Tíminn - 19.12.1990, Blaðsíða 16

Tíminn - 19.12.1990, Blaðsíða 16
AUGLYSINGASIMAR: 680001 & 686300 RlKISSKIP NÚTÍMA FLUTNINGAR Hatnarhusinu v Tryggvogotu. ________» 2B822 SAMVINNUBANKINN L i BYGGÐUM LANDSINS NORÐ- VESTURLAND i.'ifm'i l^ Réttur bíll á réttum stað Ingvar Helgason hf. Sævartiöffla 2 Síml 91-674000 ríniiiin MffiVIKUDAGUR 19. NÓVEMBER1990; Ríkíð kemur með tillögur um lausn unglæknadeílunnar: Samninganefnd ríkisins lagði tillögur um lausn á kjaradeilu ung- Iækna fyrir á fundí sem haldinn var á mánudag. Læknafélagið, sem er samningsaðilinn, skoðaði tillögurnar á fundi hjá sér í gær, en í dag verður síðan sameiginlegur fundur með samninganefndinni á ný þar sem viðbrögð lækna munu koma fram. En nú horfir til alvar- legs ástands vegna yfirvinnubanns unglækna að mati fjögurra yfir- lækna á Borgarspítalanum. Guðríður Þorsteinsdóttir, sem á sæti í samninganefnd ríkisins, sagði í samtali við Tímann í gær að tillög- urnar hljóðuðu aðallega upp á breytingu á vaktafyrirkomulagi fyrir lækna, þar sem fyrirkomulag á vökt- um þeirra verða samræmdar því fyr- irkomulagi sem gengur og gerist í , ANAMUNUR I RIKJSSTJORN Fjármálaráðherra hefur lagt Éram á Alþingi frumvarp um trygginga- gjald. í frumvarpinu er lagt til að í stað launaskatts, lífeyristrygg- ingagjalds, slysatryggingagjalds, vlnnueftirlitsgjalds og iógjalds í Atvinnutryggingasjóð komi eitt gjaM, tryggingagjald. Gjaldið verð- ur tekið upp í þremur skrefum. Framsóknarmenn eru ekki full- komlega ánægðir með frumvarpið í þcirri mynd sem það er nú í. Einnig telja margir að æskilegt hefði verið að afneina aðstöðugjald f tengslum við þær breytingar sem felast f frumvarpinu. Friðrik Sophusson alþingismaö- ur kvaddi sér hljóðs í upphafi þingfundar og sagði óviöunandi fyrir þingið að fjalla um frumvarp þar sem sidptar skoðanir væru f ríkiss tjórninni hvernig það ætti að líta út. Hann kraföist þess að mál- íð yrði tckið út af dagskrá og ríkis- sijórnin ynni sína heimavinnu áð- ur en þingið tæki þaö til umfjöll- unar, Framsóknarmenn eru ekki fylli- legá sátth" við að umrætt trygg- ingagjald skuli eiga að vera 4,25%. Þeir vilja að það verði í tveimur þrepum 2,5% Og 6%. Gjaidió verði lægra á landbúnað, sjávarútveg og iðngreinar en aðrar atvinnugreinar. í frumvarpinu er lagt til að gjaldið verði í tveimur þrepum UI að byrja með, en verði orðlð ettt í ársbyrjun 1993. Með þessari aðgerð er stefnt að því að jafna samkeppnisstöóu innlcndra útflulnings- og samkeppnisgreina gagnvart erlendum keppinautum. Breytingin er liður f allsherjar breytingum Í skötlum fyrirtækja f landinu. Stefnt var að því aö í tengslum við frumvarpið yrðí ákveðið að af- nema aðstöðugjaldið, en rikis- stjórnin telur óhjákvæmilegt að afnema aðstöðugjaldið sem er ser- íslenskur skattur. Sveitarfélögin bafa hins vegar mótmælt því að af- nema gjaldið og segja að þau verði að fá tíma tíl að bregðast við tekju- missinum sem fylgir afnámi þess. l>ess vegna hefur því máli verið frestað og ætla stjórnvöld og sveit- arfélögin að fjalla um málið í sum- ar. Sveitarfélögin hafa lofað að hækka ekki aðstööugjaldið á næsta ári. Ekki er víst að öll sveitarfélög sjái sér fært aö standa við þaö. Fjármálaráðherra leggur mikla áherslu á að frumvarpiö um trygg- ingagjald verði að lögum fyrir ára- mót. Þingið hefur aðeins 2-3 daga Öl að fjalla um málið og sagöi Friðrik Sophusson að það væri of skarnmur tímJ, -EÓ öðrum stéttum. Einnig er í tillögun- um ákvæði um lágmarkshvfld, en fyrir því ákvæði hafa læknar lengi barist. Ekki er kveðið á um launa- hækkun í þessum tillögum umfram þjóðarsátt, en breyting á vaktafyrir- komulagi getur þó þýtt kjarabót. Unglæknar hafa nú frá 1. desember sl. takmarkað yfirvinnu sína vegna óhóflegs vinnuálags á vöktum og til að vekja athygli á sínum baráttu- málum, en kjarasamningur lækna rann út í júní sl. og engir samningar hafa tekist. Af þessum sökum hefur orðið aukið álag á yfirlækna og sér- fræðinga þeirra deilda sem sinna mest slysa- og bráðaþjónustu. Að mati fjögurra yfirlækna á Borg- arspítalanum mun hættuástand skapast fljótlega ef samningar takast ekki. Skortur á fleiri læknum til starfa á helgar- og næturvaktir er tilfinnanlegur, svo sjúklingar Borg- arspítalans njóti nauðsynlegs örygg- is, að mati læknanna. Yfirlæknarnir benda á að til séu dæmi um að sérfræðingar hafi þurft að standa næturvaktir annan hvern sólarhring og að slíkt ástand geti ekki staðið öllu lengur. Einnig vekja þeir athygli á því að þeir sérfræðing- ar sem náð hafa 55 ára aldri hafa ekki vaktaskyldu og geta því skorast undan því að standa næturvaktir. Á þetta atriði getur reynt á næstu vik- um og það getur jafnvel leitt til þess að slysa- og sjúkravakt á Borgarspít- alanum verði lítt starfhæf og er það afar slæmt því vegna veðurfarsins á þessum árstíma fjölgar jafnan slys- um. —GEÓ Pharmaco kaupir enn Þessa dagana er verið að ganga frá samningum um leigu lyfja- fyrirtækisins Phannaco á rckstri fiskcldisstöðvarinnar ís- landslax hf. til fjögurra ára. Einnig er fyrirhugað aö Phar- maco kaupi þann fisk sem nú er í stððinni en að sögn Sindra Síndrasonar, framkvæmdastjóra Pharmaco, er eklri búið að ganga endanlega frá samningum. Hann sagði að ekki væru fyrir- hugaðar neinar breytingar á rekstri íslandslax aðrar en þær að köma stöðinni í fullan rekst- ur. -t-SE:-: ¦* ¦ ¦¦ ¦ ..- Tveir piltar hætt komnir Tveir ungir píltar voru hélt kornnir í fyrrakvóld þegar búl sem þeir voru í rann ut af bryggjunni í Njarðvík og sökk tíl botns á svip- stundu. Piltarnir tveir, Ingi Þor ÓlafssOn 18 ára og Sigurjón Hannesson 17 ára, náðu að kom- asf út um afturhurð busins, klifra upp á bryggjuna og leituðu stðan skjóls í nærliggjandi húsi. Að sögn lnga Þórs, bílstjóra bíls- ins, sökk buHnn á svipslundu tíl bofns, Hann var að snúa bflnum við þegar afturendiiin rann út af bryggjunni mcð fyrrgreindum af- leiðingum. Iugl sagði að afturendi bflsins befði lent fyrst f sjónum Og hann hefðí síðan sokkið á svip- stundu til botns. Hann sagði aö framrúðan hefði brotnað við högg- ið en svo óheppilega vildi til að stór steinn á botninum lokaði alvcg þeirri útgönguleið úr bílnum. Þeir félagarnir sáu clvki glóru og náðu að komast út uns afturhurðina sem opnaðist við hó'ggið. Bíllínn var í gær hífður upp úr sjónum. ......^kFi í í nýjasta tölublaði Fréttabréfs VSÍ er rætt um málefni sveitarfélaga. Ólafur Hjálmarsson þjóðhagfræðingur: Tekju- og útgjaldaþensla sveitarfélaga ógnvænleg Skyrgámur er kominn í nótt kom til byggða áttundi jólasveinninn og heitir hann Skyrgámur vegna þess að honum finnst svo gott skyr. Kannski heldur hann að það verði skyr að finna á Þjóð- minjasafninu í Reykjavík en þar ætlar hann að vera í dag kl. 11:00. í nótt kemur svo níundi jólasveinninn til byggða en hann heitir Bjúgnakrækir. Umsvif sveitarfélaga hafa aukist um 23% umfram vöxt landsfram- leiðslu undanfarinn áratug, eða úr 6,7% sem hlutfall landsfram- leiðslu í 8,2%. Þetta kemur fram í pistli sem Ólafur Hjálmarsson þjóðhagfræðingur skrifaði í síðasta tölublað Fréttablaðs VSÍ, en þar fjallar Ólafur um tekjuþenslu sveitarfélaga síðustu árin. Ólafur telur ýmislegt benda til að umsvif- in haldi áfram að vaxa á næsta ári, en leggur til að lækkuð verði álagn- ing á atvinnufyrirtæki, enda sé svigrúm til þess í kjöifar lækkandi verðbólgu. Ólafur telur, og styðst við reynslu síðustu ára, að sveitarfélögin muni auka skattlagningu og fullnýta tekjustofha á næstu árum, en með nýjum lögum var svigrúm til hækk- unar aðstöðugjalda og fasteigna- skatta rýmkað. Þess vegna telur hann ástæðu til að fylgjast vel með álagningarreglum sveitarfélaga þeg- ar þau birta fjárhagsáætlanir fyrir næsta ár. „Frá 1988 til 1990 er áætl- að að aðstöðugjöld hækki um 7,8% að raungildi og fasteignaskattar um rúm 11%, á sama tíma og lands- framleiðsla hefur dregist saman. Óbreyttálagningarhlutföll árið 1991 munu enn auka við þessa skatta- hækkun." í greininni bendir Ólafur á að út- gjalda- og tekjuþensla sveitarfélaga sé ógnvænleg, og svo virðist sem sveitarsjóðir hafi notað allan þann mikla tekjuauka, sem varð árin '86- '88 til að auka rekstrarútgjöld og í fjárfestingu. Ekki sé hægt að skýra útgjaldaaukann með því að verkefni sveitarfélaga hafi aukist. Ólafur vek- ur athygli á mikilli aukningu að- stöðugjalda í tekjuöflun sveitarfé- laga. „Frá 1980 til 1990 hækka að- stöðugjöldin um 107% að raungildi, en fasteignaskattar um 68%. Heild- artekjur sveitarfélaga hafa hækkað um 46,5% á þessu tímabili, eða um 7,5 milljarða að raungildi." Þó telur Ólafur að rekstrarafkoma sveitarfélaga sé viðunandi, en fjár- hagsleg staða þeirra er hins vegar mismunandi og tekjuafkoma víða slæm vegna mikilla fjárfestinga. Hann bendir á að fjárhagsvandi sveitarfélaga verði vart leystur með auknum álögum á atvinnufyrirtæki. Einkum er um að ræða sveitarfélög, þar sem sjávarútvegur hefur verið burðarás í atvinnustarfsemi, sem hafa átt í erfiðleikum. Það gefi þó auga leið að fjárhagsvandi þeirra verði ekki leystur með aukinni álagningu á atvinnustarfsemi. Svig- rúm virðist því fyrir flest, eða öll, sveitarfélög til að lækka álagningu aðstöðugjalda til mótvægis við Iækkandi verðbólgu, ekki síst ef höfð er í huga áætlun Þjóðhags- stofnunar um 22% veltuaukningu í fiskvinnslu og útgerð milli áranna 1989 og 1990, segir Óiafur að lokum ígreinsinni. Stjórn Sambands íslenskra sveitar- félaga hefur einnig látið þetta mál sig varða, og hefur minnt sveitar- stjórnir á að það sé eitt stærsta hagsmunamál sveitarfélaga að verð- lagsmál í landinu fari ekki úr bönd- um og að verðbólgan verði sem lægst á næsta ári. „Því beinir stjórn- in þeirri áskorun til allra sveitar- stjórna að við gerð næstu fjárhags- áætlana og í gjaldskrármálum stofn- ana sveitarfélaga á næsta ári verði gætt fyllsta aðhalds," segir í sam- þykkt stjórnarinnar. Stjórnin minnir á að enn hafi fjól- mörg sveitarfélög nokkurt svigrúm til aukinnar nýtingar tekjustofna sinna og á það við um álagningu út- svara, aðstöðugjalda og fasteigna- skatta. „í ljósi þess beinir stjórnin þeim eindregnu tilmælum til allra sveitarstjórna að þær nýti ekki álagningarheimildir á næsta ári um- fram það sem gert var á þessu ári." -hs.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.