Fréttablaðið - 27.10.2010, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 27.10.2010, Blaðsíða 31
MIÐVIKUDAGUR 27. október 2010 7 Hjólbarðar Til sölu notuð dekk á 16“ álfelgum á Kia Sorento selst ódýrt. Upplýsingar í s. 696 4401. 4.stk 175/70 13‘‘ á álf. á 20þ. 4.stk 185/65 14‘‘ á 5gata álfelgum á 20þ. 4 stk. 185/65 14“ á Imprezu felgum á 20þ. 2 stk. 195/65 15“ á álf. á 10 þ. 2 stk. 195/65 16“ á 10 þ.2.stk ný dekk 5.30 12‘‘ á 5gata felgum á 10þ.Eitt stk. 255/55 18“ á 5 þ. 4stk 175/70 13“ á Sunny felgum á 10þ. 4 stk. 185/60 14“ á álf á 30þ. Uppl. í s. 896 8568. Varahlutir Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. VW, Skoda, Audi, varahlutir og viðgerðir S: 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur einnig í viðgerðum á sömu teg- undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta- torg.is 565-6020. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. Musso og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði. Japanskar Vélar Varahlutasala Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00- ‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 2284. www.carparts.is Musso varahlutir. Erum að rífa Musso, Terrano, Nubiru, Lanos, Galloper, Discovery, H1, Santa Fe, Nissan DC 97, Cherokee, Trooper, Ford 250, Clio 00, Megan Scenic 98, Freelander, Impreza 97, Baleno 96. Kaupum bíla til niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 9 Hafnarfirði. S.864 0984 Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. Varahlutir í Baleno Wagon ‚97. Vitara árg. ‚97. MMC Space Wagon ‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97 & ‚98. Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97 og ‚99 Civic ‚99. Golf ‚95, Nissan ‚94. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. ÞJÓNUSTA Pípulagnir Faglærðir Píparar Tökum að okkur viðhald og nýlagn- ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 4499. HRAÐLAGNIR EHF Pípulagingarþjónusta Viðhald og breytingar eru okkar fag. S: 662-6277. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verk- efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315 & 699 6069. Sendibílaþjónusta Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. Gluggahreinsun, klæðingarhreinsun. s. 663 0000 A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Garðyrkja JÓLALIST 15% afsláttur fyrir húsfélög, eldri borgara og öryrkja! Setjum upp jólaseríur og allt annað sem viðkemur jólaundirbúningnum. Vönduð þjónusta og gott verð. útvegum einnig seríur og allt sem til þarf. Erum að bóka núna. Eiríkur s. 777 6799 Trjáklippingar Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn- um og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. TRJÁKLIPPINGAR Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju- fræðingur s 848 9600 Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar 20% afsláttur fyrir eldri borgara, öryrkja og húsfélög. Fagleg vinnubrögð. Margra ára reynsla. Fáðu tilboð strax í dag, þér að kostnað- arlausu. Haukur, S. 777 3374. Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald N & V Verktakar. Flísalögn á frábæru tilboði. 3.500 kr. fermeterinn. Upplýsingar í síma 661 3149. Handriðaplast Efni og ásetning. 27 ára góð reynsla. Uppl. í síma 8408282 , www.pyrite.is SG Steingæði slf Alhliða húsaviðgerðir Flísalagnir, pípulagnir, raflagnir, málarar, smiðir og allt alhliða múrverk. Uppl. í síma 899 2924 & 899 2420. Gerum tilboð að kostnaðarlausu. N & V Verktakar ehf Flísar - parket - mála - múrarar - smið- ir setjum upp eldhúsinnréttingar og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir og trésmíði, nýsmíði á gluggum og ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. S. 616 1569. Smiður getur bætt við sig verkefnum, utan sem innanhúss. Áratugareynsla. S. 867 7753. Stífluþjónusta Tölvur Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Nudd NUDD NUDD NUDD. EXCLUSIVE WHOLE BODY MASSAGE FOR YOU. S. 6922126 Whole body massage. S. 849 5247. NUDD - TILBOÐ - NUDD Dekur f. 2 kr. 9900,- Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, veitingar, heilsu, vítamín, næring- arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau. Fantastic whole body massage S. 692 4599, Maria. Spádómar Dulspekisíminn 908-6414 Símaspá og draumaráðningar. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna! Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Rafvirkjun Önnur þjónusta Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, Brother, Canon og Epson send af stað samdægurs sjá nánar á Blekhylki.is S. 517-0150 Fjarðargötu 11. Hræðilegt úrval af hryllilegum vörum fyrir Hrekkjavöku! Búningar, fylgihluti, skraut og borðbúnaður. Skoðaðu á www.partybudin.is Partýbúðin, Faxafeni 11, s. 534-0534 Til sölu Þjónusta

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.