Morgunblaðið - 27.02.1972, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 27.02.1972, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 27. FEBRÚAR 15 Frá búnaðarþingi; Búfræðslunámskeið á Skriðuklaustri Á BÚNAÐARÞINGI var á mið- vikudag gerð eftirfarandi álykt- um í allsherjamefnd: „Búniaðarþiing felur stjórn Búnaðarfélags íslamds að viruna að því í samráði við stjórn Búm- aðarsamibands Austurlands, að tekin verði upp á rik. vetri bú- fxæðslunámgkeið á Skriðu- klaustri." Var þetta samþykkt samhljóða. í greimargerð segir að á Skriðu klaustri sé nú starfandi tilraunia- stöð í jarðrækt. f tengslum við hama sé rekið allstórt sauðfjárbú, sem notað er til ramisókna af Rannsókmastofnun landbúnaðar- inis. Þar séu til staðar allmiklar byggingar, sem henta vel bæði til heimiavistar, bóklegnar kenmelu og vélainárniskeiða. Því sé fyrir hendi að verulegu leyti sú að- staða. er með þarf til slíkra nám- ðkeiða og gert sé ráð fyrir í ályktuninini. Áríðandi sé að þesai starfsemi verði tekin upp eigi aíðar en á nfe. vetri, þar eð eng- inn bændaskóli starfar á Austur- lamdi. Ályktun þessii er í saimbaridi við erindi Guttorms V. Þommars og Snæþórs Sigur'bjömissonaT um stofnun búnaðarskóla á Skriðu- klaustri. f gær, miðvikudag, var á bún- aöarþingi lagt fram erindi Sig- urðar J. Líndals og fleiri um at- hugun á eyðingu byggðar í sveit- urni og smáþorpum. Á þinginu flutti erindi Ketill A. Haninesson. ráðunautur, og fjallaði það um kynniin'gu á búreikningum og niðurstöðum. Til síðari urnræðu vooru tvö mál. Tillaga til þingsályktunar um landgræðslu og gróðurvernd og var þar gerð ályktun, þar sem segir, að þar sem stjórn- skipuð nefnd hafi roú með hönd- um sömu vefkefni og tillagam, telji búnaðarþing ástæðulaust að komið verði á fót anniairi nefnd til að annast sömu verkefni. Hitt málið var erindi Guttorms V. Þormars og Snæþórs Sigurbjörns sonar uim stofnun búnaðarskóla á Skriðuklaustri og er sagt frá afgreiðslu þess hér að ofan. Til fyrri umræðu voru þrjú mál, um ábyrgðar- og slysatrygg- ingar í landbúnaði, um breytingu á lögum um innflutning búfjár og um dreifingu menintastofnainia. Lúna 20 á leið til jarðar með tunglvegssýni Moskvu, 23. febrúar, AP. SOVÉZKA tunglfarið Luna 20, sem lenti á hafi frjóseminnar siðastliðinn mánudag, hefur skot ið frá sér eldflaug sem er á leið til jarðar með tunglvegssýnis- liorn. Tass fréttastofan, segir að flaugin eigi að lenda i fallhlif í Sovétríkjunum næstkomandi föstudag. Ef allt gengur samkvæmt áætl Frá vorkaupstefnu í Leipzig. Nú munu 9000 sýninguraðilar taka þátt í henni. Sjávarafurðir héðan á vörusýningunni í Leipzig Kristján innan um uppboðsmál verk. (Ljósm.: Sv. Þorm.) Mál verkauppboð Krist- jáns Fr. á næstunni Sýning á málverkunum á Týsgótu 1 VORKAUPSTEFNAN í Leipzig verður dagana 12.—21. marz og eru sýningaraðilar að þessu sinni yfir 9000 frá meira en 60 lönd- um á um það bil 350 þúsund fer- metra sýningarsvæði. íslendingar taka þátt í sýningunni og sýna sjávarafurðir í sýningarhúsinu Messehof í innbænum. A3 aðild ísland standa Sölumiðstöð hrað- frystihúsanna, SÍS, Arctic á Akranesi og Mars Trading Co. Frá þessu skýrði Liehr, for- stjóri verzlunardeildar Austur- Þjóðverja í Kaupmannahöfn og Haukur Björnsson hjá Kaup- stefnunni á fundi með blaða- mönnum. En Liehr talar mjög góða íslenzku. Sýningarstjórn Leipzig-kaup- stefnunnar gerir ráð fyrir að gestir komi frá rúmlega 80 lönd- um, þar á meðal er búizt við vax amidi fjölda tæknimanna, verk- fræðinga og annarra sérfræðinga í iðnaði. En meðan á kaupstefn- unni stendur er einnig mikið um að vera í borginni, í leikhúaum og á listsýningum og stærstu flugfélög fljúga þangað dagiega. Hópur fslendinga sækir jafnan kaupstefnuna, nú orðið um 20— 30 manns, en hefur farið upp í 100 manna hóp. Tækni- og fj árf estingarvörur verða sýndar á 250 þúsund ferm svæði, neyzluvarningur á 100 þúsund fermetra svæði. Stærsti sýningaraðilinn er ' gestgjafinn, Þýzka Alþýðulýðveldið, með vör- ur frá 4000 framleiðendum og út- flutningsmiðstöðvum. Önnur 12 sósíalistaríki sýnia úrval fram- leiðslu sinnar. Munu Sovétmenn minnast þess sérstaklega að þeir hafa tekið þátt í kaupstefnunni í 50 ár. Lönd efniahagsbandalags- ins Comecon haga sýningum sín- um í samræmi við efnahagssam- vinnu þeirra, sem ákveðin var á 25. þingi bandalagsins. Fjöldi þróunarlanda tekur þátt í vor- sýningunni og verður mikil sam- sýning frá þeim, en þátttaka verð ur mest frá Indlandi. 2500 fram- leiðendur frá 27 iðnaðarríkjum Vestur-Evrópu og annarra heims álfa munu sýna í Leipzig. Mest verður þátttakan frá Austurríki, en miðað við sl. ár hafa Japanir aukið mest þátttöku sína. Meðan á kaupstefnunni stend- ur verður efnt til meira en 150 fyrirlestra sýningaraðila á sviði vísinda og tækni. Daglega verða tízkusýningar og fjölbreytt dag- skrá er á hljómlistar- og leiklist- arsviðinu. un, verður þetta i annað skiptið sem sovézkir vísindamenn fá tunglgrjót til jarðar með sjálf- virkri flaug. 1 september 1970 lenti Lúna 16. um 130 kílómetra fyrir sunnan lendingarstað Lúnu 20., skóflaði þar upp 100 grömm- um af tunglvegi og flutti til jarð ar. Sovézkir vísindamenn hafa ekki skýrt frá þvi hve mikið magn Lúna 20. kemur með til jarðar, en það verður líklega mun meira en Lúna 16. flutti með sér. Vísindamennirnir hafa hins vegar upplýst að Lúna 20. hafi borað eftir sýnishornunum, og er því óliklegt að hún hafi náð í grjótmulning fremur en stein- völur. Sovézka blaðið Izvestia, segir að Haf frjóseminnar sé með elztu svæðum tunglsins, og að sýnishornin sem Lúna 20. keirur með séu að öllum líkindum mun eldri en sýni Lúnu 16., sem reynd ust vera um 3,5 milljarða ára gömul. Það hef ur ekki verið skýrt frá því hvort Lúna 20. skildi eft- ir einhver tæki, sem munu halda áfram rannsóknum, en vísinda- menn voru með getgátur um að annar sjálfvirkur tunglbíll hefði verið með í förinni. „ÉG held jafnvel, að málverk fari á lægra verði yfirleitt á upp- boðum, en á frjálsum markaði og mér finnst mikil nauðsyn að auka skilning meðal fólks á því, að það getur oft gert mjög góð kaup á uppboðum," sagði Krist- ján Fr. Guðmundsson, listaverka- sali og uppboðshaldari á Týsgöt- iinni, þegar blaðamenn hittu hann að máli á miðvikudag í til- efni af því, að væntanlegt er mál- verkauppboð hjá honum & næst- unni. Hann hefur inniréttað að nýju listaverkasal á Týsgötu 1, og er það vinalegur ealur og mikil breyting til hinis betra frá því sem áður var. Þarna sýnir Krist- ján málverk eftir 20 listamenm, og opnar hanin sýningu á þeasum verkum í salnum á þriðjudag. — Kristjain aagði, að öll þessi mál- verk yrðu á uppboðinu, en hann vonaðist til að fóllk kæmi með fleiri málverk til sín fyrir upp- boðið. „Nú getur fólkið sfkoðað þesBÍ málver'k í ró og næði hér, en ekki stopula dagstund á Hótel Sögu, eins og verið hefur á upp- boðum hingað til. Og það tel ég vera til mikilla bóta og þæginda fyrir fólkið." Sýningiin á Týsgötu er opin frá kl. 1 á daginin, og eims lengi og verzlaniæ eru opnar. Uppboðið á Hótel Sögu verður svo auglýst síðar. Á uppboðinu verða mál- verk m. a. eftir Kristján Davíðs- son, Ólaf Túbals, Höskuld Björm*- son, Helgu Weisshappel, Tryggva Magnússon, Jón Þorleifsson, Eyj- ólf Eyfells, Ástríði Anderaen, Guðmund frá Miðdal. Einar G. Baldvinsson, Veturliða, Jóhanmes Geir, Jóhannes Kjarval og Helga Bergmarun, svo að einhverjir séu nefndir. Sjálfsagt verða margir til að leggja leið sína á Týsgöt- una, því að þetta er hin bezta sýning og aðgangur ókeypis. — Fr. S. Olafur H. Guðmundsson form. Iðnráðs IÐNRÁÐ Reykjavíkur hélt aðal- fund laugardaginn 29. janúar sl. í fTarrikvæmdastiórn voru kosm- ir: Formaður Ólafur H. Guð- mundsson, húsgagnasmiður. Vara formaður Ásgrímur P. Lúðviks- son, húsg.bólstrari. Ritari Haf- steinm Guðmundsson, járnismiður. Gjaldkeri Árni Guðmundsson, múrari. MeðstjórnaTidi Þorsteinm B. Jómsson, málari. Samkvsemt nýrri reglugerð um kosningu og starfssvið iðm- ráða, var iðnráðið kosið til fjög- urra ára, en fram til þessa hefur iðniráð verið kosið til tveggja ára í senm. Kristinn Indriðason Skarði — Minning HINN 21. nóvember 1971 lézt að heimili sínu Skarði á Skarðs- strönd Kristinn Indriðason. Þau orð sem ég undirritaður segi um þennan mæta mann eru úr minni minnisbók um okkar kynni. Það var vorið 1916 á björtum vordegi, að ég sá Kristin fyrst svo ég vissi hver hann var. Það var i Arnarbæli hér í hreppi að menn fjölmenntu á uppboð. Þá hópuðu sig saman nokkrir ungir menn og sungu kvæði og ég varð svo hrifinn af söng Kristins að ég man það æ síðan. Mér fannst að hægt væri að segja um þessa rödd að hún væri mjúk sem blómstur og sterk sem stál. Þeg- ar þetta gerðist var Kristinn far- inn að búa á Skarði fyrir tveim- ur árum. Nokkrum árum síðar jókst svo kynning okkar. Ég fór að fara i réttir að Skarði og hef farið það síðan oftast tvisvar á hausti milli 40 og 50 ár. Lengst af þess- um tíma var Kristinn réttarstjóri og varð sú kynning til þess að skapa vinsemd okkar á milli sem aldrei skyggði neitt á. Það sem ég tel sérstakt við Kristin er, hvað lipur og góðgjarn hann var. Á löngum tima kemur oft fyrir skoðanamunur um mál sem koma fyrir en Kristinn var alltaf kominn til að færa allt til betri vegar og lægja öldurnar og gera gott úr öllu. Við Kristinn unnum saman á sýslufundum i ellefu ár og á ég margar ánægjulegar minningar frá þeim samfundum. Hann hafði alltaf mikinn áhuga á velferðarmálum fyrir sveitina sína og héraðið í heild. Það er ekki ofmælt þó maður segi að hann var hrókur alls fagnaðar og lifgaði allt upp með gleði og gamanyrðum. Kristinn var búinn að búa á Skarði í 57 ár og tel ég að þeir sem hafa notið þess að lifa þetta tímabil samfara því að eiga gott heimili hafi notið sannrar gæfu að sjá sveitina sina og landið risa úr örbirgð til velmegunar þroska og sjálfstæðis. Fyrsta réttardag sl. haust sá ég Kristin á Skarði síðast. Þá kom hann i Skarðsrétt á sól- björtum haustdegi og er mér minnisstætt að hann horfði út yfir Breiðafjörð með gleðibros á vör. Þarna var hann umvafinn vinahöndum. Þann 14. nóvember sl. talaði Kristinn við mig í síma og var það siðasta kveðjan i þessu lifi. Kristinn Indriðason var jarðsett- ur á Skarði að viðstöddu fjöl- menni. að var gott veður, logn á Breiðafirði en vetrarhúm i lofti og ef til vill í hugum margra sem þarna voru staddir til að kveðja þennan vin sem prýtt hefur þennan sögufræga stað í nær 60 ár. Ég þakka þessum látna vini fyrir alla samfundi okkar, ánægju og hjartahlýju. Óska hans ættingjum og vin- um allrar blessunar og bið þess að óðalinu megi auðnast aö fóstra marga slika sveitinni og landinu okkar til gagns og sóma. Blessuð veri minning hans. Yztafelli, Dalasýslu í desember. Guðm. Ólafsson.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.