Morgunblaðið - 27.05.1955, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 27.05.1955, Blaðsíða 15
r Föstudagur 27. maí 1955 MORGUNBLAÐIÐ 31 Að leik úti á leiksvæðinu. Herdís Egilsdóttir spilar á gítar við leik barnanna. Frh. af bls. 25. um. Og ég varð áheyrandi að skrafi barnanna um vetrarstörf- in, áhöldin, bækurnar og ekki sízt ljósmyndirnar af þeim á veggjunum. En mest lagði ég eyrun við hlýlegu samtali for- eldra og kennara skólans. Enda sagði skólastjórinn við mig, er ég þakkaði íyrir mig og kvaddi: DAGUB FORELDRANNA „Ég vil kalla þetta dag for- eldra, barna og kennara. Við SAiíS svona tækifæri gefst þessum „þrem stóru" kærkomið tæki- færi til að líta yfir allt sem gert hefur verið, og sjá og sannfær- ast um, hvernig það er í innsta kjarna. Svona dagar eiga að minna foreldra og kennara á, að eitt er nauðsynlegt í skóla- starfi: Þ. e. a. s. að þessir aðilar hafi vingjarnlegt samstarf og reyni að skilja hverir aðra. Því að skilja, er að fyrir- gefa". V. St. vexaorei ingojis 44 'Zl&m%m :¦'¦'" SLYSAVAB.NADEIDIN Ingólfur í Reykjavík hefur nýlega gefið út mjög snotur ferðaskírteini til minningar um ferðaiög og verða þau seld til ágóða fyrir slysa- varnastarfið. Hafa skírteini þessi verið köll- úð „heillavegabréf" og eiga að flytja þeim, sem kaupa þau, heiil og ánægju á ferðalaginu, enda er það jafnan svo, að þeir, sem styðja góð máleíni, hljóta af því einhverja blessun. Tilgangurinn með sölu bréf- anna er að gefa mönnum kost á, að styðja slysavarnastarfið um leið og þeir takast ferð á hendur eða fara í skemmtiferðalag og eignast um leið snoturt minn- ingarskírteini um ferðalagið, gef- ið út af þeim, sem sjá um ferðina. Munu margir áreiðanlega hafa gaman af því, að eiga slíkt skír- teini til.minningar. Vegabréfin verða seld hjá flugfélögunum, hjá afgreiðslum farþegaskipa, ferðaskrifstofunum og ef til vill víðar, pg kosta 10 kr. Stefán Jónsson, teiknari, hefur séð um gerð bréfanna, sem eru mjög smekklega gerð. Efst er mynd af flugvél, en þar fyrir neðan mynd af farþegaskipi, en til beggja hliða eru landslags- myndir úr öllum landsfjórðung- um. En í miðju er reitur, þar sem rita skal nafn þess, sem ferðast, hvenær ferðin er farin o.s.frv. Það er von stjórnar Ingólfs að fólk, sem ferðast, kaupi þessi nýju „heillavegabréf" og að slysa varnarstarfsemin í landinu megi hafa af þeim nokkurn styrk og þau megi auk þess minna á eitt hið mesta velferðarmál þjóðar- innar. — (Frá SVFÍ). Nemendur vetrkfalii*' 99 SINGAPORE, 18. mai — Þrjú þúsund kínverskir stúdentar neituðu að hefja skólanám að nýju, er skólar þeirra voru aftur opnaðir hér í dag. — Margir nemendanna höfðu eytt allri s. 1. nótt á skólalóðunum. Héldu þeir útifundi og ákváðu að gera „verk- fall", þar til skólarnir hefðu haf- ið starf án þess að nemendum væri sett nokkur skilyrði. Stjórn in í Singapore hafði, eins og kunnugt ei, fyrirskipað að þrem kínverskum skólum yrði lokað um tíma, þar sem nokkrir nem- endanna höfðu tekið þátt í óeirð- um þeim, er urðu í sambandi við verkfall strætisvagnastjóra þar í borg í s. 1. viku. í dag var til- kynnt, að skólarnir yrðu opnaðir a#ur. ..... :•¦., i , :-i Frh. af bls. 22. þegar fengizt varðandi fram- leiðsluna, markaðsmöguleika o. s. frv. og aldrei hafa til þessa orðið skemmdir á útfluttri vöru. Með ofangreindri tillögu er gert ráð fyrir að ein verksmiðja hefði sérstaklega með höndum tilraunir til vélrænnar stóriðju. Auðvitað mundi hún einnig fram- leiða ýmislegt annað í smærri stíl. Hins vegar er einnig gert ráð fyrir að styðja eftir því sem ástæður leyfa ýmsan hinn smærri iðnað, sem eðli málsins sam- kvæmt gæti stuðst við minni stofnkostnað og sölu á sérstök- um vörum, sem ekki væru eins vel fallnar til fjölda-framleiðslu. Slík aðstoð yrði tvímælalaust raunhæfari og líklegri til árang- urs, eftir að komin væri á stofn i ein aðalmiðstöð þessa iðnaðar, sem hefði betri aðstöðu heldur en smáverksmiðjur úti um land til að fylgjast að staðaldri með tæknilegum nýjungum, markaðs- möguleikum erlendis o. s. frv. Byrjunarörðugleikar við mark- aðsöflun eru ekkert einsdæmi í I útflutningi íslendinga, og hefur stundum áður gengið iila að ] brjóta braut nýjum útflutnings- vörum, sem síðar hafa þó orðið mikilvægar. T.d. vannst mjög seint fyrstu árin að afla markaða fyrir frystan fisk og urðu mikil stundartöp af þeim tilraunum. Þannig tapaði Fiskimálanefnd ár- ið 1935 kr. 44.722 á fisksendingu til Póllands og aðrir aðilar að því er virðist a.m.k. kr. 20.000. Árið 1936 tapaði nefndin kr. 43.010 í sendingu til Bandaríkj- anna, og árið 1937 kr. 94.562 á annari sendingu til Bandaríkj- anna, og var þó heildar kostnað- - V-Þýskaland Frh. af bls. 29. hefur síðan frá því í maí 1952 sköpuðust svo litlar gjaldeyris- tekjur í Bretlandi, að verzlun við þá hefði minnkað ár frá ári og hlyti svo að verða meðan brezka stjórnin léti slíkt smánaratferli sem löndunarbannið viðgangast. Eins og ég sagði bar mest á vefnaðarvörum á Olympia-sýn- ingunni og er alkunna, að Bretar framleiða ágæta vefnaðarvöru, enda eru þeir ekki hræddir um sig í markaðssamkeppni á vand- aðri vefnaðarvöru. Hins vegar mátti oft heyra, að þeir óttast samkeppni á markaðnum frá Austurlöndum eins og t. d. Jap- an, sem framleiðir og sendir á markaðinn mikið af annars og þriðja flokks vefnaðarvöru, sem er mjög ódýr. GAGNLEGAR KYNNINGARFERÐIR \ Að lokum segir Barði Frið- riksson: t Ýmislegt var fróðlegt að sjá á báðum þessum sýningum. Þó var ég hrifnari af þeirri þýzku, þar Ísem nýjungar og framfarir virð- ast mun meiri. Það er enginn vafi á því, að l íslendingum er gagnlegt og hollt að sækja slíkar sýningar. Þær eru staðirnir til að kynnast nýj- ungunum, nýjungum, sem stund- um geta haft stórfelld áhrif til framfara og hagsbóta í öllu fram- leiðslu- og atvinnulífi okkar. Þ. Th. ur við þá sendingu aðeins kr. 102.852. Þetta var ærið fé í þá daga, og jafnvel eftir síðari heims styrjöldina var mjög mikið af frystum fiski selt langt undir kostnaðarverði. Það getur tekið talsverðan tíma að vinna niðursuðuvörunum öruggan markað, og jafnframt orðið ærið kostnaðarsamt. Sam- keppnin er mikil frá hinum vax- andi iðnaði annara landa, sem þegar hefur unnið sér viðurkenn- ingu neytendanna. Við getum þegar í byrjun orðið samkeppnis- færir, að því er snertir vöru- gæði og geymsluþol. Þetta eru framkvæmdaratriði, og allar nauðsynlegar upplýsingar þar að lútandi liggja fyrir. Kostnaðar- hliðin verður hið erfiðasta, en með notkun hinnar fyllstu tækni við framleiðslu, samfara vel skipulagðri sölustarfsemi virðist flest benda til þess að á þessu megi einnig sigrast. — Minningarorð Frh. af bls. 26. 30 ár, sem ég hefi þekkt hann, og ég held mér sé óhætt að bera fram sams konar þakklæti til hans frá forystumönnum Lands- bankans og Sambandsins, sem nutu vinsemdar hans og hollustu í viðskiptum. — Það er ánægju- legt að geta jafnframt skýrt frá því, að aldrei hefur komið til vanskila í viðskiptum þessara stofnana við Landmandsbanken. Washington D. C, 25. marz 1955. Jón Árnason. Ryfli farveg Hé!rj i nornanr - FinnSand Frh. af bls. 24. bæjum, er á löngum tíma hafa tamið sér hægfara framþróun, trúa varla sínum eigin augum. En Erik Lönnroth er alls ekki stórhrifinn: þetta er aðeins byrj- unin, segir hann. * ENGINN HEFIR AFREKAÐ EINS MIKD3 OG ÞÉR . . . Enginn þarf að furða sig á þvi, þó að Helsingfors-háskólinn hafi hvað eftir annað skipað Lönn- roth í æðstu embætti skólans: Rektorsembættið, stöðu háskóla- kanslara, gert hann yfirmann skógræktarvísindastofnunarinn- ar, fastan meðlim og formann bygginganefndarinnar. .— Engin aldurstakmörk gilda fyrir hann. Þegar hann varð að segja af sér sem háskólakennari og prófessor, gerðist nokkuð óvenju legur atburður, elzti prófessor há skólaráðsins flutti Erik Lönnroth þakkarræðu fyrir hönd ráðsins og háskólans og lauk máli sínu með þessum orðum: — Enginn rektor hefir nokkru sinni gert eins mikið fyrir háskólann og þér . . . Þetta er alveg rétt. En hér var líka um að ræða Erik Lönnroth, fræðimanninn, hermanninn, skipulagsfrömuðinn — Finnann, einn hinna ósigrandi.... Hakon Stangerup. EGGERT CLAESSEN t CÍteTAV K. SVEINSSON hwnaréttaAHgaaetm, ¥&T*ktnímrí tíU Ten>oIsra3£«é Sfcííi 1!?1 MÝRUM, Horriafirði 23. rf%^|— Á s.l. ári skeði það hér*" á lytjfr- unum, að hinn gamli bölvaldlir Hólmsáin, breytti farvegi sínum enn einu sinni. Lagðist hún aust- ur á og féll í Djúpá.Var það fyrir- sjáanlegur stórskaði fyrir níafga bændur, þar sem útlit var fyrir að í vexti myndi hún flæða 'yfir engjar þeirra og eyðileggja þær. Var því mikið um það rætt áð nauðsynlegt yrði að hlaða í-veg fyrir hana, svo hún rynni áfram í sinn gamla farveg. , .; | Síðsumars í fyrra var svo far- ið upp að jökulröndinnii:með dýnamit. Var síðan reynt ...að sprengja jökulinn og fylla þann- ig í hinn nýja farveg Hólmsár. Þetta náði þó ekki tilætluðurri ár- angri. í vor var svo farið með jarðýtu upp að jöklinum og vann ýtan að því um tíma að ryðja í farveg- inn. Árangur að þessu varð góð- ur og nú fellur áin svo sem hún áður gerði. Er þannig hættunni bægt frá a. m. k. að sinni. En Hólmsá hefur löngum gert Mýra- mönnum lífið leitt, þar sem hún hefur alltaf af og til verið að breyta sér. Áður t.d. dreifðidt hún yfir stóran hluta Mýrahna og varð að hlaða fyrir hana langa varnargarða til að halda henrii í skefjum. — Alþýðusönglist Frh. af bls. 28. stöku sinnum til „sönglegrar meðferðar". Dr. H. Helgaspn ræddi ýtarlega um þennan flokk þjóðlaga með fornyrðislagi eða ljóðahætti. Eins og hann tók fram er eftirtektarvert, að gömul þjóð- lög sneiða alltaf bjá sundurliðuð- um þríhljómum, eru línubundin, og „flöt" eins og sjónhringur við hafsbrún. Þessi einkenni haldast óskert þar til rómantísk áhrif frá Danmörku og Noregi berast til landsins á 19. öid. Þau mega telj- ast „skaðleg" fyrir þjóðþprið söngeðli íslendinga, sem ínrím- um og tvísöng líkist Eddukvæð- um, sem eru í tjánirigu sirmi göfug en fábrotin, hvöss og-ná- kvæm í lýsingum. Norðurbúinn aðhyllist ekki gríska, skýra feg- urð, ekki gljákennt flug Austur- landa, hégómlega mælgi telur hann ekki mælsku; hann ann skrauti kjarnmikilla spakmæla og áhrifaríkra orðatiltækja. Þetta kemur og greinilega fram í forn- um söng íslands. Það var fróðlegt að hlusta á upptökur, sem dr. H. Helgason flutti með eigin tónsmíðum. 'Hér gaf að heyra gamla söngva í nú- tíma búningi, er tekur fullt tillit til hins upprunalcga forms". ' ^jrrœóíót oa fræoio aora um landið, sem vér byggjum, « jarðsögu þess, gróður og dýralíf. ¦ Gangið í | Hið íslenzka nátfúrufræðifélag. | ¦ Fyrir 40 króna árstillag fáið þér TÍMARITIÐ NÁTTÚRUFRÆÐINGINN, E 14 arkir á ári. * ¦ ¦ ¦ : ¦ E<? undirrit gerist hér með félagi í Hinu íslenzka : náttúrufræðifélagi. ¦ ¦ ' » ¦ Nafn...................................... ¦ é M Heimili .................................... ¦ Póststöð.................................... ¦ Til Hins íslenzka náttúrufræiðifélags, ¦ . Pósthólf 846, Reykjavík. ¦

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.