Morgunblaðið - 29.05.1991, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 29.05.1991, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 29. MAI 1991 HRAUNHAMARhf a ^fasteigna-og ¦¦ skipasala ¦^¦¦Ql Keykjavikurvogi 1 _¦ Hafnarftrði. S-545Í1 1 smíðum Dofraberg. Mjög skemmtil. 2ja, 3ja og 5 herb. („penthouse") fullb. ib. með góðu útsýni. Verð 2ja herb. fullb. 6,6 millj. 5 herb. fullb. 9,1 millj. Fást einnig tilb. u. trév. Traðarberg - til afh. strax. Mjög rúmg. 126,5 fm nt. 4ra herb. ibúð-ir. Verð 8,2 millj. Háholt. 2ja, 3ja og 4ra herb. ibúðit sem skilast tilb. u. trév. M.a. íbúðir m sérinng. Gott útsýni. Verð frá 5 millj Fást einnig fullb. Suðurgata - Hf. - fjórbýli. Aðeins eftir ein 4ra herb. ib. ásaml bilsk. ca 150 fm. Til afh. tilb. u. trév fljótl. Verð 8,8 millj. HÖrgsholt. Mjög skemmtil. 190 fm parhús á einni hæð. Til afh. fokh. að innan og fullb. að utan i júlí. Verð 8,0 m. Einbýli - raðhús Stekkjarhvammur. Mjög faiiegi 65,6 fm endaraðh. Að auki er innb DÍIsk. Heitur pottur í garði. Gott útsýni 3kipti æskil. á 4ra herb. íb. Verð 13,8 m. Hellisgata. Algjörl. endurn. 110 fm sinbhús á tveimur hæðum. Mögul. á DÍIsk. Áhv. nýtt húsnlán. Verð 8,7 míllj. Dldugata - Hf. Mjög fallegt 156,6 m nettó einbhús, kj., hæð og ris. Mjög skemmtil. eign. Verð 10,3 millj. Efstakot - Álft. Nýl. 210 fm einb iús ásamt tvöf. bílsk. Að mestu fullb Mýtt húsnlán 4,7 millj. Skipti æskil. a »ra herb. íb. Verð 12,5 millj. 4ra-5 herb. Sléttahraun. Mjög falleg 4ra herb andaib. á 3. hæð ásamt bílsk. Parket e jólfum. Verð 8,0 millj. Suðurgata — Hf. Nýkomin mjöc alleg 98,1 fm nettó 4ra herb. íb. á 1 læð i góðu eldra steinh. Mjög got itsýni. Verð 7,5 millj. Móabarð. 139,2 fm nettó 6-7 herb b., hæð og ris. Bilskúrsr. Mikið áhv Jerö 9,5 millj. Suðurgata - Hf. Mjög falleg oc •nikið endurn. 108 fm 4ra herb. íb. allegu eldra steinh. sem skiptist í hæd >g kj. Verð 7,7 millj. ÍJIdutún m/bflsk. 138,9 fm nt. e ierb. efri sérhæð. 4 svefnherb. Parke i gólfum. Endurn. hús að utan. Innb Dílsk. Húsbr. 2,5 millj. Verð 9,2 millj. Amarhraun. Mjög falleg 4ra herb 122,2 fm Ib. á 1. hæð. Allt sér. Nýt aldh. Parket á gólfum. Hagst. lán áhv i/erð 7,5 millj. Arnarhraun. Mjög falleg 116 frr Ira herb. efri sérh. sem skiptist í C 3vefnherb. og 2 stofur. Nýtt gler or. gluggar. Ákv. sala. Laus nú pegar. Verí 7,4 millj. 3ja herb. Hverfisgata - Hf. Mjög falleg 3j£ ierb. íb. á 1. hæð. Tvö aukaherb. í kj Verö 6,1 millj. Smyrlahraun - m/bflsk. mjöc alleg 84,5 fm nt. 3ja herb. íb. á 2 næð. 28,2 fm bilsk. Ról. og góður stað jrm/aðeins4 íb. ístigagangí. V. 7,0 m. Austurgata - Hf. Mjög falleg 3je lerb. miðhæð í skemmtil. eldra steinh Mýtt eldh. Verð 6,0 millj. 3reiðvangur. Mjög falleg 3ja herb b. á jarðhæð. Parket. Endurn. blokk \lert, 7 millj. Smárabarð Hf. - nýtt lán -aUS Strax. Höfum fengið í einka sölu nýl. mjög skemmtil. 94,8 fm nettc b. sem skiptist i rúmg. stofu, borðst. svefnh. og aukaherb. Tvennar svalir Mlt sér. Nýtt húsnlán 2,9 millj. Verd 7,1 millj. -Iraunstígur. 62 fm 3ja herb. risíb góðu standi. Verð 4,8 millj. 2ja herb. Erluhraun. Mjög falleg 60,7 fm 2ja lerb. (b. á 2. hæð í tvib. Allt sér. Verð 5,9 millj. .yngmóar - m/bflsk. Höfum engið í sölu mjög fallega 68,4 fm nt. 2ja herb. íb. á 3. hæð á þessum vin-sæla stað. Gott útsýni. Verð 6,5-6,7 m. Engihjalli - Kóp. 64,1 fm m. 2ja -ierb. íb. á 1. hæð í lyftubl. Þvottah. á næftinni. Verð 5,0 millj. Hvaleyrarbraut. nsofmskrifst-, ðnaöar- og verslunarhúsnæði. Kaplahraun. Mikið endurn. 240 fm ðnhúsnæði. Til afh. strax. <aplahraun. 60fm iðnhúsn. ásamt nnr. rými. Innkdyr. Verð 2,8 millj. Magnús Emilsson, jCZ ögg. fasteignasali. II Sími) ViBRATORAR *" steinsteypu. o^ft Léttir meöfærilegir víÖhaldsJittír. r Avillt lyrirliasjanði- Þ.ÞORGRÍMSSON&CO Ármúla 29, Reykjavík, sími 38640 51500 Hafnarfjörður Laufvangur Góð 3ja herb. íb. á 2. hæð ca 85 fm. Álfaskeið 4ra herb. íb. m/bílsk. á 3. hæð. Suðurgata Góð 4ra herb. íb. á 1. hæð, ca. 100 fm. Álftanes - Norðurtún Einbhús ca 200 fm. Góðir greiðsluskilm. Húsið er í eigu Sparisjóðs Haf narfj. V. 13,5 m. Sævangur Gott einbhús á mjög fallegum stað rúml. ca 280 fm m/bílskúr. Norðurbraut Ef ri hæð ca 140 f m auk bílskúrs. Neðri hæð ca 270 fm. Búið að samþykkja 3 íb. á neðri hæð. Hentugt f. byggaðila. Drangahraun Höfum fengið til sölu gott iðn.- og/eða versl.-/skrifsthúsn., 382,5 fm. Fokhelt. Vantar - vantar Höfum kaupendur að 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. í Hafnarfirði. Kópavogur - Álfabrekka Gott einbhús á góðum stað á tveimur hæðum ca 270 fm þ.m.t. bílsk. jS Árni Grétar Finnsson hrl., II Stefán Bj. Gunnlaugss. hdl., Linnetsstíg 3, 2. hæð, Hafn., símar 51500 og 51501. •©621600 HUSAKAUP Borgartuni 29 2ja-3ja herb. Stóragerði Rúmg. ósamþ. einstaklíb. á jarðh. í suður i góðu fjölbhúsi. Ákv. sala. Verð 3,5 millj. Seilugrandi Stór og falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð. Geymsla og þvherb. innaf eldh. Áhv. 1,7 millj. húsnlán. Ákv. sala. Grettisgata Falleg og mikift endurn. litil 2ja herb. ib. i þrib. Sérinng. Verð 3,6 millj. Hamraborg - bílsk. Falleg 3ja herb. ib. é 5. hæð i lyftu- húsi. Nýmáluft. Ný teppi. Þvhús á hæðinni. Fallegt útsýni. Áhv. 2 millj. húsnlán. Laus strax. Verð 5,9 millj. Lundarbrekka Falleg 3ja herb. íb. á 3. hæð. Parket. Suðursv. Áhv. 3 millj. húsnstjórnlán. Verð 6,5 millj. Fossvogur Góft 3ja herb. íb. á jarðhæð i fjölb. á þessum vinsæla stað. Verð 5,8 millj. Kjarrhólmi - húsnlán Falleg, björt og mikið endurn. 3ja herb. íb. á 1. hæð á þessum góða stað. Húseign ný yfirfarin. Áhv. 2,3 millj. húsnlán. Kópavogur - nýl. Góft 3ja herb. ib. á 2. hæð í nýl. fjórb. Parket. Sérþvhús og -geymsla (íb. Áhv. góð lang- tímal. 3,7 millj. Verð 6,4 millj. Engihjalli - Kóp. Rúmg. 3ja-4ra herb. íb. á 5. hæð f lyftuhúsi. Parket. Fallegt útsýni. Þvherb. á hæðinni. Ákv. sala. Stærri eignir Stóragerði - bílsk. Góð 4ra herb. ib. á 4. hæð í fjólb. Stofa, 3 svefnh. Suðursv. Bílskúr. Ákv. sala. Verð 8,1 milljj. Espigerði 4ra herb. endaib. á 2. hæð á þessum vinsæla stað. Þvhús í íb. Skipti á minni eign mögul. Ákv. sala. Flúðasel - bflsk. Góð 4ra herb. endaíb. á 2. hæð. Parket. Suðurusv. Þvhús í íb. Bílskýli. Húseign í toppstandi, nýi. uppgert. Verð 7 millj. Sumarbústaðir Grímsnes, Skorradalur, Húsafell, Svarfhólssk. Ragnar Tómasson hdl., Brynjar Harðarson, viðskfr. Guðrún Árnad., viðskfr. Haukur G. Garðarsson, viðskfr. FLUXUS Mamfesto Myndlist Eiríkur Þorláksson Af þeim tveimur sýningum, sem nú s,tanda yfir að Kjarvalsstöðum, er Fluxus-sýningin í austursalnum mun minni um sig, og hefur því ekki notið sömu athygli fjölmiðla og sýning Yoko Ono í öðrum hluta hússins. Þetta er vissulega óverð- skuldað; án Fluxus væri nú engin sýning í húsinu, því Fluxus-hreyf- ingin var mikilvægur þáttur í þeirri listþróun, sem Yoko Ono hefur vak- ið athygli fyrir. Því er vert að gefa þessari litlu en margþættu sýningu nánari gætur. En hvað var Fluxus? George Maciunas var litháskur innflytjandi til Bandaríkjanna, og hafði árið 1960 komið með þetta orð sem heiti á tímariti, sem menn- ingarklúbbur Litháa í New York ætlaði að gefa út. Það komst aldrei á laggirnar, en heitið var of gott til að það hyrfi; ári seinna hafði Maciunas gert áætlun um sex tölu- blöð tímarits, sem átti að heita Fluxus, og koma út ársfjórðungs- lega, fyrst í febrúar 1962. Maciunas var þá þegar kominn í samband við hóp listafólks, sem var að þreifa fyrir sér með nýjungar á listasvið- inu, til að brjóta upp þann stofnana- brag, sem kominn var á allan lista- heiminn í kjölfar abstraktlistarinn- ar. Þegar fyrsta útgáfan var loks send út (sem eins konar árbók), seint á árinu 1964, hafði orðið rót- tæk breyting á innihaldinu; þarna voru prentuð listaverk, orðaverk og smáhlutir, allt sett í trékassa, sem var festur saman með járnboltum, og nafnið sett utaná með þrykki- stöfum. Þegar Maciunas leitaði fyrir sér í enskum orðabókum, komst hann að því að því áð orðið „flux" var ekki aðeins til sem nafnorð, sögn og lýsingarorð, heldur gat það haft alls sautján mismunandi merkingar. í stefnuyfirlýsingu um Fluxus sem hann sendi frá sér 1963 lagði Mac- iunas einkum áherslu á þrjár merk- ingar orðsins: hreinsun, flæði og samruna. í eigin athugasemdum fjallaði hann um hreinsun heimsins af borgaralegri menningu (m.a. list- um samtímans), sölumennsku (m.a. listmarkaði samtímans) og vest- rænum áhrifum, flæði lifandi listar fyrir alla (ekki aðeins gagnrýnend- ur, listvini og aðra listamenn), og samruna listrænna og pólitískra byltingarsinna í sameinaðan bar- áttuhóp. Purat ttt mtrld of >f»rýe*i lKK»tu ~«klln.t»ol ', f>reft!í,Bnitl * tBmmeriia/.té^ Culturt, FUZGE ttt u^rM ,/ ééU . art ,m,t*hcr ífftflu»i ort, t&liraet artj tðvtÍMt><>< "'t, MBtrtmatic'l art, ---- PDEóe TTiS RcEiP OF 'EuSorArJISM ' f PEDMore A ZEVOLUTIOKJAKY FLOoP AUO T<->B "i."<T,J . Pranoit hv,na art, ««/, - art , promott NOrJ AH.T EgA LlTY io ot fmi* araiprd *4 .// propkt, not 0*1* cnfíct, J.lttanit, tmi proftaí.mlt. ' FitíÆ ,l~ «i~, of culhral, Social U political rtvoloiionanti into ,~iM ftant (r cttian. George Maciunas: Fluxus Mani- festo 1963. Þessar skoðanir urðu grunnurinn að Fluxus-hreyfíngu sem varð al- þjóðleg, því fjöldi listamanna, eink- um í Bandaríkjunum og Evrópu, sameinuðust undir þessu heiti. Þó svo þarna væri í raun fátt nýtt á ferðinni (hér þarf aðeins að minna á fjölmargar stefnuyfirlýsingar ít- ölsku fútúristanna frá 1909-15, og starf Marcel Duchamp og annarra dada-ista árin eftir fyrri heimstyri- öld), þá hentaði þessi byltingar- og hreinsunarandj vel á sjöunda ára- &™9s>. 0GolclStar „Þab er alveg ótrúlegt hvab þessi örbylgju- ofn hefur reynst vel \" —. ¦* \ ._... j Goldstar-örbylgjuofnarnír hafa reynst einstaklega vel og skv. könnun hérlendis í fyrra var bilanatíðni ofnanna í aigjöru lágmarki. Nú eru þeir fáanlegir meb sérlega góbum afslætti á vorutsölu okkar. ER-646: 23 lítra, 650 W, tölvustýrður, me& 7 styrk- stillingum, snúningsdiski og kostabi 36.100,- en útsöluverb er 32.990,- eöa 29.990,- stgr. ER-654: 28 lítra, 650 W, tölvustýrður, með 10 styrk- stillingum, snúningsdiski og kostaði 38.720,- en útsöluverð er 32.90,- eða 28.900,- stgr. ER-5054: 20 lítra, 530 W, með 30 mín klukku, 7 styrk- stillingum, snúningsdiski og kostabi 28.210,- en útsóluverð er 25.990,- eða 23.990,- stgr. ER-9350: 25 lítra, 650 W, með 60 mín klukku, 7 styrk- stillingum, snúningsdiski og kostaði 58.310,- en útsóluverð er 44.900,- eða 39.900,- stgr. ER-513:28lítra,650W,með 30 mín. klukku, 5 styrk- stillingum, snúningsdiski og kostabi 34.850,- en útsöluverb er 28.990,- eba 25.990,- stgr. Við tökum vei á móti þér! EUROCARD VISA Samk&rt MUNALAN greiðslukjör við allra hæfl tll allt að 30 mán. SKIPHOLT11 SÍMI 29800

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.