Morgunblaðið - 22.10.1978, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 22.10.1978, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 22. OKTOBER 1978 Ekkert lát á lodnuveidinni EKKERT lát er á góðum afla loðnuskipanna. Á föstudag til- kynntu 11 skip um samtals 740 tonn til Loðnunefndar og í gær þegar Mbl. fór í prentun höfðu 12 skip tilkynnt um samtals 7360 tonn. Undir morgun í gær var komið vonzkuveður á loðnumiðun- um, en frá því á föstudagskvöld þar til í gærmorgun höfðu eftirtal- in skip tilkynnt afla: Laugardagur: Gunnar Jónsson 320, Sandafell 350, Stapavík 550, Víkingur 1350, Ársæll 460. Laugardagur: Gísli Árni 630, Eldborg 570, Helga Guðmunds- dóttir 750, Örn 570, Loftur Bald- vinsson 770, Fífill 580, Árni Sigurður 850, Grindvíkingur 850, Arnarnes 400, Dagfari 500, Skírnir 440, Keflvíkingur 450. Vídast orðin ágæt f ærð á ný VEGIR spilltust mjög á fimmtu dag en vont veður var þá víða um land og t.d. stórhríð í austanverð- um Skagafirði. Að sögn Arnkels Einarssonar hjá Vegaeftirlitinu Gérard Souzay heldur söngnámskeið Franski ljóðasöngvarinn Gérard Souzay heldur söngnámskeið í Reykjavík 22.-24. október. Nám- skeiðið fer fram í hátíðarsal Menntaskólans við Hamrahlíð og er haldið á vegum Tónlistarskól- ans í Reykjavík. 21 söngvari kemur fram og syngur á nám- skeiðinu, en auk þess verða um 80 manns áheyrendur. Námskeiðið fer fram milli kl. 14 og 17, sunnudag, mánudag og þriðjudag. var unnið að því á föstudag að opna vegi að nýju og ef veður versnar ekki aftur verður væntanlega góð færð víðast hvar á landinu um helgina. Unnið var að því að moka vestur Hálsa og til Patreksfjarðar og Bíldudals. Dynjandisheiði og Hrafnseyrarheiði voru ófærar, en verið var að moka Þorskafjarðar- og Breiðadalsheiði. Holtavörðu- heiði var hreinsuð og var orðin greiðfær. Búið var að opna tl Siglufjarðar, en Lágheiði var orðin ófær. Á föstudag átti að moka fyrir Ólafsfjarðarmúla. Öxnadals- heiði var hreinsuð, en fólksbifreið- um var ekki fært um Vaðlaheiði. Ófært var um Axafjarðarheiði, Hólssand og Vopnafjarðarheiði. Minni bifreiðum var þungfært um Melrakkasléttu. Á Austfjörðum var færð yfirleitt ágæt, en þó víða hálka á fjallvegum sem og annars staðar á landinu. BELTABOR sá sem sést á meðfylgjandi mynd er sá eini sinnar tegundar hér á landi og hefur hann undanfarin fjögur ár að mestu leyti verið notaður í verkefhum fyrir Vita- og hafnamálastjórn vegna sprenginga til hafnargerða. Nú í vikunni var borinn, sem er eign Reinar sf, fenginn til að bora göng fyrir vatnslögn undir veg í Mosfellssveit. í stað þess að grafa veginn upp var mögulegt með bornum að fara undir veginn án þess að raska veginum sjálfum. Er þetta í fyrsta skipti, sem borinn er notaður til þessa, en að sögn Agnars Hallvarðssonar ætti slík borun ekki að þurfa að taka nema einn dag ef undirbúningur er nægilegur. (Ljósm. Emilía). Bændur á Jökuldal hlynntir niðurskurði Hörpudiskur beint frá Stykkishólmi á Bandaríkjamarkað FLUTNINGASKIPIÐ Bifröst lestaði á föstudag 160-170 lestir af hörpudiski í Stykkishólmi, sem íslenzka útflutningsmiðstöðin og íslenzka umboðssalan hafa seit á Bandarfkjamarkað. Útflutnings- verðmæti vörunnar er 250—300 milljónir króna. Það er nýmæli í sambandi við þessa flutninga Bifrastar að skipið nær í hörpudiskinn vestur í Stykkishólm þar sem varan er sett um borð í sérstökum frystigámum. Áður hefur hörpudisknum verið ekið á flutningabílum til Reykja- víkur þar sem hann hefur farið um borð í skip. Það eru fyrirtækin Sigurður Ágústsson og Rækjunes, sem framleitt hafa þennan hörpudisk og verður hann fluttur til Gloucester í Bandaríkjunum. KKÍlsstiirtum 21. október. frá Jóhannesi Tómassyni. blaðamanni MorKunblaosins. UM ÞRJÁTÍU bændur af Jökul- dal sátu síðastliðið föstudags- kvöld fund með fulltrúum Sauð- fjársjúkdómanefndar á Skjöld- ólfsstöðum á Jökuldal. Var þar fjallað um riðuveiki. sem upp hefur komið á Jökuldal og tillögur nefndarinnar um niður- skurð f jár á þessu svæði. Fundur- inn lýsti sig hlynntan niður- skurði á öllu fé á bænum Brú strax i' haust ef ekki komi í ljós riðuveiki á öðrum bæjum á svæðinu. segir í ályktun fundarins. Á fundinum greindi Sigurður Sigurðsson, dýralæknir og sér- fræðingur Sauðfjársjúkdóma- nefndar, og Jón Pétursson, héraðs- dýralæknir, frá helztu einkennum riðuveiki og Kjartan Blöndal, framkvæmdastjóri nefndarinnar, kynnti tillögur hennar um niður- skurð og varnaraðgerðir, sem nú eru til athugunar hjá ríkisstjórn- inni. Fjármálaráðherra og land- búnaðarráðherra kynna strax eftir helgi tillögur sínar um fjármögn- un vegna bóta og varnaraðgerð- anna. Fundurinn á Skjöldólfsstöðum ályktaði eftirfarandi: „1. Fundurinn er því hlynntur að strax á þessu hausti verði fram- kvæmdur niðurskurður á öllu fé á bænum Brú á Jökuldal enda komi ekki í ljós riðuveiki á öðrum bæjum á svæðinu. 2. Settar verði varnarlínur við Jökulsá á Dal og Lagarfljót og varnarlínan við Jökulsá á Fjöllum gerð örugg. 3. Þar sem niðurskurður á fé á einum bænum er mjög viðkvæm aðgerð og mjög óvíst um árangur er það ótvíræð krafa fundarins að þessari aðgerð verði fylgt vel eftir með nákvæmu eftirliti og stöðugri skoðun á fé í öllum hreppum í varnarhólfinu milli Jökulsár á Fjöllum og Jökulsár á Dal. Einnig verði fylgst náið með fé í Hrafn- kelsdal. 4. Fundurinn væntir þess að þessar aðgerðir verði framkvæmd- ar nú þegar því með því eru mestar líkur á að árangur náist." Ágreiningur um sam- ráð í ríkisstjórninni Daníel Guðmundsson, oddviti: „ Tekið úr vasan- um áður en nokkuð er komið íhann " — VIÐ ÁTTUM von á verðjöfnunargjaldinu 15. þcssa mánaðar, en það er enn ekki komið. hins vegar fáum við nú aðra sendingu frá ríkisstjórninni, viðbótarskatta, sem menn hér í Hrunamannahreppi eru lítið hrifnir af, sagði Daníel Guðmundsson, oddviti og bóndi í Efra-Seli, í samtali við Morgunblaðið í gær. Að sógn Daníels búa nú 490 íbúar í Hrunamannahreppi og er þeim gert að greiða samtals IVi milljón króna í viðbótarskatta, sem gerir 15.300 krónur að meðaltali á hvern íbúa í hreppnum. ENN EITT missætti er komið upp í ríkisstjórninni. og er það í sambandi við þá samráðsfundi, sem ráðgerðir eru. Fyrsti fundur- inn var í fyrradag og þar lýsti Tómas Árnason. fjármálaráð- herra, því að ekki væri við hæfi að ræða fjárlagafrumvarpið áður en Alþingi hefði fengið að sjá frumvarpið. Kristján Thorlacius, formaður BSRB. lýsti á fundinum furðu sinni á þessum ummælum fjármálaráðherra, því að þeir aðilar. sem boðaðir hefðu verið á fundinn hefðu þangað komið til þess að fjalla um fjárlagafrum- varpið. I Þjóðviljanum síðastliðinn mið- vikudag er í rammagrein á forsíðu fjallað um þennan samráðsfund, sem haldinn var á föstudag. Þar segir í þriggja dálka fyrirsögn „Samráð á föstudag um fjárlögin" og síðan segir í fréttinni sjálfri: „Fjármálaráðherra sag$i að vegna mikilla anna við gerð fjárlaga- frumvarpsins og samninga milli flokka hefði ekki gefizt tími enn til þess að hafa samráð vio aðila vinnumarkaðarins. En það væri vissulega ætlunin af hálfu ríkis- stjórnarinnar að ræða við' sam- ráðsmenn frá aðilum vinnumark- aðarins um meginstefnu fjárlaga- frumvarpsins ..." Morgunblaðið hefur upplýsingar um, að missætti sé milli ráðherra Alþýðubandalagsins og ráðherra Framsóknarflokksins í þessu máli. Ljóst er, að þegar til fundarins kom, hafði ráðherra Framsóknar- flokksins haft betur í þessu deilumáli, því að fjárlagafrum- varpið var ekki rætt á fundinum. Það var „ekki við hæfi", og því mun Kristján Thorlacius hafa lýst furðu sinni á ummælum fjármála- ráðherra. Samrád á föstu- dag um fjárlögin \f halfu BSRB og AS1 hafa verið skipla&ir fulltrúar til þess a6 haía samraft vlft rlklsst}órn arinnar f sambaod vlð rá&slaf anir hennar I efnahagsmðlum. I samtali vift Tómas Arnason ÍJármalara&herra. I gær kon. fram aðallunin er a& bnfla ssm ra&sfulltrua þessara samtaka svo og fulltrua atvlnnurekenda til funda vi& samrá&inefnd rtklssljóriianunar na-stkomandi Ltil funda við itm rfkissl jórnit riiina r nt fostudag. en hún er skipuft ra&- herrunum Tomasl Arnasyni, Kjartaní Johaunssyni og Svav- ari Gestssyni. Fjármálara&herra sag&i a& vegna mikilla anna vift gerö fjárlagafrumvarpsins og samn- irtga milli flokka hef&i ekkt gef- tstttmienn til þess ao hafa sam- rá&vi&a&ila vinnumarka&arins En þao vart vtssulega ætlumn af halfu rtkisstjórnartnnar a& ræ&a vi& samrá&smenn fra aftil- um vinnumarka&arins um meginstefnu fjðrlagafrum- varpsins. Aubvita& vxn ekkt hægt a& ræ&a um frumvarpi& t einstokum atri&um en sjálfsagt vsri a& fjalla um megtnatn&i eins og þau er luta a& þvt hvern ig beita skuli fjárlögum 1 bar- áttunni gegn ver&bðlgunni ekh — Rúmlega helmingur af þessu verðjöfnunargjaldi, sem talað er um aÖ ríkið greiði okkur, fer í að greiða þessa skatta, þannig að farið er að taka úr vasanum áður en nokkuð er komið í hann, sagði Daníel. — Þetta kemur ákaflega illa við menn, bændur eru yfirleitt skilamenn og þeir reiknuðu alls ekki með þessu. Þaö er þessi sérstaki skattur á atvinnurek- endur, sem þeir hafa mest við að athuga, en 62 bændur í Hruna- mannahreppi fá þennan skatt, að meðaltali 60 þúsund krónur hver. — Þetta kemur óneitanlega til að hafa áhrif á sveitarfélögin líka og reikna má meö að innheimtur hjá þeim verði erfiðari. Þetta kemur á sama tíma og verið er að ræða um að veita bændum einhver „vandræðalán" og mörgum finnst að aðrir hafi breiðari bök en við bændurnir. Meðan bændur fá ekki verðjöfnunargjaldið og eru ekki búnir aö fá greitt fyrir sauðfé síöan í haust og afurðir frá í fyrra hafa margir ekki aðra möguleika til aö greiða skattinn 1. nóvember en taka vaxtaaukalán til að standa í skilum, sagði Daníel Guðmund- son að lokum. 13 stunda maraþondans í Klúbbnum Maraþondanskeppni verður haldin í Veitingahúsinu Klúbbnum í dag og samkvæmt áætlun á hún að standa í 13 klukkustundir. 34 ungmenni taka þátt í keppninni og þau taka fyrstu sporin í keppninni klukkan 13, en klukkan 01 í nótt tilkynnir Heiðar Ástvaldsson, danskennari og formaður dóm- nefndar, hver hafa orðið hlut- skörpust og hljóta titilinn maraþondansdrottning og -kóngur 1978. Verða þ'au verðlaunuð með blómum og bikurum. .

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.