Morgunblaðið - 13.01.1952, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 13.01.1952, Blaðsíða 16
Veðurúflif j dag: Suðvestan storaiur. Snjóél. Oftttttl 10. tb!. — Sunnudagur 13. janúar 1952. ^ykjafítarbréí Sjá b!s. 9. HvaS cr þetta! Sfuíf samfal við öiaí Thors ðfvinsiyniáfaréðherra ÞANN 16. þ. m. hefst í London ráðstefna um það, hvort heppilegt sé fyrir Breta og þær þjóðir, sem selja fisk til Bretlands, að tak- tr.&rka landanir á nýjum fiski þar, þegar fyrirsjáanlegt er að of mikið berst að á markaðinn. — Mbl. hefur af þessu tilefni snúið sér til Ólafs Thors atvinnumálaráðherra og leitað upplýsinga hjá honum um ráðstefnu þessa og verkefni hennar. HOFST I SEPTEMBER S. L. «> Fundur þessi hófst í september! s. 1., segir Ólafur Thors. Varj tii hans boðað að tilhutan Breta og áttu allar þær þjóðir, sem fisk selja til Bretlands þar full- j trúa, þar á meðal Danir, Norð- menn, Færeyingar, Frakkar, Belgir, Holiendingar, Þjóðverjar, íslendingar o. fl. þjóðir. Full- trúar íslands þar voru Kjartan Thors, formaður stjórnar Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, Davíð Ólafsson fiskimálastjóri og Agnar Kl. Jónsson sendiherra. Ákveðið var eftir nokkurra svo legufæri sín í fárviðrinu um daga setu ráðstefnunnar að fersta j daginn, að hann stóð í botni. Var Báfarnir flisifir í örugga hSfn ALLIR hvalveiðibátar Hvalveiði stöðvarinnar hafa nú verið fluttir hingað til Reykjavíkur. Er hval- veiðivertið lauk, var þeim lagt við festar út á Hvalfirði. ¦— í tveim stórviðrum i vetur heíur bátunum hlekkst á. Einn slitnaði upp og rak á land. Annar dró Skíðafóik hælt komið í prkvöidi 1 sl unn arí Kiifvi í GÆRKVÖLDI var skíðafólk hætt komið í. stórhríð og stormi á leið upp að Kolviðarhóli. Voru í þessum hópi þrir piltar og þrjár stúlkur. — Tveir piltar aðrir sneru við, en voru ókomnir til byggo- ar, er síðast fréttist. era upp inganes í Laugardagsveðrinu mikla, var talið að togarinn Helgafell, sem legið hefur á Eiðsvík um langt skeið, myndi hafa rekið upp í Geldinganes. Um daginn var farið inn á vík- ina til að athuga togarana og korri í ljós að hann hafði ekki strar.dað, en dregið nokkuð legu færin. henni til þess að fiskimálanefnd O.E.E.C. í París gæti fjallað um málið í sambandi við skýrslu, sem nefnd skipuð af þeirri stofn- un hafði samið um söluhorfur fiskjar í ýmsum Evrópulöndum. En í henni áttu sæti fulltrúar 5 þjóða, þ. á m. íslendinga. Var Helgi Þórarinsson framkvæmdar- stjóri S. í F. fulltrúi íslands þar. UNDIRBÚNINGSRÁÐSTEFNA í KAUPMANNAHÖFN Þessi ráðstefna kemur nú aftur saman í London og verða full- trúar Islands þar hinir sömu og í haust. En hinn 14. þ. mán. munu fiskimálaráðherrar Norðurlanda hittast í Kaupmannahöf'n tii und- irbúnings Londonarfundinum. En þar sem ég get ekki mætt á þeim fundi, munu þeir Kjartan Thors og Davíð Ólafsson sækja hann fyrir mína hönd. 700 ÞUS. TONN AF NYJUM FISKI FLUTT TIL BRETLANDS Hve miklu magni af ný.jum fiski er landað í Bretlandi árlega? Samkvæmt skýrslum, sem fyrir liggja, eru um 700 þús. tonn af nýjum fiski árlega flutt til Bret- lands. Þar af eru um 540 þús. tonn afli brezkra skipa. Afgang- urinn, um 160 þús. tonn ,er frá veiðiskipum annarra þjóða. Eins og kunnugt er, verður' SJOMANNAFÉLAGIÐ oft mikið verðfall á hinum mannaeyjum, hefur hann sóttur af dráttarbátnum Maena og dreginn hingað til Reykjavíkur á fimrntudaginn. Var hann síðasti hinna fjögurra báta sem fiuttur var hingað í ör- ugga höfn.__________. m á þriSjucfagskYöl NU er ákveðið, svo fremi veður- guðirnir ekki hamli, að hin fyr- irhugaða brenna og álfadans íþróttafélaganna, fari fram á , þriðjudagskvöldið á íþróttavell- I inum. Vonir standa til að báíköstur- inn verði einn hinn stærsti sem hér hefur sézt. Um 100 manns skemmtir með álfadansi, telpna- kór á að syngja og marglitum flugeldum skotið. Hafa íþrótta- félögin mikinn hug á að gera þessa kvöldstund sem skemmti- legasta fyrir áhorfendur, bæði börn og fullorðna. HÉR er mjög óvenjulég mynd. Ef það tíðkaðist í ísl. blöðum að kjósa mynd vikunnar, er ekki ósennilegt að þessi yrði fyrir val- inu, svo óverijnleg er hún — Þetta.er mynd af flaki af Kata- línaflugbát', sem í fárviðrinu fauk á eitt flugskýlið á Reykja- víkurílugvelli. Annpð hjólið und ir flakinu fór í gegnum vegg skýl isins en stélendinn stendur í völl- inn. — Þannig skorðað hangir flakið utan á skýlinu. — Flak þetía hefur verið á flugvellinum í mörg ár, allt frá dögum brezka i'lugliðsins þar. — Ljósm. Mfrl. Ól. K. M. Hvr slarfcmaður heilfarigðiseflirlitsins Á FUNDI bæjarráðs í fyrradag, voru lagðar fram umsóknir um stöðu eftirlitsmanns við heil- brigðiseftirlit bæjarins. Jafn- framt umsóknunum var lögð fram umsögn borgarlæknis um hæfni umsækjenda og mælti hann með því við bæjarráð, að Sören Sörenson skyldi ráðinn til starfsins og samþykkti bæjarráð það. i Éyjum sefp upp samnsngum -brezka fiskmarkaði. Sprett- ur það af því, að of rnikið magn berst á hann í einu. Tilgangur ráðstefnunnar er sá, að athuga, og e. t. v. að ¦ taka ákvarðanir um, hvort rétt þyki, að setja hömlur á þennan innflutning í því i skyni að hindra slíkt var-3- fall. Mundi þá slíkur niður- skurður ná jafnt til brezkra skipa sem erlendra. Hvert er álit yðar á sh'kum ráðstöfunum, ef úr þeim yrði? Þetta mál hefUr verið rætt innan ríkisstjórnarinnar og við fulltrúa okkar á ráðstefnunni. A þessu stigi þess tel ég ekki rétt að gera það frekar að umtalsefni opin- berlaga._________________• Farviðri i daq f GÆRKVÖLDI brá til hláku með suðaustan átt, slyddu og síð ar rigningu. Veður fór versnandi eftir því sem á daginn leið. I gær kvöldi voru II vindstig hér í bæn um, en veðurhæðin komst upp í 13vindstig í stormbyljunum. í dag mun svipað veður verða, með öðrum orðum fárviðri en af suðvestri með miklum hríðar- í Vest- sagt upp samningum sínum við Fél. ísl. botnvörpuskipaeigenda. Svo sem kunnugt er eiga Vest- mannaeyingar tvo togara. —Hlut ur háseta á togaranum Bjarnar- ey, á fyrra ári, varð 47.500, cn á Elliðaey 51.000 krónur, en þessu til viðbótar er svo ókeypis fæði skipverja. Gó5ur afli á Suðurnesiabáfa m Fiskileysi hjá Akranes- og Rvíkurbáfum. i STÖÐUGT bætast fleiri og fleiri skip við í þann skipaflota, sem róðra stundar í vetur frá verstöðvunum hér við Faxaflóa og á Suðurnesjunum. Afli Suðurnesjabáta hefur verið góður. Aftur á móti er fiskleysi á miðum bátanna frá Akranesi, Hafnarfirði og Reykjavík. —¦ KEFLAVIK símaði blaðinu í gær að tvo und- anfarna daga hafi bátarinr ver- ið með fjögur ti sex tonn í róðri. Er það talinn góður afli í byrjun vertíðar. Þessi afli hefur verið frystur, en einnig nokkuð saltað. Nú eru 14 bátar byrjaðir róðra, en það er um það bil helmingur bess bátafjölda, sem verður á ver tíð í Keflavík í vetur. STÓR ÞORSKUR Á SANDGERÐISBÁTA Afli Sandgerðisbáta hefur verið 1471 afrinnulaus í Reykjavík ATVINNUMÁLANEFND Fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna hefir aflað sér upplýsinga um atvinnuleysi innan verkalýðsfélaganna. Upplýsingar þessar hafa leitt í ljós að innan 13 verklýðsfélaga er nú 1471 félagsmaður atvinnulaus, sem skiftist þannig á eftir- talin verklýðsfélög: • Verkamannafél. Dagsbrún .. 600 Vörubílstjórafél. Þróttur .... 150 Hið ísl. prentarafélag .... 27 Múrarafélag Reykjavíkur . . 75 Fél. starfsfólks í veitingah. 40 Bókbindarafélag íslands .... 65 Málarasveinafél. Rvíkur .... 67 Sveinafél. húsgagnasmiða .. 15 Félag garðyrkjumanna .... 10 Prentmyndasmiðafél. íslands 6 Bakarasveinafélag íslands .. 5 Rakarasveinafélag Rvíkur 1 éljum þegar fram á daginn kem-jlðja, fél. verksmiðjufólks .. 400 ur. Samtals 1471 Frarnangreindar upplýsingar eru miðaðar við þá meðlimi fé- laganna, sem búsettir eru í Reykjavík. Iðnnemar eru ekki taldir með og ekki heldur meist- arar, en atvinnuleysi meðal meistara og iðnnema er í sum- um iðngreinum engu minna en meðal sveina. Um 10. des. s. 1. voru atvinnu- lausir félagsmenn fyrrgreindra verklýðsfélaga um 600. (Frá Fulltrúaráði verkalýðs- íélaganna). * Fólk þetta hafði farið héðan úr bænum kLukkan tvö í gærdag. Bíllinn gat flutt það upp að Sandskeiði, en þangað mun hann hafa kotnið um klukkan 3. Þar spennti fólkið á sig skiðiri og lagði af stað. AÐ GEFAST UPP Um kl. 9 í gærkveldi varð heimbilsfólkið á Kolviðarhóli vart við ferðir manna á hlaðinu. Þá var stórhríð og stormur og varla sá út úr augunum. —• Voru þar komnir tveir ungir menn og nokkru síðar komu tvær stúlkur. Voru mennirnir mjög þjakaðir orðnir, en stúlk- urnar aðframkomnar og gátu þær tæpast staðið á fótunum, þótt studdar væru. Hið hrakta skíðafólk sagði frá því að niður á veginum, þar sem á Flötunum heitir, Væri stúlka og maður og hefði stúlka gefizt upp. | HAFÐI LAGZT FYRIR Kolviðarhólsfólkið fór þegar af stað og í hríðinni fylgdi þeð símalínunni. Hafði það skammt farið er það mætti manninum. Var hann á leið heim að Kolvið« arhóli til að ná í hjálp. Var hann að því kominn að gefast upp. Kom í ljós síðar, að hanri hafði lengi vel hjlápað stúlkun- um tveim til skiptis, þar eð þau höfðu orðið viðskila við félaga sína tvo í hríðinni. Á flötunum fannst stúlkan, hafði hún lagst fyrir við síma-< staur. —- Ferðin heim að Kolviðarhóli sóttist allgreiðlega. Lét gestgjaf- inn búa vel um fólkið og færa því hressingu og var fólkið all« hresst orðið seint í gærkvölldi. TVEIR SNERU VIÐ Tveir piltar, sem ekki ætluðu að Kolviðarhóli, en voru sam» ferða hinu fólkinu í bílnum upp að Sandskeiði. — Það er vitað, að um kl. 8 í gærkveldi sneru þeir við vegna hríðar og veðurs. Höfðu þeir veðrið í bakið. — Voru þeir ókomnir til byggða seint í gærkvöldi._________ aflinn meiri og var frá fjórum LUNDÚNUM — Frístundamálar- til 7,5 tonn á bát. Mikið hefur ar j Japan hafa stofnað með sér veiðzt af stórþorski og er hann fe]ag sem þeir kalla Churchill- saltaður. Tíu bátar eru byrjaðir klúbbinn. Nýlega sendu þeir r°ðra. Churchill að gjöf vandaðan mál- Samkvæmt upplýsingum frá arakassa með japönskum olíulit-, Sölusambandi íslenskra fisk- Um af beztu tegund framleiðenda er nú mikil eftir- spurn eftir íslenzkum saltfiski í ýmsum löndum. Afli Grindavíkurbáta var 2,5 iil sex tonn í gærdag. Bátar í ver- stöðvunum syðra og hér í Faxa- flóa munu ekki hafa róið í gær- kvöldi þar eð óveðri var spáð. Fréttaritari Morgbl. í Keflavík !góður> s;maði fréttaritari Morgbl. iþar. Bátar hafa róið dag hvern ísíðan á fimmtudag. Verið með 3,5 til sex tonn í róðri, en í gær var FISKLEYSIÐ I NORÐUR- FLÓANUM Á miðum Akranesbáta, Reykja- víkur og Hafnarfjarðar hér í norð anverðum Faxaflóa, er aftur á móti aberandi fiskleysi. Á sama tíma og Suðurnesjabátar eru með á áttunda tonn eftir róðurinn, komast bátarnir úr fyrrnefndum verstöðvum í fimm tonna afla og allt niður í eitt tonn, eftir róður. Á Akranesi cru nú byrjaðir róðra 14 bátar. Hér :í Reykjavík munu 10 bátar vera á h'nuvciðum í vetur^___________________ Meiddist ekki. WASHINGTON — Maður var að vinna með jarðýtu vestur í Bandaríkjunum, en hrökk út úr henni og fór jarðýtan yfir hann. Maðurinn meiddist þó ekkert, n 'r"7**

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.