Morgunblaðið - 04.07.1961, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 04.07.1961, Blaðsíða 8
8 MORGVNBLAÐIÐ Þriðjudagur 4. julí 1961 Laxaeldi býður upp á mikla möguieika ÞÓR Guðjónsson, veiðimálastjóri, iiefur dvalizt vestan hafs á veg- um tækniaðstoðar Bandaríkjanna undanfarið ár til þess að kynna sér nýjungar í veiðimálum, eink- um í fiskræktar- og eldismálum. Hann er nýkominn heim og hef- ur rætt við blaðamenn um dvöl sína vestra og framtíðarverkefni veiðimálanna hér á landi. Veiðimálastjóri ferðaðist aðal- lega um vestur Bandaríkin og til Alaska og heimsótti veiðimála- stofnanir og eldisstöðvar í opin- berri og einkaeign. Þá sótti hann ársfundi ýmissa samtaka. M. a. sat hann Elleftu Vísindaráð- stefnu Alaska í Anchorage í ágúst í fyrra. Lengst af dvaldizt hann í Seattle, sem er miðstöð fiskirannsókna í Norðvestur Bandaríkjunum. Við Washington háskóla í Seattle er fræg deild í fiskifræði o'g fiskiðnfræði og hafa nokkrir íslendingar stundað þar nám. Veiðimálastjóri fékk þar tækifæri til m. a. að taka þátt í tilraunum með fóðrun á laxi og í rannsóknum á, hve ört jurtir lax þrífst ekki eins vel af því eingöngu. Þurrfóður, sem er oft- ast að verulegu leyti fiskimjöl, á tvímælalaust mikla framtíð fyr ir sér, þar sem það hefur marga kösti fram yfir blautfóður, svo sem, að það er auðvelt í flutning- um, geymslu ög fóðrun, og það sparar vinnukraft að nota það. Er líklegt að við getum fram- leitt þurrfóður hér á landi í fram tíðinni til útflutnings, og þarf þaS mál sérstakrar athugunar við. Margar nýungar í veiðimálum mætti nefna svo sem áburð á veiðivötn, kynbætur á fiski, en að þessu sinni væri forvitnilegt að ræða svolítið um framtíð fisk- ræktar- og eldismála hér á landi. Ástæða er til að vera bjartsýnn um framtíð þessara mála. Við verðum að gera okkur ljóst, að við höfum alveg sérstakar aðstæð ur til ábatasamra laxaræktar hér á landi, þar sem bezt hentar, vegna þess að laxveiði er bönnuð í sjó við fsland. Við getum sem sé stóraukið laxveiði í ánum Fiskeldisstöð í Bandaríkjunum. (Ljósm.: Þór Guðjónsson) Og dýr úr Fernvatni taka til sín geislavirk efni úr umhverfinu, en þessi rannsókn var einn liður í undirbúningi undir umfangsmikl ar tilraunir með að bera áburð á stöðuvötn. Eru þessar tilraunir undir stjórn Dr. L. R. Donaldsön, prófessors við Washingtonhá- skóla. Miklar framfarir hafa örðið á sviði veiðimála í Bandaríkjunum síðan stríðinu lauk 0g fer eldi lax og silungs stöðugt vaxandi Leitað er nýrra leiða til þess að ala upp þessar fisktegundir. Á síð ustu árum hefur farið mjög í vöxt að eyða fiski í vötnum með eitri og sleppa svo einni fisk- tegund á svæðið á eftir. Er nú farið að nota vötnin á vestur- strönd Bandaríkjanna til þess að framleiða laxaseiði, og láta seið- in síðan ganga í sjó, þegar þau hafa náð þroska til. Hefur þetta borið ágætan árangur. Þá hafa einnig árósar, víkur og lón ver- ið girt af og fiski eytt í þeim á sama hátt og í vötnunum. Síðan- hefur laxi verið sleppt á svæðinu, en í sumum þeirra er hálfsalt vatn. Þar sem sjóblanda er notuð ber sjórinn æti með sér inn í laxabúin, og lifa seiðin oftast þar eingöngu á náttúrulegu æti. Verður því f jöldi seiða á flatarein ingu lítill. Þar sem kostnaðar- samt er að girða af víkur eða lón eins og hér á landi, þá verð- ur ekki komizt hjá að hafa seið- in þétt og fóðra þau. Þurrfóður ryður sér ört til túms í silungseldi í Ameríku, en ofan er lýst, þar sem laxinn er verðmætari fiskur heidur en sil- ungur Og auk þess vex hann hraðar í sjó en silungur, og þarf mun minna fóður heldur en sil- ungur, sem alinn er upp í sölu- hæfa stærð. Þó standa vonir til, að silungseldi geti orðið arð- vænlegra heldur en það er nú með því að ala silung upp í sjó- blöndu. Auka má og afurðir sij- ungseldisstöðva með því að kyn- bæta silunginn. Dr. L. R. Donald son, prófessor við Washington- háskóla, hefur sýnt þetta með kynbótatilraunum ,á regnboga- silungi. Kynbótatilraunir taka langan tíma. En okkur mun ef til vill verða stytt leiðin, þar sem Donaldson, prófessor bauð veiði- málastjóra að fá af regnboga- stófni, sem hann hefur unnið að kynbótum á í um þrjá áratugi. Svíar fengu hrogn af hinum kyn- bætta regnbogastofni Donaldsons og uxu silungar, sem út úr hrogn unum komu, á fyrstu sex mán- uðunum þrisvar sinnum betur en heimafiskur á 18 mánuðum. Dr. Alfred H. Barr. -& Dr. Alfred H. Barr heimskunnur listfrœoingur ogr rit- höfundur kemur hingað í heimsókn í DAG kemur til landsins á veg um féiaigsins „Kynning" og Há- skóla ístlands heiinskuinnuir list- fræðingiur og rithöfuiwkir, Dr. Alfred H. Barr, jr., eirnn af aðal forstjóruim hins mikla listasafns í New York „The Museuim of Modern Art", og sá þeirra er annast sýningiair vio* safinið. Al- fred H. Barr, jr., hefir verið einn af forstjóruim safnsins síð an 1929,. Meðal verka sem heiims kunn eru eftir Dr. Barr er mikið og tæmandi rit um franska mál lajrann Matisse, sem talið er mesta og ítarfegasta verk sem skrifað hefir verið um Matisse. Dr. Barr heldiur hér tvo fyrir lestra, ann- an n. k. fimimtudagkvöld kl. 7 í Gamla Bíó á vegum Kynning- ar og er efini hans „Amerísk myndlist fyrr og nú", og verða jafnfriaímt sýndar litskuiggaimynd ir. Á eftir fyrirlestrinuim verða sýndar tvær stuttar k'vilkmyndir um ameríska málarann Pollock og ameríska myndhöggvarann Galder. Á föstudagskvöld heldur Dr. Barr fyrMestur á veguim Há- skólans í hátíðasakiuim og talar uim „The Museum of Modern Art" og sýnir einnig liskugga- myndir og stutta kvikmynd „New York". Dr. Barr kermur með konu síraa með sér og einnig kernur á veguni „Kyraning&r" aðalfor- stjóri safnsins Frú Dorothy Mill- er, sem lengi hefir haft hug á að kynnast íslandi, og einkum íslenzkri málaralist. í tilefni aÆ komu þessiairra tveggja forstjóra „The Museum of Modern Art" hefir Kyneing snúið sér til ail'lmargra íslenzikra málara með tilmæli um að eiga þess kost aö sýna þeim verk ís- lenzkra málara. Hefir félagið til •umráða nokkra sali og skóla- stofur í þessu skyni. Þannig um Jóhannes Kjiarvail hafa myndir í sal Jórns Þorsteinssonar, Gunn- laugur Scheving og Jón Stefáns- son í Bogasalnum, Kristján Davíðsson í Freyj.ugötusailnium og 10—20 málarar, ýmist sam- eiginilega í stofu eða hver fyrir sig í Hlíðaskóia og gagnfræða- skólanuim við Vonarstræti. Barrhjónin ásaimt frú Miller miuriu ferðast nokkuð um landið, til Gullfoss og Geysis, Akureyr eyrar og Mývatns og ef til vill víðar, en þau muou dveljast hér á landi til 18. þ. m. (Fréttatilkynning ) Síldarskýrslan með því að sleppa í þær laxaseið um af göngustærð, látið stöðu- vötnin framleiða laxaseiði upp í göngustærð og komið upp laxa- búum, sem ala laxaseiði á sama hátt, og sleppt þeim síðan í sjó og notað hafið sem afrétt. í sjón- um vaxa þau úr 10—15 cm að lengd og 20-—30 gr. á þyngd á einu ári upp í 55—65 cm og 4—6 pd. og upp í 70—85 cm Og 7—12 pd. á tveim árum, og upp í enn meir á lengri tíma. Um 90% af laxinum fullvóxnum sækir aftur til æskustöðvana úr sjónum, jafn vel þó að þær séu gerðar úr steinsteypu. f nágrannalöndunum er þessu á annan veg farið, þar sem mestur hluti laxins er veidd- ur við árósa og í sjó. f Noregi eru um 85% af öllum laxi veiddur i sjó. Myndi því samskonar laxa- seiðasleppingar þar í landi að- eins gefa þeim, sem slepptu laxa- seiðum, 3 af hverjum 20 löxum, sem upp kæmust, hvort heldur það væri til áreigenda eða eig- enda laxabúa. Vafalítið má koma upp laxa- búum á mörgum stöðum á land- inu með góðum árangri bæði þar sem eingöngu er völ á fersku vatni og þar sem tiltækt er að nota sjó til blöndunar. Þarf að kanna mögulega staði fyrir slíkar stöðvar. Er til dæmis ekki ólík- legt, að nota megi áveitusvæðin austanfjalls með góðum árangri til þess að koma upp laxabúum á. Silungseldi mun ekki verða eins arðvænlegt hér á landi eins og laxaeldi af því tagi; sem að Skip: m. Ágúst Guðmundsson, Vogum .... Akraborg, Akureyri ........................ Akurey Hornalirði ............................ Anna, Siglufirði ................................ Arníirðingur III, Rvík .................... Árni Geir, Keflavík ........................ Arni Þorkelsson, Keflavík ........ Arnkell, Hellissandi ........................ Arsæll Sigurðsson, Hafnarf..... Asgeir, Bvík ........................................ Áskell, Grenivík ................................ Auðunn, Hafnarfirði ........................ Baldur, Dalvík .................................... Baldvin Þorvaldsson, Dalvík ........ Bergur Vestm.eyjum ........................ Bergvík Keflavík............................ Bjarmi, Dalvík ................................ Bjarni Jóhannesson, Akranesi .... Björg, Eskifirði ................................ Björgvin, Dalvík ................................ Bliðfari, Grafarnesi ........................ Bragi, Ytri-Njarðvík .................... Böðvar, Akranesi ............................ Dofri, Patreksfirði ........................ Draupnir, Suðureyri ........................ Einar Hálfdáns, Bolungavík ........ Einar, Eskifirði ................................ Eldborg, Hafnarfirði ........................ Eldey, Keflavík ................................ Faxavík, Keflavík ..............'¦............. Fram, Hafnarfirði ............................ Garðar, Kauðuvík ............................ Geir, Keflavík .................................... Gissur hvíti, Hornafirði .............-. Gjafar, Vestmannaeyjum ............ Glófaxi, Neskaupstað .................... Gnýfari, Grafarnesí ........................ Grundfirðingur II, Grafarnesi .... Guðbjörg, Isafirði ............................ Guðb.iörg, Sandgerði ........................ Guðbjörg, Ölafsfirði ........................ Guðfinnur, Keflavík ........................ Guðm. Þórðarson, Rvík ................ Guðrún Þorkelsdóttir, Eskif..... Gullver, Seyðisfirði ........................ Gunnar, Reyðarfirði........................ Gunnvör, Isafirði ............................ Gylfi II, Akureyri ............................ Hafþór, Neskaupstað .................... Hafþór Guðjónsson, Vestm......... Hagbarður, Húsavík ........................ Halldór Jónsson, Olafsvík ............ Hannes Hafstein. Dajvík ................ Hannes Lóðs.Vestm..................... Haraldur, Akranesi ........................ Héðinn, Húsavík ................................ Heiðrún, Bolungavik .................... Heimir, Stöðvarfirðí ........................ oe t. 2035 856 572 1491 1837 2506 2399 616 1968 579 1940 1557 1604 1312 1339 1741 1912 728 2116 848 1069 743 776 2404 743 1818 898 2634 1885 675 574 1089 595 675 2366 560 1290 1458 3296 983 2801 562 3835 2776 2204 540 1229 1668 975 832 1575 1480 1353 556 2585 1535 4033 515 Helga, Rvik ........................................ 2245 Helgi Flóventsson, Húsavík ........ 1208 Helgi Helgason, Vestm................. 1184 Hilmir, Keflavík ................................ 1438 Hoffell, Búðarkauptúni ................ 1069 Hólmanes, Eskifirði ........................ 934 Hrafn Sveihbj.s. II, Grindavík .... 1952 Hringsjá, SiglufirSi ........................ 590 Hringver, Vestmannaeyjum ........ 2705 Hugrún, Bolungavík ........................ 'ÍMB Húni, Höfðakaupstað .................... 786 Hvanney, Hornafirði ........................ 753 Höfrungur, Akranesi .................... 1763 Höfrungur II, Akranesi ................ 792 Jón Guðmundsson, Keflavík ........ 1305 Jón Garðar, Garði............................ 1081 Jón Finnsson, Garði ........................ 1087 Júlíus Björnsson, Dalvik ................ 548 Jökull, Olafsvík ................................ 1234' Katrín, ReyðarfirSi ........................ 614 Keilir, Akranesi ................................ 1369 Kristbjörg, Vestmannaeyjum .... 2285 Leifur Eiríksson, Rvík .................... 902 Manni, Keflavík ................................ 1483 Mímir, Isafirði ................................ 785 Mummi, Gerðum ............................ 1245 Ofeigur II, Vestm............................. 1505 Ólafur Bekkur, Olafsfirði ............ 1122 Olafur Magnússon, Keflavik ........ 713 Ólafur Magnússon, Akureyri ........ 4217 Olafur Tryggvason, Hornafirði .... 823 Páll Pálsson, Hnífsdal .................... 2095 Pétur Jónsson, Húsavík ................ 2209 Pétur Sigurðsson, Rvík ................ 2551 Rán, Hnífsdal .................................... 1132 Reykjaröst, Keflavík .................... 751 Reynir, Vestm.eyjum .................... 913 Reynir, Akranesi ............................ 616 Runólfur, Grafarnesi .................... 1243 Seley, Eskifirði ................................ 683 Sigurður, Akranesi ........................ 2449 Sigurður, Siglufirði ........................ 2047 Sigurður Bjarnason, Akureyri .... 1705 Sigurfari, Akranesi ........................ 1212 Sigurfari, Patreksfirði ................ 1065 Smári, Húsavík ................................ 1705 Snæfell, Akureyri ............................ 2611 Snæfugl, Reyðarfirði .................... I284 Stapafell, Olafsvík ............................ 2185 Stefán Þór, Húsavík ........................ 721 Steinunn, Olafsvík ........................ 17« Stígandi, Vestmannaeyjum ........ 1301 Stuðlaberg, Seyðisfirði ................ 1344 Súlan, Akureyri ................................ ö!8 Sunnutindur, Djúpavogi ................ 1827 Sæfari, Sveinseyri"............................ 1084 Sæfaxi, Neskaupstað ........................ 605 Sæþór, Ólafsfirði ............................ 736 Tálknfirðingur, Sveinseyri ............ 2490 Tjaldur, Stykkishólmi .................... 726 Valafell, Olafsvík ............................ 1857 Víðir II, Garði .................................... 5017 Víðir, Eskifirði ................................ 985 Vonin II, Keflavík ............................ 1072 Vörður, Grenivík ............................ 1458 Þorbjörn, Grindavík ........................ 1354 Þórkatla, Grindavík ........................ 513 Þorlákur, Bolungavík .................... 2573 Þorleifur Rögnvaldsson, Olafsf..... 1207 Þráinn, Neskaupstað .................... 504 r=^J0qjC^ LBpSÁLÁN, o 15-Ö-Pí TJ Opel caravan nýr og óskráður Ingólfsstr^ti 11. Simar 15044 og 23136 Aða-stræti 16. — Sími 19181. Bílasala Guðmundar Bergþórugata 3. . Símar 19032 og 36870. Stórglæsilegur Dodge '57 vöru bíll til sölu, ný dekk, vökva stýri. Bíiasala Guðmundar Bergþórugötu 3. Símar 19032 og 36870.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.