Morgunblaðið - 16.09.1955, Blaðsíða 1

Morgunblaðið - 16.09.1955, Blaðsíða 1
16 siður wðAdbVb 12. árgangw 210. tbl. — Föstudagur 16. september 1955 PrentsniiSja Morgunblaðsini Sr. Sigurður í Holfi hlaut Skálholtsverðlaunin HÁTÍÐARNEFND Skálholts- hátiðar 1956 efndi hinn 14. júní S.l. til verðlaunakeppni um há- tíðaljóð, kantötu, til flutnings á þeirri hátíð. Frestur til að skila ljóffum var útrunnin 1. sept. s.l. Höfðu þá borizt ljóð frá 18 höf- urtdum. í nefnd til að dæma um ljóðaflokkana voru valdir dr. Magnús Jónsson prófessor, dr. Steingrímur J. Þorsteinsson prófessor og sr. Sveinn Víking- ur biskupsritari. Nefndin lauk störfum í fyrrakvöld og ákvað að- veita verðlaun sem hér segir: 1. , verðlaun kr. 15 þús. hlaut sr. Sigurður Einarsson í Holti. 2. verðlaun kr. 5000 hlaut Þor- steinn Halldórsson, Fálkagötu 4 í Reykjavík. 3. verðlaun kr. 2000 hlaut Þor- geir Sveinbjarnarson, Drápu- hlíð 28, Reykjavík. Nefndin tekur fram, að hún telur ýmislegt í öðrum ljóðflokk- um vel ort, en taldi þó fyrr Sigurður Einarsson greinda Ijóðaflokka verðlauna. hæfasta til Vesturveldin hefja undir- búning Genfarfundarins í byrjun október Dulles, MacMillan og Pinay fjalla ura öryggismál Evrópu í New York. LQNDON — StjórnarfulltrúarJ á fundum þess. Rússar gerðu það Vesturveldanna þriggja koma ' jafnframt að skilyrði, að Atlants saman í Lundúnum í byrjun næsta mánaðar til að undirbúa af háZfu Vesturveldanna utanríkis- ráðherrafund fjórveldanna, sem hefst í Genf 27. okt. Grundvöllur þeirra viðræðna verður lagður af utanríkisráð- herrunum, Dulles, MacMillan og Pinay, er þeir koma saman til fundar í New York eftir tæpan hálfan mánuð, er allsherjarþing SÞ hefst. * Er það nokkurn veginn öruggt, að höfuðtillögur þær, er Vestur- veldin bera fram um öryggismál Evrópu á utanríkisráðherrafund- inum, verði í beinu framhaldi af þeim niðurstöðum, er fengust á Genfarráðstefnu æðstu manna: 1. Fimmveldasáttmáli milli Bandaríkjanna, Frakklands, Ráðstjórnarríkjanna, Bret- lands og Þýzkalands. 2. Sérsakur sáttmáli verði gerður milli þessara fimm stórvelda og annarra aðild- arríkja Vestur-Evrópu- bandalagsins og Varsjársátt málans. 3. Komið verði á stofn Fjór- veldabandalagi milli Vestur veldanna þriggja, Ráðstjórn arríkjanna, Kanada, affild arríkja V-Evrópu bandalags ins og þeirra ríkja, sem eru á áhrifasvæði Rússa. -¥• Fyrstu tvær tillögurnar eru komnar frá Bretum, en sú þriðja frá Bandaríkjamönnum, og er að- altilgangur þeirra, að draga úr ótta Ráðstjórnarríkjanna við, að Þýzkaland rísi enn á ný upp sem öflugt herveldi. Á sínum tíma lagði Ráðstjórn- ln til, að komið yrði á stofn ör- yggisbandalagi, er næði til allra rikja Evróru, og ættu Bandaríkin Og Rauða Kína áheyrnarfulltrúa hafsbandalagið og Frh. V-Evrópu- á bls. 12. Deilt um landa- mærin við Oder og Neisse Moskvu og Bonn, 15. sept.: — Reuter—NTB RáSstjórnin lýsti yfir því í kvöld, aS hún áliti, aS landamæri Þýzkalands í austri — hin svokall aSa Oder-Neisse-lína " — hefðu veriff endanlega ákveffin é Pots- damfundi fjórveldanna í júlí 1945. jr Kvaðst RáSstjórnin álíta nauS synlegt aS gera fulla grein fyrir þessu vegna ummæla dr. Adenauers um Oder-Neisse landa- mærin i Moskvu í gær. •JC Segir RáSstjórnin í tilkynn- ingu sinni, aS hún skoSi Vest ur-þýzka sambandslýSveldiS sem hluta Þýzkalands, <>•;- hafi þaS full umráS aSeins yfir því landsvæSi, er þaS nær yfir. Hinn hluti Þýzka- lands er Austur-þýzka alþýSulýS- veldiS. •Jc Hins vegar lagSi Bonn-stjórn- in áherzlu á þaff, aff landa- mæri Þýzkalands væri aSeins hægt aS ákvarSa endanlega í friSar- samningi viS fjórveldin. — Hefði þessn atriSi veriS slegiS föstu í bréfi, er fór milli dr. Adenauer og Bulganins i Moskvu. Fyrsiu Hansen- orðurnar velHar Genf, 15. sept. — Reuter—NTB. JÚLÍANA Hollandsdrottning og Eleanor Roosevelt voru í dag sæmdar Nansen-orðunni fyrir þá aðstoð er þær hefðu veitt flótta- mönnum í Evrópu. Er þetta í fyrsta skipti, sem þessi orða er veitt. Orðurnar voru afhentar í höll Þjóðabandalagsins í Genf, við hátíðlega athöfn. Austur-þýzk sendinefnd fer í dag til Moskvu Áleit Ráðstjórnin nauosynlegt að útskýra ákvaroanir sínar fyrir austur-þýzku stjórninni ? D1 BONN, 15. sept. — Einkaskeyti frá Reuter-NTB R. ADENAUER og vestur-þýzki utanríkisráðherrann von Brentano, gerðu stjórn sinni í dag grein fyrir viðræðunum í Moskvu. En eins og áður hefir verið skýrt frá varð árangurinn af Moskvufundinum sá, að Vestur-Þýzkaland og Ráðstjórnarríkin áfnrma að skiptast á sendiherrum og Ráðstjórnin hefir fallizt á að láta þýzka stríðsfanga lausa. jr ; angur Moskvaviðræðnanna hafi f dag var það tilkynnt í Aust- verið „skipti á stríðsföngum og ur-Berlín, aff austur-þýzk sendiherrum". sendinefnd leggi á morgun af í Reutersfregn segir. að Vestur staff til Moskvu. Vakti þessi þýzka sambandsþingið muni ekki tilkynning mjög mikla athygli samþykkja niðurstöður Moskva- í Bonn, og hafa stjórnmála- fundarins nema öruggt sé, að menn þar rætt í dag, hver Ráðstjórnin standi við loforð sín áhrif þetta kunni aff hafa á þær niðurstöður, er náðust í viffræðum dr. Adenauers og Bulganins marskálks. Virffist svo sem Ráðstjórnin hafi álitið þaff nauffsynlegt að skýra fyrir austurþýzku stjórn inni, hversvegna hún hafi ráff- izt í aff leysa stríffsvandamáliff án þess aff leita ráða og um- sagnar austur-þýzku stjórnar- innar. um að láta stríðsfangana lausa. Einnig velta vestur-þýzkir stjórnmálamenn því nú fyrir sér, hvort viðræður þessar hafi orðiff til þess, að samein- ing Þýzkalands dragist úr hömlu. Talsmenn frjálsra demókrata og jafnaðarmannaflokksins hafa einnig látið í ljósi kvíða sinn yfir því, að að gagni muni koma Fyrirliði sendinefndarinnar er sá varnagli, er Adenauer sló með Otto Grotewohl, forsætisráðherra Þvi að leg§Ja aherzlu a að stjorn Austur-Þýzkalands, og eru í sendi málasamband við Ráðstjórnarrík- nefndinni m. a. Walter Ulbricht,!in fæli á enSan hatt * sér viður" varaforsætisráðherra, og Bolz, I kenningu á austur-þýzku stjórn- utanríkisráðherra, og er af þessu augljóst, að þessar viðræður eru mjög mikilvægar. Margir stjórnmálamenn í Bonn hafa komizt svo að orði, að ár- Ráðstjórnin vill kaupa landbúnaðar- vörnr og vélarfrá Bandaríkiunum F'í MOSKVU \ l M M bandarískir öld- ungadeildarþingmenn, sem eru á ferff um Ráffstjórn- arríkin, áttu s. I. mánudag tveggja klukkustunda fund í Kreml meff Bulganin for- sætisráðherra og Nikita Krúsjeff, affalritara kommún- Bandarískir bldungadeildarþing- menn og tveir æostu torráoamenn i Kreml ræbast v/ð / Moskvu istaflokksins. Krúsjeff lét þá arþingmaðurinn Estes Kefauver svo um mælt, aff þaff væri frá því, að Krúsjeff hefði einn- ekki affeins mögulegt fyrir ig látið þau orð falla, að Rússar Bandaríkin aff selja landbún- vildu gjarnan kaupa ýmisskonar Kefauver — Hvað er kommúnismi? aðarafurðir sínar til Ráff-1 stjórnarríkjanna, heldur væri slík viffskipti einnig mjög æskileg. ® ® ® Við þetta tækifæri létu bæði Bulganin og Krúsjeff í ljósi von- ir um að utanríkisráðherrafund- ur stórveldanna fjögurra, sem hefst í Genf í næsta mánuði, verði til þess að tryggja vin- samleg samskipti Ráðstjórnar- ríkjanna og vestrænna landa. | Lagði Krúsjeff mikla áherzlu á, að hann væri því mjög fylgj- andi, að verzlunarviðskipti tækj- ust milli Ráðstjórnarríkjanna og IBandaríkjanna. Einn bandarísku öldungadeild- ! arþingmannanna lét svo um mælt að Bandaríkjamenn vildu 'gjarna kaupa mangan frá Ráð- st j órnarr ík j unum. Að viðfæðunum loknum var haldinn blaðamannafundur í Kreml, og skýrði öldungadeild- Prh. á bls. 2 munu skilja okkur. inni eða Oder-Neisse-landamær- unum milli Austur-Þýzkalands og Póllands. Einnig óttast menn, að viðræð- urnar kunni að leiða til þess, að Vesturveldin leggi ekki eins mikla áherzlu á sameiningu Þýzkalands á Genfarfundi utan- ríkisráðherranna í október. Ad- enauer hafi nú tekið svo langt skref í þá átt að „semja frið" við Ráðstjórnina. viii heiðurinn Austur-Berlín, 15. sept. Reuter—NTB Austur-þýzki varaforsætisráð- herrann Otto Nuschke skýrði svo frá í kvöld, að það sé aust- ur-þýzka stjórnin, sem á heiff- urinu af því að hafa komið til leiðar lausn þýzkra stríðsfanga úr fangelsum í Rússlandi. — I Moskvu var Adenauer aðeins sagt frá samkomu'agi, sem aust ur-þýzka stjórnin og RáSstjórn in hefSu þegar gert meS sér. Nuschke fer með austur-þyzku sendinefndinni til Moskvu á morgun. Skýrði Nuschke svo frá, aS austur-þýzki forsetinn Wilhelm Pieck hefSi fyrir löngu fariS fram á þaS í bréfi til Voroshilov forseta RáSstjórnarríkjanna, aS þýzkir stríSsfangar yrSu látnir lausir. Lél Pieck svo um mælt í dag, aS tími væri nú kominn til aS tilmæli austur- þýzku stjórnarinnar yrSu tekin til athugunar og endanlega sam þykkt í æðsta ráði Ráðstjórnar- ríkjanna.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.