Morgunblaðið - 03.02.1961, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 03.02.1961, Blaðsíða 2
2 MORGVNBLAÐIÐ Föstudagur 3. febr. 1961 UtanríkisviðskipHn voru stórum hagstœðari 1960 en árið á undan SAMKVÆMT bráðabirgðatöl- um frá Hagstofu íslands varð vöruskiptajöfnuðurinn óhag- stæður um 816,5 millj. króna á árinu 1960. Hér fer á eftir samanburður við árið á und- an: þeim grundvelli að innflutn- ingur skipa og flugvéla sé dreginn frá bæði árin. Þá lít- ur hann þannig út: 1959 1960 Vörusk.jöfn. t-910,8 -í-816,5 Skip og flugv. 279,1 598,7 Innflutt Útflutt . 1959 millj. 3.379,4 2.468,6 1960 millj. 3.348,7 2.532,2 Vörusk.jöfn. -í-910,8 -í-816,5 Nú var óvenjulega mikið flutt inn af skipum á árinu 1960. Þar sem um er að ræða fjárfestingu, sem greidd er á löngum tíma, þá er eðlilegt að samanburðurinn sé gerður á (millj. kr.) -f-631,7 -^217,8 Kemur þá í Ijós hve útkom- an á árinu 1960 hefur orðið stórum betri en 1959. Munar þar meira en 400 millj., þegar miðað er við almennan inn- flutning og útflutning. Hagstofan miðar jafnan við cif-verð innflutningsins, þeg- ar hún reiknar út vöruskipta- jöfnuðinn. f cif-verðinu er inni falinn flutningskostnaður til landsins og hann fer að veru- legu leyti fram með íslenzkum skipum. Það er því vel hægt að draga flutningskostnaðinn frá þegar samanburður er gerður, enda er í greiðslujafnaðarút- reikningunum miðað við fob- verð bæði inn- og útflutnings. Flutningskostnaðurinn hef- ur numið um 10% af innflutn- ingnum 1960 og 12—13% árið 1959. Ef þessi kostnaður er dreginn frá niðurstöðum síðari töflunnar hér að fram an, kem ur fram „vöruskiptajöfnuður- inn“ miðaður við fob-verð inn- og útflutnings og að frá- dregnum kaupum á skipum og flugvélum. Hefur hann þá orð ið óhagstæður um ca. 220 millj. 1959 en hagstæður um ca. 120 millj. 1960. Frá bæjarstjórn: Útsvör og beinir skatt- ar lækkuðu um 407° Stefnt að enn frekari lækkunum álagna á þurftartekjur fólks Á bæjarstjórnarfundi í gær var til umræðu tillaga frá Guðmundi J. Guðmunds- syni um að skora á ríkis- stjórnina „að beita sér fyrir að Alþingi geri þær breyt- ingar á hinum lögbundnu út- svarsstigum", er tryggi lækk un útsvara af almennum kumatekjum, sem G. J. G. taldi vera 50—80 þúsund krónur. Geir HallgrímSson borgarstjóri vakti m. a. athygli á því, að út- svör og beinir skattar af þessum tekjuflokkum hefðu í fyrra ver- ið lækkuð um 40% og mundi eftir föngum verða haldið áfram á þeirri braut. Samkvæmt þeim útsvarsstiga, sem í lögum gilti um Reykjavík, væru útsvör af 50—80 þúsund króna tekjum þar mun lægri en samkvæmt útsvars stigum annarra kaupstaða. Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar fyrir 1961 nýlega, hefði útsvörum ver- ið stillt mjög í hóf og mundi fólk því áfram fá að njóta þeirra lækk ana, sem urðu í fyrra. EINS og skýrt er frá á öðr- um stað hér í blaðinu fóru fram á fundi bæjarstjórnar Reykjavíkur í gær kosningar til ýmissa trúnaðarstarfa á Nokkrar umræður urðu um m þæjarfélagsins. Verða malxð i bæjarstjormnm og verða þær sökum rúmíeysis nú, raktar í blaðinu á morgun. En að lok- um var samþykkt með 10 atkv. gegn 4 svohljóðandi frávísunar- tillaga: Bæjarstjóm lýsÍT ánægju yfir mjög verulegri lækkun beinna skatta og útsvara, þ. á m. af þurftartekjum laimafólks, á síð- astliðnu ári, — ekki hvað sízt 'hér í Reykjavík — og telur að þar hafi verið stefnt í rétta átt. Væntir bæjarstjórnin þess, að NA /5 hnúfor iSV 50 hnútor H SnjHema »crn V Slúrlr K Þrumur n- 'O'.MrmV KuUatkH Hitaski! H Hmt L& LmgS Hér á landi var fremur hæg NA og A-átt í gær og gott veð ur, en talsvert frost. Einna kaldast var vestan til á Norð urlandi, eins og oft vill verða í þessu veðurlagi. Vindurinn fylgir nokkurnveginn þrýsti- línunni 1010 mb. Sést á því að í Skagafirði og Húnavatnssýsl um verður hæg suðaustlæg átt, beint ofan a fhálendinu. Þar er því bjart veður, en því fylgir mikil útgeislun frá jörð og kæling. Um hádegi var 12° frost á Blönduósi og Sauðár- króki. Veðurspáin kl. 10 í gærkvöldi SV-mið: Austan kaldi eða stinningskaldi, smáél. SV-land til Vestfjarða, Faxa flóamið til Vestfjarðamiða: SA- gola og síðar kaldi, sums staðar él með morgninum. Norðurland til Austfjarða og miða: Hægviðri, víða létt- skýjað. SA-land og miðin: Austan gola og síðar kaldi, smáél. Ólafur Halldórsson. thalda megi áfram á þeirri braut að lækka beina skatta og útsvör, og telur það m. a. nauðsjmlegt svo að hægt sé að framfylgja ströngu og raunhæfu eftirliti með framtölum og bókhaldi ein- staklinga og fyrirtækja, — og vísaa- því framkomnum tillögum frá og tekur fyrir næsta mál á dagskrá. Bílarnir eftir áreksturinn við Lögberg í fyrrakvöld. X-2 er embættisbíll sýslumannsins á Selfossi. Þó hann væri eins ut- arlega á sínum rétta kanti, eins og það er kallað, dugði það ekki til. Bílunum var báðum draslað austur fyrir Fjall t fyrrinótt. Ljósm.: Sveinn Þormóðsson. Auður Auðuns forseti bæjarstjórnar á ný AUÐUR Auðuns tók í gær að nýju við embætti forseta bæjarstjórnar Reykjavíkur og voru jafnframt kjörnir varaforsetar Jpeir Guðmund- ur H. Guðmundsson og Gísli Halldórsson. Auður Auðuns lét af forseta- starfinu síðla árs 1959, er hún varð borgarstjóri ásamt Geir Bœjarstjórn kýs menn til trúnaðarstarfa niðurstöður raktar hér á eft- ir. — Þess má geta, að í engu tilfelli komu fram uppástungur um fleiri en kjósa átti og gengu kosning- arnar því greiðlega. Byggingarnefnd Guðmundur H. Guðmundsson, Gísli Halldórsson og Sigvaldi Thordarsen; til vara Einar Krist jánsson, Guðmundur Halldórsson og Þorvaldur Kristm,undsson. Heilbrigðisnefnd Auður Auðuns, Ingi Ú. Magnús son og Úlfar Þórðarson; til vara: Björgvin Frederiksen, Sveinn Torfi Sveinsson og Friðrik Ein- arsson. Hafnarstjóm Einar Thoroddsen, Guðmundur H. Guðmundsson, Þórður Björns- son, Hafsteinn Bergþórsson og Jón Sigurðsson; til vara Þorvald- ur G. Kristjánsson, Magnús Jó- hannesson, Guðmundur J. Guð- mundsson, Guðbjartur Ólafsson og Sigfús Bjarnason. Framfærslunefnd Gróa Pétursdóttir, Guðrún Guð laugsdóttir, Magnús Jóhannesson, Jóhanna Egilsdóttir og Sigurður Guðgeirsson; til vara María Maack, Jónína Guðmundsdóttir, Kristín Sigurðardóttir, Jóna Guð- jónsdóttir og Elín Guðmundsdótt- ir. í stjórn I.ífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurbæjar Björgvin Frederiksen, Þorvald ur G. Kristjánsson og Alfreð Gíslason; til vara Einar Thorodd- sen, Magnús Jóhannesson og Guð- mundur J. Guðmundsson. Endurskoðandi reikninga fþróttavallarins í stjóm Fiskimannasjóðs Kjalamessþings Guðbjartur Ólafsson. Endurskoðendur bæjarreikninga Ari Thorlacius, Kjartan Ólafs- son og Ingi R. Helgason; til vara Svavar Pálsson, Gísli Guðlaugs- son og Björn Svanbergsson. Endurskoðandi Styrktarsjóðs sjó- manna- og verkamannafélaganna í Reykjavík: Alfreð Guðmundsson. Endurskoðendur Músiksjóðs Guðjóns Sigurðssonar Ari Thorlacius og Hallgrímur Jakobsson. f veitingaleyfanefnd Jón Sigurðsson, borgarlæknir og Gunnar Helgason; Varamenn Magnús Jóhannesson og Guðjón Sigurðsson. Endurskoðendur Samvinnu- sparisjóðsins Hjörtur Pétursson og próf. Ól- afur Jóhannesson. Endurskoðendur Sparisjóðsins Pundsins Ragnar Lárusson og Jónsceinn Haraldsson. í stjórn Innkaupastofnunar Reykjavíkurbæjar Höskuldur Ólafsson, Þorbjörn Jóhannesson, Óskar Hallgrímsson og Guðmundur J. Guðmundsson; til vara Guðjón Sigurðsson, Páll S. Pálsson, Magnús Ástmarsson, Einar ögmundsson. Allir voru ofangreindir menn kjörnir til að gegna umræddum trúnaðarstörfum í eitt ár. Fresta verkfalli HAFNARFIRÐI: — f fyrrakvöld var samþykkt á fundi í Sljó- mannafélagi Hafnarfjarðar að fresta verkfallinu á línubátunum til 10. febrúar, en boða þá jafp- framt vinnustöðvun á síldarbát- unum. Hallgrímssyni. Frá þeim tíma og þar til nú hefur Gunnar Thor oddsen fyrrum borgarstjóri gegnt starfi forseta bæjarstjórn- ar. Kosið í bæjarráð Á íundi bæ j arst j órnarinnar í gær var auk forsetakjörs m. a. kosið í bæjarráð til eins árs og thlutu þau kosningu Geir Hall- grímsson, Auður Auðuns, Björg- vin Frederiksen, Magnús Ást- marsson og Guðmundur Vigfús- son. Varamenn voru kjömir iþeir Guðmundur H. Guðmundsson, Einar Thoroddsen, Gísli Hall- dórsson, Magnús Jóhannesson og Guðmundur J. Guðmundsson. Skrifarar bæjarstjórnar voru kjörnir þeir Einar Thoroddseu og Alfreð Gíslason, en til vara Magnús Jóhannesson og Guð- mundur J. Guðmundsson.. Kosningar til ýmissa fleirt trúnaðarstarfa fóru fram á fundinum og er niðurstöðu þeirra getið annarsstaðar á síð- unni. Bókauppboð KLUKKAN 2 e.h. á laugardag- mn hefst bókauppboð hjá Sig- urði Benediktssyni í litla salnum í Sjálfstæðishúsinu. Þær eru til sýnis kl. 2—6 föstudag og kL 9—1 laugardag. Þar verða um 60 bækur boðnar upp, og má meðal þeirra nefna þessar: Lög- fræðingur (Páls Briem) 1.—5. árg. Akureyri 1897—1901. Ol. Oiavius: Greinileg Vegleiðsla til Talnalistarinnar. Khöfn 1780. G. O. Oddsson: Orðabók. Khöfn 1818 Jón Pétursson: Isl. kirkjuréttur, Rvík 1863. Mjög lítill skákbæk- lingur. Flórens 1901. Olaf Kloset Islandskatalog. Kiel 1931. Missera skipta-Offur, Hrappsey 1794. Boðsrit . . , Reykjavíkur Skóla 1847 (Málháttasafn Hallgríma Scheving). Ben. Gröndal gaf út: Gefn, I,—V. árg., Khöfn 1870— 1874. Radartæki í ,Rár4 hið fyrsta AÐ GEFNU tilefnl, vill Mbl. upplýsa það, að fyrsta íslenzka flugvélin, sem sett var í ratsjá, er flugbátur Landhelgisgæzlunnar Rán. Garðar Jónsson loftskeyta< maður flugbátsins, annaðist sjálf ur uppsetningu tækisins í flug. bátinn. Tóikst honum það af. bragðsvel og hefur þetta tæki reynzt í alla staði hið traustasta.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.