Fréttablaðið - 27.10.2010, Blaðsíða 32

Fréttablaðið - 27.10.2010, Blaðsíða 32
 27. október 2010 MIÐVIKUDAGUR8 KEYPT & SELT Til sölu Glæsilegt Bohemia kristall ljósakrón- ur, vegljós til sölu. Bohemia Kristall, Glæsibær, S. 571 2300. PIONEER CDJ 1000 mk2 Ca. 3 ára gamall spilari mjög vel með farinn Flight Case fylgir - verð 100 þús stgr. S.8975012 Glæný línuýsa, humar og fleira. Fiskbúðin Freyjugötu. S. 562 6625. ÞVOTTAVÉLAR Til sölu notaðar yfirfarnar þvottavélar og önnur heimilistæki. Tökum bilaðar vélar uppí. Varahlutir á góðu verði. Opið alla daga 12:00 - 17:00 Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 847 5545 Ísskápur á 15þ. Þvottavélar á 15- 30þ. Barkalaus þurrkari á 30þ. Veitingahúsauppþvottavél á 50 þ.Stál bakaraofn á 25þ. Uppþvottavél á 20þ. 14‘‘ tv á 5þ. 28“ tv á 10 þús. Borðtalva með skjá á 35þ. Fartalva á 35þ. Bílageislaspilari 15þ. Gasgrill á 10 þ. Keramik eldavél á 30þ. Flottir stólar á 5þ. Spennubreytar 220 í 110 600VA á 10þ. 220 í 110 2300VA á 20þ. 896 8568. Hrekkjavakan Nálgast! Vampírutennur, litalinsur, farðar, bún- ingar ofl. Skoðið úrvalið á vefversl- uninni hokuspokus.is Hókus Pókus Laugavegi 69 S. 551 7955. Óskast keypt Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Hljóðfæri 5 mjög vel með farin og nánast ónotuð píanó til sölu á hagstæðu verði. Uppl. í s. 899 3133. Vélar og verkfæri Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/ hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSK Sími: 5520110 www.pon.is Til bygginga Harðviður til húsabygg- inga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park- et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf- ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Verslun Heilsuvörur HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf og þyngdarstjórnun. Einstaklingar og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla. is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920. Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE Authentic initiation into the tantric mysteries with tantra massage. Unique experience for men, women and couples. Tel: 698 8301 www.tantra- temple.com SPA - DREAM OASIS Fáðu kort og nudd frítt. NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567 6666 og 862 0941. http://dreamoasis. magix.net Whole bode massage 841 8529. Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og óléttubekkir til sölu. Uppl í 8916447 Óli Ökukennsla www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. HEIMILIÐ Húsgögn Hvítt hjónarum 160 cm á breidd. Með 2 latexdýnum. Selst ódýrt. Sími 897-6441 Dýrahald Blíðir, glaðlyndir 4 mánaða kettlingar fást gefins. Kassavanir. Upplýsingar í 5512907, 6618792, 8672984. Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 123.is/viking. Ferðaþjónusta Hausttilboð - orlofshús til leigu Ýmsar stærðir velbúinna orlofshúsa til leigu í lengri eða skemmri tíma. Góð aðstaða til æfinga fyrir kóra og sönghópa bæði í Úthlíðarkirkju og veitingasal. Gerum hópum föst tilboð. Nánar á www.uthlid. is, uthlid@uthlid.is eða 699 5500. Útilegubúnaður Vatnsheldar töskur og pokar, þýsk gæði, 5 ára ábyrgð varahlutaþjónusta. Hirzlan Smiðsbúð 6 Garðabæ Sími 564-5040 www.hirzlan.com Hestamennska TILBOÐSDAGAR Skór frá kr. 7900 Úlpur frá kr. 19900 Hestar og menn, Ögurhvarf1, 203 Kópavogur s. 567 3300. HÚSNÆÐI Leigumiðlanir Leigumiðlun-Leigumiðlun Vegna mikillar eftirspurnar vant- ar allar tegundir húsnæða á skrá á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Við erum sanngjörn og skilvirk. Leigumiðlun.com - Lögfræðistofa, Hamraborg 1, 200 Kópavogi Sími 445 3500 leigumidlun@leigumidlun.com Húsnæði í boði www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is Til leigu 4 herb.íbúð í Hraunbæ á 2 hæð. 97,6fm leiguverð 140 þús. mánuði. Umsóknir sendist á sigurros@ isloft.is Til leigu 2 herb. kjallaraíbúð í Bústaðahverfi. 85þ kr/mán m/hita. Sími 821 5050. Húsnæði til leigu fyrir léttiðnað t.d saumastofu, vestarlega á Grettisgötunni 101 Rvk. Uppl í s. 820 4947 Bólstaðarhlíð 3 herb. íbúð til leigu ca. 70 fm. 120 þús. á mánuði með hússjóð. Uppl. í síma 551 8331 og 699 2816. 4 herb íbúð í Laugarneshverfi, 5 mín frá Laugardalslaug, 1 nóv til 1 mai, hús- gögn geta fylgt. 140.000 mán, Upplýs í s. 6990189 60fm nýtt einbýlishús á Vatnsenda í Kóp. Laust strax. Verð 110þús m/rafm. og hita. Ekki húsaleigubætur og ekki gæludýr. 1 mán. í trygginu. S. 893 2262. Herbergi í kjallara í Seljunum til leigu, m. eldunaraðstöðu, aðgengi að þvott- unaraðstöðu,baðherbergi og sturtu. 35þús á mán og 50þús í tryggingu. Uppl í s. 699 0383 Til leigu herb. við Laufásveg. Sameiginlegur aðg. að þvottah. og eld- húsi. Leiga 32 þús. S. 552 5137 & 865 5544 e. kl. 17. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Húsnæði óskast Reyklaus og reglusöm miðaldra hjón óska eftir lítilli og ódýrri íbúð á höfuðb. svæðinu í 2 - 3 mánuði. Íbúðin þarf helst að vera án húsgagna. Sími 866 3946. 4 manna fjölskyldu vantar 3-4 her- bergja íbúð. Uppl. í síma 847 1430 Júlíus. Fasteignir Brúnastaðir - einbýli á flottu verði Til sölu og afh. strax ca. 200 fm einbýl- ishús Á einni stað á mjög góðum stað í Grafarvogi.Vantar Gólfefni, hluta inn- rétt. og lokafrágang. Ekkert áhvíl Engin skipti. Verð 43,6 millj. S: 895-2049. Sumarbústaðir Til sölu fokhelt sumarhús 85fm. Milliloft 55fm. Ásett verð 10,5m. Tilbúið til flutn- ings. Uppl í S. 868 3002 eða fasteigna- salan bakki. Sjá myndir á bakki.com. Atvinnuhúsnæði Skrifstofuhúsnæði við Laugarveg Til leigu er gott skrifstofuhúsnæði við Laugaveg. Upplýsingar veitir Benjamín í síma 896-0999 eða benjamin@pacta.is Verslunarrými Laugavegur/Snorrabraut Til leigu eru bæði 40 og 130fm versl- unarrými við Laugaveg og Snorrabraut. Upplýsingar veitir Benjamín í síma 896- 0999 eða benjamin@pacta.is Til leigu 60 fm iðnaðarhúsnæði við Dalshraun Hafnarf S: 868 1451. / 5550128 Atvinnuhúsnæði til leigu í 101 Rvk. Gott fyrir mótorhjólatöffarana eða mynd- listamennina. Uppl. í s. 845-3030 Geymsluhúsnæði Geymi tjaldvagna, fellihýsi ofl. Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 13 ára reynsla. Í símaskrá ja.is undir; geymsla asgeirs eirikssonar ehf. Upplýsingar 897 1731 klettar@heimsnet.is geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. Geymsluhúsnæðið Auðnum II, 190 Vogar. Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor- hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 Gisting ATVINNA Atvinna í boði Kökuhornið Bæjarlind Óskum eftir starfsfólki á tvískiptar vaktir 06:30-13:00 og 13:00-18:30 (ca. 73,43% starfshlutfall). íslenskukunnátta skilyrði.(EKKI YNGRI EN 18 ÁRA) kokuhornid@kokuhornid.is S. 866 0060, Kristín HEIMAKYNNINGAR Vantar gott fólk til að starfa við hei- makynningar. Um er að ræða frábæra gólfhreinsilínu. Góðir tekjumöguleikar, frjáls vinnutími. Upplýsingar í síma 517- 8000 eða á golfefnaval@golfefnaval.is Vantar duglegan og traustan starfskraft strax á aldrinum 25-40 ára. Uppl. í . 895 3389 milli kl. 16 og 20 alla daga. Spjalldömur - símadaður Finnst þér gaman að daðra við karlmenn í síma? Rauða Torgið leitar samstarfs við ynd- islegar símadömur, 25 ára og eldri. Duglegar og skemmtilegar konur geta auðveldlega búið sér til dágóðar auka- tekjur. Nánari upplýsingar á www. RaudaTorgid.is. Óskum eftir pípulagningameisturum og múrarameisturum. Uppl. í s. 777 3374 Vantar vélarvörð á bát frá Hafnarfirði sem rær á línu. Upplýsingar í s. 8647622 Einkamál Spjalldömur 908 5500 Opið þegar þér hentar. Kona með fallega og seiðandi rödd vill kynnast góðum karlmanni með ýmislegt í huga. Auglýsing hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8154. Símadömur Rauða Torgsins eru fjöl- breyttur og síbreytilegur hópur ynd- islegra kvenna sem elska símadaður. Hver þeirra verður vinkona þín í kvöld? Símar 908-6000 (símatorg) og 535- 9999 (kreditkort). Þjónusta

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.