Morgunblaðið - 04.07.1961, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 04.07.1961, Blaðsíða 7
Þriðjudagur 4. júlí 1961 MORGVWflLAÐlÐ íbúðir til sölu Höfum m.a. til sölu: 2ja herb. íbúð á hæð við Njáls götu. 2ja herb. stór og rúmgóð kjall araíbúð við Diápuhlíð. 2ja herb íbúð á hæð við Laugaveg. 3ja herb. íbúð í kjallara við Tómasarhaga. 3ja herb. íbúð við Sundlauga- veg. 3ja herb. -" 'ið á hæð við Sam- tún. Sér hiti og sér inng. 4ra herb. íbúð á hæð við Týs- götu. Lítil útborgun. 4ra herb. íbúð á hæð við Kára stíg. 4ra herb. íbúð á 3. hæð við Goðheima. 4ra herb. íbúð a Z. hæð við Sundlaugaveg. 5 herb. íbúð á hæð við Máfa- hlíð. Sér hiti. Lá„ útb. Einbýlishús við Hörpugötu. — Stór lóð. Málflutningsskrifstofa VAGNS E. JÓNSSONAR Austurstræti 9 Sími 14400. 7/7 sölu Nýleg jarffhæð á Seltjarnar- nesi 3ja herb. íbúð við Stórholt. 3ja herb. kjallaraíbúð í Túnun um. Hús með tveim íbúðum í Tún unum. Tveggja íbúðahús á eignarlóð með verkstæðishúsi a góð- um stað. 5 herb. nýleg íbúðarhæð á fal- legum stað í Kópavogi Enða-raðhús við Hvassaleiti tilbúið undir tréverk. Ibúðarhæðir með sér inng. við Selvogsgrunn, Langholtsveg Laugateig og Grænuhlíð. Höfum kaupendur aff góðum eignum. Rannveig Þorstsinsdóttir hrl. Málfl. fasteignasala. Laufásvegi 2. Sími 19960 — 13243. Til sölu Faste:gnir Sja herb. kjallaraíbúð í iFtór- holti^ góðir greiðsluskilmál- ar. 4ra herb. ibúð ásamt bílskúr O.fl. við Miklubraut. 4ra herb. íbúð á 3ju hæð við Goðheima. 5 herb. ibúðir í smíöum í Rvík og Kópavogi. Einbýlishús í Sn líbúðarhverfi Höfum kaupendur að 3ja og 4ra herb. íbúðum, útb. 250— 300 þús. Fiskiskip Nokkrar 4ra—7 tonna trillur með benzín og die.-ielvélum. 16—40 smál. dragnótabátar. Nýtt 150 smál. stálskip til af- hendingar strax. 60—250 smál. skip með og án veiðarfæra. Höfum kaupendur að 5—13 smál. bátum. Pastsignlr og fiskiskip Bankastræti 6. Sími 19764. Sími 22870. Hús — íbúðir Hefi m.a. til sölu. Einbýlishús, 4ra herb. og eld hús á ræktuðu landi við Ell iðaár. Hveragerði Einbýlishús, 6 herb. og eldhús ásamt mjög fallegum garði á 1250 ferm. landi. Baldvin Jónsson hrl. Sími 15545, Austurstr. 12. Til sölu m.a. 2ja herb. stór íbúð við Mela- brf.ut. Cetur talizt 3 herb. Útb. 100 þús. 3ja herb. íbúð á 1. hæð í Laug arneshverfi. Útb. 150 þús. 3ja herb. íbúð við Hverfisgötu ásamt 1 herb. í kjallara og bílskúr. 4ra herb. íbúð á 2. hæð í Hlíð- unum ásarnt góðum bílskúr. 5 aerb. íbúð á 2. hæð við Mela braut. 6 herb. íbúð á 2. hæð við Holta gerði. G herb. glæsileg íbúð á 2. hæð við Gnoðarvog. Sér hiti og sér inng. MALFLUTNINGS- og FASTEIGNASTOFA Sigurður Reynir Pétursson hrl. Agnar Gústafsson, hdl. Björn Pétursson, fasteignaviðskipti. Austurstræti 14, II. h. Sími 19478 — 22870. Einbýlishús 7 Hafnarfirði Til sölu vandað og vel hirt 'járnvarið timburhús með steyptum kjallara. Húsið er á mjög góðum stað við Suð- urgötu, 3 herb. og edhús á hæðinni, 1 herb. og geymslu pláss í risi, baðhf rb. þvotta hús og geymsla í kjallara. Tvöfalt gler, falleg ræktuð lóð. Árni Gunnlaugssor. hdl. Austurg. 10, Hafnarfirði. Simi 5C764, 10—12 og 5—7. Til sðlu Nýlegt tvibýlishús í Kleppsholti Steinhús á eignarlóð við Mið- bæinn ásamt storri útibygg ingu og bílskúr, tilvalið fyr ir skrifstofu og iðnað. Einbýlishús í Vesturbænum Nýjar 4ra herb. hæðir í Háa- leitishveifi og Hálogalands hverfi. 2Ja og 3ja herb. hæðir í Vestur batnum. Ennfremur 5 og C herb. fok- heldar hæðir ig raðhus í Háaleitishverfi o.m.ll. Einor Siprkson lidL Ingólfsstræti 4 — Simi 16767 Hópferðir Höfum allar stærðir af hóp ferðabílum í lengri og skemmri ferðir. Kjartan Ingimarsson Sími 32716 Ingimar Ingimarsson Sími 34307 Til sölu 5 herb íbúðarhæð 132 ferm. við Mávahlíð. Útb 200 þús. Laus strax, ef ósk- að er. 4ra herb. íbúðarhéeð 130 ferm. • Algjörlega séi, við Lang- holtsveg. 3ja herb. kjallaraíbúð, einnig sér í sama húsi. Nokkrar 4ra herb. íbúðarhæð ir í Austur oj. Vesturbæn- um. 3ja herb. íbýðarhæð, um 1C0 ferm. næstum fullgerð, við I Stóragerði. Útb. 150 þús. 3ja herb. íbúðarhæðir við Þórsgötu. Lausar nú þegar. Góð 2ja herb jarðhæo. Al- gjörlega sér við Grenimel. Nokkrar húseignir af ýmsum stærðum í bænum. 2ja, 3ja, 4ra, 5 og 6 herb. hæð- ir í smíðum o.m.fl. Alýja fasteignasalan Bankastræti 7 — Sími 24300 og kl. 7.30—8.30 e. h. Símar 18546. HafnarfjÖrbur Nýleg 4ra herb. Læð ásamt ó- innréttuðu risi til sölu við ölduslóð. Sér hiti, sér inng. laus strax. í'uðjón Steingrímsson. hdl. Riykjavíkurvegi 3, Hafnarf. Sími 5096O. 7 tonna dekkbátur sem nýr, .eð . fisksjá og gúmmibát til sölu Uppl.- í Austurstræti 14, III. hæð. Sími 14120. Hafnarfjörbur Hefi jafnan til sölu ýmsar gerðir einbýlishúsa og íbúðar hæða. Skipti oft möguleg. Guðjón Steingrímsson hdl. Reykjavíkurvegi 3. Símar 50960 og 50783. Gerum vil bilaða krana og klósettkassa. Vatnsveita Revkjavíkur Simar 13134 og J5122 Til leigu jarðýta og ámoki;tursT/él, mjög afkastamikil, sem mokar ba?ði föstum jarðvegi og grjóti. Vélsmiðjan Bjarg hf. Sími 17184. Brotajárn og málma kaupir hæsta verði. Arinbjörn' Jónsion Sölvhólsgötu 2 — Sími 11360 J Til sölu l lherb. og eldhús alveg sér í kjallara við Skipasund. 2ja herb. íbúð í kjallara við Karlagötu. . . , 2ja herb. snotur íbúð á jarð- hæð við CJrenimel. 2ja herb. íbúð í kjallara með sér þvottahúsi við. Snekkju vog. ?ja kerb. íbúð á 2. hæð við Laugaveg. 3ja herb. íbúð í risi við Drápu hlíð. 3ja herb. íbúð á hæð við Bald ursgötu 3ja herb. nýleg íbúð á 2. hæð við Framnesveg. 3ja herb. íbúð á 1. hæð á Sel- tjarnarnesi. 3ja herb. íbúð í risi ^ið Háa- gerði. 4ra herb. íbúðir fullbúnar við Stóragerði. 4ra herb. íbúð í risi við Sig- tún. 4ra herb. íbúð á 2. hæð við Bakkastíg. 4ra herb. íbúðir við Sólheima. 4ra herb. íbúðir í tvíbýiishús- um og fjölbýlishúsum í Hlíð unum. 4ra herb. íbúð á 3. hæð við Goðheima. 5 herb. íbúð á 1. hæð við Mávahlíð. 5 herb. íbúð á 3. hæð við Gnoð arvog. Stórar svalir og fal- legt útsýni. 5 herb. íbúð á 2. hæð á Sel- tjarnarnesi. 5 herb. íbúð á 2. hæð við Barmahlíð. Góður bílskúr fylgir. 6 herb. íbúð á 1. hæð í tví- býhshúsi í Kópavogi. íbúðxn er sem ný og selst á —sann gjörnu verði. / smibum 2ja herb. íbúð á 1. hæð við Kleppsveg. íbúðin er tilb. undir tréverk og málningu. 3ja herb. íbúð í kjallara við Stóragerði. ibúðir. sel: fok iield með miðstöð. 4ra herb. íbúð í fjölbýlishúsi við Stóragerði. íbúðin selst með tréverki og tilb. undir málningu. 5 herb. íbúðir fokheldar með miðstöð í tvíbýlishúsi við Stóragerði. 5 herb. íbúð á Seltjarnarnesi tilb. undir tréverk með miðstöð. íbúðir óskast Höfum kaupendur að góðum 4ra—5 herb. íbúðum í tví- býlishúsum. Híbýladeild Hafnarstræti 5. Sími 10422. Lifib hús vib HafnarfjÖrð til sölu lítið 2ja herb. múr- húðað timburhús í hrauninu fyrir vestan Hafnarfjörð, með erfðafestulóð, söluverð kr. 70 þús. útb. kr. 30 þús. Arni Gunnlaugsson Austurgötu 10, Hafnarfirði. Sími 50764 10—12 og 5—7. Hús og ibúðir Til sölu einbýlishús í Laugar- neshverfi og Kópavogi, efri hæð og ris í Hlíðunum og Melunum, hittveita. 5 herb. íbúðir í Aastur og Vest . -urbænum í villubyggingum 7 herb. íbúð við Eikjuvog. 4ra herb. íbúðir við Eskihlíð og Týsgötu. 2ja og 3ja herb. íbúðir á ýms- um stöðum. Verzlunar og \erksmiðjuhús o.m.fl. Karaldur Guðmundsson lögg. i&steignasali Hafnarstræti 15. — Símax 15415 og 1541t heima. Til sölu 5 herb. nýtízku hæð í Heimun um. 5 herb. hæð tilb. undir tré- verk og málningu í Heimun um. 4ra herb. íbúð við Álfheima 3ja herb. íbú3 á 4. hæð við Stóragerði. íbúðin er ekki alveg fullgerð en íbúðarhæf 1. veðréttur Iaus. 3ja herb. risíbúð við Frakka- stíg. Hagstætt verð og útb. samkomulag. íbúðin er laus strax. 3ja herb. hæð og 2 herb. írisi við Kárastíg. Útb. samkomu lag. íbúðin er laus strax. 2ja herb. jarðhæð við Greni- mel. Allt sér. 1. veðréttur laus. 2ja herb. íbúð á 1. hæð við Efstasund. Stórt iðnaðar- pláss íylgir í kjallara. 2ja herb. íbúð á 1. hæð við Frakkastíg. Verð og útb. samkomulag. Einbýlishús ' Smáíbúðarhverfi Einbýlishús við Ef tasund. Fokhelt einbýlishús í Kópa- vogi. Fasteignasala Áka Jakobssonar og Kristjáns Eiríkssonar Lau-ravegi 27. Sölum.. Ólafur Asgeirsson. Sími 14226. Leigjum bíla «© = akið sjálí Ka • i tiZ* Tjóld Bakpzkar Svefnpokar Prímusar (gas) Prímusar (olía) Tjaldbotnar Sólskýli Sprittiöilur YERÐANDI Tryggvagötu

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.