Tķmarit.is
Ujaasigit | Atuakkat aqqi | Aviisini allaaserineqarsimasut | Uagut pilluta | Apeqqutit akissutillu |
Iserit | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Fréttablašiš

Aamma  
A M P S F A S
. . . . . 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understųtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Fréttablašiš

						mest lesna dagblað á íslandi
Verslun Mikill fjöldi sumarhúsa 
og lóða undir sumarhús er nú til 
sölu hjá fasteignasölum. Framboð 
af eldri húsum virðist stöðugt, en 
meira af nýjum sumarbústöðum 
er í sölu nú en áður að mati fast-
eignasala sem vel þekkir til. Tæp-
lega 600 sumarbústaðir víða um 
land eru nú skráðir til sölu á fast-
eignavef mbl.is.
Miðað við eftirspurnina eins og 
hún er í dag er svo mikið til af 
skipulögðu svæði á Íslandi að ?við 
eigum nóg til næstu þriggja alda, 
það vantar bara fólk,? segir Sveinn 
Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri Landssambands sumarhúsa-
eigenda.
Hann segir að ákveðins tryll-
ings hafi gætt þegar athafnamenn 
hafi keypt upp jarðir og skipulagt 
sumarhúsabyggð, en sér virðist sá 
bransi erfiðari en einhverjir hafi 
talið í upphafi. ?Það eru fjölmarg-
ir byggingaraðilar sem hafa verið 
að kaupa lóðir, jafnvel í tugum 
talið. Þeir kaupa í þeim eina til-
gangi að flytja inn einingahús [...] 
sem eru ódýr í framleiðslu og ætla 
sér að græða stórkostlega á þessu 
öllu saman,? segir Sveinn.
Mikið framboð á lóðum ætti að 
sögn Sveins að þýða lækkandi 
lóðaverð fyrir sumarhús, þó lækk-
un virðist láta bíða eftir sér. Til 
séu dæmi um svæði þar sem reynt 
sé að halda uppsprengdu verði á 
lóðum, en það sé í sérstökum til-
vikum á borð við sumarhúsabyggð 
í Dagverðarnesi í Borgarfirði, þar 
sem nýir eigendur hyggist græða 
því að leigusamningar séu að 
renna út, og setji allt að 40 millj-
óna verðmiða á hektarann.
Framboð af sumarhúsum og 
lóðum undir sumarhús hefur verið 
mikið undanfarið, segir Magnús 
Leópoldsson fasteignasali. Hann 
segir það tengjast því að fjárfest-
ar kaupi land, skipuleggi lóðir og 
ætli svo að flytja inn einingahús, 
til dæmis frá Lettlandi.
Magnús segist ekki hafa rann-
sakað málið sérstaklega, en segir 
að það líti út fyrir að stór hluti af 
þessu landi eigi eftir að enda sem 
sumarbústaðalóðir, og að flutt 
verði inn hús á þær gangi sala 
eftir. 
Þetta kunni að skýra að fram-
boð af nýjum sumarhúsum virðist 
ívið meira nú en það hafi verið, en 
framboð af eldri húsum hafi verið 
nokkuð stöðugt. -bj
> Markaðurinn
Sögurnar ... tölurnar ... fólkið ...
fylgirmeðfréttablaðinuídag
Minna tap | Flaga Group tapaði 
fyrir sem nemur ellefu milljónum 
króna á öðrum ársfjórðungi þessa 
árs. Tapið er um þrisvar sinnum 
minna en á sama tíma í fyrra.
Verðbólgukúfur fram undan | 
Bankarnir spá aukinni verðbólgu 
fram yfir áramót. Landsbankinn 
spáir hröðum bata þegar kemur 
fram á næsta ár, en Kaupþing 
og Glitnir telja hjöðnunina verða 
hægari.
Bakkavör kaupir | Bakkavör 
hefur fest kaup á breska matvæla-
fyrirtækinu Exotic Farm Produce. 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í 
Lincoln-skíri á Bretlandi og hjá 
því starfa 370 manns.
Finnur floginn | Finnur Ingólfs-
son, stjórnarformaður Icelandair, 
hefur selt alla eigin hluti í félag-
inu. Karl Wernersson og Einar 
Sveinsson taka kjölfestu í félaginu 
í gegnum félagið Mátt. 
Mikill viðsnúningur | Orku-
veita Reykjavíkur hagnaðist um 
8,2 milljarða króna eftir skatta á 
fyrstu sex mánuðum ársins sam-
anborið við 4,8 milljarða króna tap 
á sama tímabil í fyrra. 
Góð skýrsla | Í nýrri skýrslu Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins um Ísland 
eru horfur íslenska hagkerfisins 
sagðar mjög góðar. Það búi meðal 
annars yfir opnum og sveigjanleg-
um mörkuðum og traustu stofn-
anakerfi og stjórnsýslu. 
Byr hagnast | Hagnaður Byrs 
sparisjóðs nam rúmum 4,3 millj-
örðum króna á fyrstu sex mán-
uðum ársins samanborið við 
698,6 milljónir króna á sama tíma 
í fyrra. Þetta er 521,7 prósenta 
aukning á milli ára.
Metafkoma SPRON | SPRON var 
rekinn með 10,1 milljarðs króna 
hagnaði á fyrri hluta ársins, sem 
er tæplega fjórfalt meiri hagnað-
ur en á sama tíma í fyrra. Þetta 
var metafkoma.
Íslensk verðbréf hf. 
Allur hagnaður 
til hluthafa
12
Fasteignafélagið Stoðir
Orðið stærst á 
Norðurlöndunum
6
Sögurnar... tölurnar... fólkið...
 - I È V I K U D A G U R    S E P T E M B E R     p     T Î L U B L A È  p    ¹ R G A N G U R F R É T T I R V I K U N N A R
Erlend sérfræðiþekking
Lykillinn að 
samkeppnis-
hæfni Íslands 8-9
Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar
Fimm stærstu sparisjóðir landsins, sem mynda 
stærstan hluta sparisjóðakerfisins, voru reknir með 
22,3 milljarða króna hagnaði á fyrri hluta ársins, 
sem er ríflega fjórfalt meiri hagnaður en á sama 
tíma í fyrra. Samanlögð afkoma sparisjóðanna er 
nú þegar orðin meiri en allt árið 2006, þegar þeir 
högnuðust um 18,3 milljarða króna. Aðeins Spari-
sjóðurinn í Keflavík er undir hagnaði alls síðasta 
árs.
Hreinar rekstrartekjur sjóðanna námu alls 31 
milljarði króna, sem var um þreföldun á milli ára, 
en til samanburðar voru þær um 32 milljarðar 
króna árið 2006.
Þegar grannt er skoðað er afkoma þessara spari-
sjóða borin uppi af fjárfestingum en ekki af ávinn-
ingi af bankaþjónustu við einstaklinga og smærri 
fyrirtæki, þar sem styrkur sparisjóðanna hefur 
legið í gegnum tíðina. Sparisjóðirnir taka hagnað 
sinn fyrst og fremst í gegnum gengishækkanir 
hlutabréfa og hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga í 
fjármálatengdri starfsemi. Þrír þessara sparisjóða, 
SPRON, Sparisjóður Mýrasýslu og SpKef, hafa 
verið meðal stærstu hluthafa í Existu, sem hækkaði 
um meira en helming á fyrri hluta ársins. Þá var af-
koma hlutdeildarfélaga á borð við Icebank góð og 
sumir sparisjóðanna tóku drjúgar tekjur í gegnum 
eignarhluti í fjárfestingarbönkunum VBS, MP og 
Frjálsa og gengishækkanir í öðrum sparisjóðum. 
Aðrar rekstrartekjur en vaxta- og þóknanatekjur 
voru um 87 prósent af hreinum rekstrartekjum en 
um 74 prósent allt árið 2006.
Grunnrekstur stóru sparisjóðanna virðist ekki 
standa undir rekstri þeirra. Þrettán prósent 
rekstrartekna voru hreinar vaxta- og þóknanatekjur 
og drógust hreinar vaxtatekjur alls saman um 
fimmtung á milli ára. Hreinar vaxtatekjur SPRON, 
SpKef og Sparisjóðs Kópavogs drógust þannig 
saman á milli ára. Hafa ber þó í huga að eignarhlutir 
í öðrum fjármálafyrirtækjum bera annars konar 
tekjur en vaxtatekjur. Ef losað væri um þessa hluti 
væri auðvitað hægt að skapa miklar vaxtatekjur.
Ekki er loku fyrir það skotið að gengishagnaður 
haldi áfram að marka afkomu sparisjóða. Fyrirhuguð 
skráning Icebank í Kauphöll á næsta ári mun án 
nokkurs vafa leysa úr læðingi mikinn hagnað fyrir 
alla sparisjóði landsins.
Reknir á gengishagn-
aði sem aldrei fyrr
Fjórir af fimm stærstu sparisjóðum landsins högnuðust 
meira á fyrri hluta ársins en allt árið 2006. Aðeins þrettán 
prósent rekstrartekna komu frá grunnstarfsemi.
A F K O M A F I M M S TÆ R S T U S PA R I S j Ó Ð A N N A
Hagn. 2007 Hagn. 2006 Hlutfall
SPRON 10.129 2.627 11%
SpKef 4.637 1.057 8%
Byr 4.342 699 22%
SPM 2.410 921 15%
SPK 811 96 12%
Alls 22.329 5.400
*Hlutfall grunntekna af hreinum rekstrartekjum
Viðhorf Dana til íslenskra fjár-
festa skána hægt og rólega að 
sögn Skarphéðins Berg Steinars-
sonar, forstjóra Stoða. Skarphéð-
inn telur þá ákvörðun þrjú hundr-
uð danskra fjárfesta að taka bréf 
í Stoðum í skiptum fyrir hluti 
sína í Keops vera til marks um 
þessa viðhorfsbreytingu. ?Fyrir 
skömmu hefði þótt óhugsandi að 
danskir fjárfestar ættu bréf í ís-
lensku félagi sem enn er óskráð,? 
sagði Skarphéðinn.
Karsten Poulsen, framkvæmda-
stjóri Keops, segist oft á tíðum 
hafa orðið forviða á neikvæðri 
umfjöllun um íslenska fjárfesta 
í Danmörku, enda hafi hann ekk-
ert nema gott um Íslendingana 
að segja. ?Ég held að ástæðan sé 
einfaldlega sú að Íslendingarnir 
eru snöggir að taka ákvarðanir, 
og fljótir að láta kné fylgja kviði. 
Nokkuð sem kannski tíðkast ekki 
hér í Danmörku.? - jsk / sjá bls. 6
Þátttaka Dana 
merki um við-
horfsbreytingu
  Ísland og Lettland eru þau lönd 
Evrópu sem verða verst úti vegna 
herts aðgengis að lánsfé á alþjóða-
mörkuðum, í kjölfar bandarísku 
húsnæðislánakrísunnar. Þetta kom 
fram í skýrslu matsfyrirtækisins 
Standard and Poor´s.
Fram kemur að ofþensla hafi 
verið í íslenska hagkerfinu undan-
farin misseri; húsnæðismarkaður-
inn hafi verið í hæstu hæðum og 
eftirspurn eftir lánsfé gríðarleg. 
Þá hafi íslensku bankarnir 
stundað skuldsettar yfirtökur í 
miklum mæli. Leiddar eru líkur 
að því að Seðlabankinn kunni að 
verða knúinn til að hækka stýri-
vexti enn frekar, en þeir standa 
nú í 13,3 prósentum. 
Björn Rúnar Guðmundsson, 
forstöðumaður greiningardeildar 
Landsbankans, segir íslenskt efna-
hagslíf vel í stakk búið til að takast 
á við óróleikaskeið eftir að hafa 
fengið ákveðna eldskírn í kjöl-
far neikvæðrar umræðu í mars 
á síðasta ári. Mörg þeirra vanda-
mála sem menn töldu tengjast 
íslensku efnahagslífi þá hafi verið 
leyst. ?Bankarnir hafa varið sig 
gegn sveiflum á gengi krónunn-
ar og ríkið stendur betur. Síðan 
verður að hafa í huga að banka-
stofnanir hér eru lítið sem ekk-
ert tengdar þeim óróa sem verið 
hefur á bandaríska húsnæðis-
lánamarkaðnum. Í heildina litið 
stöndum við betur nú en áður en 
síðasta óróleikaskeið reið yfir.?- jsk
Þrengir að Íslandi og Lettlandi
S&P fjallar um hert aðgengi að lánsfé á alþjóðamörkuðum. Sérfræðingur Landsbankans 
telur íslenskt efnahagslíf vel í stakk búið til að takast á við óróleikaskeið.
www.trackwell.com
Flotaeftirlit ? tækjanotkun
 og aksturslagsgreining
FORÐASTÝRING
GO
TT F
ÓLK
Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó?ir í 
skilningi laga nr. 30/2003, um ver?bréfasjó?i og fjárfestingar-
sjó?i. Sjó?irnir eru reknir af Landsvaka hf., rekstrarfélagi me? 
starfsleyfi FME. Landsbankinn er vörslua?ili sjó?anna. Athygli 
fjárfesta er vakin á flví a? fjárfestingarsjó?ir hafa r?mri fjár- 
festingarheimildir skv. lögunum heldur en ver?bréfasjó?ir. 
Um frekari uppl?singar um sjó?ina, m.a. hva? var?ar muninn 
á ver?bréfasjó?um og fjárfestingarsjó?um og fjárfestingar- 
heimildir sjó?anna, vísast til útbo?sl?singar og útdráttar úr 
útbo?sl?singu sem nálgast má í afgrei?slum Landsbankans 
auk uppl?singa á heimasí?u bankans, landsbanki.is.
CAD
4,2%
*
DKK
4,4%
*Örugg ávöxtun 
í fleirri mynt 
sem flér hentar EUR
4,7%
*
GBP
6,5%
*ISK
14,4%
*
Markmið
Peningabréfa er 
að ná hærri ávöxtun en 
millibankamarkaður og 
gjaldeyrisreikningar. Enginn 
munur er á kaup- 
og sölugengi.
Peningabréf
Landsbankans
USD
5,4%
*
* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. ágúst - 31. ágúst 2007.
Sími: 512 5000
MIÐVIKuDAGur
5. september 2007 ? 240. tölublað ? 7. árgangur
 ( % ) - ) , )   ) , 3 !    ( ² 3  " ® 2 .    . ? -  % 2 ¨ ) 2   2    " ¥ , ! 2  !   ' 2 ? * 5 2  ! 4 6 ) . . !  " / ¨  ! 2 Ratan Hallgrímsso
n er tíu ára íslen
skur strákur sem býr í Svíþjóð. Hann le
ikur eitt aðalhlut
-
verkanna í nýjum sæ
nskum sjónvarpsþ
ætti fyrir börn sem heitir Barda.
Barda-þættirnir eru 
tólf alls og í hver
jum þætti eru nýir persónur. Ratan leikur annað 
aðalhlutverkanna 
í 
einum þáttanna en 
þeir verða sýndir 
nú í haust. ?Barda er svona ?role?-spil og maður á 
að slá út drauga og
 alls 
kyns svoleiðis. Ég
 leik skógarálf sem 
heitir Shian Aks í spilinu og vinkona mín heitir 
Ymi Shiff,? segi
r 
Ratan.
Ratan hefur ekki
 leikið áður en þegar 
hann sá aug-
lýst eftir krökkum
 til að vera með í þættin
um var hann 
alveg ákveðinn í að 
sækja um. ?Við fórum 
inn á síðu á 
netinu og sáum að 
maður gat verið með 
í þessu og ég 
vildi það og fór í 
próf. Það voru eit
thvað um eitt þús
-
und manns að sæk
ja um og ég var ei
nn af þeim sem fengu að vera með.?Ratan segi
r að það hafi veri
ð mjög sérstakt að 
taka 
þátt í gerð sjónvarp
sþáttar. ?Við voru
m þarna í tvo daga og þetta var svolítið erfitt 
en gaman. Vinkona mín sem ég var að vinna með 
var líka mjög skem
mti-
leg.?
Nokkrir vinir Rat
ans vita að hann l
ék í þættinum þó að það sé ekki búið að sýna han
n en Ratan segist
 ekki 
vera farinn að finn
a mikið fyrir fræg
ðinni ennþá. ?Ég veit ekki hvernig það verður þegar 
þátturinn byrjar en ég hef samt þurft að skrifa eina 
eiginhandaráritun,?segir hann og brosir.Ratan 
segir að það hafi verið 
mjög gaman að fá 
þetta 
tækifæri en hann
 er ekki viss um að 
hann vilji leggja leiklistina fyrir sig. ?Mig langar 
að verða fótboltaspil
-
ari þegar ég verð 
stór því ég er að 
æfa fótbolta og kannski ætla ég að búa á Íslandi.
?  Búin
n að
 gefa
 eina
 árit
un
   D S        G E I S L A 
  M E È  V Î G G U 
    Vik
a á S
pán
i
13.2
00
kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald 
og skattar.
Huyndai Getz eða s
ambærilegur
522 44 00 ? www.hertz.is
Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpun
kta
frá
ÍSLE
NSK
A/SI
A.IS/
HER
 3691
9 09/
07
Fjar
nám
á haustönn
Skráning
á haustönn
fer fram
dagana
:27. ágúst
? 10.
september
veðriðídag
verkaðvinna
Lausar lóðir á 
suðvesturhorninu
Sérblað um byggingariðnaðinn
fylgirfréttablaðinuídag
ratanHallgrímsson
Leikur í sænskum sjón-
varpsþætti fyrir börn
? Börn ? Bílar ? Nám
ímiðjublaðsins
rIGnInG sÍÐDeGIs - Í dag 
verða yfirleitt suðvestlægar áttir, 3-8 
m/s. Skýjað með köflum og þurrt 
í fyrstu en fer að rigna sunnan og 
vestan til síðdegis. Víða rigning í 
nótt. Hiti 9-15 stig.
VeÐur 4
?? ??
??
??
??
verk að vinna
MiÐvikudag
ur 5. septeM
ber 2007
Lausar 
bygginga
lóðir
almenningi st
endur til 
boða þónokk
rar lóðir á 
suðvesturhorninu 
bls. 4
Fréttablaðið/Hörður
Mannekla í borginni
?Sveitarfélög á höfuðborgar-
svæðinu standa ekki undir þeirri 
grunnþjónustu sem ætlast er til að 
þau veiti,? skrifar Þorbjörg Helga 
Vigfúsdóttir borgarfulltrúi. 
Í DAG 18
Stór landsvæði skipu-
lögð fyrir sumarhús
Þær sumarhúsabyggðir sem þegar eru skipulagðar myndu duga landsmönnum 
næstu þrjár aldir. Óvenju mikið er af nýjum sumarhúsum segir fasteignasali. 
Talsvert er um að landeigendur skipuleggi byggð og flytji inn hús á lóðirnar.
Ekkert ákveðið
Knattspyrnudeild FH hefur ekki 
ákveðið hvort hún 
leyfi lánsmönnum 
félagsins hjá Fjölni 
að leika úrslita-
leikinn í bikarnum 
gegn móðurfélagi 
sínu.
ÍþróttIr 30
impregiloásumarHúsamarkaðinn
Vinnubúðir og önnur hús sem risið hafa tímabundið 
vegna framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun eru til sölu. 
Þó nokkur fjöldi hefur sýnt húsunum áhuga, og nokkr-
ir fest sér hús, segir Ómar R. Valdimarsson, talsmaður Im-
pregilo. Húsin eru seld á staðnum, og þurfa því kaupend-
ur að taka þau í sundur og flytja í burtu þegar þau losna.
Ómar segir einhver húsanna geta hentað vel sem 
sumarhús, þótt eitthvað þurfi auðvitað að gera fyrir húsin 
eigi þau að falla inn í byggð í Grímsnesi eða annars stað-
ar á landinu. 
Hann segir fermetraverðið 200-250 evrur, 18-22 þúsund 
krónur. Þó að eftir sé að flytja og lagfæra húsin megi samt 
búast við því að geta fengið um 80 fermetra sumarhús á um fimm milljón-
ir króna.
Ómarr.
valdimarsson
VIÐsKIptI Afkoma fimm stærstu 
sparisjóða landsins er borin uppi 
af fjárfestingum, ekki ávinningi af 
bankaþjónustu.
Sparisjóðirnir SPRON, BYR, 
Sparisjóðurinn í Keflavík, 
Sparisjóður Kópavogs og Spari-
sjóður Mýrarsýslu mynda 
stærstan hluta sparisjóðakerfis-
ins. Þeir voru reknir með 22,3 
milljarða króna hagnaði á fyrri 
helmingi ársins, ríflega fjórfalt 
meiri hagnaði en á sama tíma í 
fyrra. Hagnaðurinn stafar hins 
vegar fyrst og fremst af gengis-
hækkunum hlutabréfa og afkomu 
hlutdeildarfélaga í fjármála-
tengdri starfsemi. sjámarkaðinn
Stærstu sparisjóðir landsins:
Hagnast á fjár-
festingum
slöKKVIlIÐ Allt tiltækt slökkvilið 
var sent frá Akureyri í Vaðlaheið-
ina í gærkvöld, þar sem sumarbú-
staður stóð í ljósum logum. 
Tilkynning um eldinn barst 
skömmu eftir klukkan sjö og 
innan við klukkustund síðar var 
búið að ná tökum á eldinum. Þó 
logaði nokkra stund enn í þakinu.
Að sögn varðstjóra slökkviliðs-
ins á Akureyri er allt meira og 
minna brunnið innanstokks, þótt 
bústaðurinn standi enn. Eldsupp-
tök eru ókunn og ekki liggur fyrir 
hvenær einhver var síðast í 
húsinu. -sh
Sumarhús varð eldi að bráð:
Meira og minna 
allt brunnið inni
ávettvangiSlökkviliðsmenn voru ekki 
lengi að ná tökum á eldinum, sem þó 
kraumaði í einhverja stund.
 FRéttaBlaðIð / öRlyGuR HNeFIll
Öldugangurútiágranda?Þetta horfir allt til betri vegar,? segir Sigurður Þ. Ragnarsson veðurfræðingur um lægðina sem 
plagað hefur landsmenn síðustu daga. ?Þetta var fyrsta haustlægðin,? segir hann. ?Bara rétt til að minna okkur á hvar við búum.? 
Sigurður segir að talsvert muni hlýna á morgun en þá er búist við allt upp undir 20 stiga hita austanlands. FRéttaBlaðIð/GVa 
löGreGluMál Unglingspiltarnir 
tveir sem struku af meðferðarheim-
ilinu Bergi í Aðaldal seint á 
sunnudagskvöld komu í leitirnar um 
áttaleytið í gærkvöldi. Drengirnir, 
sem eru fimmtán ára gamlir, 
fundust heilir á húfi, en þreyttir, í 
heimahúsi í Efra-Breiðholti. Þeir 
gistu á meðferðarheimilinu Stuðlum 
í nótt. Barnaverndaryfirvöld voru 
kvödd til og verður framhaldið 
ákveðið í samráði við þau.
Bíllinn sem drengirnir eru 
grunaðir um að hafa stolið og ekið 
til Reykjavíkur var í gærkvöldi 
ófundinn, en málið er í rannsókn að 
sögn varðstjóra lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.  -sh
Fimmtán ára strokupiltar:
Fundust heilir á 
húfi í Breiðholti
Það eru fjölmargir 
byggingaraðilar sem hafa 
verið að kaupa lóðir, jafnvel í 
tugum talið.
sveinnguðmundsson
FRamKVæmdaStjÓRI
Mikilvægur 
stuðningur
Vinir Úlfs Chaka Karls-
sonar halda tónleika 
til að styrkja hann í 
baráttunni við erfið 
veikindi.
FólK 28
Ótrúleg frjósemi
Álfrún Örnólfsdóttir 
er ein sjö leikara sem 
tengjast sýningunni 
Gretti sem fjölga 
mannkyninu um þessar 
mundir.
FólK 34
eddaandrésdÓttir
Skrifar bók um 
föður sinn
Gerir upp erfiða glímu við alzheimer
fÓlk34

					
Hide thumbnails
Qupperneq 1
Qupperneq 1
Qupperneq 2
Qupperneq 2
Qupperneq 3
Qupperneq 3
Qupperneq 4
Qupperneq 4
Qupperneq 5
Qupperneq 5
Qupperneq 6
Qupperneq 6
Qupperneq 7
Qupperneq 7
Qupperneq 8
Qupperneq 8
Qupperneq 9
Qupperneq 9
Qupperneq 10
Qupperneq 10
Qupperneq 11
Qupperneq 11
Qupperneq 12
Qupperneq 12
Qupperneq 13
Qupperneq 13
Qupperneq 14
Qupperneq 14
Qupperneq 15
Qupperneq 15
Qupperneq 16
Qupperneq 16
Qupperneq 17
Qupperneq 17
Qupperneq 18
Qupperneq 18
Qupperneq 19
Qupperneq 19
Qupperneq 20
Qupperneq 20
Qupperneq 21
Qupperneq 21
Qupperneq 22
Qupperneq 22
Qupperneq 23
Qupperneq 23
Qupperneq 24
Qupperneq 24
Qupperneq 25
Qupperneq 25
Qupperneq 26
Qupperneq 26
Qupperneq 27
Qupperneq 27
Qupperneq 28
Qupperneq 28
Qupperneq 29
Qupperneq 29
Qupperneq 30
Qupperneq 30
Qupperneq 31
Qupperneq 31
Qupperneq 32
Qupperneq 32
Qupperneq 33
Qupperneq 33
Qupperneq 34
Qupperneq 34
Qupperneq 35
Qupperneq 35
Qupperneq 36
Qupperneq 36
Qupperneq 37
Qupperneq 37
Qupperneq 38
Qupperneq 38
Qupperneq 39
Qupperneq 39
Qupperneq 40
Qupperneq 40
Qupperneq 41
Qupperneq 41
Qupperneq 42
Qupperneq 42
Qupperneq 43
Qupperneq 43
Qupperneq 44
Qupperneq 44
Qupperneq 45
Qupperneq 45
Qupperneq 46
Qupperneq 46
Qupperneq 47
Qupperneq 47
Qupperneq 48
Qupperneq 48