Tíminn - 17.11.1994, Blaðsíða 11

Tíminn - 17.11.1994, Blaðsíða 11
Fimmtudagur 17. nóvember 1994 11 Upptaka sameiginlegr- ar fiskveioistefnu EB Um fiskveiöistefnu Evrópu- bandalagsins (EB) er fyrir mælt í 3. grein Rómarsamningsins: „í augnamiði, tilgreindu í 2. grein, skal starfsemi Samfélagsins taka til... (d) viðtöku sameiginlegrar stefnu á sviði landbúnaðar ..." Og í 38. grein, fyrstu málsgrein, segir: „Sameiginlegi markaður- inn nær til landbúnaðar og verslunar með landbúnaðaraf- urðir. Með „landbúnaðarafurð- um" er átt við afurðir af jarð- rækt, búfjárhaldi og fiskveiðum og afurðir fyrsta stigs beinnar vinnslu vegna þessara afurða." — Um starfsemi og mál innan EB gilda lög þess og að auki til- skipanir, en útfærsla þeirra er einatt látin aðildarríkjum eftir. Úrskurðir stjórnvalda þess binda hendur viðkomandi og loks dómar Evrópudómstólsins. Framkvæmdastjórnin gerir tillögur um setningu laga til ráðherraráðsins, sem um þær fjallar, en getur ekki breytt þeim nema með samhljóða atkvæð- um. (Fram til 1994 hefur aðeins einu sinni til þess komið í fisk- veiðimálum.) Til samþykktar tillögunum í ráðherraráðinu þarf skilyrtan meirihluta (nú 54 hinna 74 atkvæða þess), en framkvæmdastjórnin getur dregið tillögur til baka, áður en þær eru bornar undir atkvæði. . Samþykki Evrópuþingsins þarf til setningar laga að slíkum hætti sem tilgreindur er í Róm- arsamningnum. Um samráð ráðherraráðsins, framkvæmda- stjórnarinnar og Evrópuþings- ins er á kveðið í lögunum um sameiginlegan evrópskan mark- að. Um fiskveiðar f jallar á þing- inu undirnefnd landbúnaðar- nefndarinnar, en formlega er aðeins til hennar leitað, að væntanlegar tillögur um laga- VIÐSKIPTI setningu heyri undir 43. grein Rómarsamningsins. Á sjötta áratugnum fengu fiskiskip Belgíu, Frakklands, Hollands, ítalíu og Þýskalands nálega 90% afla síns utan þriggja mílna fiskveiðilögsögu (landhelgi) sinnar. Upptaka jafn hárra tolla á fiski og fiskafurð- um aðildarlanda á milli kom frönskum og ítölskum útvegi illa. Frakkland og ítalía æsktu þá setningu reglna, sem heimiluðu styrkveitingar úr sjóðum Efria- hagsbandalagsins til endurnýj- unar fiskiskipa. Lét fram- kvæmdastjórnin þá semja álits- gerð um stöðu fiskveiða, „Basic principles for a common fisheri- es policy" (Meginreglur um sameiginlega fiskveiðistefnu). Aðallega er í henni fjallað um markaði, útflutning og félags- . mál, en í einum kafla (Producti- on) um verndun fiskstofna, var lagt til að styrkir til fiskveiða yrðu upp teknir og greiddir úr European Agricultural Guid- ance and Guarantee Funds (FEOGA). í niðurstöðum álits- gerðarinnar voru lögð drög að stefnu EB í fiskveiðimálum fram til 25. janúar 1983, að það tók upp sameiginlega fiskveiði- stefnu að segja má. Mótun hennar í heild sinni tók þannig 15 ár, en umfjöllun um vernd- un fiskstofna 7 ár. Tildrög Á ofanverðum sjöunda ára- tugnum voru skiptar skoðanir á meðal aðildarríkja um upptöku styrkveitinga til fiskveiða. Sjáv- arútvegur í Þýskalandi, Hollandi og Belgíu þarfnaðist þeirra ekki og sáu þau ekki ástæðu til þeirra. í þeim efnum breyttist staðan viö umsókn Bretlands, Danmerkur, írlands og Noregs um aðild að EB. Fiskveiðar þriggja af upphaflegu aðildar- ríkjunum sex var að stórum hluta í lögsögu eða á nálægum miðum þeirra. „Ef „ríkin sex" yrðu ekki ásátt um stefnumörk- un fyrir inngöngu þeirra, gætu þessi nýju aðildarríki haft áhrif á framvindu mála, einkum að- stöðu til fiskveiða og aðgang að lögsögu (national waters) aðild- arríkja. Að markaðri stefnu fyrir inngöngu þeirra, yröu nýju að- ildarríkin aö sætta sig við orð- inn hlut í acquis communitaire. „Ríkjunum sex" tókst naumlega að ná samkomulagi á síðustu stundu um tvær reglugerðir, reglugerð ráðherraráösins (EEC) nr. 2142/70 um sams konar skipan á mörkuðum með fiskaf- urðir og reglugerð ráðherraráðs- ins (EEC) nr. 2141/70 um sams konar aðbúnað (common structural policy) í sjávarútvegi ... Umdeildustu atriði þeirra voru í 1. málsgrein 2. greinar reglugerðarinnar nr. 2141/70, sem reglugerð nr. 101/76 leysti síðar af hólmi, en þau hljóðuðu svo: „1. Að reglur viðhafðar í hverju einu aðildarríki með til- liti til fiskveiða á hafsvæðum undir fullveldi þeirra eða lög- sögu skulu ekki leiða til, að gert verði upp á milli aðildarríkja. — Sérstaklega skulu aðildarríki tryggja, að öllum fiskiskipum undir fána aðildarríkja og skráð- um á landsvæðum Samfélagsins sé búin jöfn aðstaða til aðgangs að og afnota af fiskimiðum til- greindum í undanfarandi máls- grein." (Mike Holden: The Common Fisheries Policy, Lond- on, 1994, bls. 19) Markmið stefnunnar í fisk- veiðimálum voru svo fram sett í reglugerð nr. 101/76: „... að stuðla að samræmdri og alhliða framvindu þessarar atvinnu- greinar í allsherjar hagkerfinu og að hvetja til skynsamlegrar nýtingar lífrænna auðlinda sjávar og vatna og áa (inland waters)." — Tekið skal fram, að til 1994 hafa stjórnvöld EB ekki haft afskipti af yeiðum í ám og vötnum. — ítarlegar voru stefnumiðin tilgreind 18. des- ember 1986 í reglugerð ráð- herraráðsins (EEC) nr. 4028/86, sem þau: „... að auðvelda breyt- ingar í sjávarútvegsgeiranum að viðmiðunum sameiginlegu fisk- veiðistefnunnar ... með því að veita fjárhagslega Samfélagsað- stoð til: a) umbreytingar, endurnýj- unar og nýtæknivæðingar fiski- flotans; b) eflingar fiskeldis og mörk- unar verndaðra sjávarsvæða í því skyni að bæta stjórnun fiski- miða á strandsvæðum (inshore fishing grounds); c) umvendinga í fiskveiðum með útgerð leiðangra til fiski- leitar, umhönnun (redeploy- ment), samstarfi um útgerð og samstarfsfyrirtækjum; d) tilhnikun veiðigetu með því að leggja fiskiskipum um sinn eða endanlega; e) fyrirgreiðslu í höfnum til að bæta skilyrði til öflunar og löndunar afurða; f) leitar að nýjum sölustöðum fyrir umframmagn af umfram- veiddum eða vanveiddum teg- undum og fyrir afurðir fiskeldis, en sakir örs vaxtar þess eru tor- merki á, að þau gangi út á mörk- uöum Samfélagsins." ¦ DAGBOK njUWVAAJVAAJUUVUI 321. dagur ársins • 44 dagar eftir. 46. vika Sólriskl. 10.02 sólarlagkl. 16.23 Dagurinn styttist um 7 mínutur Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni Bridskeppni, tvímenningur, kl. 13 í dag í Risinu. Jólakortin afgreidd á skrif- stofu félagsins. 21. nóv. kl. 17: Fundur í Ris- inu. Fundur hjá AL-ANON Opinn afmælis- og kynning- arfundur AL-ANON samtak- anna verður haldinn föstudag- inn 18. nóvember kl. 20. Þar munu þrír félagar í AL-ANON og einn félagi í AA-samtökun- um koma fram og segja sögu sína. Kaffiveitingar verða að fundi loknum. AL-ANON eru samtök að- standenda alkóhólista. Nánari upplýsingar um samtökin fást á skrifstofu samtakanna í Hafnarhúsinu við Tryggva- götu, s. 19282. Skrifstofan er opin alla virka daga nema mánudaga frá kl. 13-16. Gjábakki, Fannborg 8, Kópavogi í dag: Leikfimi kl. 10.20 og 11.10. Kóræfing kl. 18.15. Heitt á könnunni og heima- bakað meðlæti með. Fundur um ESB-mál Menningar- og friðarsamtök íslenskra kvenna halda opinn fund um áráttuna til samruna Evrópuríkja og þýðingu henn- ar fyrir ísland. Yfirskrift fund- arins er: „Evrópusambandið — víti til varnaðar". Fundurinn er að Vatnsstíg 10 í kvöld, fimmtudag, kl. 20.30. Erindi flytja: Anna Ólafs- dóttir Björnsson alþingiskona og Björn Stefánsson landbún- aðarhagfræðingur. Anna mun meðal annars fjalla um hvaða þýðingu Evrópubandalagib hefur fyrir konur. Erindi Björns heitir: „ísland sem út- kjálki efnahagsstjórnarsvæð- is". Nám í Cranio-Sacral jöfnun Námskeið í höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferð verður haldið dagana 28. nóv.-4. des. næstkomandi. Höfuðbeina- og spjald- hryggsmeðferð (Cranio-Sacral balancing) byggist á nærfær- inni meðhöndlun á höfuð- beina- og spjaldhryggs-kerfi. Þetta er sú líffræðilega um- gjörð, sem miðtaugakerfið þarf tii að geta þroskast og haldið sér við ævina á enda. Leiðbeinandi á námskeiðinu verbur Heike Pfaff, „Heilp- raktikerin" frá Þýskalandi, en hún hefur sérhæft sig í kennslu og meðferð á þessu sviði. Nánari upplýsingar um námið gefur Gunnar Gunnars- son sálfræbingur. Basar kristnibobs- kvenna Hinn árlegi basar Kristni- boðsfélags kvenna í Reykjavík verður haldinn laugardaginn 19. þ.m. í Kristniboössalnum, Háaleitisbraut 58, og hefst kl. 14. Á basarnum verður margt góðra muna, ódýrar jólagjafir og jólaskraut, einnig kökur o.fl. Jafnframt basarnum verð- ur kaffisala. Basarinn er fastur liður í f jár- söfnun kvennanna. Allur ágóðinn rennur til starfsemi Kristniboðssambandsins. Þýskir höfundar lesa upp í Þjóbleikhúskjall- aranum í tilefni útkomu bókarinnar „Sögur frá Þýskalandi" eru væntanlegir hingað til lands á vegum Goethe- stofnunarinn- ar þrír þýskir rithöfundar, sem verða kynntir með upplestri laugardaginn 19. nóvember. Þetta eru þeir Gert Heidenre- ich, forseti þýska PEN-klúbbs- ins, Khalid Al-Maaly, pólitísk- ur flóttamaður frá Irak, og Franz Hodjak, sem upphaflega kemur frá þýskumælandi minnihlutanum í Rúmeníu. Auk þeirra kemur annar rit- stjóra bókarinnar, Wolfgang Schiffer, til landsins. Upplesturinn verbur í Þjóð- leikhúskjallaranum kl. 14 á laugardaginn. Höfundarnir verða kynntir, þeir lesa brot úr verkum sínum og svo veröa lesnar íslenskar þýðingar á smásögum þeirra. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir. APOTEK_____________ Kvöld-, nætur- og helgldagavarsla apóteka f Reykjavlk Irá 11. tll 17. nóvember er [ Garðs apó- tekl og Lyfjabúðlnnl Iðunnl apótekl. t>sð apótek sem fyrr er nefnt annast eltt vörsluna frá kl. 22.00 að kvfildl tll kl. 9.00 að morgnl vlrka daga en kl. 22.00 á sunnudögum. Upplýslngar um læknls- og lyfjaþjonustu eru gefnar I slma 18888. Neyðarvakt Tannlæknafélags Islands er starfrækt um hekjar og á stórhátíoum. Slmsvari 681041. Hafnarfjfirður: Hafnarfjarðar apótek og Norðurbæjar apó- tek eru opin á viikum dogum frá kl. 9.00-18.30 og til skiplis annan hvem laugardag kl. 10.00-13.00 og sunnudag kl. 10.00-12.00. Upplýsingar i símsvará nr. 51600. Akureyri: Akureyrar apótek og Stjörnu apótek eru opin virka daga á opnunartíma búða. Apótekin skiptast á sína vikuna hvort að sinna kvöld-, nætur- og hekjidagavörslu. Á kvöldin er opið I þvi apoteki sem sér um þessa vörslu, til kl. 19.00. Á helgidögum er opkJ frá kl. 11.00-12.00 og 20.00- 21.00. Á ððrum tímum er lyfjafræðingur á bakvakt. Upplýs- ingar eru gefnar í slma 22445. Apðtek Kcllavikur: OpkJ virka daga frá kl. 9.00-19.00. Laugard., helgidaga og almenna frídaga kl. 10.00-12.00. Apðtek Vestmannaeyja: Opk) virka daga frá kl. 8.00- 18.00. Lokað í hádeginu milli kl. 12.30-14.00. Selloss: Selfoss apótek er oplð til kl. 18.30. Opið er á laug- ardögum og sunnudögum kl. 10.00-12.00. , Akranes: Apótek bæjarins er opið virka daga til kl. 18.30. Á laugard. kl. 10.00-13.00 og sunnud. kl. 13.00-14.00. Garðabær: Apótekið er opið njmhelga daga kl. 9.00- 18.30, en laugardaga kl. 11.00-14.00. ALMANNATRYGGINGAR HELSTU BÓTAFLOKKAR: 1.nóvember1994. Mánaðargreiðslur Elli/örorkulífeyrir Cgrunnlífeyrir)........................ 12.329 1/2 hjónallleyrir.................................................11.096 Full tekjutrygging ellilífeyrisþega.......................22,684 Full tekjutrygging örorkulíleyrisþega..................23.320 Heimilisuppbót....................................................7,711 Sérstök heimilisuppbót.........................................5,304 Barnalífeyrir v/1 bams.......................................10.300 Meðlag v/1 barns..............................................10.300 Mæðralaun/feðralaun v/1 bams..........................1.000 Mæðralaun/feðralaun v/2ja barna.......................5.000 Mæðralaun/feðralaun v/3ja barna eða fleiri......10.800 Ekkjubætur/ekkilsbætur 6 mánaða...................15.448 Ekkjubætur/ekkilsbætur 12 mánaða.................11.583 Fullur ekkjulífeyrir..............................................12.329 Dánarbætur í 8 ár (v/slysa)...............................15.448 Fæðingarstyrkur................................................25.090 Vasapeningar vistmanna..................................10.170 Vasapeningar v/sjúkratrygginga........................10.170 Ðaggreiðslur Fullir fæðingardagpeningar.............................1.052.00 Sjúkradagpeningar einstaklings........................526.20 Sjúkradagpeningar fyrir hvert barn á framfæri ...142.80 Slysadagpeningar einstaklings.........................665.70 Slysadagpeningar fyrir hvert barn á framfæri ....142.80 GENGISSKRANING 16. nóvember 1994 kl. 10,51 Opinb. Kaup Bandarfkjadollar...........67,99 Storlingspund.............106,96 Kanadadollar.................49,82 Dönskkróna................11,187 Norsk krðna.................9,988 Sænsk króna.................9,169 Finnskt mark...............14,315 Franskur franki...........12,736 Belgískur franki..........2,1254 Svissneskur franki.......51,96 Hollenskt gyllini............39,01 Þýskt mark....................43,74 ftfilsklfra....................0,04275 Austurrfskur sch...........6,213 Portúg. escudo...........0,4285 Spánskur peseti..........0,5258 Japanskt yen...............0,6897 irsktpund....................104,86 Sérsl dráttarr................99,50 ECU-Evrópumynt..........83,33 Grlskdrakma..............0,2840 vlðm.gongi Gengl Sala skr.funaar 68,17 107,26 49,98 11,221 10,018 9,197 14,359 12,774 2,1322 52,12 39,13 43,86 0,04289 6,233 0,4301 0,5276 0,6915 105,20 9930 83,59 0,2850 68,08 107,11 49,90 11,204 10,003 9,183 14,337 12,755 2,1288 52,04 39,07 43,80 0,04282 6,223 0,4293 0,5267 0,6906 105,03 99,65 83,46 0,2845 BILALEIGA AKUREYRAR MEÐ ÚTIBÚ ALLT í KRINGUM LANDIÐ MUNIÐÓDÝRU HELGARPAKKANA OKKAR REYKJAVÍK 91-686915 AKUREYRI 96-21715 PÖNTUM BÍLA ERLENDIS interRent Europcar

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.