Morgunblaðið - 21.08.1969, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 21.08.1969, Blaðsíða 21
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 21. ÁGÚST 1M» 21 T ékkóslóvakía Vorið sem var Vaxandi fjandskapur „brœðraflokkanna" Fundirnir í Cierna og Bratislava Fr j álsræðisthreyfiinigin hlaiut atöðuigt mjeiri og almienmiari etuönding og sú kraia viarð æ hlávænari, að Shaldissininium í valdastöðum ininian kommúmista flofeksirus yrðli vikið brott. Svo ten'gi sem þeir væriu þar í áfhirilaistöðum, hefðu þeir tæki- færi til þes3 að hefta fram- gamg firjáilsræðiislhreyfinigarinin- ar. En þetta varð að genast á löglegan hátt. Aðeins nýtt flökksþ img gat kjörið nýja mið Stjóm flokksims og eif unint yrði að fá frjálslynda fulltrúa 'kjörma að meini hluita á slíkt flofefesþinig í leynáleigium kosm- ingtum (fyrirfeomulag, sem eklki hafði þekkzt áðiir) þrátt fyrir ainidstöðu íh'aldssinnia, igætu umbótasinnar náð að tryggja völd sín fulikomlega innlan miðstjórniar floktosins og jafnifnaimt í fonsætisnefnd hans. í þesgu Skyni var álkveðdð að feaila samam nýtt flokltosþing 9. september. En íbaldssininiar gerðiu sér þegar í stað greiin fyrir því, að sá diagur myndi verða stjórnmálalegt sfcapadæg Ur þeirra. í leynilegum kosn- ingum tdl flokksþinigsinis myndu lumbótasininiar vin>na sigur og siðan ráða löguim og lofum á floklksþiinginu . Eftir það myndiu völd ífaaldsisinmia inmian flak'ksims verða úr söguinini. Það er því engin tilvdljun, að inntráisin í Tékkóslóvakíu var gerð fyrir þann tíma. GAGNRÝNIN í „BRÆÐRA- LÖNDUNUM" Upphafiega höfðu blöð í So- vétrílkjiunium og öðrum ríkjum Austur-Evrópu verið afslkipta- laus um þróunina í Tékkósló- vakíu, en í lok marzimáiniaðar tók að birtast gagrýni þar. í fynstu létu blöð þar sér nægja að Skýra frá skoðumtum íbialds- sinna, seim birtust á premti í Télklkóslóvakíu og taka upp orð nétt gagnrýni þeirra á umtoóta- sitefrauna, En smám saman tóku blöð í Sovétrdkjunum en ekki síðiur í Austur-í>ýzkaliandi og Fólllamdi að gagnrýna þróun- ina þar 'haœikalega upp á eigin spýtur. Bkki er vitað, hvort það hafi verið af ótta við, að fre'lsisvaikniingiin í Téikkósló- valkíu kynni að breiðast út til þeirra eða vegna þess að fyrstu merki þess, að svo væri þegar orðið, væru farin að koma fram. Að mininsta kosti í Ulkra- írau og Póllamdi þóttuist menm þegar bafa eygt einkenmi „tékk nesku veikiininiar“. Vegna mik- ils ferðamannastrauims milli Tékfcóslóvakíu og Austux- Þýzkalainds var það eiranig ó- hjákvæimilegt, að fólk fengi vitneskju um þróunina í Tékkó silóvakíu. Stjórn Austur-Þýzka lanids kom upþ um ótta sium, er hún í byrjuin júní lét banma vikubiaðið „Volkszeituirag", sem gefin var út á þýzku í Prag. Fyrri hluita sumtars virðist sem fliofcksleiðtogarrair í Tékkó Slóvakíu og fólk þar yfirlei’tt hafi verdð þeirrar skoðuraar, að vaxaindi fjandskapur af hálfu kommúinistaflokkiannia í „bræðra lönduraum" væri byggður á misskilningi og það eina, sem þyrfti að gera, væri að fá þess- um misSkilningi rutt úr vegi með því að veita réttar upp- lýsimgar um ástandið og þróun ina í landinu. Ef það tækist, myndi þessum löndum Skiljast, að þjóðfélagstilnauinirraaæ í Tékkóslóvakíu þjónuðu hags- miunum heimskomimúraismanis, sökium þeiS'S að þær yrðu til þess að afla kommúnismanum vin- sælda í löndum, sem byggju við auðvaldsskipulag. En heimsókn Dubceitos til togarnir í þessum lönd- um sáu gerast í Tékkósló- vakíu var bugsuraarhætti þeirna algjörlega fnamandi, t.d. aíniám ritskoðuinar í landirau með lögum 26. júná, hvernig heimild var veitt öllum til frjálsra ferðalaga til annanra landia, 'bvernig blaðameran og aðrir í æ ríkara mæli kröfðu stjórramálamien sagna og hvernig þair síðannefindu í æ rífeaira mæli tóku að ræða opin Skátt um málefni, sem áður hafði ekki mátt minraast á, og loks hvemig umbótasánraum með leynilegum kosningum tókst að vinna yfingnæfandi 2. CREIN sigur við kjör fulltrúa á fynir- hugað flókksþing þá um hiaust- ið. Þessir leiðtogar þóttust ekki sjá, hvernág þessi þróun mætti verða til þess að efla hið kommúnistíska þjóðféiags- Skipulag. HERÆFINGAR VARSJÁRBANDALAGSINS Þeir gripu nú til ráðs, sem lokka Skyldi umbótasinma í kænlega gildru. Nokkru áður Eftir Magnús Sigurðsson Mosfcvu í byrjun maí og tékkó- siavískrar þingmianraanefrad- ar þangað í byrjun júní virð- ast ökki hafa borið tilætlaðan ánanlgur. Enda þótt ekki sé endlilega víst, að sovéaku leið- togamiir bafi talið þróuniina í Tékkóslóvakíu sóSíalismiaoum hættulega, þá varð það ljóst, að hún gat orðið hættuleg völd um núverandi ráðamanna sjálfra, sem með völdin flara í Sovétríkjumum, Austur-Þýzika- landd, Póllandi o.s.frv., ef hún næði að breiðast út til þeirra landa. Þar sam leið- 'hafði verið ákveðið að láta fram fara sameigilegar heræf ingar Varsjárbandialagsríkj- anna í lok júní, og Skyldi æf- ingasvæði þeirra ver í Téfckó- slóvakíu, Austur-Þýzfcalandi og Pólaindi. Uppbaflaga var fyr- irhugað, að einungis merkja- sendiinigalhópar og nokkrar aðr ar svipaðar fámenmar herdeild ir tækju þátt í þessum æfirag- um. Sovétstjómin krafðist þess nú að fá að senda aniraars kon- ar herdeildir iran í Tékkósló- vakíu til sannirada uim tryggð land'Sins við Varsjárbandialag- íbúar Prag undirrita stuðningsyfirlýsingu við Dubcek og menn hans, á meðan fundurinn í Cierna stóð yfir. ið. Stjórn Tékkóslóvakíu brást 'bilkandi við, en lét þó að lok- um undiain. fbúum landsiras brá hiinis vegar ónotalega í brún, er Sovétrí'kin sendu heilar skrið- drekasveitir inn í landið bún- ar hvers konar útbúraaði til stóraðgerða. Von Sovétstjómarinoar var sú, að þessar aðgerðir myradu leiða til árefcstra í þeim mæli, að ihaldissáinraar, sem áttu í væradnjm að verða sviptir öllum áhrifum iranan örifárra máraaða, myradu geta gripið tækifærið og lýst því yfir, að gagrabylt- ing væri byirjuð í landinu og hrópað á sovézku hensvaitrnra- ar til aðstoðar í því skyni að sópa umbótasinnum burt úr valdastóliraum. Þessi ráðagerð tókst þó ekfci. Til eirahverra árefcstra kom í sambaradi við heræfiragarraar en þeir voru svo smávægileg- ir, að ógeim'iragur var að balda því fr'am, að þeir væm upp- haf gagntoyltiinigar, enda lögðu íbúar laradsins sig fram um að ögra sovézka berliðiniu ekki. „TVÖ ÞÚSUND ORГ En 27. júní birtiist í Literami Listy (málgagná rithöfundasam- bands landsiras) og þremiur dag blöðum að aufci ávarpið „Tvö þúsurad orð“, sem samið var af rithöfluradinium Ludvik Vaeulik og uradirritað af 70 vísind'amöran um, listamöran'um, verkamömn- um, bændum o.fl. Þar var eán- dreigið hvatt til þess, að frels- isþróundrani yrði hraðað og skorað á fólk að krefjaist brott vikniragar íhaldssiniraa úr öllum áhrifastöðum og hika ekki við Frá fundinum í Ciema. — Sovézka sendinefndin situr til vinstri á myndinni en til hægri sendiusfnd Tékkóslóvakíu. að grípa til verkfalla og aran- arra mótmælaaðgerða gegn þeim. „Tvö þúsund orð“ er seranilega einatðasta hvatnimg í flrelsisátt, seim birtist notokru sinmá í blöðum í Tékkóslóvakiu í fyrna og hlaut miklair uiradir- tektir meðal almenmings. En þar var verið að leika sér að eld'iinium. Sovézku hersveitim- ar feragu Skipun um að hverf-a ökki á brott úr Tékkólóvakíu og leiðtogair kommúraistaflokks landsiras voru boðaðir til flund ar í Varsjá með leáðtoguim kommúnd'Sitaflokka Sovétríkj araraa, Austur-Þýzkalands, Pól- lands, Umgverjalarads og Búlg- ar'íu í því skyrai að ræða um aö- gerðir „til þess að berjast gegra hættumni á gagnbyltinigu í Tékkós'lóvakíu". Tékkósl'ávák- ísku leiðtogarrair raeituðu, en bám fram þá tillögu í staðinnr, að fnam færu viðræður vnáð leiðtoga hinna flolkikaraa hvers um Sig í Tékkóslóvakíu sijálfri. Hinir komm úraistaf lokkamlir fáimm svöruðu með bréfi, sem kalllað hefur verið Varsjárbréf ið. Þar má segja, að bormir hafi verið fram úrslitakostir. Ef leiðtogar kommúnistaflokks Tékkóslóvakíu byndu ekki erada á frelsisþróuinina í land- imu, var á óbeiraan hátt, sem þó gait ekki dulizt neiraum, hótað henraaðarlegri íhlutrm. Leiðtogor kommúinistaflokka Tökkóslóvakíu svöruðu með öðru bréfi, þar sam úralitakost um Varsijárbréfsiras var vísað á bug. Að baki sér höfðu leiðtog- arnir eiraróma stuðndirag mið- stjónniar flokksins, þar sem ihaldssániraar höfðu ekki þorað að skeriasit úr leik. Það sem því oll'i og senirailega. var leiðtoguin- um medrá hvatnlin'g en flest ann- að, var eirastæð hollustiutján- inig almeninirags, sem birtist á marigvislegan hátt ékki hvað sízt í undirskriftasöfinuinium. A1 mier.ininigsálitið var orðið svo máttugt, að hver sá, sem Skerast vildi úr ledlk, þegar hér vair komið og ganiga til móts við kröfur V a rsj árb ré fsi ns, átti á hættu að fá á sig stimpil föð- urlaradissvi'karanis þegar í stað. í þriðju viku júlímán'aðar var svo kamið, að speraraan jókst dag frá degi. Talið var, að hernaðarihlutun í Tékkó- slóvakíu gæti átt sér stað, hvenær sem var. í larad- inu sjálfu rikti hinis veg- ar furðuteg bjartsýná, Fólk þar yfirleitt taldi útilokað, að nökkurt kommúniisitaríki gæti beitt araraað komimúrástaráki of- beldi. í Kreml ur'ðu dúfum'ar lika eran eirau siirani hauikuraum yfirsitehkari, ef til vill sötoum þess að stjórrain í Prag eins og Framhald á bls. 20

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.