síðasta sjómannadegi. Við Reykjavíkurhöfh verða uppá- komur sem Slysavamarfélagið sér um. Sportbátaklúbburinn Snarfari verður á ferðinni við höfhina. Bro- key, siglingafélag Reykjavíkur, verður með siglingakeppni. Þá munu fulltrúar ríkisstjómarinnar, sjómanna og útgerðarmanna halda ræður og Pétur Sigurðsson, formað- ur sjómannadagsráðs, heiðra aldr- aða sjómenn. Árið 1987 var sjómannadagurinn gerður að löggiltum frídegi og eru því nær allir sjómenn í landi á þess- um degi. Skip mega ekki fara úr höfh frá hádegi á fösrudegi fyrir sjómannadaginn til hádegis á mánudegínum eftir. Garðar Þor- steinsson, framkvæmdastjóri, sjó- mannadagsráðs, sagði að sjó- mannadagurinn hefði mikið gildi fyrir sjómenn. Hann taldi að gildi hans hefði aukist eftir að dagurinn var lögleiddur sem frídagur. Sjómenn í Reykjavík halda hóf á Hótel íslandi að kvöldi sjómanna- dags. Löngu uppselt er á hófið. -EÓ Atvinnusýning Sunnlendinga: Sýnt undir stærsta glugga landsins Frá Sigurði Boga Sævarssyni frétta- ritara Tímans á Selfossl. Bergsveinn er nafnið á atvinnu- sýningu Sunnlendinga sem At- vinnuþróunársjóður Suðurlands gengst fyrir og haldin verður á Selfossi dagana 23. juní - 1. juli næstkomandi. Nú þegar hafa uin 50 aðiJar skráö sig til þátttökii á sýninguna og er Ijóst að hún verð- ur með fjölbrcyttastu sniöi. Sýn« ingín verður í húsi Fjölbrautav skóla Suðurlands undir stærsta glugga landsins og þannig er skólahúsið sjalft einn aðalsýning- argripurinn en sýningiu veröur jafnt inuandyra sein utíiu. Nafu sýningarinnar, liergsvcinn, ber lieiti bergrisans í skjaldamerki ís- laiids. Á sýningunni gefst fólki tækifæri tfl að kynnast starfsemi og framleiðslu sunnlenskra fyi ir- tækja. Það er einn skemmtilegur þáttur sýiiingariiiiiar ad nokkur sveitafélðg hafa tekið höndum saman með fyrirtækjum um þátt- töku á sýningunni. Þá kynnir sveitarfélagið sig og fyrirtækið framleiAslu síua, bæði í suina sýn- ingarhásnum. Fyrirtæki koma fram ein og sér og nokkur saman. „Markmið sýningarinnar er að korna á framfæri og kynna starf- semi sunnleiiskia fyrirtækja og þjónustustofnana", sagði Sigurður jónsson, framkvæmdastjóri sýn- ingarinnar. Eins og fyrr segir hefst sýningin hinn 23. þessa mánaðar og verður byrjað að setja sýning- una upp strax eftír næstu helgL

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.