Morgunblaðið - 08.05.1960, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 08.05.1960, Blaðsíða 24
Samtal við Dungal Sjá bls. 10. MgifnMaftifr Reykjavíkurbréi er á blaðsíðu 13. 104. tbl. — Sunnudagur 8. maí 1960 Landspítalinn þarf auk'ib landrými Stjórnarnefnd rikisspitalanna ræðir hótelbygginguna í AldamótagörBunum 1140.00 krónur í splúnkunýjum seðlum, þessum nýju, sem komu út í gær. Hver er nú fallegast- ur? „Það er fallegt á Hvítárvöllum þegar vel veiðizt", var einhverntíma sagt- Ef þeirri reglu vaeri beUt, er nýi þúsund króna seðillinn auðvitað faliegastur. Seðlarnir eru allir 7 sm á breidd, en mislangir, 1000 kr. seðillinn lengstur, 5 kr. seðillinn stytztur. Togarafloti Breta rennur saman í stœrri útgerðarfélög BREZKIR togarar eru mikið til umræðu á íslandi um þessar mundir. Mbl. leltaði því fregna af brezkri togara- útgerð hjá Geir Zoéga, um- boðsmanni brezkra togara- eigenda hér á landi, og fékk hjá honum eftirfarandi upp- lýsingar. Þróunin í Bretlandi gengur öll í þá átt að smserri útgerðar- félögin ganga inn í þau stærri til að fá þá þjónustu, sem þau veita. Það verður of mikið fyrir félag með færri en 5 togara að halda uppi skrifstofu, pakkhús- um o. s. frv. í Hull hefur félögunum t. d. fækkað um þrjú stór frá ára- mótum. Eitt gekk með 11 tog- ara inn i Ross-hringinn í Grims- by, og Hellyersbræður yfirtóku félag með 19 togara og systur- félag þess með 9. Þá er Lord Line, sem Tom Boyd stjórnar, með 20 skip, níu sem hann á sjálfur og sex frá systurfélagi, sem í fyrra gekk inn í Lord Line. Þar fyrir utan eru Marr, sem á mjög nýtízkulegan 15 skipa flota, St. Andrews, sem er stórt félag, og svo tvö lítil með 5 og 7 togara. Kaffisala kven- jtúdentafélagsins KVENSTÚDENTAFÉLAG Is- lands gengst fyrir kaffisölu á morgun (sunnudag) í Sjálfstæð- ishúsinu frá kl. 2 e. h. Agóðinn af kaffisölunni mun renna til styrktarsjóðs kvenstúdentafélags ins; er ætlunin að styrkja tvo kvenstúdenta í ár til náms hér- lendis eða erlendis. Sigríður Geirsdóttir skemmtir gestum með söng. 1 Grimsby er Ross-hringurinn stærstur, en hann er mestmegnis myndaður úr minni félögum. Þar er einnig Northern með 35 skip, og fleiri stór félög eru í Grimsby. í Fleetwood eru 4—5 nokkuð stór félög. Litlu félögin þar eru eins og annars staðar að hætta eða ganga inn í stærri fé- lög. — Vm 200 úthafstogarar Stærri togararnir eru úthafs- togarar, sem sækja langt á mið- in. Kvaðst Geir Zoéga ímynda sér að þeir væru upp undir 200 í Bretlandi. í Hull eru næstum öll skipin úthafstogarar. Frá Fleetwood aftur á móti sækja fáir togarar langt á miðin og í Grimsby er fjöldi togara, sem sækir á styttri svið. Öll stóru skipafélögin eru með togara í byggingu, en heima- miðaskipunum fjölgar örar vegna hagstæðra lána og nokk- urs styrks. Stærri skip en 139% fet á kjöl fá engan ríkisstyrk. Því munu engin skip frá Hull vera á styrk. Auk þess eiga Bretar svo þrjá verksmiðjutogara, sem eru 2650 tonn, og blöðin hafa sagt að þeir kostuðu eina millj. pund hver. Þeír leggja upp í Grimsby og hafa mest veitt við Nýfundna land og við Grænland á sumr- in. Fairtry I kom hingað í vet- ur ,eins og Mbl. skýrði frá á sínum tíma. Auk þeirra er Boyd nú að láta byggja 1400 tonna skuttogara í Þýzkalandi til reynslu. Geir Zoéga segir að margir af skipstjórunum á stóru úthafs- togurunum hafi aldrei á íslands- mið komið. Þeir sæki á sín eig- in mið annars staðar. t. d. við Bjarnarey. Kolatogararnír hverfa Um kola- og olíutogara Breta sagði Geir Zoéga, að þróunin væri öll yfir í diesel og diesel- electric-togara. í nýjasta Fishing News væri t. d. frá því sagt, að árið 1961 mundi Aberdeen ekki þurfa nein kol. Þar eru enn 5—6 kolaskip, en þau eru að hverfa. — Þrátt fyrir kolin á heima- markaðinum er ekkert gert til að stöðva þessa þróun, aðeins mið- að við að skipin beri sig sem bezt. Um fisksölur brezku togar- anna er það að segja, að í Bret- landi er allur fiskur boðinn upp. Fisksalan er algerlega óháð togaraútgerðinni. Útgerðarmenn eiga kannski einhvern hlut í fisksölufyrirtækjunum, en tog- arar þeirra verða engu að síð- ur að selja sinn fisk á uppboði. STJÓRNARNEFND ríkisspítal ana hefur sent bæjarytfirvöldun- um bréf, þar sem gerð er grein fyrir sjónarmiðum nefndarinn- ar varðandi byggingu gistihúss þess, sem í ráði er að reisa í „Aldamótagörðunum", þ. e. a. s. skammt frá Landspítalanum. Allir ráðamenn á fundinum Þessi fundur nefndarmnar var haldir.n í Landspítalanum í marz raánuði sl. og sátu hann auk stjórnarnefndarmanna, yfirlækn- ar spítalans og forstöðukona, svo og framkvæmdastjóri ríkisspítal- ana, húsameistari ríkisins og skipulagsstjóri bæjarins. Rætt var um þá ónæðishættu, sem af því stafaði fyrir sjúklinga spítal- ans að hótel væri staðsett í næsta nágrenni hans. Á fundinum sýndi húsameistari ríkisins skipulags- uppdrátt að svæðinu sunnan Hringbrautar, milli Landspítal- ans, framan við fæðingardeild Landspítalans, og einnig stað- setningu umferðarmiðstöðvar, sem verður framan við gistihúss- lóðina. Hávaði frá dansskemmtunum Bent var á að stóru gistihúsi fylgdi mikil bílaumferð, sem gætti jafn nætur sem daga. Enn- fremur var bent á, að danssam- í gær og í dag FYRSTU karfaförmunum á þessu vori, af fjarlægum miðum, var landað hér í Reykjavík í gær og í dag. Var Skúli Magnússon væntanlegur af Grænlandsmið- um síðdegis í gær, með fullfermi, en í dag eru væntanlegir Þormóð- ur goði og togarinn Gerpir, sem nú leggur upp hjá Júpiter & Marz. Sennilegt er talið að nokkrir íslenzkir togarar séu komnir á Nýtundnalandsmið. Sýning á flugvelamódelum i glugga Mbl. Á föstudaginn hófst sýning á flugvélamódelum í glugga Morgunblaðsins. Hér er um að ræða tómstundaiðju tveggja bræðra, Baldurs og Hjálmars Sveinssona, Silfur- tún 15 F. Flugvélamódelin eru stærðum 1 á móti 48 og 1 á móti 72. Kostar um 50,000 dollara að búa til hvert mót, sem steypt er í, að sögn bræðr anna, en flugvélar módelið kostar að meðaltali 150 krón- ur hér á landi. Er ekki að efa um 70 að tölu, aðallega her- að mörgum unglingnum verði flugvélar, allt frá fyrri heime. startsýnt á flugvélar bræðr- styrjöldinni til vorra daga. — anna næstu daga í sýningar- Módelin eru aðallega í tveim glugga blaðsins. -komur hér í bæ hæfust yfirleitt seint á kvöldin eða um líkt leyti og svefn . og hvildartími almennt byrjaði. I nágrenni danssam- komustaða gætti oft mikils hávaða frá samkomugestum, eink um þó að danssamkomunum loknum. Bent var á, að kunnugt væri um að bæjarmenn, sem byggju í nábýli við samkomuhús kvörtuðu mjög yfir spilltum nætur- og svefnfriði af þessum sökum. Staðsetningin 1 bréfi stjórnarnefndar ríkis- spítalana til bæjarráðs fer nefnd- in eindregið fram á það við bæj- arráðið og leggur á það mikla áherzlu að sé óhjókvæmilegt að byggja gistihús á þessu svæði, þá verði staðsetning þess ákveðin svo vestarlega á umræddu land- rými sem aðstæður frekast leyfa. Ennfremur að sú kvöð verði sett við úthlutun lóðarinnar, að þess verði jafnan gætt að gistihús- reksturinn trufli ekki starfsemi sjúkrahússins , Vantar landrými í sambandi við skipulag þess landrýmis, sem liggur að Land- spítalanum og enn er óúthlutað, getur stjórnarnefndin ,þess að Landspítalalóðin sé senn full- byggð og því nauðsynlegt að ætla Landspítalanum allmikið land- rými til viðbótar vegna bygginga, sem ráðgerðar eru í náinni fram- tíð, en þar er um að ræða við- bótarspítaladeildir, rannsóknar- stofur, starfsmannahús o. fl. Bént er ennfremur á að Háskóli Islands hafi hug á að byggja hús mikið fyrir læknadeildina, sem næst Landspítalanum. Landspítalann og Háskólann ' Stjórnarnefndinni er því mjög umhugað um að ekki verði frekar ráðstafað hinu óbyggða svæði, sem liggur sunnan við Landspítal ann og austan hinnar fyrirhug- uðu hótellóðar heldur verði Land spítalanum og Háskólanum ætl- að landrými fyrir nauðsynlegar framtíðarbyggingar sínar, sem sýnilegt er að reisa þarf áður en langt um líður. Bréfi stjórnar- nefndar til bæjarráðs lýkur með þeim orðum, að ör fjölgun lands- manna og íbúa Reykjavikur kalli fljótt á aukna heilbrigðisþjón- ustu frá því sem nú er og telur nefndin sér því skylt að benda á að gætt verði nauðsynlegustu og sjálfsagðrar fyrirhyggju við ákvörðun á landrými fyrir svo mikilsverða og nauðsynlega starf semi sem hér er um að ræða fyr ir landsmenn alla. Bál á flugvellmiim 1 GÆRMORGUN sáu vegfarend- ui mikið bál úti á Reykjavíkur- l.'ugvelli og fjóra brunabíla í kring. Héldu þeir að þarna mundi stórbruni vera. En er betur var að gáð, var þarna aðeins um að ræða æfingu hjá brunaliðinu á Reykjavíkurflugvelli. Höfðu brunaliðsmenn kveikt þar í benz- íni á störum pönnum og voru að reyna háþrýstidælur sín ar og æfa sig í að slökkva með þeim. Hafði liðið æfingu í fyrra- dag og í gær og mun halda æf- ¦ingum áfram. Svo þó fólk sjái bruna á flugvellinum næstu daga, er engin hætta á f erðum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.