Morgunblaðið - 03.02.1961, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 03.02.1961, Blaðsíða 24
Vettvangur Sjá blaðsíðu 13. trötttipIuMI* A -a 27. tbl. — Föstudagur 3. febrúar 1961 íþróttir Sjá bls. 22 Danskt þýfi fannst hér FYKIR fáeinum dögum póst- lagði rannsóknarlögreglan 37 úr, og sendi þau Kaup- mannahafnarlögreglunni, því þeim hafði verið stolið þar í borg og smyglað hér inn í landið. if 23000 danskar krónur Forsaga þessa máls er á þá leið að 22. ágúst sl. var innbrot framið í úra- og skartgripaverzl un eina í Istedegade 119 í Kaup mannahöfn. Var þar stolið 198 úrum, kvenna og karla, af ýms- um gerðum. Var þýfið metið á 23000 danskar krónur. ★ Upp komast svik . . . Síðari hluta sumars frétti umboðsmaður Alpina-úra hér, Vilhelm Norðfjörð, að hér í Reykjavík væri verið að bjóða Alpinaúr. Þau voru ekki á hans vegum boðin. Hann hafði því skrifað verksmiðjunum og spurzt fyrir um þetta. Hann fékk það svar að engum óvið- komandi íslendingi hefðu verið send úr til sölu. Kn þess var getið að innbrotsþjófnaður mik- ill hefði verið framinn í Kaup- mannahöfn. if Böndin berast að sjómanni Rannsóknarlögreglunni barst svo bréf frá rannsóknarlögreglu Kaupmannahafnar, þar sem mál ið var reifað og rannsóknarlög- reglan hér beðin að kanna hvort 20 brezkir togararhér I GÆRMORGUN var Landhelgisgæzlunni kunn- ugt um 20 brezka togara, sem voru á veiðum hér við landið. Pétur Sigurðsson skýrði Mbi. frá þessu í gær, er það spurðist fyrir um þetta. Allir höfðu togarar þess- ir verið nokkuð utan við 12 mílna mörkin, en mis- munandi langt undan. Þeir hefðu verið átta að veið- um á svæðinu frá Snæfells nesi og norður að Horni. Fyrir Austurlandi höfðu 12 verið á veiðum. Pétur Sigurðsson sagði að enn sem komið er hefðu engir brezkir togarar sézt út af suðurströndinni. — Nokkrir belgískir togarar hefðu verið út af' Ingólfs- höfða og einn og einn vest- ar á veiðisvæðinu. Bjórfrumvarpið rætt á þingi í dag BJORFRUMVARPIÐ verður tek- ið til fyrstu umræðu í neðri deild Alþingis í dag. Er frumvarpið fyrsta mál á dagskrá deildarinn- ar, en fundur hefst kl. 1,30. Flutningsmaður frumvarpsins, Pétur Sigurðsson, 12. þ.m. Reykvíkinga, hefur framsögu íyrir frumvarpinu. eitthvert samband gæti verið á milli innbrotsins í Kaupmanna- höfn og hinna dularfullu Alpina úra, sem voru komin í umferð í Reykjavík. Það kom brátt í ljós, eftir að rannsóknarlögreglan fór að at- huga málið, að flestum úrsölum hafði verið boðið að kaupa úr af ýmsum gerðum. Eftir að tek- Frh. á bls. 23. Trillu hvolfdi með tveim mönnum í Höfnum í gœr Keflavík, S. febrúar. BRÆÐURNIR Kalman og Jón Sigurðssynir, kunnir sjó- sóknarar í Höfnunum, voru hætt komnir í dag er trillu þeirra hvolfdi, er þeir bræð- ur voru að koma úr róðri. * UPP Á FLÚÐIR Þetta gerðist um klukk- an tvö í dag. Fimm trillur frá Höfnum höfðu farið í róð ur og voru að koma að. — Svarta hrímþoka hafði skoll- ið á og lá hún rétt yfir haf- fletinum, og byrgði útsýnið fyrir bátunum. Hörfðu bræð- urnir Kalman og Jón ekki vitað fyrr til, en bátur þeirra var kominn inn í brim ið, en talsvert brimaði og fór vaxandi. Hafði báran hrifið trilluna og kastað henni upp á flúðir. Bræðr- unum hafði tekizt við illan leik að brjótast gegnum brim ið og upp á ströndina, en báðir voru þeir ómeiddir, enda eru þeir bræður þrek- menni. ★ EKKI MEINT AF Ástæðan til þess að land- takan mistókst svona hjá þeim bræðrum, sem eru þó allra manna kunnugastir landtöku í Höfnunum, er sú, að vegna hrím þokunnar höfðu þeir ekki séð hve brimið við ströndina var óvenjumikið. Öðrum bátum hlekktist ekki á. Þeir biðu fyrir utan unz þeir gátu haft samflot við stóra trillu Jóns Ólafssonsu: í Garð- bæ, sem er með dýptarmæli og komust trillurnar klakklaust að landi í samfloti við bát Jóns. Þeim bræðrunum, Kalmanni og Féll úr háspennu- staur og slasaðist AUSTUR á Hornafirði vildi það slys til í fyrradag, um klukkan 2.30 að ungur maður, Hákon Sig- urðsson, rafvirki, frá Akureyri, féll úr háspennustaur niður á gaddfreðna jörðina. Kom hann niður á bakið. Björn Pálsson sótti Hákon austur og var hann fluttur í Landsspitalann. Hefur hann laskazt í baki. AÐ VINNA Hákon var ásamt öðrum manni að vinna upp í háspennustaur og voru þeir í 6—8 metra hæð frá jörðu. Gerðist þetta í ný- býlahverfi í Þinganeslandi, en Síld gærkvöldi Seint í gærkvöldi bárust hingað fréttir um það frá síld veiðiflotanum, sem kominn var suður á Selvog, að þar væri byrjuð veiði. í fyrrinótt var mjög lítil síldveiði suður í Miðnessjó þar er verið að leggja háspennu- línu um þessar mundir. Hákon hafði eitthvað fært sig til í staurnum. Hann hafði á fótum sér stauraskó og öryggisól á sjálfum sér, en henni var slegið utan um staurinn. Hákon var bú- inn að smeygja sér upp úr staura skónum og ætlaði að leggjast í öryggisólina um leið og hann ætlaði að byrja að vinna. En þá vildi óhappið til, lásinn á örygg- isbeltinu hafði opnazt, og Há- kon féll aftur yfir sig. í fallinu hafði hann náð í vír úr staurn- um, og snerist hann því við í loftinu og kom niður á bakið og fætur. FLOGIÐ TIL REYKJAVÍKUR Læknir var kvaddur til, en hann ákvað strax að gera ráð- stafanir til að Hákon yrði flutt- ur til Reykjavíkur í snatri. Um meiðsli mannsins í baki var ekki hægt að segja en við fallið hafði hann fótbrotnað. Hér í Landsspítalanum þar sem Hákon liggur nú, munu meiðsli hans eigi fullrannsökuð. Hákon er sonur Sigurðar Eiríks- sonar lögregluiþjóns á Akureyri og er starfsmaður hjá Rafmagns veitum ríkisins. Jóni, mun ekki hafa orðið meint af volkinu. I kvöld var verið að reyna að draga bát þeirra á land með spilakrafti í landi. — Óttazt er að báturinn hafi orðið fyrir skemmdum er hann skall á flúðunum. — Helgi S. Hið fræga skip, Santa Mar- ia, er nú loks komið í höfn og hefir skilað af sér farþegum sínum, eins og frá segir annars staðar í blaðinu. — Þessi mynd var tckin síðasta dag janúar- mánaðar af lystiskipinu og bandaríska tundurspillinum Gearing skammt undan Bras- ilíuströnd, en tundurspillirinn flutti bandaríska flotaforingj- ann Allen Smith á fund Galv aos uppreisnarforingja, og ræddust þeir lengi við um borð í Santa Maria wm vanda- mál þau, sem upp komu við töku skipsins, og hvernig bezt væri að skila farþegum á Iand. Sameining áfengas og tóbaks sparar á 3 miil;. — sagði fjármálaráðherra á Aiþingi GUNNAR Thoroddsen, fjár- málaráðherra, mælti fyrir frumvarpinu um sameiningu Áfengisverzlunar ríkisins og Tóbakseinkasölu ríkisins á fundi efri deildar í gær. — Sagði hann, að sameining þessara tveggja fyrirtækja myndi spara ríkissjóði á þriðju milljón króna árlega. Ræða ráðherrans fer hér á eftir: Undanfama tvo áratugi hefur oft verið um það rætt, að sam- eina Áfengisverzlun ríkisins og Tóbakseinkasölu ríkisins undir einni stjórn í sparnaðarskyni. Tví vegis hafa verið flutt frv. um það á Alþingi, en hvorugt náð fram Minkoskinn fyrir 150 ntillj. kr. NÚ ER um það rætt að leyfa á ný minkahald hér á landi. í því sambandi má geta þess, að fyrir skömmu var haldið mikið uppboð á skinnum í Kaupmanna- höfn. Á þessu uppboði, sem stóð í nokkra daga seldust minkaskinn fyrir um 28 milljónir danskra króna. Meðal kaupenda voru bandarísk fyrirtæki. Þau hlóðu stóra háloftaflugvél einum skinnafarmi. Flutti þessi flugvél í einni ferð vestur um haf minkaskinn fyrir um 56,5 millj. ísl. kr. að ganga. Á sl. ári var fram- kvæmd rækileg og gagngerð rannsókn á því, hver sparnaður mundi verða af s 1 í k r i samein- ingu. Sú athug. un beindist í fyrsta lagi að því, að sameina stjórn fyrirtækj- anna og skrifstofuhald. Þeirri rannsókn er lokið og bendir hún til þess að stjórn og skrifstofu- haldi megi spara um 1 millj. kr. á ári við sameiningu fyrirtækj- anna. f öðru lagi er ljóst, að sparnaður verður í húsnæðis- kostnaði, við það að sameina fyr irtækin. Það liggur ekki fyrir endanlega, hversu hárri upphæð það muni nema, en það er tölu- verð fjárfúlga árlega. f þriðja lagi er talið víst, að töluverður sparnaður verði einnig varðandi framleiðslu, vörugeymslu, af- greiðslu, flutninga- og útsend- ingu. Vegna þess að nákvæmar tölur liggja ekki fyrir um það síðasttalda, er erfitt að gefa upp neinar ákveðnar tölur í því efni, en ég ætla, að á þriðju millji, ætti að mega spara árlega með sameiningu þessara fyrirtækja. Eftir þá athugun, sem þegar hefur farið fram, þykir einsætt að gera þessa ráðstöfun og það hið fyrsta. Um það fjallar þetta frv. sem hér liggur fyrir um, sam eining rekstrar Áfengisverzlunar ríkisins og Tóbakseinkasölu rík- isins. Er ætlunin, að eftir sam- eininguna skuli þessi fyrirtæki rekin undir heitinu Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins. Ég vænti þess að mál þetta fái góðar undir tektir og legg til að frv. verfH vísað til 2. umr. og fjárhagsnefnd

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.