Skólavarðan - 01.08.2004, Blaðsíða 4

Skólavarðan - 01.08.2004, Blaðsíða 4
Sum ar nám skeið Nordsprak 2004 7 Hóp ur ís lenskra kenn ara hélt til Finn lands í sum ar og naut gest risni Finna í Kokkola. Lær dóms rík og nær andi ferð. Nám og jarð yrkja í anda Pesta lozz is 10 Jón Ingv ar Kjar an heim sótti dæmi gerð an fram halds skóla á Kúbu og seg ir frá kennslu hátt um sem gætu kom ið hressi lega á óvart. Alltaf nýr 14 Lilja Hjalta dótt ir, Suzuki-kenn ari og skóla stjóri Suzuki-skól ans Al legro, er tek in tali. Hún er ómyrk í máli þeg ar hún tjá ir sig um fjár veit ing ar til tón list ar skól- anna. Mána brekka til Ma drid 16 Hér er sagt frá Græn fána verk efninu sem leik skól inn Mána brekka á Sel tjarn- ar nesi tek ur þátt í. Heim sókn í leik skóla í Ma dríd er hluti af verk efn inu. Við slá umst með í för ina. Nor ræn ir skóla stjór ar kynn ast mentor.is 19 Nor ræna skóla stjóra mót ið var á Ís landi í ár. Ís lenska upp lýs inga kerfi ð Stund vísi, sem Mentor hef ur hann að, vakti verð skuld aða at hygli nor rænu gest anna. Opin gátt til mennta 22 Hér er sagt frá Mennta gátt, hinu marg slungna sam starfs verk efni milli mennta- mála ráðu neyt is ins og Hug ar hf. Dreym ir um alls herj ar mið stöð sí mennt un ar fyr ir kenn ara 24 Hvern ig standa sí mennt un ar mál kenn ara? Sól rún Björg Krist ins dótt ir varp ar ljósi á það. Hér kem ur fram m.a. að grunn skóla kenn ar ar eigi erfi ð ara en aðr ar stétt ir með að kom ast frá til að sækja nám skeið og fyr ir lestra. Yfi r 800 millj ón ir króna í verk falls sjóði 27 Verk fall grunn skóla kenn ara gæti hafi st 20. sept em ber. Ver kfalls sjóð ur er dig- ur. Hér er ít ar lega sagt frá sjóðn um og hvern ig hann gagn ast fé lags mönn um ef til verk falls kem ur. Formannspistill 3 Björg Bjarna dótt ir for mað ur FL skrif ar. Gestaskrif 5 Jón Kalman Stef áns son rit höf und ur rifj ar upp end ur minn ing ar úr skóla göngu sinni um leið og hann bend ir á að góð ur kenn ari geti breytt lífi nem enda sinna til hins betra. Fal leg grein og dýr mæt hvatn ing fyr ir kenn ara sem leggja upp í enn eina kjara bar átt una. Skóladagar 8 Myndasaga Skólavörðunnar. Að auki er blaðið stútfullt af fréttum, kjaramálum, tilkynningum og fl eiru að ógleymdum leiðara. Ritstjórar: Kristín Elfa Guðnadóttir kristin@ki.is og Guðlaug Guðmundsdóttir gudlaug@ki.is Ábyrgðarmaður: Helgi E. Helgason helgi@ki.is Hönnun: Zetor ehf. Ljósmyndun: Jón Svavarsson / motiv-mynd, nema annað sé tekið fram. Teikningar: Ingi Auglýsingar: Öfl un ehf. / Kristín Snæfells kristin@ofl un.is / sími: 533 4470 Prentun: Svansprent Forsíðumynd: Jón Svavarsson / Þau voru alsæl að taka upp ferskt ferskt grænmetið í skólagörðunum við Þjórsárgötu. Frá vinstri: Sigmundur Páll Freysteinsson úr Vesturbæjarskóla, Halla Marta Árnadóttir úr Melaskóla, Ásgerður Ósk Ásgeirsdóttir úr Mýrarhúsaskóla, Elísabet Inga Sigurðardóttir úr Melaskóla og Þórunn Eva Sigurðardóttir leikskólanum Sæborg. Skólavarðan, s. 595 1118 (Kristín) og 595 1119 (Helgi). verð ég að vakna án ykk ar kæru kenn ar ar, skóla stjórn end ur og aðr ir les end ur Skóla vörð unn ar. Ég er sem sagt að taka mér árs leyfi frá störf um og hyggst fara til Frakk lands en þar skilst mér að sé hægt að una dá vel, borða bagu ette og dreypa á roða víni fyr ir lít inn aur. Guð laug Guð munds dótt ir tek ur við af mér, hún hef ur þeg ar ver ið kynnt i Skóla vörð unni og á vef Kenn ara sam bands- ins, www.ki.is, en góða vísu má að sögn kveða oft ar en einu sinni. Guð laug er ís lensku kenn ari í Mennta skól an um við Hamra- hlíð en tek ur sér frí frá kennslu þetta rit stjóra ár sem fer í hönd. Hún starf aði við blaða mennsku á árum áður og kenn ir jafn framt nám skeið ið „Að skrifa góða grein“ hjá End ur mennt un Há skóla Ís lands, þannig að Skóla varð an er í ör ugg um hönd um. Guð laug hef ur auk in held ur ver ið for mað ur rit stjórn ar Skóla vörð unn ar und an far ið ár. Net fang Guð laug ar er gudlaug@ki.is, hún er með vinnu síma 595 1118 og hlakk ar til að heyra frá ykk ur. Í hönd fer mik ill kjara bar áttu vet ur og næsta víst að um fjöll- un ar efn in skort ir ekki á þeim vett vangi, en von andi fá kenn ar ar kjara bæt ur sem þeir verða sátt ir við og upp skera laun erfi ð is síns. Stétt ar fé lags for yst an hér í Kenn ara hús inu og samn inga nefnd- ir að ild ar fé lag anna eru gall harð ar og fé lags menn standa þétt við bak ið á fólk inu í eld lín unni. Nið ur stöð ur könn un ar á veg um Gallup benda til að al menn ing ur verði æ já kvæð ari í garð kenn- ara og von andi verð ur hann líka bak hjarl okk ar í vet ur. „Kennsla er ekki glat að list form en virð ing in fyr ir henni er töp uð hefð,“ sagði skóla mað ur inn og sagn fræð ing ur inn Jacques Barzun. Svart- sýn hugs un, eða raun sæ eft ir því hvern ig á það er lit ið, get ur fyllt mann eld móði ekk ert síð ur en hvatn ing ar orð. Það er okk ar kenn ara að við halda virð ingu fyr ir kenn ara starfi - það ger ir eng- inn fyr ir okk ur. Eitt af því sem brenn ur á fólki í kjara bar átt unni er sí- og end- ur mennt un. Í hópi grunn skóla kenn ara er þetta sér stak lega heitt mál og Ingi björg Gunn ars dótt ir, smiðs höggv ari Skóla vörð unn ar að þessu sinni, ger ir það að um tals efni sínu. Smiðs höggv ar ar loka blað inu hverju sinni en for menn fé laga opna það, einn og einn í senn. Núna er það Björg Bjarna dótt ir for- mað ur Fé lags leik skóla kenn ara sem skrif ar for mann spistil og þær hug leið ing ar um sam hug sem hún fest ir á blað geta all ir félags- menn Kenn ara sam bands ins tek ið und ir. Kjara kveðj ur og ég hugsa til ykk ar í vet ur, Krist ín Elfa Guðna dótt ir 4 LEIÐARIEFNISYFIRLIT FASTIR LIÐIR SKÓLAVARÐAN 6.TBL. 4. ÁRG. 2004 365 sinn um GREINAR

x

Skólavarðan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skólavarðan
https://timarit.is/publication/1179

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.