Morgunblaðið - 19.07.1967, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 19.07.1967, Blaðsíða 13
MORGUNBLADIÐ, MIÐVIKUDAGUR 19. JÚLÍ 1967 13 HANS SCHERFIG, Fredensborg.miklu ástfóstri viff dýraríkiff, f. 1905. — Nam dýrafræffi ogsem þessi mynd er til vitnis um germönsku — Myndir hans berasem nefnist „Einmana nashyrn- það með sér að hann héfur tekiðingur". Uppg/ör vegna festaslita NYLEGA var kveffinai upp í Hæstarétti dómur í máli, bar sem niaður krafðist greiffslu fyr ir efni og vinnu, sem hann hafði lagt í íbúð, sem verið hafði eign tengdaföður hans, en ibúðin var ætluð til íbúðar fyrir stefnanda og unnustu hans, en síðan slitn- uðu festar og maðurinn hvarf úr íbúðinni. Málavextir eru sem hér segtr: Hinm 10. apníl 1961 stofiwiðu tdl flesta rnaðlurinm Ö. og srtúlfcain Á. ÆtLuðlu þau að s'tofna tiil bó- Norrænt æskulýisár 1967-1968 E F TI R rúman háifan mánuð htefsit á ísdandi norræmt æsku- lý&sár, með æsfculýðB'móti í Reykjarvík. Auk þess verða mjög fjöl'þættt æskulýðss-amskipti miiii Norðurlandamna á þeseu æsfcur lýðsári, t.d. ráðstefna í Finn- lamdi, mót í Álaborg og upplýs- ingaskipti milLi Norðoirllandamma um ýmis sameiginiLeg mál. Norrænt æskulýffsár Norraenu aeskulýðssamböhdin ihafa gefið tímabilimiu fná 1. ágúst 1-967 til vorsims 1968 heittið „Nor- raent æstkuiýðsár". Æsfciulýðssaim böndin innam Norrænu félag- amna, en í þeim eru öld stærstu og hielztu æskulýðisféLög á Norö- urfliöndunuim, hafa gerzt aðfflar að æsikiulýðsáriniu og sjá uim íraimkvæmd ailra þeirra atriða, sem æskulýðlsárið býður upp á. Á æskiulýðsáriniu er ætlundm. að byggja upp og halda á Loflti já- kvæðri norirænmi samvin.nu, jaifnit inn á vlð, s«m út á við og þeitr sieim taka þátit í því munu stiefna að því, að brjóta ndður landiaimæri middd þioða og landa á Norðurlonduim, þegar þeir hittasit. Á æsikulýðis'árin.u á að ræða al'lt sem norrænt er, en æsku- Jýð'samtökim skipuleggja fjögur ifiöst atriði: 1. Fund æskuiýðls'leiigtoga í Fimnlandi. 2. Norræn.t æsfcu.lýðlsimót á íslandi. 3. Sairanorræn bréfa- og upplýsingaskiptd. 4. Lokamót í Álaborg í Daramörku. ÆstkuLýðsaimböndin hafa orð- ið ásátt uim verkasfciptimgu við framkvæmd æsfculýðisársins. Fundur æskulýffsiaifftoga Finnska æskulýðs&aimbamdið hiafur tekið að sér að skipu- leggja og sitjórna móti æsfculýðs- leiðitoga. Hið fyrra verður í Nar- pesi, sem er 8 mílur suðiur £rá Vasa, og verður það 24.—26. júdí. Hið síðara verður í Kuopio 18.— 20. ágúist og ber nafnið „vi i provinsen". Tilgangur móts.iins er að leiða saman aasfcuiýðisLeiði- toga og fluiLLtrúa í frjálsu og op- inberu æisfculýðssitarfi á Norður- Jönidiunium, eirakumi t*iil að ræð,a sérstæð vamdamál siem sveiitir, þorp og kaupsitaðir hafa við að glsma og snerta men.nimgarlíf, í- þróttiir og æslkulýð&starf ásamt kennslu í félagsmá'luim. Rætt verður einnig hvernig minni bæ ir og sveitiir geti spornað við f'16tta uniga fólksins t>il stórborg- anna. Æskulýffsmót á fslandi Fraimkvæmd æsikulýðis.mótsilns ó fsJamdi, 1.—8. ágúsit, haía æskullýðiss.aimbönd norrænu fé- la.ganna í Noregii og ísl'andi skipt mniMi sín þannig, að Noregur sfci'puiLeggur ferðirnar til lands- ins og frá því, en Æskulýðsréð Norræn.a félagsins hér sér um. fr.aimkvæmd mótsdns hekna fyr- ir. Hugtmyndin var að uim 100 þátttakendiur kæmu frá hverju Norðu,rlandann.a, nema 20 frá Færeyjum auk urn 100 heima- manna. Nú er aMit útliit fiyrir að móts.ges'tir verði um 300, a.uk ís- lendinga. Tiligaingur mótsins er að kynna ísland niúitímans fyrir ungu fólki á hiimuim NorðU'rlöndiunuim og ¦gefa því innisýn í ísflienzlkt þjóö- lif og íslenzka nátltúru. Þessu verður reynt að ná með fyrir- lestrum, spurningatímuim, ferða- lögum jaÆnit in,nan.bæjiar og uib- an. Á fundium mótsins verður fjafllað uim liisitir, menningu, rrnenntun, atvin'numál, efnahaigs- máL, S'tjórnmál, æskulýðsmál, og skpuilag þeirra. Störfum móts.ins verður hagað þamnig, að einiijg verði nætgiur tími til að erLendu geatirnir gefci kynn2it fuJitrúum bræðrafélaga sinna hériemdis og takið þáitt í ýmiss konar gfleð- skap, sem efnt verður til móts- dagana. Á mótá þessu verður aaskulýðlsárið formliega opmað. Samnorræn bréfa- og upplýsingaskipti í saimbawdli við æsteulyðsárið verður sett á stofn bréfa- og upplýsinigamiðisitöð í Sviþjóð og sér sænska æs'kuiýðssam.bandið um skipufliag og dreifingu. Tak- rruarkiið er að vekja áhiuga á og veita upplýsin,gar um máleíhi æiskunnar á Norðurlöndunum. Æsteulýðsfélög, sem vilja taka þátit í þessari upplýsingastanf- semi, geta flengið viðfan/gsefni til úrlauisn.ar á skriflstof.um nor- rænu félaganna. MálafJlokfkar verða m..a. samræmd fram'haldB^ menntun á Norðurlöndum, gagm kvæim atvin.nuréttindi og fjár- hagsileg vamdamáil í því sam- bandi, sitjórnmálalég s.amvinma, æskuilýðs.3'tarif á Norðurlöndum, og afataðan til Bfh,ahag!sbanda- lagsins og EFTA. Að lokum verð ur lagður fram „fuindapakíki", sem gefiur Jeiðbeiningar um, hvernig stjórndrnar geta sikipur laigt liundi og ráðstefnur uim norraen mál. Þessd stiarflsemi hefsit í haiust. Lokainót í Danmörku Álaborg verSur samkomus.tað- ur norrænnar æsku þegar æsku- lýðsiárinu lýkur. Eins og að IflTk- um lætur er dagskrá þess móts enn ósamin, en þó er viitað að þar mun verða boðið upp á þátt- töku í fliestiu því, sem aasikulýðs- félög flást við í starfsemi sinni. Donsku æsikulýðlsamtiökin sjá um framkivæmd þessa móts. Æs'kullýðssiamböndin vona að öil aðilldarfélög þess, önnur félög unigs fóllks og einstaklingar taiki höndium saman um að æiskulýðs árið takist vel, með því að taka þátt í mótinu og aðstoða við hin mörgu framkvæmdaatráði. Æskuilýðsráð Norræna félags- ins á íslandi vill hér með taka fram, að allur undir'búningtur mótsins er vel á veg kommn. Enm vanitar þó gisrbinúm fyrir stóran hóp erlendu gestamna, en ætlunin er að koma sem flestuim inn á einkaheimiflii til giistimgar, m..a. í þeim tilgangi að efna til kynningar norrænnar æsku. — Æákulýosráð Norraena félagsims 'beinir því til allra er kynmast vilja ungu flólkii frá Norðurlönd- •unum og hýsa einhivtern gesit- anma, að aiefa sig fraim við skráf- Sítofu ráðsins í Hafnarstræti 15, mili kl. 4 og 7, flrá mámiu.dega til föstudags. Siminn er 21655. (Frá Æs.kuilýðsnáði Norræna félags- ins). f stuttu máli Los Anigeles^ 8. júlí, AP. Stúdenit í listum í hás.kóa,aniuim imeytit lyísins LSD, sem fnaffnkail- ar flu.rðiusýniir og ofskymjamir m.arigsikonair hjá neytandanum. Slys aí völdum þesaa Lyfs ger- ast æ tíðiari og almenn saiLa þess og dreifing var af þeilm sökum bönnuð fyrir nokkru. Norrænn blaða- mannaháskóli f NORDURLANDARÁÐI hefur komið fr.am tiíiaga um að mæiia með því við stjórnir lamdamna, að komið verði upp norrænum bLaðamamn.ahlásikóLa í Árósuim í í Dammörku, í stað blað,amamna- n4rrtsikeiði3inm.a, sem þar hafa ver- ið haiLdin fyrir ruornseriia blaða- menn. Á þessium námsikieiðiuim, sem standa í þrjá mánuoi, enu nú kenndar ýmsair greimar, sem eiga við Norðurlönd — stjónn- mál, hagfræðii, s.amfélaigsínæði og blaðia'menmiska, saiga Norður- la.nda síðlastu ára.tugi, alþjóðleg stjórinmál' og ým.sir e'fniisiflo!kkiar aðrir. Margt af þesisu mun í fraim'tíðinni verða í u.ndirsitöðu- kennsLunmi. >ess vegna ætti fr.amhaLds- menm.tfun og sérmiemmitum að tafca við af u.nidirstöðlukenin:slu,nni. — Námsikeiðiunum ætiti að breyta í hásikólia, þa.r sem veitt yrði fuilfl.- komin bliaðaimann.amenntium. — Saimt verður að hailda a.lmie'nmu námskeiðin til þess að veita ytfir litsiþekkinigiu nm málefni Norð- urLamdannia. í»ar þarf einmúg að veha unmt að flá frœðisAu u.m ai- þjóðleg stjórnimál. I hásikólian.um þarf að 'koma á fót sérm.enntuin á ein'Stökum sviðlum, ti'l dæim.Ls fyrir blaoa- menm, sem fjaLLa um vísindi og tækni, haigfnæði o. s. frv. Auk þessia ætti að vera ummt að S'ækja námsfceið í einsitokum greinum- um. Enn fremur þyrfti við nám í aliþjóðas'tjórmimiálium að vera ítarlegri niáims>keið á norrænuim griundveliLL ís í góða veðrinu „Skelfing er nú gott að fá sér ís í sólskininu. Hann viU nú stundum klessast dálítiff í kringum mumvinn, «n það sleiki ég bara burt þegar ég er búin meff hitt". (Ljósm.: Ó.K.M.) sikapar og af því tileifni keyptá kj'önfaðir sitúllkunnar Á. fcvegigna berbengja íbúð og var ætlunin, að hjónaefnin byggju í þeirri íbú'ð. íbúðin va.r múrhúðiuð, en ¦eiran geimur, mema baðhierbergi var. aifþiíLjaði. Kominn var hiitii' í íbúðima og baðfeer var u.ppsett^ en eingöngu fllekaihurð vair fyrir henni. Sameigi'ralegt húsmæði í húsdniu var tilbúið umldir tré- verk, en það var ómúrhúðað að uta.rh Var um það talað, að mað- ur.inm Ö. fuilllkláraði íbúðim,a. Vorið 1962 vax því verki niæsitum lofcið, en hjónaefnin Höfðu áður" fltuitt í íbúðina ófulligerða, Um hausitið 1962 silitu hjónae.fmin sambýili og fluittu úr íbúðinni Haifa þau ekkd búið samami síðart. Sknáður eigainidi að íbúðiinmi var kjörfaðir stóSkunnaT. Ma6- urimn ö. krarfWfet nú gneiðslu fyrir þann kostnað, &em hamti hafð'i í íbúðima lagt. Gerði hamn í mláliiniu kröfhi umtor. 82.1'63.4.1 aulk vaxta og mállskasitinia'ð'ar. Studdi máðu'rimn krofur sánar á hendur kj'önföður stúlkiunmar þekn rökuim, að aidrei hefðli tti þess komið, að hann legði tiíl eflni og vinnu við að fuilffljúka innrétltrngu íbúða.rinmiair emidur- gj.alidslaiutsit fyrir kjörföðuir sitúllk- umin,ar. Tiil þess hefðli ekki kiomið að- genigið yrðd fná þeirn máluim, vegna þess, að Ö. og stúlfcam hefðu isiitið sambúð. Kjörfaðdr stúllkunnaŒ' kraifðfislt sýknu og studdi kröflu sína þekn rökuim, í fyrsta lagi, að mál þettia snerist raun.verulega um uppgjör mdlli þeirra. Ö. og Á. >au hefðu búið samam um eins áns sikeið sem hjón væru og hefðu því haft sameiginlegan fjárhag. Hann hefði laigt dóttiur sininii til húsmiæð'isaifnotim, en húm htefðtfi aifitur latgrt till, ásamt unnr- usta sín'um, ýmisa hlutd, er hefðu orðdð tii að gera íbúðina hæfairi tii íbúðar. Beeri því að &ýfcma vegm<a aðskilinaða'rins. Á þessi rök V'il'di héraðs'dómur ekfci fiaíKL- asrt. Taidi dómurinn, að hjóna- efnin hefou haft sóálifstæðam fjárihaig hvort um sig og því æftrtá maðiurimn Ö. einin aðild að krafu 'fyriir framliag hans tii íbúðian- innar og þeirr kröfu væri rétftd- lega beinit gegn stefnda, kjörfoð- ur atúlfcuininar, sem eigamda íbúð arfinnai'. f anna.n stað var sýikn.utkrafan studd þeim rökuim, að það hefði verið forsenida af hálifu kijö-rföð- ursiims, að þau hjónaefnin flengju íbúðina ti'l afnota, að þau gerðu hama íbúðarhæfa og að engin gneiðlsáa kæmi fyrir það frá kjör flöðurnum. >á 'kraifðíssrt s-tefndi til vara, að hamin yrði dæmdur tái greiðsíLu mun lægri fjárlhæðar„ þar sem kröfur sitefnamda væru ailllt of háar. Niðu.rsitað.a miálsinis í héraði var sú, að stefndi, kjörfaðirinm, var dæmduir til ao greiða manm- inum Ö. fullar bætur vegn«i þess kos'tn,aða.r, s.em hamn hefði lagt í ibúðina og vonu þær bæt- ur dæmdar kr. 76.004.21. í>á var kjörfaðirinn og dsemdur til greiðsdu málkos'tmaðair króriiur 14.000.00 auk vaxta. Áður en mláli þeseu yrðd Lofcið andaðiisit kjörfað.ir sttúlkuntna.r og t'ók sttúlkam þá við málinu sem varn,ar.að.iLi f. h. dánarbusdnis. Niðiurstaða málsinis varð nokk uð á annam veg í HæatarétitL Segir s>vo í fiansiemdum að dómi rétta.ninB: „Aðiijar rrváLs þessa kymntust á ár.inra 1959. Þau gerðu heyrin kunmugt heitorð sitt himn 10. april 1961 og eignuðutsst barn 22. ágúst 1961. Kjörfaðúr (s.túlikUn.n- ar Á.) keypti i marz eða apríl 1961 tveggja herbergja íbúð, 60 fermetra að stærð til þess að letta þeim hjónaiefnum heim- ilisstofnunima. íbúðin var að meatu óinrnan- búin og -e'sgi að öllu fui3if,rágeng- in að utan. (Maðurinm Ö.) vamm að því að fluilibú'a íbúð'ima á tíma. bilimu frá 1. mai 1961 tid 1. sept- emlber 1962 og wauit við það að- S'toðar (stúlíkunnar Á.), kjonfor- eddra 'henmar og a.mntarr'a vamda.- m,anna hemn'ar að einhiveriu leytd. Þau fluittust í íbúðdna 1. okrtóber 1:961 og bjuggu þar sem hjón væru til 1. september eða 1. dktóber 1962, en þá fluttisit -~. Framhald á bls. 18

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.