Morgunblaðið - 22.10.1978, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 22.10.1978, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLADIÐ, SUNNUDAGUR 22. OKTÓBER 1978 HOGUN FASTEIGNAMIDLUN Ásgaröur — raðhús Raöhús á tveimur hæöum ásamt hálfum kjallara. Samtals 130 fm. Á neðri hæö er stofa, eldhús og forstófa, en á efri hæð 3 svefnherb. og flísalagt baðherb. Verð 19 millj. Útb. 12 millj. Vesturbœr — eldra einbýli Einbýlishús á þremur hæöum samtals 220 fm. TvæMbúðir í húsinu. Endurnýjaöar innréttingar. Skipti möguleg é 4ra herb. íbúo með bílskúr. Ásendi — glæsileg sérhæö Glæsileg efri sér hæö í þríbýlishúsi ca. 115 fm. Stofa, boröstofa og 3 svefnherb. Allar innréttingar nýjar. Nýleg tæki. Sér hiti. Sér inngangur. Eign í sér flokki. Suöur svalir. Verö 20 millj. Útb. 15 millj. Goöheimar — sérhæö m. bílskúr Falleg sérhæö á 1. hæö í fjórbýlishúsi ca. 140 fm ásamt rúmgóðum bílskúr. Stofa, boröstofa, 3 svefnherb. Rúmgott þvottaherb. á hæðinni. Stórar suöur svalir. Falleg eign. Verð 25 millj. Útb. 17 millj. Asparfell — 6 herb. meö bílskúr Glæsileg 6 herb. íbúö á 2. og 3. hæð samtals 140 fm. 2 stofur, 4 svefnherb. Þvottaherb. í íbúöinni. Tvennar suöur svalir. Bílskúr. Vönduð eign. Verð 22 millj. Útb. 15 millj. Skipasund hæö m. bílskúr 4ra herb. íbúo á 1. hæö í þríbýlishúsi ca. 115 fm ásamt 36 fm bílskúr. Stór uppræktuö lóö. Gott útsýni. Verö 17 millj. Útb. 11.5 millj. Skipasund — hæð og ris Góo 5 herb. íbúö á tveimur hæðum samtals 130 fm. Á neðri hæö er eldhús, 2 stofur, þvottaherb. og hol. Á efri hæð 3 herb. og flísalagt bað. Stórar suöur svalir. Verð 19 millj. Útb. 12.5 millj. Fellsmúli — 4ra herb. Glæsileg 4ra herb. íbúð á 1. hæð ca. 110 fm. Stofa, borðstofa og 3 svefnherb. Þvottaaöstaða í íbúðinni. Skipti óskast é sórhæð með 4 svefnherb. ásamt milligjöf. Hvassaleiti — 4ra herb. m. bílskúr Falleg 4ra herb. íbúð á 4. hæö 112 fm. Nýlegar innréttingar og tæki. Fallegt tréverk. Bílskúr. Verð 19 millj. Vesturberg — 4ra herb. Falleg 4ra herb. íbúð á 4. hæö ca. 110 fm. Þvottaaöstaða á hæðinni. Flísalagt bað. Suður og vestur svalir. Frábært útsýni. Verð 16 millj. Útb. 11 millj. Kaplaskjólsvegur — 4ra herb. Góð 4ra herb. íbúð á 3. hæð ca. 110 fm. Stofa og 3 svefnherb. Suöur svalir. Danfoss. Sameign ný máluö og teppalögö. Verð 14.5 til 15 millj. Útb. 10 millj. Kópavogsbraut — parhús m. bílskúr Parhús sem er hæð og rishæð samtals 115 fm ásamt bílskúr. Ný eldhúsinnrétting. Flísalagt baöherb. Verð 18 millj. Útb. 12 millj. Langholtsvegur — 4ra herb. 4ra herb. íbúð í kjallara í tvíbýlishúsi ca. 95 fm. Stofa og 3 herb. Sér inngangur. Verð 11 millj. Útb. 7.5 millj. Kríuhólar — 3ja herb. Falleg 3ja herb. íþúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Rúmgóð stofa meö vestur svölum og 2 herb. rýjateppi. Þvottaaöstaða í íbúðinni. Verð 13.5 millj. Útb. 9.5 millj. Hrauntunga — Kóp. — 3ja herb. Falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð í tvíbýlishúsi ca. 95 fm. Sér inngangur. Bílskúrsréttur. Verð 15 millj. Útb. 10 millj. Nökkvavogur — 3ja herb. Góð 3ja herb. íbúð í kjallara ca. 97 fm. Stofa og 2 svefnherb. Sér inngangur. Verð 9.5 millj. Útb. 7 millj. Strandgata — Hf. 3ja herb. Góð 3ja herb. íbúö á efri hæð í tvíbýlí ca. 80 fm. Endurnýjuð íbúö. Ný teppi. Danfoss. Verö 10.5 millj. Útb. 7 millj. Vesturbær — 3ja herb. Góö 3ja herb. íbúö á 2. hæö í fjölbýlishúsi ca. 85 fm. Endurnýjaðar innréttingar í eldhúsi. Suöur svalir. Falleg íbúö. Verð 13.5 millj. Útb. 9.5 millj. Nesvegur — 3ja herb. m. bílskúr 3ja herb. íbúð á 1. hæö ca. 80 fm ásamt bílskúr. 2 stofur og eitt svefnherb. Teppalagt. Verö 13 millj. Útb. 9 millj. Austurbrún — 2ja herb. Falleg 2ja herb. íbúö ca. 55 fm. Góöar innréttingar. Þvottaaöstaöa í íbúöinni. Vestur svalir. Verö 10 millj. Útb. 7.7 millj. Þverbrekka Kóp — 2ja herb. Falleg 2ja herb. íbúð á 7. hæö ca. 60 fm. Góöar innréttingar. Ný týjateppi. Þvottaaöstaöa í íbúðinni. Verö 10 millj. Útb. 7.5 millj. Vesturbær — 2ja herb. m. bílskúr Góð 2ja herb. íbúð á 1. hæö ca. 65 fm. ásamt bílskúr. Endurnýjuð íbúö. Verð 10.5 millj. Útb. 7.5 millj. Langholtsvegur — 2ja herb. 2ja herb. íbúö í kjallara ca. 60 fm. Sér inngangur. Laus fljótlega. Verð 8.5 millj. Útb. 6.5 millj. Opiö í dag frá kl. 1—6. TEMPLARASUNDI 3(2.hæó) SÍMAR 15522,12920 OskarMikaelsson sölustjóri Jieimasími 29646 Arni Stefánsson vióskfr. 26200 Kaplaskjólsvegur Til sölu mjög góð 4ra herb. íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi. Verð 15.8 millj., útb. 10 millj. Asparfell Til sölu sérstaklega vönduö 2ja herb. íbúð á 2. hæö í fjölbýlishúsi. Vandaöar inn- réttingar. Verð 10,5 millj. Útb. 7,8—8 millj. Reynimelur Til sölu góð efri hæð ásamt nýju risi tii greina kemur aö taka 2ja herb. íbúö uppí. Bergpórugata Til sölu góö 4ra herb. íbúö á 3. hæö (efstu) meö suöursvöl- um. Laus strax. Verö 11.5 millj. Höfum kaupanda að góðri 4ra herb. íbúð, helzt í austurbænum. Mjög góö útborgun, sem greiðist á 6 mán. í boði fyrir rétta eign. Þeir, sem hafa áhuga á nánari uppl. vinsamlegast hafið sam- band við skrifstofuna strax. Þorlákshöfn Til sölu gott nýtt nærri fullgert einbýlishús. Laust nú þegar. Húsið stendur við Lísuberg. Ibúðir óskast Okkur vantar á söluskrá allar stærðir fasteigna. Vinsamleg- ast skráið eignina hjá okkur. FASTEIuMSAIJÉ ímm inblabshCsimI IJ Öskar Kristjánsson 11 IMILFLITMVCSSKRIFSTOFI! (.uðmundur Pétursson Axel Einarsson hæstaréttarlögmenn MNGIIOLT Fagrakinn 2ja herb. mjög rúmgóð kjallaraíbúð, sér inn- gangur, sér hiti. Hagstætt verð. Selvogsgata 2ja herb. íbúö í tvíbýlishúsi, vðnduö íbúö. LaufVangur rúmgóð og vönduð 2ja herb. íbúö í fjölbýlishúsi. Hellisgata 3ja herb. íbúð í tvíbýlishúsi. Suöurgata 3ja herb. efrihæð í fjórbýlishúsi. Hringbraut 3ja herb. neöri hæö í tvíbýlishúsi. Sléttahraun 3ja herb. ".'- ngóö og vönduö íbúö á efstu hæö í- fjölbýlishúsi. Hjallabraut rúmgóö og vönduö 5 herb. endaíbúö í fjölbýlishúsi. Víöihvammur 5 herb. rúmgóö hæö í fjölbýlishúsi. bílskúr. Austurberg rúmgóö og vönduö 5 herb. íbúð í nýlegu fjölbýlis- húsi bílskúr. Strandgata. Verzlunar- og íbúöarhús. Melás Garöabæ rúmlega fok- held neðri hæð í tvi'býlishúsi. Öldutún vandaö og rúmgott 2ja hæða raöhús. Bílskúr. Þórsgata 2ja og 3ja herb. íbúöir í eldra steinhúsi. Mjög hagkvæmt verð. Bergstaöastræti rúmgott steinhús meö 3 íbúöum. Mosfellssveit stórar eignarlóð- ir á fallegum staö, hagstætt verð. Þorlákshöfn rúmgoft einbýlis- hús ásamt bílskúr. Hvolsvöllur viölagasjóöshús. Borgarnes 4ra herb. rísíbúö. Opið sunnudag milli kl. 1—5. Ingvar Björnsson hdl. Pétur Kjerúlf hdl. Strandgötu 21, efri haeö, Hafnarfiröi. Fasteignasala — Bankastræti SÍMAR 29680 - 29455 - 3 LÍNUR Opið í dag f rá 1—7 baö. ! Fossvogur — 4ra herb. Ca. 100 fm íbúö á 3. hæö. Stofa, 3 herb., eldhús og Þvottaherb. í íbúðinni. Suður svalir. Glæsilegar innréttingar. Rofabær — 3ja herb. Ca. 85 fm íbúö á 3. hæö í 3ja hæöa fjölbýlishúsi. Stofa, 2 herb., eldhús og baö. Flísalagt bað. Góö eign. Suður svalir. Verö 14.5milij. Útb. 9.5 millj. Makaskipti Ca. 90 fm risíbúö viö Skaftahlíö sem er stofa, boröstofa, 3 herb., þar af eitt forstofuherb., eldhús og baö. Geymsluloft yfir íbúöinni. Suöur svalir. í skiptum fyrir 120 fm íbúö í Hlíöunum. Ásgaröur — 5-6 herb. + bílskúr Ca. 140 frn íbúð í 3ja hæöa fjölbýlishúsi. Stofa, boröstofa, 3 herb., eldhús og bað. 20 fm herbergi í kjallara með glugga. Sameiginlegt þvottahús. Geymsla. Bílskúr 28 fm. Suður svalir. Mjög góð eign Verð 21 millj. Útborgun 14.5—15 millj. Grenigrund — sér hæö Ca. 120 fm neöri hæö í tvíbýlishúsi. Stofa, borðstofa, 3 herb. eldhús ^ og bað. Sameiginlegt þvottahús. Góð ræktuð lóð. Sér hiti. ^ Bílskúrsréttur. Tetkningar fylgja. Glæsileg íbúð. Verð 18.5—19 millj. % Útborgun12.5—13 millj. Austurbrún — 2ja herb. Ca. 55 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Stofa, eitt herbergi, eldhús og bað. Verð 10 millj. Útborgun 7.5 millj. Langafit — 3ja-4ra herb. Ca. 100 fm íbúð á 2. hæö í tvíbýlishúsi. 2 samliggjandi stofur, 2 herbergi, eldhús og bað. Köld geymsla í kjallara. Geymsluris yfir allri íbúðinni. Verð 14.5 millj. Útborgun 9.5 millj. Laugarnes vegur — sér hæo Ca. 80 fm efri hæö í tvíbýlishúsi. Stofa, 2 herbergi, eldhús og baö. Geymsluris yfir eigninni. Nýtt þak. Nýleg eldhúsinnrétting. Verð 12—13 millj. Útb. 8—8.5 millj. Kríuhólar — 4ra herb. Ca. 95 fm íbúö á 3. hæö í þriggja hæöa fjöibýlishúsi. Stofa, boröstofa, 2 herbergi, sjónvarpshol, eldhús og bað. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Svalir í suövestur. Verð 14.5 millj. Útborgun 10 millj. Hagamelur — 3ja herb. Ca. 90 fm kjallaraíbúð í fjórbýlishúsi. Stofa, 2 herbergi, eldhús og bað. Flísalagt baö. Góöur borðkrókur í eldhúsi. Danfoss hiti. Verð 13—13.5 millj. Útborgun 9—9.5 millj. Asparfell — 3ja herb. Ca. 90 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Stofa, 2 herbergi, eldhús og baö. Fiísalagt baö. Góö eign. Verö 14 millj. Útborgun 10 mill Höfum kaupanda aö einbýlishúsi í Garöabæ eöa Hafnarfirði. Flúðasel — 4ra herb. Ca. 107 fm íbúð á 2. hæö í nýlegu fjölbýlishúsi. Stofa, 3 herbergi, eldhús og bað. Þvottaherbergi. Öll sameign fullfrágengin. Verð 15—16 millj. Útborgun 11 millj. Kóngsbakki — 4ra herb. Ca. 110 fm íbúð á 3. hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Hol, stofa, 3 herbergi, eldhús og bað. Gott flísalagt baö. Aöstaöa fyrir þvottavél á baði. Geymsla í kjallara. Góð eign. Verð 17 millj. Útb. 11.5 millj. Lindargata — ris Ca. 70 fm risíbúð, stofa, 2 herbergi, eldhús og bað. Nýstandsett. Nýtt þak. Verð 9—9.5 millj. Útborgun 7 millj. Markholt — sér haeð Ca. 80 fm sér hæð í Mosfellssveit. Stofa, 2 herbergi, eldhús og bað. Geymsla. Aðstaða fyrir þvottavél á baði. Bílskúrsréttur. Sér hiti. Suðursvalir. Verð 11—11.5 millj. Útborgun 7.5—8 millj. Asparfell 6 herb. — bílskúr Glæsileg 6 herb. íbúð á 2. og 3. hæö samtals 140 fm. Á efri hæð 4 svefnherb., baö, þvottaherb. Á neöri hæö er stofa, borðstofa, eldhús, snyrting. Mjög vandaöar innréttingar. Suöur svalir á báöum hæöum. Verð 22 millj. Útborgun 15 millj. Kvisthagi — 2ja herb. Ca. 70 fm íbúð í kjallara, stofa, eitt herb., eldhús og bað. Ný teppi. Góð lóð. Æskileg skipti á 3ja herb. íbúð í Vesturbæ. Verð 9.5 millj. Útborgun. 7.5 millj. Ránargata — 3ja herb. Ca. 80 fm kjallaraíbúö í fjórbýlishúsi, stofa, tvö herb. eldhús og baö. Viðarklætt hol, góð eign. Sér hiti. Verð 10.5 millj. Útborgun 7.5 millj. Heiðargerði — einbýlishús Ca. 180 fm á U Tnur hæðum. Á neöri hæð 2 saml. stofur, eldhús, snyrting, forstofa, geymsla. Efri hæð 3 herb. og baö. Bílskúrsréttur. Æskileg skipti á einbýlishúsi í Garöabær. Verö 28—30 millj. Útborgun 19—20 millj. Efstihjalli — 3ja herb. Ca. 90 fm á 1. hæö í fjölbýlishúsi. Stofa, 2 herb., eldhús og bað. Nýlegt hús. Verö 14 millj. Útborgun 9 millj. Engjasel — raðhús Ca. 180 fm raöhús á þremur hæöum. Á jaröhæö 3 svefnherb. m.m._, skáli, snyrting, þvottahús. Lagt fyrir eldhústækjum á jaröhæð. A miðhæð stofa, eldhús og stórt herb. Á efstu hæð 2 til 3 herb., bað, stór geymsla. Bílskýlisréttur. Verö 23 millj. Útborgun 16—17 millj. 5

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.